close

Enter

Log in using OpenID

16.12.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
16 Aralık 2014 Salı
Sayı: 6793 25.Kr.
AKP ÖDEMİŞ İLÇE BAŞKANI HALİL DEMİR’DEN
OSMANLICA HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Son günlerde sadece 'mezar taşı
yazısı'ndan ibaretmiş gibi bir algı
oluşturulmaya çalışılan Osmanlıca bu
milletin hafızasıdır. 1928 yılında Yeni
Türk Harflerinin kabulüyle geçmişimizle
geleceğimiz arasındaki koparılan
bağlarıdır, köprüleridir. Ne yazık ki Dünya
tarihine yön vermiş yüce Osmanlı
Devleti'nin biz torunlarına bıraktığı bu
eşsiz değere sahip çıkamamış, yok
olmaya yüz tutmasına sebep olmuşuz.
150 milyon belgeyle dünya kültür
varlığına önemli katkı sağlayan Osmanlı
arşivi Osmanlıca bilen birkaç
akademisyenin gayretine terk edilmiştir.
Zamanında dünya medeniyetinin
zirvesine ulaşmış Osmanlı Devletinin,
yani atalarımızın, sahip olduğu bilimin,
sanatın, tarihin, edebiyatın kaleme
alındığı bu belgelere yeni yetişen neslin
okuma, anlama imkanı maalesef
olmamıştır. Çinliler atalarının 6000 yıl
önce yazdığı kil tableti okuyup
anlayabiliyorken, İngilizler 1200 yıl
öncesine ait bir kitabı okuyup
anlayabiliyorken, bizler, 1071 yılında
Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarının
Türklere açılmasıyla başlayan ve 1299
yılında Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla
devam eden yaklaşık bin yıllık Anadolu
Medeniyetimizde neden atalarımızdan
kalma eserleri okuyamıyoruz, onları
anlayamıyoruz, şanlı tarihimizden
geleceğimize ışık tutamıyoruz?
Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Piri
Reis'in, Mimar Sinan'ın, Farabi'nin
eserlerini niye ilk kaleme alındıkları
halleriyle okuyamıyoruz? İlk meclisin
kapısında hangi dil vardı? İlk anayasamız
hangi dilde yazılmıştı? İstiklal Marşımızın
ilk yazım dili nasıl gayri milli olabiliyor ?
Büyük dedemizden kalan vasiyeti
okuyabilmek için niye tercüman arıyoruz?
Devamı 3. Sayfada>>
VALİLİK'TEN 'İZMİR'İN MALLARI' CHP BAYINDIR İLÇE ÖRGÜTÜNÜN
DAYANIŞMA YEMEĞİ YAPILDI
İHALESİ AÇIKLAMASI!
İzmir Valiliği Egedesonsöz'ün 'İl
Özel İdare mirasının en büyük ihalesi: 45
saha satılık!' haberi sonrası yazılı bir
açıklama yaptı.
EGEDESONSÖZ - İzmir'de büyük
gündem oluşturan İzmir İl Özel İdaresi'nin
kapanması sonrası taşınmazların devri büyük
tartışma konusu olmuştu.
İL ÖZEL İDARE MİRASININ EN BÜYÜK
İHALESİ: 45 SAHA SATILIK! HABERİ
'İzmir'in malları' olarak adlandırılan
taşınmazlarla ilgili olarak son olarak
Egedesonsöz'ün 'İl Özel İdare mirasının en
büyük ihalesi: 45 saha satılık!' haberi sonrası
Valilik'tin
açıklama geldi.
Valilik İhaleye
çıkan 45
jeotermal
sahasının
'izmir'in
malları'ndan
olmadığını
belirterek şu
açıklamayı
yaptı: “Bazı
basın yayın ve
değişik medya
organlarında
"İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı tarafından arama ve işletme için
ihaleye çıkarılan ve Özel İdare mirasından
kalan taşınmazlar arasında bugüne kadar
yapılan en büyük ihale olan satış....." şeklinde
değişik haber içeriklerine yer verildiği
görülmüştür ki bunların İl Özel İdaresi'nin
taşınmazı oldukları ve satışa konu edildiği
gerçeği yansıtmamakta olup; kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki
açıklamanın Valiliğimizce yapılması zarureti
ortaya çıkmıştır.
