close

Вход

Log in using OpenID

2012 faalıyet raporu ge_tr

embedDownload
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
2012 YILI FAALİYET RAPORU
1
GENEL MÜDÜRLÜK
Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:2
34398 MASLAK - SARIYER/İSTANBUL
Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212 / 367 68 68
Web : www.groupama.com.tr
E-mail : [email protected]
Çağrı Merkezi : 0850 250 50 50
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:2 Kat: 7
MASLAK - SARIYER/İSTANBUL
Tel : 0212 / 367 67 67 Faks : 0212 / 367 68 68
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Şehit Adem Yavuz Sok. No:12
06440 KIZILAY / ANKARA
Tel : 0 312 / 410 49 00 (Pbx) Faks : 0 312 / 425 52 24
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Şair Eşref Bulvarı No:19
35210 ÇANKAYA / İZMİR
Tel : 0232 / 498 21 00 Faks : 0232 / 483 07 09
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sakarya Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:90
16010 OSMANGAZİ / BURSA
Tel : 0224 / 270 18 00 Faks : 0224 / 270 18 40
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurtuluş Mah. 64019 Sokak Firdevs Hanım Apt. No:42 01120
Seyhan / ADANA
Tel: 0322 / 455 27 00 Faks: 0322 / 459 07 66
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yeşibahçe Mahallesi 1471 Sokak Giritli Ali Bey Evleri 3/B Blok No:1 -2
Muratpaşa / ANTALYA
Tel : 0242 / 310 43 43 Faks : 0242 / 310 43 33
2
İÇİNDEKİLER
Sayfa
2012 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler
Faaliyet Raporu’nun Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlandığına İlişkin Beyan
4
5
SUNUŞ BÖLÜMÜ
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ Özet Finansal Faaliyet Sonuçları
Tarihsel Gelişim ve 2012 Yılında Gerçekleştirilen Anasözleşme Değişiklikleri
Ortaklık Yapısı
Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz
Hizmet ve Faaliyetlerimize İlişkin Ar-Ge Uygulamaları
7
8
9
9
11
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve İç Denetim Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu Toplantıları
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve İşlemler
Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu
14
16
17
18
19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetim Faaliyetleri
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
Risk Yönetimi Politikaları
Son 5 Yıla İlişkin Özet Finansal Bilgiler
23
24
25
26
EKLER:
EK. 1
EK. 2
EK. 3
EK. 4
Yönetim Kurulu Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Beyan Yazısı
Finansal Tablolar ve Dipnotlar
30
54
57
59
3
GROUPAMA EMEKLİLİK’İN 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE
GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER
2012 yılı dünya ekonomisi açısından, 2008 yılında başlayan global krizin etkilerinin devam ettiği bir yıl
oldu. ABD ekonomisi ve Japonya ekonomisiyle ilgili son olumsuz veriler, Euro bölgesi ekonomilerinde
Almanya dışında toparlanma görünümünün izlenmemesi gibi etkenler yeniden çift dipli resesyon ve
istikrarsızlık durumlarını gündemde tuttu. Gelişmekte olan ülkelerde görülen sıkıntılar, gelişmiş ülkelerde iç
pazarın bir türlü toparlanamaması gibi nedenlerle Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin de
büyüme hızları olumsuz etkilendi. Yoğun olarak hissedilen global kriz, alınması gereken önlemlerde
gecikilmesi veya politik konjonktür nedeniyle özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi boyutlarda
ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Önümüzdeki dönemde de ekonomik
verilerde çok hızlı değişimler beklenmemesi, bu sorunların ve çözüm adımlarının gündemde olacağını
göstermektedir.
Türkiye ekonomisi; dünyada çapında gözlemlenen global kriz ve dalgalanma ortamında yavaşlama
kaydetmekle birlikte, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm ve uygulamaya koyduğu
ekonomik reformlarla direnç kapasitesini ortaya koymuştur. Dünya için ekonomik açıdan zor bir yıl olan
2012’de %2,6 büyüme kaydeden Türkiye bu durumdan başarıyla sıyrılan nadir ekonomilerden birisi
olmuştur. Kamu maliyesi, bütçe dengeleri, işsizlik ve genel ekonomik verilerdeki olumlu göstergelerin,
önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye’den çok dünya ekonomisindeki
gelişmelerin, yaşanabilecek sorunların bazı olumsuz etkileri olabileceği için, Euro bölgesinin krizin
etkilerinden kurtulması ülkemiz açısından önem taşımaktadır.
Türk Sigorta sektörü 2012 yılı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 oranında artarak 19
milyar 826 milyon lira olmuştur. Prim üretiminin 16 milyar 977 milyon lirası hayat dışı branşlardan, 2 milyar
849 milyon lirası hayat sigortalarından elde edilmiştir.
Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında sektör %1,9 büyümesine karşın Groupama Emeklilik hayat ve ferdi kaza
prim üretimi %23,6 artarak sektörün çok üstünde bir performans göstermiştir.
Bu büyüme, Kredi Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında başarıyla büyümeye devam ettiğimiz Tarım Kredi
Kooperatifleriyle olan işbirliğimiz tarafından desteklenmektedir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye’de yeni sayılabilecek bir uygulama olmasına rağmen hızla gelişiyor
ve gelişmeye devam ediyor. 2012 yılı sonunda 3,1 Milyon katılımcı ve 20 Milyar TL’lik fon büyüklüğüne
ulaşılmıştır.
BES tarafında ise Groupama Emeklilik, 660 Milyon TL fon büyüklüğü ile Türkiye’de münhasır banka dağıtım
ilişkisine sahip olmayan en büyük BES şirketi olarak pazarda yerini almaktadır.
2013 yılı itibariyle devreye giren Devlet katkısıyla, katılımcı sayısının da hızla artması beklenmektedir. BES,
son yıllarda Türk halkının kabullendiği ve satın aldığı bir ürün, teşvikle birlikte çok daha fazla talep
göreceğini düşünüyoruz. Yeni düzenlemelerle BES özellikle gençler, ev hanımları, bordrosuz ve tarım
sektöründe çalışanlar gibi yeni toplum katmanlarına ulaşacaktır. Yeni Devlet katkısının sektöre bir canlılık
getireceğini söyleyebiliriz.
