close

Enter

Log in using OpenID

Birinci Kurul - Tıp Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi

embedDownload
T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON
I. DERS KURULU
( 15 EYLÜL 2014 - 24 EKİM 2014)
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr.Nermin KARAHAN
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR
DERSLER
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji
Klinik Biyokimya
Klinik Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları
Nükleer Tıp
Tıbbi genetik
TOPLAM
D.S.: Ders Saati
TEORİK
D.S.
29
42
30
PRATİK
D.S.
12
8
TOPLAM
6
3
-
4
2
111
20
41
42
38
SORU
SAYISI
32 (T26-6)
PUAN
34
24
32
34
24
6
3
4
2
4
2
4
2
131
3
1
100
3
1
100
DERS KURULU ÜYELERİ:
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK (Kurul Başkanı)
Doç. Dr. Onur KAYA
Yrd. Doç. Dr. Şirin BAŞPINAR
DERS KURULU AMAÇLARI
İlacın ne olduğunu, tedavideki önemini, vücuda etkilerini ve vücuttan nasıl atıldığını bilir (Bilişsel alan)
Antibiyotiklerin etki mekanizmasını, sınıflandırılmalarını, enfeksiyon tedavisindeki önemini ve özelliklerini
teorik anlamda değerlendirir (Bilişsel alan). Sistem patolojilerine başlamadan önce öğrenciler; hücre
zedelenmesi ve dejenerasyonları, hücre adaptasyon mekanizmaları, onarım, iltihap, immün sistem ve otoimmun
hastalıklar, benign ve malign tümörlerin özellikleri ve onkogenez, enfeksiyöz ajanların hastalığa sebep olma
mekanizmaları ve iltihabi cevap gibi temel patolojik kavramları bilir (Bilişsel alan). Hastalıklara neden olan
mikroorganizmaları, oluşturduğu hastalıkları bilir, özelliklerini ayırt eder, bu etkenlerin hastalık oluş
mekanizmaları ve tedavi yaklaşımlarını bilir (Bilişsel alan). Patoloji laboratuarında geliştirilmesi gereken tutum
ve davranışları kavrar ve uygun uygulamalar yapar (radyasyondan korunma gibi). (Psikomotor alan) Genetik
hastalıklara yaklaşımı öğrenir. (Duyuşsal alan) Reçete yazarken ve sonrasında hastayı bilgilendirme şeklini
kavrar. (Duyuşsal alan) Enfeksiyon Hastalıklarında Öykü Alma, Genel Belirtilerini kavrar. (Duyuşsal alan)
Enzimlerin klinikte kullanım alanlarını, tümör belirteçlerinin tanı ve izlemdeki rolünü kavrar. Yaşlılıktaki
biyokimyasal değişiklikleri bilir.
1
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
I. KURUL 1. HAFTA
Patolojiye giriş
Hücre zedelenmesi ve dejenerasyonları
Staphylococcus–1
Staphylococcus–2
Dr Nermin Karahan
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Emel S. Çetin
Farmakolojiye giriş–1
Farmakolojiye giriş–2
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
İlaçların uygulama yolları–1
İlaçların uygulama yolları–2
Streptococcus–1
Streptococcus–2
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Emel S. Çetin
İlaçların absorbsiyonu - 1
İlaçların absorbsiyonu - 2
Nekroz, apopitoz
Hücre zedelenmesi ve subsellüler cevaplar
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Hücre adaptasyonları ve kalsifikasyon
İltihap etyolojisi, akut iltihap
Bacillus
Corynebacterium
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Onur Kaya
16.30 – 17.20
Enfeksiyon Hastalıklarında Öykü Alma,
Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri
Enfeksiyon Etkenleri
Serbest çalışma
Serbest çalışma
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
İlaçların Dağılımı-1
İlaçların Dağılımı-2
İltihapta hücresel olaylar, lökosit fonksiyonları
İltihabın kimyasal mediatörleri
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Kemal K. Bozkurt
Spiroket-1
Spiroket-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Neisseria ve morexella
Candida
İlaçların metabolize edilmeleri-1
İlaçların metabolize edilmeleri-2
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Patoloji laboratuarı işleyişi
(Patoloji Lab, poliklinik binası)
Patoloji laboratuarı işleyişi
(Patoloji Lab, poliklinik binası)
Patoloji laboratuarı işleyişi
(Patoloji Lab, poliklinik binası)
Patoloji laboratuarı işleyişi
(Patoloji Lab, poliklinik binası)
Dr. Sema Bircan
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
ENFEKSİYON H.
ENFEKSİYON H.