Devamı 2. Sayfada>>
CHP Bayındır İlçe Örgütünün
dayanışma yemeği 14 Aralık 2014 Pazar
akşamı Bayındır Hangar Düğün
Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.
Bayındır CHP İlçe Başkanı Fuat
Özbuldan'ın yaptığı açılış Konuşmasında,
Özbuldan şunları söyledi.” Bu akşamki
yemeğimizde Egenin Kuzey ve Batı
kesimlerini birleştirdik . yani Bakırçay
havzasıyla, Küçük menderes havzasını
kaynaştırdık İzmir Demokrasinin kalesidir.
64 yıl sonra Bayındır'da CHP'nin Bayrağını
diktiğimiz için bu gururu yaşıyoruz. Tüm
katılan ve emeği geçenlere Partim adına
teşekkür ediyorum.” Dedi. . Dayanışma
gecesine CHP Grup Başkanvekili Aytun
Çıray, Milletvekili Mustafa Moroğlu, Parti
Meclisi Üyesi İzmir Milletvekilleri Mustafa
Balbay, Parti Meclis Üyesi Tuncay Özkan
,CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, TGF Genel
Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Atilla Sertel , Bayındır Belediye
Başkanı Dr. Ufuk Sesli, bazı ilçe belediye
başkanları, ilçe başkanları ile yönetim
kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Devamı 4. Sayfada>>
www.cephegazetesi.com
16 Aralık 2014 Salı
2
KERPİÇLİK KÖYÜ
VALİLİK'TEN 'İZMİR'İN MALLARI'
CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
İHALESİ AÇIKLAMASI!
Baş Sayfadan Devam>>
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında düzenlenen
43 adet jeotermal kaynak arama ve 2 adet işletme ruhsatının, 5686 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin
1.Fıkrası (c) bendi ve aynı kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesinde,"Herhangi bir
sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, İdare
tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır. İdare tarafından
gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin ilanlar Resmî Gazete' de yayınlanır. İhale ilan süresi içerisinde
ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat alanları başka bir işleme gerek
kalmaksızın aramalara açık hale gelir. Bu durum Maden İşleri Genel Müdürlüğü' ne (MİGEM) on beş
gün içerisinde bildirilir. "Hükmü gereğince 25.12.2014 tarihinde ihale edileceğine dair ilan metni,
12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
5686 sayılı kanunun 5.maddesinin 3.fıkrasında; "Arama ruhsat süresi üç yıldır. Faaliyetlerin
olumlu gelişmesi ve ilave etütlere ihtiyaç duyulması halinde revize proje verildikten sonra idarece
uygun bulunması halinde bir yıl süre uzatım verilir." hükmü bulunmaktadır.
İhalesi yapılacak olan 43 adet arama ruhsatı; süresi dolan ruhsat sahibince işletme ruhsatı
başvurusu yapılmayan ya da ruhsat sahiplerince terk edilerek hükümden düşen sahaları kapsamakta
olup yukarıda belirtilen 17. madde hükmü gereğince ihale edilecektir.
İhale edilecek olan 2 adet işletme ruhsatın dan biri ruhsat sahibinin terk talebi üzerine iptal
edilmiş olup, diğeri MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından ihale edilemediği için
İzmir Valiliği Yarım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından ihale edilecektir.
Sahaların bedelleri; İller Bankası, MTA, İzmir Jeotermal, Saymanlık ve YİKOB ilgili
Müdürlüğümüz personellerinin yer aldığı komisyon tarafından tespit edilmiştir. Komisyonda bedeller;
sahanın jeotermal potansiyeli, varsa etrafında bulunan arama veya işletme ruhsatları ile olan
konumları, sahada yapılmış olan çalışmalar, saha içerisinde kuyu varlığı parametrelerine göre
düzenlenen kriter tablolarında hesaplanmıştır. Belirtilen parametreler doğrultusunda minimum
muhammen bedel 5686 sayılı kanuna göre düzenlenen ruhsatların asgari teminat bedeli olan
24.487,26 TL olarak belirlenmiştir.