Bu yeni düzenlemeye göre Groupama Emeklilik’in altyapısını değiştirmek ve ürünleriyle birlikte
prosedürlerini uyarlamak için büyük çaba sarf edilmiştir.
Groupama Emeklilik’in en önemli özelliklerinden birisi de sahada aktif bir şirket olmasıdır. 2013 yılında üst
yönetim olarak bölgelerimizle birlikte satış kanallarımızla olan yakın ilişkilerimizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
Groupama Emeklilik, Groupama’nın uluslararası gücünün olumlu etkisi ve Türkiye’deki deneyimiyle hızla
ve karlı büyüyen bir şirket olarak sektörünün en güçlü oyuncularından birisi olmaya devam edecektir.
Ramazan Ülger
Genel Müdür
4
FAALİYET RAPORU’NUN YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANDIĞINA İLİŞKİN BEYAN
Groupama Emeklilik A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
2012 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak; 07.08.2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren ‘Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde hazırlanan Yıllık
Faaliyet Raporumuzu görüş, değerlendirme ve onaylarınıza sunarız.
Saygılarımızla,
Dominique Jean Marie UZEL
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan ÜLGER
Yönetim Kurulu üyesi-Genel Müdür
Elisabeth GEHRINGER
Genel Müdür Baş Yardımcısı
Nicolas, Maurice, Georges NAFTALSKI
Direktör (Bütçe, Raporlama, Finans, Genel Muhasebe ve Tahsilat)
Ahmet ENGİN
Grup Müdürü (Genel Muhasebe ve Tahsilat)
5
SUNUŞ BÖLÜMÜ
6
01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL FAALİYET SONUÇLARI
Şirketimiz 2012 yılını 14.7 Milyon TL Net Dönem Karı ile tamamlamıştır. Bu sonuçta Hayat
dışı branşı teknik karlılığı ve Yatırım Gelirleri en önemli paya sahiptir. Özet bilgilerin
bulunduğu bir önceki yıl ile karşılaştırmalı Kar / Zarar tablosu aşağıda yer almaktadır.
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ ÖZET GELİR TABLOSU
2012 YILI
(Bin TL)
2011 YILI
Değişim (%)
Cari Varlıklar
Cari Olmayan Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özsermaye
255.624
721.972
102.855
760.151
114.590
235.194
671.705
88.929
718.213
99.757
8,7
7,5
15,6
5,8
14,9
Üretim
-Hayat Dışı (Brüt Yazılan Primler)
-Hayat (Brüt Yazılan Prim)
-Emeklilik
Teknik Bölüm Dengesi
-Hayat Dışı
-Hayat
-Emeklilik
Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri
Olağandışı Gelir ve Giderler
Dönem Karı
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı
Dönem Net Karı
255.002
20.780
73.029
161.193
10.640
2.557
11.379
(3.296)
9.534
(1.355)
(1.063)
17.756
(3.061)
14.695
230.338
16.902
58.993
154.443
(11.335)
2.084
(7.575)
(5.844)
15.397
(1.307)
(457)
2.298
(1.185)
1.113
10,7
22,9
23,8
4,4
-193,9
22,7
-250,2
-43,6
-38,1
3,7
132,6
672,7
158,3
1.220,3
7
ŞİRKETİMİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve 2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANASÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ
Şirketimiz, Hayat Branşı’nın diğer branşlardan ayrılmasını öngören bir düzenleme
doğrultusunda, 19 Aralık 1997 tarihinde 500 Milyar TL sermaye ve Başak Hayat
Sigorta A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Sigortacılık faaliyetine ise; Hayat, Ferdi Kaza ve
Sağlık branşlarında ruhsat alarak 28 Ocak 1998 tarihinde başlamıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik yasal düzenlemeler kapsamında; 21 Mart 2003
tarihinde ünvanını Başak Emeklilik A.Ş. şeklinde değiştirmiş ve 01 Ağustos 2003
tarihinde Emeklilik Branş ruhsatını da alarak 01 Aralık 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik
faaliyetine başlatmıştır. Yanısıra, yine mevcut yasal düzenlemelerin gereği olarak,
31.12.2003 tarihi itibarı ile Sağlık branşındaki faaliyetine son vererek portföyü Başak
Groupama Sigorta A.Ş.’ne devretmiştir.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.deki
hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle yapılan özelleştirme ihalesi
sonucunda, iki şirket en yüksek teklifi veren Groupama International şirketine
02.02.2006 tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmış ve ÖYK'nın onayı sonrası
Başak Sigorta A.Ş.de bulunan %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş.de bulunan %41
oranındaki idare hisseleri 16.05.2006 tarihinde Groupama International şirketine
devredilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 05 Aralık 2008 tarihli ve 53395
numaralı kararı ile onaylanan, Groupama International AŞ’nin Başak Groupama
Emeklilik A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu %41 oranında hissesinin tamamının,
Groupama International’in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile devir suretiyle
birleşmesi itibarıyla Groupama S.A.’ya devredilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2009 tarihli ve 32174
numaralı kararı ile onaylanan, Başak Groupama Emeklilik A.Ş. ile Güven Hayat
Sigorta A.Ş. arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin 15.09.2009
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana Sözleşmemizin 5.
Maddesi olan Şirket Ticaret Unvanı Groupama Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiş olup,
7. Maddesi olan Şirket sermayesi de Güven Hayat Sigorta A.Ş. birleşmesi sonucu
54.874.831,16 olarak değiştirilmiş ve 30.09.2009 tarihinde Ticaret Sicile tescil ettirilip,
05.10.2009 tarihli 7410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
2009 yılında tamamlanan satın alma süreci ile sektördeki köklü şirketlerden Güven
Hayat ve Güven Sigorta da Groupama bünyesine katılmış olup, şirketimizin
pazardaki yeri daha da güçlenmiştir.
8
ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMİ İÇİNDE
MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN
ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
31.12.2012 itibarıyla Groupama Emeklilik A.Ş’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Ortak Ünvanı
Groupama SA
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat Ve İhracat A.Ş.