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20 MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20 FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20 FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (C)
PATOLOJİUygulama (D)
Dr. F. Zeynep Akçam
Dr. Sema Bircan
Dr. Sema Bircan
Dr. Sema Bircan
2
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 ENFEKSİYON H.
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20
I. KURUL 2. HAFTA
Ricketsiya ve chlamydia
Mycoplazma ve ureaplazma
Onarım
Enfeksiyon hast. karşı doğal savunma sistemleri
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. F. Zeynep Akçam
İlaçların eliminasyonu-1
İlaçların eliminasyonu-2
İmmun sistem hücreleri, HLA sistemi
Aşırı duyarlılık reaksiyonları - 1
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Sema Bircan
Dr. Sema Bircan
Enterobactericae
E.coli
Sıvı ve elektrolit bozuklukları
Ödem, Tromboz, Emboli, Hemoraji İnfarkt
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. İ. Metin Çiriş
Dr. İ. Metin Çiriş
İlaçların etkileşme şekilleri-1
İlaçların etkileşme şekilleri-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
İlaçların etkisini değiştiren faktörler-1
İlaçların etkisini değiştiren faktörler-2
Klebsiella, proteus, shigella
Brucella
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Emel S. Çetin
Mycobacterium-1
Mycobacterium-2
Aşırı duyarlılık reaksiyonları -2
İmmunite bozuklukları
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Sema Bircan
Dr. Sema Bircan
İlaç Alerjisi
İlaçların istenilmeyen etkileri
Yaşlılık biyokimyası -1
Yaşlılık biyokimyası -2
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Duygu K. Doğuç
Dr. Duygu K. Doğuç
İlaçların etki mekanizması-1
İlaçların etki mekanizması-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Antineoplastik ilaçlar-1
Antineoplastik ilaçlar-2
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
PATOLOJİ
Otoimmun hastalıklar-1
Otoimmun hastalıklar-2
Dr. Sema Bircan
Dr. Sema Bircan
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
Otakoidler-1
Otakoidler-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
3
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
15.30 - 16.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
PATOLOJİ
16.30 – 17.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
NÜKLEER TIP
NÜKLEER TIP
MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20
I. KURUL 3. HAFTA
Benign ve malign tümörlerin özellikleri
Karsinogenez
Anaeroblar,Bacteriodes
Clostridium
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Emel S. Çetin
İlaç bağımlılığı
İmmünomodülatör ilaçlar
Enfeksiyöz ajanların sınıflandırılması,yayılım
yolları
Enfeksiyöz ajanların hastalığa sebep olma
mekanizmaları ve iltihabi cevap
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Kemal K. Bozkurt
Reçete bilgisi
Kemoterapötiklere giriş
Klinik enzimoloji -1
Klinik enzimoloji -2
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Duygu K. Doğuç
Dr. Duygu K. Doğuç
Antibiyotikler I (Etki mekanizmaları ve etki
spektrumları)
Antibiyotikler I (Etki mekanizmaları ve etki
spektrumları)
Dr. Emel S. Çetin
Penisilinler-1
Penisilinler-2
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Preneoplastik hastalıklar
Amiloidoz
Tümör biyolojisi
Onkogenler ve tümör supresör genler
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Nükleer tıp fiziği - 1
Nükleer tıp fiziği - 2
Dr. Mustafa Yıldız
Dr. Mustafa Yıldız
Dr. Emel S. Çetin
Dr. Emel S. Çetin
Aminoglikozidler
Sulfanomidler ve Trimetoprim
Sefalosporinler ve Diğer Beta Laktam
Antibiyotikler
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Makrolidler, Linkozamid ve Streptograninler
Tetrasiklinler ve Amfenikoller
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Antibiyotikler II (Direnç sorunu, direnç tanısı)
Antibiyotikler II (Direnç sorunu, direnç tanısı)
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Emel S. Çetin
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
3 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Bayram Tatili
4
6 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
I. KURUL 4. HAFTA
Bayram Tatili
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Bayram Tatili
7 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Bayram Tatili
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Bayram Tatili
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
Dr. Ayşe Aynali
11.30 - 12.20
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – B grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – B grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A grubu
Bakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda
kullanılan temel ve özel besiyerlerinin tanıtımı
Bakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda
kullanılan temel ve özel besiyerlerinin tanıtımı
Bakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda
kullanılan temel ve özel besiyerlerinin tanıtımı
Bakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda
kullanılan temel ve özel besiyerlerinin tanıtımı
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
PATOLOJİ
PATOLOJİ
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
Bakteriyel hastalıkların patolojisi
Viral hastalıkların patolojisi
Tümör markırları -1
Tümör markırları -2
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Duygu K. Doğuç
Dr. Duygu K. Doğuç
Antiamibik ve Antiprotozoal ilaçlar
Antihelmintik ilaçlar
Salmonella-1
Salmonella-2
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve
enzim sistemlerinin incelenmesi
Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve
enzim sistemlerinin incelenmesi
Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve
enzim sistemlerinin incelenmesi
Bakterilerin biyokimyasal özelliklerinin ve
enzim sistemlerinin incelenmesi
Dr. Ayşe Aynali
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – B grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – B grubu
10 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
5
I. KURUL 5. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20 MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20 FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20 FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
NÜKLEER TIP
NÜKLEER TIP
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
Herpes virüsler-1
Herpes virüsler-2
Polipeptit yapılı antibiyotikler
Dar spek. antistaf ve antianeorob ilaçlar
Radyasyon biolojisi ve radyasyondan korunma prensipleri - 1
Radyasyon biolojisi ve radyasyondan korunma prensipleri - 2
Dr. S.Süreyya Çerçi
Dr. S.Süreyya Çerçi
Kinolonlar
Antitüberküloz ve Antilepra ilaçlar
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
14 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – B Grubu
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA– B Grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A Grubu
MİKROBİYOLOJİ –
UYGULAMA – A Grubu
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 TIBBİ GENETİK
09.30 - 10.20 TIBBİ GENETİK
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
Antimalaryal ilaçlar
Antiseptik ve dezenfektanlar
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Mikobakterilerde tanı yöntemleri, Aside
alkole dirençli boyama
Mikobakterilerde tanı yöntemleri, Aside
alkole dirençli boyama
Mikobakterilerde tanı yöntemleri, Aside
alkole dirençli boyama
Mikobakterilerde tanı yöntemleri, Aside
alkole dirençli boyama
16.30 – 17.20
Hücre dejenerasyonları, yağlanma, nekroz,
akut ve kronik iltihap örnekleri
Hücre dejenerasyonları, yağlanma, nekroz,
akut ve kronik iltihap örnekleri
Hücre dejenerasyonları, yağlanma, nekroz,
akut ve kronik iltihap örnekleri
Hücre dejenerasyonları, yağlanma, nekroz,
akut ve kronik iltihap örnekleri
17 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20 MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
PATOLOJİ-Uyg(A)
PATOLOJİ-Uyg(A)
PATOLOJİ-Uyg(B)
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Retrovirüs ve HIV -1
Retrovirüs ve HIV -2
Mantar hastalıklarının patolojisi
Parazit hastalıklarının patolojisi
15.30 - 16.20
Dr. Ayşe Aynali
Virolojik tanıda hücre kültür yöntemleri
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20 MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
14.30 - 15.20
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Özkan Bağcı
Dr. Özkan Bağcı
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
Dr. Ekrem Çiçek
Dr. Ekrem Çiçek
Genetik hastalıklara yaklaşım - 1
Genetik hastalıklara yaklaşım - 2
Virolojik tanıda hücre kültür yöntemleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
13.30 - 14.20
Dr. Buket Arıdoğan
Dr. Buket Arıdoğan
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Buket Arıdoğan
Dr. Buket Arıdoğan
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Metin Çiriş
Dr. Metin Çiriş
Dr. Metin Çiriş
Dr. Metin Çiriş
Antifungal ilaçlar
Antiviral ilaçlar
Para ve orthomikso virüsler–1
Para ve orthomikso virüsler–2
Dr. Halil Aşcı
Dr. Halil Aşcı
Dr. Ayşe Aynali
Dr. Ayşe Aynali
Ödem, trombüs, atrofi, hiperplazi örnekleri
Ödem, trombüs, atrofi, hiperplazi örnekleri
Ödem, trombüs, atrofi, hiperplazi örnekleri
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
Dr. Şirin Başpınar
6
16.30 – 17.20
PATOLOJİ-Uyg(B)
Ödem, trombüs, atrofi, hiperplazi örnekleri
Dr. Şirin Başpınar
I. KURUL 5. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
21 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20 Patoloji pratik sınavı
10.30 - 11.20 Saat: 9.00
11.30 - 12.20
24 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20 DERS KURULU SINAVI
10.30 - 11.20 Saat: 9.30
11.30 - 12.20
14.00 – 14:50
15.00 - 16.00
Birinci kurul
değerlendirme
1. kurul üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK (Kurul Başkanı)
Doç. Dr. Onur KAYA
Yrd. Doç. Dr. Şirin BAŞPINAR
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content