İl Özel İdare'lerinin anılan kanun kapsamında yerine getirdikleri ve yeni kanunla Valilik
YİKOB'larına verilen görev gereğince: değişik illerin YİKOB'ları tarafından da 5686 Sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.Fıkrası (c) bendi ve aynı kanuna
bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında jeotermal kaynak ihalesi ilanları
resmi gazetede yayınlanmıştır.
İhaleye çıkılacak sahalardan 20 tanesi Özel İdare döneminde kapanma aşamasında
olunması nedeniyle ihaleye çıkılamayan sahalardır. YİKOB'un kurulması sonrasında iptal olan
ruhsatlara ait sahaların ihalesi de eklenerek 45 adet sahada ihaleye çıkılmıştır. İhaleye çıkılan
sahalarda talep olması durumunda ruhsatlandırma işlemi yapılacak olup, istekli çıkmaması
durumunda mevzuat kapsamında MİGEM'e bildirilecek aramalara açık hale gelmiş olacaktır.
Sonuç olarak, sahaların özel idare mirası ve taşınmazı olarak nitelendirilmesi kesinlikle
yanlıştır. İhaleye çıkılan arama ve işletme sahaları kapanan özel idarenin malı değildir. Valiliğimiz
YİKOB Müdürlüğü, MİGEM'in arama ve işletme ruhsatı verdiği ve zaman içerisinde süresi bittiğinden
işlevsiz hale gelerek geri dönen ruhsat sahalarını mevzuat kapsamında ihaleye çıkmakla
yükümlüdür.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
İLANI
Kerpiçlik Köyü Cami yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Olağan Genel Kurul
kongresi
27-12-2014 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 15.00 de Kerpiçlik köyündeki Dernek
merkezinde gündem gereği yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilememesi halinde 03/12/2015 tarihine rastlayan Cumartesi
günü aynı yer ve saatte Ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır.
Osman Ertop
Kerpiçlik Köyü Cami yaptırma ve Yaşatma
Derneği
GÜNDEM:
Başkanı
1- Açılış
2- Divan Teşkili ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması
3- Faaliyet ve çalışma raporlarının okunması
4- Kesin Hesap ve Denetleme kurulu raporlarının okunması
5- 2 Yıllık tahmini bütçenin okunması ve onaylanması
6- 5 Asil, 5 Yedek Yönetim Kurulu, 3 Asil 3 yedek Denetleme kurulu Üyesi Seçimi,
7- Derneğin Tasfiyesi için Genel kurulun görüşlerinin alınması ve çoğunluk sağlanması
halinde Derneğin Tasfiyesinin yapılması
8- Dilek ve temenniler,
9- 9- Kapanış
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU - İNTERNET CAFE
TEL: 0505 315 49 18 ÖDEMİŞ
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANI BADEM
YEREL SORUNLARI BASIN MENSUPLARI İLE PAYLAŞTI
Ödemiş Belediye
Başkanı A. Mahmut Badem
dün saat 15.00'da Başkanlık
Makamında İlçedeki yerel ve
ulusal basın mensuplarını
kabul ederek ilçede yapılan
ve yapılacak çalışmaları
paylaştı.
Başkan Badem
Ödemiş Devlet Hastanesinin
inşaat çalışmalarının
başladığını, hastanenin 2015
yılının Nisan-Mayıs aylarında
hizmete gireceğini belirtti.
Basın mensupları da ilçede ki
sorunları Başkan Badem'e
sorarak çalışmalar hakkında
bilgiler aldı.
SATILIK PLAKA+DOLMUŞ KİRALIK DÜKKÂN
14+ 1 Ödemiş köyleri
(Tahditli) Plaka
Cep: 0553 454 7480
SATILIK DOLMUŞ
ZAYİ
Ödemiş Endüstri Meslek
Lisesinden aldığım
Diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mehmet KAYAALP
Hastane Caddesi Müftülük Karşısında
Parkın İçinde, Bankamatikler
Karşısında, Ön Ve Arka Bahçeli İki
Katlı 150+150 M² = 300 M² Asma Alçı
Pen Tavanlı Sanayi Bacalı masrafsız
Spor Salonu- Kafe-Market-Nalbur Vs.