M.Emin Atasagun
Nominal Hisse
Tutarı (TL)
20.500.000,00
23.874.800,38
5.500.019,50
5.000.000,00
9,75
1,53
54.874.831,16
%
37,36
43,51
10,02
9,11
0,00
0,00
100
Şirketin hissedarları arasında nitelikli paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır.
ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER ve SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZ
2011 yılında 139 olan personel sayısı, 2012 yılı sonu itibariyle 133’dür. Çalışanlarımızın
% 47’si (63) bay, % 53’ü (70 kişi) bayan’dır.
Şirketimizin eğitim profili aşağıdaki gibidir.
Eğitim Seviyesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans
Toplam
Bay
Bayan
3
2
5
6
42
5
63
4
18
40
8
70
Toplam
3
2
9
24
82
13
133
Toplamdaki
Payı (%)
2
1
7
18
62
10
100
2006 yılında Başak Sigorta ve Başak Emeklilik’i, 2008 yılında da Güven Sigorta ve
Güven Hayat’ı bünyesine katan Groupama, Ekim 2009 itibariyle gücünü tek marka
altında birleştirdi: Groupama Emeklilik ve Groupama Sigorta. Söz konusu birleşmeler
sonrası, Türk sigorta şirketleri arasında sektörün önde gelen şirketleri arasına girmiştir.
Şirketimiz, etkin hizmet sunabilmek amacı ile Genel Müdürlük’ün yanı sıra , İstanbul, İç
Anadolu, Ege, Bursa, Adana, Antalya Bölge Müdürlükleri ve geniş acentelik ağı ve
banka kanalı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
9
2012 Groupama Emeklilik Üretimi
2012 yılı sonu itibarı ile Groupama Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza branşında toplam
93.8 milyon TL tutarında prim üretimi ve Bireysel Emeklilik branşında 161.2 milyon TL
tutarında katkı payı üretimi gerçekleştirmiştir. Bireysel Emeklilik branşındaki toplam fon
büyüklüğü 2012 sonu itibariyle 661.3 Milyon TL’ye ulaşmış olup, %8 artış
gerçekleşmiştir.
Groupama Emeklilik 31 Aralık 2012 itibari ile 800.000 müşterisine hizmet sunmaktır.
Faaliyet alanları, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası üzerine
kurulu olan Groupama Emeklilik, ürünlerini, bölge müdürlükleri (İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Adana ve Antalya) kanalıyla olduğu kadar, Müşteri Hizmetleri Merkezi,
direkt satış ekibi, 345 acente ağı ve 10 yıllık dağıtım anlaşmamız bulunan 1.682 Tarım
Kredi Kooperatifi üyesi iş ortağının da desteği ile müşterileriyle buluşturmaktadır.
Ürünlerimiz
Hayat Branşında;
Ferdi Hayat Sigortaları,
• Yıllık Hayat Sigortası
• Can Dostu Sigortası
• Kişisel Birikim Sigortası
• Geleceğe Yatırım Sigortası
• Okula Devam Hayat Eğitim Sigortası
Grup Hayat Sigortaları,
• Grup Yıllık Hayat Sigortası
• Grup Can Dostu Sigortası
• Grup Birikim Sigortası
• Kredi Hayat Sigortaları
Ferdi Kaza Branşında;
• Ferdi Kaza Sigortası
• Kaza Destek Sigortası
• Ortak Kaza Sigortası
Bireysel Emeklilik Branşında;
Ferdi emeklilik planları ve grup emeklilik planları, 9 adet emeklilik yatırım fonunu
kapsamaktadır. Ferdi planlarımızın yanısıra, 128 farklı seçeneği birleştiren ve 7 ana
planı içeren grup emeklilik planlarımız sayesinde müşterilerimize geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktayız.
10
Bankasız En Büyük BES Şirketi
Groupama Emeklilik, Türkiye’de münhasır bir banka dağıtım ilişkisine sahip olmayan
veya bankacılık yapan bir grubun içinde bulunmayan en büyük BES şirketi olarak
öne çıkıyor. Groupama 5 ayrı banka ile bir çok farklı branşta münhasır bir dağıtım
anlaşması olmadan çalışıyor.
BES’te farklı meslek ve iş kategorilerine odaklanarak büyümeyi hedefleyen
Groupama’nın, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetleri sunarak müşteri memnuniyetini en
üst seviyede tutma hedefi bulunuyor. Bireysel ve Gruplara yönelik oluşturulan planlar
müşteri ihtiyaçlarına paralel fon performanslarını risk limitleri dahilinde en üst
seviyede tutmayı hedefliyor. 2012 yılında yeni BES Mevzuatına uyum ile ilgili altyapı
çalışmalarını ve bir dizi yeniden yapılanma sürecini geçiren Groupama bireysel
emeklilik alanında artık daha güçlü ve etkin çalışıyor.
YENİ HİZMET VE FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMALARI
2012 Yeni Ürün ve Hizmetleri:
Yeni İnternet Şubesi : 2011 yılının Haziran ayı sonrasında çalışmalarına başlanan yeni
internet şubesi 2012 yılının Ocak ayında müşterilerin hizmetine sunulmuştur. Yeni
internet şubemizde müşterilerimiz sahip oldukları bütün bireysel emeklilik, birikimli
hayat ve risk ürünlerini görüntüleme ve izin verilen bazı işlemleri kullanıcı dostu ve
çağdaş önyüzler sayesinde gerçekleştirebiliyor duruma gelmişlerdir. Bu sistem ile
müşterilerimiz, emeklilik planları ve hayat poliçelerini analiz edebilmekte, Ödeme
türünü ve tutarını değiştirebilmekte, kişisel bilgilerini revize edebilmekte, katkı paylarını
kredi kartıyla ödeyebilmekte ve gerekli dökümanlarına ulaşabilmektedir.
