close

Enter

Log in using OpenID

10/10/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23805

embedDownload
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23805
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23698
İlanın Çıkılacağı yer
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ--->PATOLOJİ LABORATUVA
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
31.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
08.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
04.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
07.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Me
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
70
http://www.bitliseren.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Parazitoloji veya Patoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23805
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23805
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmiş ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 4-Yüksek Lisans Belge
Onaylı) 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğ
İçinde Çekilmiş) 9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis veya Tecil Belgesi E
İçin) 11-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23805
2/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23807
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23700
İlanın Çıkılacağı yer
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ--->HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU--->VETERİNERLİK BÖLÜMÜ--->LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
31.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
08.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
04.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
07.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Me
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.bitliseren.edu.tr/
70
ÖZEL ŞARTLAR
Veterinerlik Fakültesi mezunu olup, Zootekni veya Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dallarının birinde Yüksek Lisans yapmış veya veterinerlik alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23807
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23807
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmiş ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 4-Yüksek Lisans Belge
Onaylı) 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğ
İçinde Çekilmiş) 9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis veya Tecil Belgesi E
İçin) 11-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23807
2/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23806
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23699
İlanın Çıkılacağı yer
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ--->AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU--->BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ--->BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİ
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
5
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
31.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
08.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
04.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
07.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Me
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.bitliseren.edu.tr/
70
ÖZEL ŞARTLAR
İşletme alanında Yüksek Lisans Yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl öğretim tecrübesine sahip olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23806
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23806
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmiş ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 4-Yüksek Lisans Belge
Onaylı) 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğ
İçinde Çekilmiş) 9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis veya Tecil Belgesi E
İçin) 11-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23806
2/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23808
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23701
İlanın Çıkılacağı yer
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK YÜKSEKOKULU--->BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
10.10.2014
Son Başvuru Tarihi
31.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
08.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
04.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
07.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Me
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.bitliseren.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik veya Halk Sağlığı Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23808
1/2
10/10/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23808
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübel
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu ol
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmiş ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 4-Yüksek Lisans Belge
Onaylı) 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğ
İçinde Çekilmiş) 9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis veya Tecil Belgesi E
İçin) 11-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.) 12- Yabancı Dil Belgesi Fotokopi
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23808
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content