Her İşe Müsait Dükkân Sahibinden
Kiralıktır
TEL: 0536 766 96 19
WWW.GUVENEMLAK.COM
AZİM SANDVİÇ VE DÖNER
SARAYI
ÖZER BAĞCI
FİRMAMIZDA ÖDEMİŞ,İN MEŞHUR SANDVİÇİ YAPILIR
BUNUN YANISIRA KARIŞIK KUMRU, HAMBURGER,
DÖNER DE BULUNUR
ATATÜRK MAHALLESİ ENSTİTÜ CADDESİ
SANDVİÇCİLER ÇARŞISI AZİM BÜFE ÖDEMİŞ
azimsandviccilik@hotmail.com
Gsm : 0.535 524 67 89 :
Telefon: 545 66 71 Fax : 545 76 31
www.cephegazetesi.com
16 Aralık 2014 Salı
GÜZEL BİR EMEKLİLİK HAYALİ KURANLAR
BU FIRSATI KAÇIRMASIN
büyümesine katkı sunmaya başladı.
3
OSMANLICA HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI
VAKIF EMEKLİLİK, 'BİREYSEL
EMEKLİLİK'TE LİDER OLMA
HEDEFİNDE
Devletin 'Bireysel Emeklilik
Sistemi'nde (BES) 2012 yılında
başlattığı yeni uygulama, bu alanda
emeklilik fonu oluşturmak ve emekli
olmak isteyenler için büyük kolaylık
sağladı.Devletin 'Bireysel Emeklilik Sistemi'nde
(BES) 2012 yılında başlattığı yeni uygulama, bu
alanda emeklilik fonu oluşturmak ve emekli
olmak isteyenler için büyük kolaylık sağladı.
Başlayan bu avantaj döneminde, örneğin;
bireysel emeklilik için 100 TL ödeyen kişiye 25
TL, 500 TL ödeyen kişiye devlet 125 TL katkı
ödemesi yapıyor. Yüzde 25 sadece buradan
karınız oluyor. İlave olarak kar payı ekleniyor.
Üstelik eskisi gibi erken ayrılanların
anaparasından kesinti yapılmıyor. Yapılan %
25'lik desteğin üst limiti var. Aylık ödemesi asgari
ücreti bürüt halinin % 25'ini geçemeyecek.
DEVLET BİREYSEL EMEKLİLİĞE YENİ BİR
ANLAYIŞ GETİRDİ
Vatandaşların, bireysel emeklilik
sistemini, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika
ülkelerine göre, çok daha düşük kullandığını
gören ve bunu teşvik edip, vatandaşların daha
sağlıklı şartlara sahip bir yaşlılık süreci
yaşamalarını isteyen devlet yaklaşık 2,5 yıl önce
devreye soktuğu yeni BES ile hem vatandaşların
geleceğe daha güvenli bakmaları için kişisel
anlamda geleceklerine yatırım yapmalarına hem
de sigortacılık sektörünün daha da hareketlenip
Devletin bu kararıyla, zaten önemli bir
büyüme ivmesi kazanmış olan sigortacılık
sektörü daha da hareketlenmeye başladı.
Resmi ve özel sigorta şirketleri arasındaki
rekabet daha da arttı. BES'nin sunduğu
avantajlara, şirket olarak en cazip fırsat ve
kolaylıkları sunan sigorta şirketleri bir adım,
hatta belki de iki adım öne çıktı.
Vatandaşa özel koşullar ve kolaylıklar
sunan emeklilik şirketlerinin başında gelen
“Vakıf Emeklilik” bu özel şartlardan Tireli
vatandaşların da en etkin şekilde faydalanması
için konusunda uzman olan daimi personeli ile
her an Tire VakıfBank Şubesi'nde göreve hazır
beklemekte.