Akportföy İşbirliği : Groupama fon performansını arttırmak amacıyla Ak Portföy ile
yaptığı işbirliği çerçevesinde, Groupama Emeklilik’in kurucusu olduğu dokuz emeklilik
yatırım fonu 2 Temmuz 2012’den itibaren Ak Portföy tarafından yönetilmeye
başlandı. Yenilikçi ve farklı uygulamaları hayata geçiren Groupama Emeklilik’in Likit,
Esnek, Hisse, Kamu Borçlanma TL ve Kamu Dış Borçlanma Araçları gibi farklı tür ve
tipteki fonun yönetimi, bugüne kadar gösterdiği performans, profesyonellik ve fon
yönetimindeki deneyimli ekibiyle sektörün öncü firmalarından
Akportföy tarafından yönetilecektir. Ak Portföy'ün yalnızca yüksek performans değil,
uzun vadede istikrarlı getiriyi de sağlamak için uluslararası alanda kabul görmüş
bilimsel yöntem ve stratejiler uygulamakta olması Groupama’nın portföy yönetimi
yaklaşımındaki strateji ile örtüşmesi nedeniyle bu işibirliği uzun dönemde de
Groupama için oldukça önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu işbirliğinin, Türkiye'deki
bireysel emeklilik pazarında bugüne kadar yönetilen fonlar bazında gerçekleşen en
büyük portföy yöneticisi değişikliği olduğunu da söyleyebiliriz.
11
Yeni Ürün Okula Devam Eğitim Sigortası : Okula Devam Eğitim Sigortası ile çocukların
eğitim standardını, anne-babanın başına gelebilecek beklenmedik durumlara karşı
mezuniyete kadar korumak amacıyla hazırlanan Okula Devam Eğitim Sigortası
Haziran 2012’de lanse edilmiştir.
Kaza veya hastalık sonucu yaşam kaybı tam ve daimi sakatlık gibi durumlarında
hayat standartlarının olumsuz yönde etkilenebileceği, hatta finansal gelirlerin
kesilebileceğini hesaba katarak lansmanını yaptığı Okula Devam Eğitim Sigortası,
anne ve babaları çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamama endişesinden
kurtarmayı amaçlamıştır.
Okula Devam Eğitim Sigortası, çocuğun yaşına göre 1 ve 20 yıllık sürelerle
seçebilecek poliçelerle 24 yaşına kadar tüm eğitim masraflarının teminatını
sağlamakta , bir kardeşin veya yeğenin eğitim hayatını da aynı şartlarla güvence
altına alma fırsatı sunmaktadır.
Bu yeni ürün, Groupama Sigorta’nın ailelerin yaşam standartını koruma amacıını
içeren ürün yelpazesini tamamlamıştır. Bu ürün acenteler ve direkt satış kanallarımızla
satılmaktadır.
World Finance ‘2012 Yılının Sigorta Şirketi’ ödülü : Groupama Emeklilik, yenilikçi ve
verimliliği artırmaya yönelik projeleri, dağıtım kanallarında hızla artan etkinliği, yeni
ürünleri ve en önemlisi yönetim ekibinin bilgi birikimi ve deneyimi ile World Finance
tarafından “2012 Yılının Sigorta Şirketi” ödülüne layık görüldü.
Bu prestijli ödül yıllardır Dünya’nın en başarılı banka, sigorta ve emeklilik firmalarına
verilmektedir.
Türkiye Finans Bankası İşbirliği : Eylül 2012’de Groupama Sigorta Türkiye Finans
Bankası ile yaptığı anlaşma ile bankanın 220 şubesinde Groupama Sigorta’nın kredili
hayat sigortasının satışına başlayarak bankayı dağıtım kanalına eklemiştir. 2012 yılının
son çeyreğine olumlu etki yapacağına inanılan yeni işbirliğinin ilk sonuçları
beklentilerin de üzerinde gerçekleşmiş olup yaklaşık 3,5 aylık bir süreçte Kredili Hayat
ürünü için 1.863.268 TL prim üretimi gerçekleşmiştir.
12
İKİNCİ BÖLÜM
13
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KURULU, ÜST YÖNETİM, KURUMSAL RİSK
YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM HAKKINDA BİLGİLER
Şirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve İç Denetim Bölümü
çalışanlarına ilişkin bilgiler 2012 yılı itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde
ayrıca Denetçiler ile Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler
bulunmaktadır.
ADI – SOYADI
Pierre Paul Joseph Léon
Marie Ghislain LEFEVRE
Dominique Jean Marie UZEL
Abdullah KUTLU
Gérard Jean Henri Michel
JOALLAND
Jean-Louis Henri Jules
LAFFRAT
Christian Louis
COCHENNEC
Christophe Armand Henri
BUISSET
Cüneyt GENÇ
Daniel Jean Michel
GABORIAU
Ali Yılmaz YILDIZ
Ramazan ÜLGER
Bülent ÖZDİREKCAN
Anıl TİLHASLI
GÖREV
SÜRESİ
15.09.2009
20.09.2012
25.09.2012
25.09.2015
07.10.2011
25.09.2015
15.09.2009
25.09.2015
15.09.2009
25.09.2015
04.11.2009
19.12.2012
20.06.2011
25.09.2015
25.09.2012
25.09.2015
DENEYİM
GÖREVİ
Louvain Üniversitesi Makine Müh.
