close

Enter

Log in using OpenID

Che-proje2014 - izmir yüksek teknoloji enstitüsü kimya mühendisliği

embedDownload
İYTE Kimya Mühendisliği Bölümünde Devam eden Projeler PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE
BAŞLANGIŞ
VE BITIŞ
TARIHLERI
DESTEKLEYEN KURUM
Tübitak
Biyosentetik hibrit polimerlerin
raft polimerizasyonu ile
üretilmesi ve hücre membranıyla
etkileşimlerinin vücut dışında
değerlendirilmesi
Dr. Volga Bulmuş
2012-2015
pH’ya Duyarlı PEG-Peptid
Konjugatı Bazlı Antikanser İlaç
Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi
Doç. Dr. Ayben Top
2013-2016
Farklı Metodlarla Hazırlanmış
Tungten ve Zirkonya Yüklü
SBA-15 Katalizörlerle Palmitic
Asit ve Setil Alkol
Esterifikasyonu
İlk yerli Üretim Ultrason
Kontrast Maddesi Olan
Mikroköpükçüklerin in-vivo
Karekterizasyonlarının
Yapılması
Metal Organik Ağ Yapılarının
(MOF) Sentezlenmesi ve Metan
Reformer Çıkış Gazının
Saflaştırılması için Kullanılması
Hedeflendirilmiş Ultrason
Kontrast Ajanı
Mikroköpükçükler ile İlaç
Taşınımı ve Kontrollü Lokal İlaç
Salınımı ile Kanser Tedavisinde
Kullanılması
Tübitak
Tübitak
Dr. Selahattin Yılmaz
2013-2015
Tübitak
Dr. Sevgi Kılıç Özdemir
2013-2016
Tübitak
Dr. Fehime Çakıcıoğlu
Özkan
2012-2015
Tübitak
Dr. Sevgi Kılıç Özdemir
2014-2017
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Vakum İzalosyon Panelleri için
Yüksek Bariyer Kaplama ve
Nano Gözenekli Dolgu
Dr. Ekrem Özdemir ve Prof.
Dr. Lütfü Özyüzer
2013-2015
DESTEKLEYEN KURUM
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE
BAŞLANGIŞ
VE BITIŞ
TARIHLERI
Scable Manufacturing of Organic Nano Devices for Electronics and Photonics(SMONDEP) Dr. Özgenç Ebil 2012‐2016 AVRUPA BİRLİĞİ (Maria Curie) Synthesis Of Biomass
Sourced Value Added
Chemicals By Hydrothermal
Electrolysis Technique
Dr.Aslı Yüksel 2012‐2016 AVRUPA BİRLİĞİ (Maria Curie) Marin Uygulamalara
Koruyucu Kaplama
Yönelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Dr.Okan Akın, Pelin Oymacı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Dr. Funda Tıhmınlıoğlu
Kemik Doku Rejenerasyonunu Hedefleyen Dental Kompozit Membranların Geliştirilmesi
Seramik Tübüler MF‐UF‐NF Membran Modüllerinin Mikro/Nanotasarımı ve Prof. Dr. Muhsin Çiftçioğlu
Endüstriyel Atık Su Yönteminde Kullanımlarının Araştırılması 2014Tübitak
2014Tübitak
Elektro‐Optik Sistemler İçin Koruyucu Nano Kaplamaların Geliştirilmesi’
Dr.Özgenç Ebil 2014-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content