VAKIF EMEKLİLİK'TEN BES'E ÖZEL
KOLAYLIKLAR
Devletin sunduğu özel imkanları, şirket
olarak sundukları özel kolaylıklarla birleştirip en
az riskle en fazla getiriyi sağlayan, gelecekte
mutlu ve huzurlu bir emeklilik geçirmek için iyi
bir plan dahilinde BES (Bireysel Emeklilik
Sistemi) sözleşmesi yapan Vakıf Emeklilik'te BES
sözleşmeleri kişinin şartları ve isteklerine göre
şekillenebilmekte.
Vakıf Emeklilik'in, mutlu ve rahat bir
emeklilik hayali kuran müşterilerine sunduğu,
Vakıf Emeklilik'e özel kolaylık ve avantajları
sıralayan şirketin uzman personeli bunları şöyle
açıkladı:
1-Fon yönetimi gider kesintisinin yapılmaması
2-Giriş aidatı kesintisinin yapılmaması
3-Yönetim gider kesintisinin yapılmaması
Genelde Bireysel Emeklilik Sistemi,
özelde ise Vakıf Emeklilik'in, devletin BES'e
verdiği desteğin yanı sıra, şirket olarak
müşterilerine sunduğu kolaylıklar hakkında daha
fazla bilgi almak isteyenlerin kendilerine
gelebileceklerini belirtti.HABER: ORHAN KIZILBOĞA
BAYINDIR'DA BİR İLK DAHA YAŞANDI;
“DOSTLUK GÜREŞ TURNUVASI”
Bayındır, Tire, Ödemiş ve Kiraz'dan gelen genç
güreşçilerin sahne aldığı “Dostluk Güreş Turnuvası”
tamamlandı. Bayındır Belediyesi Güreş Antrenörü
Gürkan Şampiyon'un yürüttüğü organizasyonda
gençler, diğer ilçelerde yaşayan güreşçilerle hem ikili
ilişkilerini geliştirdi hem de kendilerini deneme fırsatı
buldu. 185 sporcunun güreştiği müsabakalar “Serbest”
kategorisinde yapıldı. 10 Aralık Sabah saat: 10.30'da
başlayan müsabakaların sabah seansında eleme
maçları yapılırken, öğleden sonra finallere geçildi.
Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin özel bir
sebepten dolayı şehir dışında olması nedeniyle
katılamadığı müsabakalarda, madalyaları Belediye
Başkan Yardımcısı Hurşit Uslu, Ahmet Gerdan, Kültür ve
Sosyal İşler Müdür Vekili Dilek İri verdi. Bunun dışında
Milli Hakem İsmail Birlik'e plaket verildi.
Minikler kategorisinde; 29 kiloda Mehmet Can
Kalender (Kiraz), 32 kiloda İlker Kavruker (Kiraz), 35
kiloda Talip Aysu (Kiraz), 38 kiloda Alican Akoğlan
(Kiraz), 42 kiloda M. Can Çevik (Kiraz), 47 kiloda İbrahim
Arslanboğa (Kiraz), 50 kiloda Nedim Cengiz (Bayındır),
53 kiloda Sabri Çolak (Kiraz), 59 kiloda Mehmet Baran
(Bayındır), 63 kiloda Utku Öztürk (Bayındır) şampiyon
oldu.
Gençler kategorisinde; 50 kiloda Hüseyin Çiftçi
(Ödemiş), 55 kiloda Emre
Sulubay (Tire), 60 kiloda Okan
Kalender (Ödemiş), 63 kiloda
Recep Doğru (Ödemiş), 69
kiloda Hakan Yörük (Tire), 74
kiloda Mehmet Şendil (Bayındır),
8 4 k i l o d a Yu s u f H a r m a n
(Ödemiş), 90 kiloda Çahar
Tohuru (Tire), 100 kiloda Ahmet
Yörük (Ödemiş) ilk sırayı alan
isimler oldu.
Yıldızlar kategorisinde ise;
42 kiloda Hakan Arık (Kiraz), 46
kiloda Kemal Sırımer (Kiraz), 50
kiloda Yakup Kalender (Ödemiş),
54 kiloda İbrahim Solak
(Ödemiş), 63 kiloda Mustafa
Vecan (Ödemiş), 58 kiloda Bayram Akyüz (Ödemiş), 69
kiloda Ahmet Ferit Sargın (Bayındır), 76 kiloda Mustafa
Meşe (Kiraz), 85-100 kiloda Adem Yalçın (Ödemiş)
yarışmayı birinci bitiren isimler oldu.