İstom Uluslararası Tarımsal Gelişme Yüksek okulu –
Deniz Aşırı Yüksek Teknik Diploma
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik
Bölümü
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans (Yüksek Mühendis)
Maden mühendisi (Paris)
HEC/SPA (Paris) İşletme
18 Yıl
Yönetim Kurulu Başkanı
16 Yıl
Yönetim Kurulu Başkanı
21 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
38 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
Chrétien de TROYES Muhasebe
31 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
Tarım Mühendisliği
21 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
Çiftçi
Bilgi Üniversitesi – İşletme
İşletme Yüksek Lisans
6 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
20 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
--
Yönetim Kurulu Üyesi
19.12.2012
30.06.2010
05.06.2012
27.11.2012
15.09.2009
22.03.2014
15.09.2009
22.03.2014
01.12.2009
Elisabeth GEHRINGER
B. Alper KARAYAZGAN
ÖĞRENİM DURUMU
02.10.2006
13.11.2012
-Boston Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Boston Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek
Lisans
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme
Parıs I Üniversitesi - Pantheon-Sorbonne Hukuk
Fakültesi Yüksek Lisans
Genel Müdür
18 Yıl
14 Yıl
Genel Müdür
14 Yıl
Denetim Kurulu Üyesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - İşletme
Lyon Fen Bilimleri Fakültesi Bakalorya
Sciences Üniversitesi, Matematik, Fizik
Claude Bernard Üniversitesi Aktüerya
19 Yıl
Denetim Kurulu Üyesi
33 Yıl
Genel Müdür Baş Yardımcısı
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
18 Yıl
19 Yıl
Cem SARIBAYRAKTAR
13.07.2010
Şebnem ULUSOY
13.07.2010
Taşkın KAYIKÇIOĞLU
19.12.2012
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat
Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi
University of Kent at Canterbury, Kent – Yüksek
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi İktisat – Yüksek Lisans
İbrahim Hakan MUŞTU
19.12.2012
Hacettepe Üniversitesi - İktisat
24 Yıl
Esra BOZKURT
11.05.2010
09.11.2012
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
17 Yıl
Ahmet Tahsin GÜRDOĞAN
23.02.2011
31.12.2012
Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi –
Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi - Yüksek
Lisans
16 Yıl
18 Yıl
21 Yıl
Genel Müdür Yardımcısı
(Endüstriyel)
Genel Müdür Yardımcısı
(Bireysel)
Genel Müdür Yardımcısı
(Genel İşler)
Genel Müdür Yrd.
(Bilgi Sistemleri)
Genel Müdür Yardımcısı
(Sigorta ve Emeklilik Bölge
Müdürlükleri, Acenteler, TKK
ve Birlikler, Kurumsal Satış)
Genel Müdür Yardımcısı
(İnsan Kaynakları, Kalite
Org., Eğitim ve İç Hizmetler)
Genel Müdür Yardımcısı
(Stratejik Paz., Kurumsal
İletişim, Bankareasürans ve
Yeni İş Geliştirme)
14
ADI – SOYADI
Atilla BENLİ
Deniz UĞUR
Murat OLTULULAR
Mustafa Kaan SANALAN
İhsan Onur ÇUBUKÇU
GÖREV
SÜRESİ
20.06.2011
30.09.2012
04.08.2008
11.04.2012
05.06.2012
17.07.2009
10.02.2012
01.02.2011
31.07.2012
ÖĞRENİM DURUMU
12 Yıl
GÖREVİ
Genel Müdür Yardımcısı
(Bireysel ve Endüstriyel
Hasar, Rücu, Hukuk,
Satınalma ve İç Hizmetler)
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç
Kontrol Müdürü
17 Yıl
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç
Kontrol Müdürü
Bilkent İşletme Lisans
Marmara Yüksek Lisans
12 Yıl
İç Denetim Müdürü
Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü
7 Yıl
İç Denetim Yönetici
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü –
Yüksek Lisans
Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İşletme
İstanbul Bilgi Üniversitesi – Finansal Ekonomi
(Yüksek Lisans)
DENEYİM
20 Yıl
14.07.2010
24.08.2012
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat
7 Yıl
İç Denetim Uzman Yrd.
Yakup Onur TOSUN
Özlem İMAMOĞLU
09.07.2012
Universite De Bordeaux
14 Yıl
İç Denetim Müdürü
Öznur BİLGEN
24.09.2012
İstanbul Bilgi Üniversitesi
6 Yıl
İç Denetim Yönetici
İç Denetim Uzman Yrd.
Ceyda MISIR
15.10.2012
Kocaeli Üniversitesi
2 Yıl
15
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
2012 yılı içinde 52 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu
Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Toplantı
Tarihi
Top
No
Pierre Paul
Joseph
Léon
Marie
Ghislain
LEFEVRE
Gérard
Jean
Henri
Michel
JOALLAND
Chris
tophe
Armand
Henri
BUISSET
Jean-Louis
Henri Jules
LAFFRAT
Dominique
Jean Marie
UZEL
Christian
Louis
COCHENN
EC
Abdullah
KUTLU
Ali
Yılmaz
YILDIZ
Cüneyt
GENÇ
Ramazan
ÜLGER
Daniel Jean
Michel
GABORIAU
23.02.2012
862
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
863
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
864
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
865
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
866
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
867
x
x
x
-
-
x
x
x
-
-
-
23.02.2012
868
x
x
x
-
-
x
x
-
-
-
-
23.02.2012
869
x
x
x
-
-
x
x
-
-
-
-
23.02.2012
870
x
x
x
-
-
x
x
-
-
-
-
23.02.2012
871
x
x
x
-
-
x
x
-
-
-
-
23.02.2012
872
x
x
x
-
-
x
x
-
-
-
-
23.03.2012
873
x
x
x
x
-
x
x
x
-
-
-
26.03.2012
874
x
x
x
x
-
x
x
x
-
-
-
10.05.2012
875
x
x
-
x
-
x
x
x
-
-
-
05.06.2013
876
x
x
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
877
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
878
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
879
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
880
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
28.06.2012
28.06.2012
28.06.2012
881
882
883
884
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
885
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
28.06.2012
886
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
01.08.2012
887
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
-
25.09.2012
25.09.2012
888
-
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
889
-
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
25.09.2012
890
-
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
25.09.2012
891
-
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
25.09.2012
892
-
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
25.09.2012
25.09.2012
04.10.2012
893
894
895
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
-
x
x
x
-
-
04.10.2012
04.10.2012
27.11.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
16
GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor
Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Eğitim Faaliyetleri
Departmanlarda ihtiyaç bazlı analizler yapılmış, gerekli eğitim ve gelişim aktiviteleri
planlanmıştır.
Çağrı merkezi çalışanlarına yönelik olarak “Mesleki Gelişim Eğitimleri” ve Acente
Temsilcileri/Acentelere yönelik olarak da “Ekran Eğitimleri” organize edilmiştir.
İşe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon eğitimleri hem e-eğitim hem de
departman yöneticileri ile yapılan birebir toplantılar ile gerçekleştirilmiştir.
