close

Enter

Log in using OpenID

2014 ösym tarafından bingöl üniversitesine yerleştirelen öğrenciler

embedDownload
2014 ÖSYM TARAFINDAN BİNGÖL ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞTİRELEN ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT DUYURUSU
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve 3 (üç) adet fotokopisi (onaysız)
Ön lisans veya Lisans mezunu olan öğrenciler de lise diplomasının aslını getireceklerdir.
2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul
ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır.)
3. 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
4. ÖSYM yerleştirme belgesi (İnternet çıktısı)
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (onaysız)
6. 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlik
yönünden bir sakınca olmadığına dair belge (1992-1991-1990..... doğumlulardan istenecek, 1993-1994.... doğumlu erkek öğrencilerden
istenmeyecektir)
7. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi Ziraat Bankasının elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak (ATM, İnternet Bankacılığı ve Telefon
Bankacılığı) Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hesabına, öğrenci numaraları bildirmek suretiyle yatırılabilir. (Öğrenci numarası
olmadan ödeme yapılamamaktadır.
Öğrenci numarası için tıklayınız
NOT: ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KATKI PAYI ÜCRETLERİ 31/08/2013 TARİHLİ VE 28751 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAKANLAR KURULU
KARARI İLE DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
NOT : Katkı payı ve öğrenim ücreti miktarı kayıt tarihlerinden önce Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendikten sonra web sitemizden ilan edilecektir.
8. İmzalı Ön kayıt formu.
Ön kayıt için tıklayınız
9. Adaylar askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna
başvurmaları gerekmektedir
Kesin Kayıtlarla İlgili Önemli Notlar
1- Bingöl Üniversitesinin programlarına yerleşerek kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Bingöl Üniversitesi Web sayfasından giriş yaparak T.C.
Kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihlerini girerek ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
2- Öğrencinin kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
3- Kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
4567-
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz
Kayıtlar belirlenen tarihte saat 08.30 – 16.00 arasında yapılacaktır. Kayda gelmeyen öğrenciler herhangi bir hak iddia edemezler.
Kayıt tarihinden önce öğrencilere herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Öğrenci kayıtlarıyla ilgili başvuru bizzat Bingöl Üniversitesi Merkezi Kafeterya adresine yapılacaktır. Her türlü sorunlarınız için mesai saatleri
dâhilinde (0426) 2160012-13-14-15 numaralı telefonlara başvuruda bulunulabilir. Yurt durumuyla ilgili sorunlarınız için ise (0426) 2138967
numaralı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilir.
2014 ÖSYM SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT GÜNLERİ
2014 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KAYIT YERLERİ BİLGİLERİ
Kayıt Yeri Adı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Adres
İl
İKDİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
01.09.2014
01.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
01.09.2014
01.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
01.09.2014
01.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
ZİRAAT FAKÜLTESİ
01.09.2014
01.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Sosyal Hizmet Bölümü Hariç)
02.09.2014
02.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Sosyal Hizmet Bölümü)
03.09.2014
03.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU
03.09.2014
03.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
GENÇ MESLEK YÜKSEK OKULU
03.09.2014
03.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
VETERİNER FAKÜLTESİ
04.09.2014
04.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
SAGLIK YÜKSEK OKULU
04.09.2014
04.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
04.09.2014
04.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
05.09.2014
05.09.2014
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYA
BİNGÖL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content