Bayındırlı Sporcular Gücünü Gösterdi
Turnuvaya katılan Bayındırlı sporcuların, kısa
süredir birlikte çalışmasına rağmen toplamda aldığı
madalyalar da gelecek turnuvalar için umut oldu.
Toplam da 5 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya kazanan
Bayındırlı güreşçilerin Antrenörü Gürkan Şampiyon
turnuva ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.
Şampiyon; “Öncelikle Sayın Başkanımız Dr. Ufuk
Sesli'ye Bayındır'da bir ilki başardığı için teşekkür
ederim. Çünkü bu tip organizasyonlarda bu kadar çok
sporcuyu bir araya getirmek oldukça zor bir durum. Biz
bunu başardık. Turnuvada yer alan Bayındırlı sporcular
için ise iyi bir deneyim oldu. Aramıza yeni katılan bazı
arkadaşlarımız olmasına rağmen toplamda iyi bir
sonuç aldık. Bundan sonrada daha iyi çalışarak
Bayındır'ın adını bölgede duyurmak istiyoruz. Bu arada
müsabakalar sırasında sakatlık yaşayan
arkadaşlarımız Alpay Al ve Berkay Şanlı'ya geçmiş
olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım kısa zaman
içerisinde bizimle birlikte olacaklar.”
Baş Sayfadan Devam>>
Osmanlıca, Medeniyetimizin
anahtarıdır, asla mezar taşlarını okuma
meselesi değildir. Osmanlıca'nın
öğrenilmesiyle, alfabe öğreniminin
yanında medeniyetimizin öğrenilmesi
,okuyup anlaşılması da söz konusu
olacak, koparıldığımız tarihle
aramızdaki duvarlar yıkılacak.
Osmanlıca ile yazılmış Dünya ve
Türkiye tarihini yakından ilgilendiren
binlerce metin,belge ve şiirin yanı sıra,
tefsirden hadise, geometriden uzay
bilimine, tıptan mühendisliğe kadar çok
çeşitli bilimler, çok farklı düşüncelerde
yazılmış yazınlar,kendimizin ürünü olan
bilgi ve kitaplar okuyup anlamamız ve
geleceğimize ışık tutabilmek için
arşivlerimizde ve kütüphanelerimizin
tozlu raflarında bizleri bekliyor.
Yanlış anlaşılmasın biz
Türkçe'nin yerine Osmanlıca kullanılsın
demiyoruz. Ama tarihine sahip çıkmak,
dersler çıkarmak, biliminden
sanatından, kültüründen istifade
edebilmek için her aydın Türk gencinin
Osmanlıca bilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Osmanlıca bin senelik Türk
İslâm tarihinin, kültürünün,
medeniyetinin, biliminin, felsefesinin
oluşturduğu, İslâm harflerini alfabe
olarak kabul etmiş bir milletin konuşma
ve yazma dilidir. Ecdadımızı anlamak
için onun anlaşma dili olan
Osmanlıca'yı okuyabilmek ve
anlayabilmek zorundayız.
Son günlerde hükümetimizin bu
yönde attığı olumlu adımlar
geleceğimiz açısından son derece
önemli olacaktır.
Başbakanımız sayın Ahmet
Davutoğlu'nun ''Türk aydınının, Namık
Kemal'i aslından okuyabilmesinden kim
neden rahatsız olsun. Atatürk 'ün
Nutkunu aslından okuyabiliyorsa kim
neden rahatsız olsun. Bahsedilen dil;
yabancı, düşman, orta çağ
karanlığından gelen bir dil değil. Kadim
Türkçe desek, 19 yüzyıl Türkçe'si
desek ve okutsak karşı çıkacaklar mı?
Nedir bu Osmanlıca alerjisi
anlamıyorum'' sözleri konunun
anlaşılmasında rehber niteliğinde
olduğu görüşündeyim.