2012 yılında yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlarda
kapsamında gerekli eğitimler organize edilmiştir.
yapılan
değişiklikler
2012 yılı içerisinde; 602 personelimize – 1.805 saat, dağıtım kanallarımızda 264 kişiye –
427 saat, toplamda 866 kişiye – 2.232 saat eğitim verilmiştir.
Süreç Yönetimi Faaliyetleri
Değişen BES Yönetmeliği doğrultusunda tüm süreçlerimizin güncellenmesine yönelik
planlama yapılmış, süreçlerin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
17
ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU VE İŞLEMLER
Şirketimizin %43,5 oranı ile en yüksek ortaklık payına sahip Groupama Sigorta A.Ş.‘nin
merkezi Türkiye olup, Şirket Türkiye’de ki önde gelen sigorta şirketlerindendir. Şirket
sermayesi 154.646.341 TL’dir.
Şirketimizin %37,4 oranı ile ikinci büyük ortağı olan Groupama SA’nın merkezi Fransa
olup, uluslararası alanda sigortacılık ağırlıkta olmak üzere finans alanında faaliyet
göstermektedir. Groupama SA Türkiye’de aynı zamanda; %69,16 oranındaki ortaklık
payı ile Groupama Sigorta A.Ş.’nin, %100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama
Bosphorus International Holding A.Ş.’nin hakim hissedarıdır.
Groupama Bosphorus International Holding A.Ş. ise; %29,65 oranındaki ortaklık payı
ile Groupama Sigorta A.Ş.’nin ve %10,02 oranındaki ortaklık payı ile Groupama
Emeklilik A.Ş.’nin hissedarı konumundadır.
Şirketimizin % 24,90 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 2012 yılını
643.913 TL kar ile kapamıştır. İştirakin aktif değeri 2.262.632 TL’ dir.
Şirketimizin %5.88 hisse ile ortağı bulunduğu Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş, 2012
yılında 3.513 TL kar elde etmiştir. İştirakin aktif değeri 263.223 TL’ dir.
Şirketimizin %5.88 hisse ile ortağı bulunduğu Milli Reasürans Türk A.Ş, 2012 yılı ilk 9
ayında yılında 64.035.808 TL elde etmiştir. İştirakin aktif değeri 47.275.200 TL’ dir.
2012 Yılında Ortaklar ve İştiraklerle Yapılan Alış ve Satışlar aşağıdaki gibidir;
Ortaklar
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.
Alış
846.447
1.431.038
Satış
641.438
4.793
Toplam
2.277.485
646.231
Alış
860.777
Satış
172.627
860.777
172.627
İştirakler
Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş.
Toplam
Ödenen Temettüler
Groupama SA
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
Toplam
379.726
442.239
101.878
92.616
1.016.459
18
YÖNETİM KURULU BAĞLILIK RAPORU
Bağlı Şirket konumundaki Groupama Emeklilik A.Ş. ile Groupama Emeklilik A.Ş.
sermayesindeki çoğunluk hisseye sahip olan ve dolaysıyla hakim şirket konumunda
olan Groupama SA arasındaki bağlılık ilişkisini hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 199’uncu maddesinin 1’inci fıkrası gereğince düzenlemiş olan
01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ilişkin Bağlılık Raporudur:
a) Groupama Emeklilik A.Ş.’nin Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim
Şirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki
İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin
Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:
Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler olağan
ticari faaliyetler olup hakim şirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi olmaksızın
hakim şirketin ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan herhangi bir işlem veya
söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem
bulunmamaktadır.
b) Groupama Emeklilik A.Ş.’nin Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı
veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre,
Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya
Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara
Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:
Bu çerçevede herhangi bir hukuki işlem yapılmamış olduğu cihetle herhangi bir karşı
edim de gerekmemiş, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu
sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu olmamıştır.
19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
20
DENETİM KURULU RAPORU
Denetim Kurulu üyeleri tarafından 29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
kapsamında Genel Kurul’a hitaben hazırlanan ve imzalanan rapor aşağıda yer
almaktadır.
21
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİ
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin
Yönetmelik” ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur.
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimi; Şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin
etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika ve
kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve
finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında
elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; şirketin gelecekteki nakit
akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini
ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik
olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan
risklerin
tanımlanmasını,
ölçülmesini,
izlenmesini
ve
kontrol
edilmesini
hedeflemektedir.
2012 yılı içerisinde yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda tüm Şirket genelinde risk
ve kontrol politikaları gözden geçirilmiştir. Risklerin daha etkin yönetilmesi, gerekli
aksiyonların alınması ve kontrollerin uygulanması için yetkilerini direkt olarak yönetim
kurulundan alan Üst Düzey Risk Komitesi ve buna bağlı Sigorta Risk Komitesi, Finansal
Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi kurulmuştur. Kara para aklama ve terörün
finansmanının önlenmesi, iş sürekliliği yönetimi, veri kalitesi yönetimi, süreç ve
prosedürlerin risk ve kontrol bakış açısıyla gözden geçirilmesi konularında çalışmalar
yapılmıştır.
22
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
İç denetim faaliyetleri, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Denetim
Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” gereğince Yönetim Kurulu’ na doğrudan bağlı olarak
görev yapmakta olan İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir. 31.12.2012 tarihi
itibariyle İç Denetim Birimi; bir İç Denetim Müdürü, bir İç Denetim Yöneticisi ve bir İç
Denetim Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam üç kişiden oluşmaktadır.
İç denetim faaliyetleri; Şirket faaliyetlerinin mevzuat hükümleri, şirket içi strateji,
politika, uygulama usulleri ve diğer düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünün
denetimi, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin
değerlendirilmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine
yönelik süreçlerden oluşmaktadır.
İç Denetim çalışmaları 3 gruba ayrılır:
Planlanmış çalışmalar: Hazırlanmış olan yıllık denetim planında yer alan
çalışmalardır.
Planlanmamış çalışmalar: Suistimal soruşturmaları, özel denetimler gibi
önceden belirlenmemiş çalışmalardır.
Denetim takip çalışmaları: Oluşturulan denetim raporları sonrasında belirtilen
aksiyon planlarının yerine getirildiğini teyit etmek için yapılan takip
çalışmalarıdır.
