close

Enter

Log in using OpenID

3 “İSLAMİ FİNANSTA ÜRÜN GELİŞTİRME ve FETVA SÜREÇLERİ”

embedDownload
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İslam Ekonomisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İslam Ekonomisi ve Finansı EABD
İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI
ÇALIŞTAYLARI - 3
“İSLAMİ FİNANSTA
ÜRÜN GELİŞTİRME ve
FETVA SÜREÇLERİ”
İslami Finansta Ürün Geliştirme
İhtiyacı ve Başarısı
İslami Finansta Fetva Süreçleri
Danışmanlık Sisteminde Yeni Eğilimler
Bildiri Özetleri İçin Son Tarih
31 Ekim 2014
Tam Metin İçin Son Tarih
15 Aralık 2014
24 Aralık 2014
Çarşamba
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
www.ief.sakarya.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 623 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content