KALP KRİZİ GEÇİREN BAYAN
HAVA AMBULANSI İLE İZMİR'E KALDIRILDI
Dün saat 16.00 civarı kalp
krizi nedeniyle Kirazdan
Ödemiş Devlet Hastanesine
getirilen 1960 Kiraz Yeniköy
doğumlu Gülten KIR buradan
Hava Ambulansı ile İzmir'e
nakil edildi.
ÖDEMİŞ İÇİN 2 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
16 Aralık Salı
17 Aralık Çarşamba
En düşük
3
7
En yüksek
15
14
Sisli
Kuvvetli sağanak yağışlı
KAYIP KÖPEKLER ARANIYOR
Çok Nadir arasıra siyah tüyleri bulunan Kahverengi Fino Köpek
Ve diğeri Finodan az büyük kahverengi kısa normal kuyruklu
Köpek kaybolmuştur.
Görenlerin Allah rızası için Gazetemize bildirmeleri rica olunur
Köpeğin yerini haber verene ve bildirene 50 Tl. verilecektir.
Tel. 545 59 29 - 544 33 51
Ekte görülen Herkül
Gölcük' de kaybolmuştur.
Görenlerin bulanların aşağıdaki telefona
bildirmeleri rica olunur.
Cep: 0536 573 2192
www.cephegazetesi.com
16 Aralık 2014 Salı
ÖDEMİŞ'TE ÇALINAN MOTOSİKLETİ
TİRE POLİSİ BULDU
10 Aralık günü Ödemiş'te
çalınan “35 ZLJ 36” plakalı
motosiklet, bir gün sonra
Tire'de bulundu. Tire polisinin
bulduğu motosiklet, sahibine
verilmek üzere teslim edildi.
10 Aralık günü Ödemiş'te
çalınan “35 ZLJ 36” plakalı motosiklet,
bir gün sonra Tire'de bulundu. Tire
polisinin bulduğu motosiklet, sahibine
verilmek üzere teslim edildi. Edinilen
bilgilere göre olay şu şekilde
gerçekleşti. Ödemiş'te alacakverecek meselesi sebebiyle alacağı
olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın
motosikletini çalan M.K. (23) isimli
şahıs, daha önceden anlaştığı Tireli
genç S.Ü.'ye (17) motosikleti düşük
bir fiyata sattı. Durumdan habersiz
olduğu sanılan genç, çalıntı
motosiklet ile Tire sokaklarına gezerken
kendisinden şüphelenen Tire Emniyeti
Asayiş Birimi ve Çocuk Büro Birimi
ekiplerinin yaptığı incelemeler
sonrasında motosikletin çalıntı olduğu
tespit edildi. Bunun üzerine motosiklete
el konulup sahibine teslim edildi, olayla
ilgili olarak M.K.'nin göz altına alındığı ve
yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
HABER: KAMURAN KIZILBOĞA
BTG
ÇAĞDAŞ YAŞAMLILAR
HAFTA SONU ANTALYA'DAYDI
CHP BAYINDIR İLÇE ÖRGÜTÜNÜN
DAYANIŞMA YEMEĞİ YAPILDI
Baş Sayfadan Devam>>
Dayanışma yemeğinde; Bayındır
CHP İlçe Başkanı Fuat Özbuldan,, CHP
İl Başkanı Ali Engin, CHP Grup
Başkanvekili Aytun Çıray ve
İzmir Milletvekili Mustafa Balbay,
Parti Meclis üyesi Tuncay
Özkan ve Bayındır Belediye
Başkanı Dr. Ufuk Sesli, birer
konuşma yaptı. Konuşmacıların
ortak paydası Cumhuriyet Halk
Partisi'ni 2015 seçimlerinde
iktidara taşıyacaklarını ifade
ettiler.
CHP Ödemiş eski İlçe
Başkanı Emin Öztürk
öncülüğünde kalabalık bir katılımla temsil
edilen Ödemiş, gecenin en gözde ilçesi
oldu. Tuncay Özkan'ın Emin Öztürk için
methiyeler sıralaması ve heyecanlı bir
sunum yapması da davetlilerce büyük
alkış topladı. Ödemiş'ten yemeğe katılan
çoğunluğunu parti üyelerinin oluşturduğu
isimlerin arasında CHP'li eski İl Genel
Meclisi Üyesi Necati Tatlı, CHP Ödemiş
İlçe Başkanı Mehmet Birlik ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ,Ödemiş eski Belediye
Meclis Üyesi ve Eski İlçe Başkanı
Hikmet Güriş de vardı.