İç denetim raporlarında; tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ilişkin özete, denetimin
kapsam ve amaçlarına, varsa tespit ve tavsiyelere yer verilir.
İç Denetim Birimi yukarıda belirtilen faaliyet ve çalışma esasları çerçevesinde 2012
yılında denetim planı kapsamındaki ve dışındaki süreç, konu ve alanlarda çalışmalar
yürütmüştür.
23
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of
PriceWaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu EK: 2 ‘de
yer almaktadır.
Ayrıca 31 Aralık 2012 itibariyle düzenlenen finansal tablolara ilişkin şirket beyanı
EK:3’te ve Finansal Tablolar ve Dipnotlar EK:4’te bulunmaktadır.
FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE MALİ DURUM, KARLILIK VE
TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Şirketimizin 2012 yılına ilişkin olarak hazırlamış olduğu bilanço ve kar / zarar tablosuna
2011 yılı ile karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulmak
üzere hazırlanan özet raporda yer verilmiştir. Yanısıra, söz konusu tablolarda yer alan
ana kalemler mahiyetleri itibarı ile aynı raporda detaylı olarak açıklanmış ve mali
durum hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir.
Özetle 2012 yılında sigortalılara hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yasal ve
ticari yükümlülüklerini finansal açıdan herhangi bir likidite sıkıntısı ile karşılaşmadan
yerine getirmiştir. 2013 yılında da finansal açıdan portföyün güçleneceğini başta
likidite olmak üzere herhangi bir vadede finansal güçlükle karşılaşılmayacağı
öngörülmektedir.
Bu çerçevede; faaliyette bulunduğumuz branşlar itibarı ile teknik karlılığımız
planlanan düzeyde oluşmuştur. Bireysel Emeklilik branşına ait teknik zarar Personel ve
İşletme Giderleri yansıtması sonrasındaki durumu göstermekle birlikte, sistemin
kuruluşu
sırasında
hazırlanan
fizibilite
raporundaki
değerlere
uygunluk
göstermektedir.
Şirketimiz 2012 yılında Hayat branşında 54,8 Milyon TL, Ferdi Kaza branşında ise
7,3 Milyon TL tazminat ödemiştir. Şirket aktiflerinin etkin yönetimi ve günlük bazda
gerçekleştirilen nakit planlaması sayesinde tazminat ödemeleri ortalama olarak
ihbar tarihini takiben 1 gün sonra ödenebilmektedir.
Netice itibarı ile, Dönem Net Karı 14,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
24
RİSK TÜRLERİ İTİBARİYLE UYGULANAN RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
Şirketimiz faaliyet göstermiş olduğu Hayat ve Ferdi Kaza branşı sigorta ürünlerine
yönelik olarak, her yılın başında tüm satış ve operasyonel birimlerin kullanımına
sunmuş olduğu “Risk Kabul Politikası” kitapçığı ile ferdi ve grup sigorta ürünleri
bazında işlemleri standart hale getirmektedir. Ürün bazında, teklif formu sürecinden
poliçe tanzimine kadar geçen süreçte risk analizine yönelik yaş sınırları, minimum –
maksimum teminat limitleri belirlenmekte, kapsam dışında kalacak riskler tespit
edilmektedir. Yüksek teminat tutarlı poliçe taleplerinde; finansal, mesleki ve tıbbi risk
analizleri ilgili belgeler üzerinden yapılarak onay süreci işletilmektedir. Hayat ve ferdi
kaza grup sigortası taleplerinde, grubun geçmiş yıllardaki hasar bilgisi, mesleki
faaliyetleri, Groupama bünyesindeki üretim hacmi, grubun karlılığı dikkate alınarak
teklif değerlendirme süreci yürütülmektedir.
Sigortalama sürecinde poliçe düzenleme işlemlerini yerine getiren tüm yetki sahipleri,
kişinin sigortalanmasına esas teşkil eden her türlü bilginin ve risk analiz çalışmalarının
yeterliliği, doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumludurlar.
Poliçe süresi boyunca sigortaya taraf olan hak sahiplerinin talepleri de risk
değerlendirme süreçleri doğrultusunda işleme alınmaktadır.
Bireysel Emeklilik branşında
tüm satış ve operasyonel birimlerin kullanımına
sunduğumuz “Bireysel Emeklilik Uygulama Esasları” ile plan ve yönetmeliklere uygun
olarak teklif düzenleme aşaması, sözleşme süreci, ayrılma, aktarım, maluliyet, vefat
vb. süreçlere ait tüm işlemler standart hale getirilmiştir.
Risk Kabul Politikası ve Bireysel Emeklilik Uygulama Esasları gerekli görüldüğünde yıl
içinde de revize edilmekte, yapılan değişiklikler kullanıcılara bildirilmekte ve en
güncel hali ile kullanıma hazır halde elektronik olarak saklanmaktadır.
Aktüeryal Prensipler ve Fiyatlandırma
Tarifeler hazırlanırken ve münferit fiyatlamalar yapılırken piyasa şartları, reasürans
anlaşmaları, ciro, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedefleri bir bütün olarak dikkate
alınır.
Hayat ve emeklilik branşı ürünlerinde, aktüeryal yapının ihtiyatlılık prensipleri
çerçevesinde teknik kâr beklentisine göre oluşturulması esastır. Bu doğrultuda hayat
ve emeklilik branşı teknik gelir ve giderleri, Şirketin risk tercihleri de dikkate alınarak,
sigortacılık ve bireysel emeklilik mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.
25
REASÜRANS
Güçlü mali yapımız ve mevcut portföyümüz dikkate alınarak 2012 yılında Bölüşmesiz
Reasürans yapımız korunmuş, anlaşmalarımız Risk Hasar Fazlası
Fazlası ve Katastrofik Hasar
Fazlası bazında yenilenmiştir.
Ana hissedarımız Groupama’nın reasürör seçim ve derecelendirme kriterlerine göre
belirlenen reasürörlerle çalışılmaktadır. Ayrıca ana hissedarımız ile birlikte ve önde
gelen uluslararası broker ve reasürörler olarak reasürans panelimizde yer almaktadır.