SATILIK TAŞINMAZLAR
1. Ödemiş/Turgutreis cad. DOĞAN otel 1.250.000 TL
2. Ödemiş/Turgutreis cad. 200 m2 iş yeri 250.000 TL
3. Ödemiş/Turgutreis cad. 97 m2 eşyalı daire 120.000 TL
4. Ödemiş/Mesci Sokakta 3 katlı bina komple 400.000 TL
CEP : 0553 735 2552
Kiralık Lüxs Daireler
Kaloriferli
1. ve 5. Kat Asansörlü
Merkezde Tren Garı Karşısı
Cep: 0532 281 5703
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
geleneksel olarak her yıl yapılan Şubeler
Toplantısını bu yıl 13-14 Aralık günlerinde Antalya
Club Sera Hotel'de gerçekleştirdiler.
104 şubeye ulaşan Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği Genel Başkan Prof. Dr. Aysel
Çelikel'in de katılımıyla iki gün süren toplantıda
derneğin genel merkez ve şubeler bazında
yaptıkları çalışmaları değerlendirdiler. İlk gün Genel
Başkan'ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda
genel merkez yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra
şube başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra
gençlik birimi olan şubelerin kolaylaştırıcıları da yer
aldılar.
ACİL SATILIK DÜKKAN
ELEKTRİK, SUYU
TUVALETİ BULUNAN
22 M2 DİR
AKINCILAR MAH.
KÜLTÜR CADDESİNDEDİR.
0533 576 99 81
0232 544 07 62
Genel Başkan Çelikel toplantıda yaptığı
basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim
Şurasında alınan kararları tanımadıklarını ifade
ederek, bu konuda başlatılan mücadelede tüm sivil
toplum örgütlerini birlikteliğe davet etti.
Genel Merkezin çalışmalarına ilişkin
sunumun ardından 17 kuş grubunun stratejik plan
doğrultusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin
sunumlar da alfabetik sırayla katılımcılarla
paylaşıldı.
İkinci günü son oturumu ”serbest kürsü” olarak
gerçekleşti. Bu oturumda söz alan Ödemiş ÇYDD
Şube Başkanı Ömer Akşahan, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği bünyesinde “DAYANIŞMA
FONU” kurulmasını önerdi. Bu öneri diğer şube
yöneticilerince de destek gördü.
Gençlik biriminde görev alan gençler de
serbest kürsü bölümünde görüş ve önerilerini dile
getirdiler. Kapanış konuşmasında Genel Başkan
Aysel Çelikel yapılan eleştiri ve önerilerle ilgili
görüşlerini dile getirerek, ÇYDD'nin ülke genelinde
bugüne değin 100 binlerce gence burs verdiğini,
okul yurt, anaokulu yaptırdığını, bundan sonraki
hedeflerininse Eğitim Evleri açma yönünde
olacağını belirtti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
2015 ajandalarının gerek üyelerimize gerekse
gönüllülerimize ulaşmasında tüm şubelerimizin
özveriyle çalışacaklarına inancını, dile getirdi.
Coşkulu bir şekilde sona eren toplantıda
yeni kurulan Soma ve Defne ÇYDD şube yöneticileri
de katılımcıların ilgi odağı oldular.
T. Savran
ZAYİ
A- 1300 – 1350 Seri nolu Sevk İrsaliyesi
1301 - 1600 Seri nolu PSF.
1350 -1400 Seri nolu PSF.
Kaybolmuştur. Geçersizdir.
Tevfik Keçeci
Ödemiş VD. 542 006 09 78
ACİL BAKICI ARANIYOR
WWW.GUVENEMLAK.COM
CEP: 0505 629 10 93
SATILIK BÜFE
Devren Satılık
EV: 545 26 84
Çalışır Durumda Büfe
Kahve ve Okul yanında
ÖDEMİŞ
TEL: 0506 387 80 83
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content