SON 5 YILA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
Şirketimizin 2011 ve 2012 yılına ilişkin bilanço ve kar / zarar tabloları Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer almaktadır.
Aynı raporda, 2012 yılı hesapları ile ilgili kapsamlı açıklamalarda yer almaktadır.
Yanısıra; Şirketimizin son 5 yıllık dönemdeki mali gelişimini aşağıdaki gibidir:
26
27
28
EK.1
YÖNETİM KURULU RAPORU
29
ORTAKLIK YAPISI
SERMAYE: 54.874.831,16 TL
ORTAK ÜNVANI
NOMİNAL HİSSE SENEDİ (TL)
%
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
23.874.800,38
43,51
GROUPAMA S.A.
20.500.000,00
37,36
GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS
HOLDİNG A.Ş.
5.500.019,50
10,02
T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI
5.000.000,00
9,11
TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ
İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
9,75
0,00
M.EMİN ATASAGUN
1,53
0,00
NOTLAR:
•
Şirketin hissedarları arasında imtiyazlı paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır.
30
YÖNETİM KURULU RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
15. Faaliyet yılını tamamlamış olan şirketimizin, 2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar /
Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla
selamlarız.
Yönetim Kurulu
31
SATIŞLAR
Prim Üretimi
Şirketimiz 2012 yılında Hayat Branşında 73.029.086 TL, Ferdi Kaza Branşında ise
20.779.867 TL olmak üzere toplam 93.808.953 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
2012 yılı sonu itibarı ile Hayat ve Ferdi Kaza prim üretimi toplamında bir önceki yıla
göre %24 artış söz konusudur.
Bireysel Emeklilik Katkı Payları
2012 yılı içinde 161.192.661 TL tutarında katkı payı tahsilatı gerçekleştirilmiştir.
31.12.2012 tarihi itibarı ile tahsil edilen katkı paylarının 9 adet Emeklilik Yatırım
Fonunda yatırıma yönlendirilmesi sonucu oluşan toplam fon büyüklüğü 661.285.237
TL’ye ulaşmış olup, % 8 artış gerçekleştirmiştir.
KARŞILAŞTIRMALI SATIŞ TABLOSU
BRANŞLAR
2012 YILI
2011 YILI
DEĞİŞİM (%)
HAYAT
73.029.086
58.993.123
23.8
FERDİ KAZA
20.779.867
16.901.939
22.9
BİREYSEL EMEKLİLİK
161.192.661
154.442.773
4.4
TOPLAM
255.001.614
230.337.835
10.7
32
ÖZET MALİ TABLOLAR
33
BİLANÇO (1000 TL)
Cari Varlıklar
2012
2011
Değişim (%)
255.624
235.194
8,7
60.584
38.239
58,4
130.932
153.618
-14,8
Alacaklar
54.073
36.492
48,2
Diğer Cari Varlıklar
10.035
6.845
46,6
Cari Olmayan Varlıklar
721.972
671.705
7,5
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
661.285
610.574
8,3
49.801
49.914
-0,2
596
1.125
-47,0
Maddi Olmayan Varlıklar
6.212
6.282
-1,1
Diğer Cari Olmayan varlıklar
4.078
3.810
7,0
AKTİF TOPLAMI
977.596
906.899
7,8
Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.855
88.929
15,6
Borçlar
21.485
18.947
13,4
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
62.255
55.097
13,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.115
14.885
28,4
Uzun Vadeli Yükümlülükler
760.151
718.213
5,8
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
661.285
610.574
8,3
98.372
106.332
-7,5
494
1.307
-62,2
114.590
99.757
14,9
Ödenmiş Sermaye
54.875
54.875
-
Sermaye ve Kar Yedekleri
45.020
43.769
2,9
-
-
-
14.695
1.113
1220,3
977.596
906.899
7,8
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Finansal Varlıklar ve ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Finansal Varlıklar
Maddi Varlıklar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlükler
Özsermaye
Geçmiş Yıl Zararları
Dönem Net Karı
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34
GELİR TABLOSU (1000 TL)
Brüt Yazılan Primler
Kazanılmış Primler
Diğer Teknik Gelirler
Hayat Dışı Teknik Gelirler
2012
2011
Değişim (%)
20.780
18.711
38
18.749
16.902
15.009
31
15.040
22,9
24,7
22,6
24,7
-7.299
-1.038
-286
-7.569
-16.192
-5.293
-895
-223
-6.545
-12.956
37,9
16,0
28,3
15,6
25,0
2.557
2.084
22,7
73.029
64.836
9.746
251
74.833
58.993
50.687
10.209
3
60.899
23,8
27,9
-4,5
8266,7
22,9
-54.839
12.297
3.841
-858
-23.894
-63.454
-77.162
30.582
2.007
-1.199
-22.702
-68.474
-28,9
-59,8
91,9
-28,4
5,3
-7,3
HAYAT TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
11.379
-7.575
-250,2
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Aidatı Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
Emeklilik Teknik Gelir
15.342
2.326
3.753
0
21.421
15.586
2.496
3.847
26
21.955
-1,6
-6,8
-2,4
-100,0
-2,4
Fon İşletim Giderleri
Faaliyet Giderleri
Diğer Teknik Giderler
Emeklilik Teknik Gider
-1.721
-22.198
-798
-24.717
-2.382
-24.609
-808
-27.799
-27,7
-9,8
-1,2
-11,1
EMEKLİLİK TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-3.296
-5.844
-43,6
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
10.640
-11.335
-193,9
YATIRIM GELİRLERİ
YATIRIM GİDERLERİ
DİĞER
9.534
-1.355
-1.063
15.397
-1.307
-457
-38,1
3,7
132,6
Dönem Karı
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
DÖNEM NET KARI
17.756
-3.061
14.695
2.298
-1.185
1.113
672,7
158,3
1220,3
Gerçekleşen Hasarlar
Muallak Hasar Karşılığı
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
Faaliyet Giderleri
Hayat Dışı Teknik Giderler
HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
Brüt Yazılan Primler
Kazanılmış Primler
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Diğer Teknik Gelirler
Hayat Teknik Gelirler
Gerçekleşen Hasarlar
Hayat Matematik Karşılıklarında Değişim
Muallak Hasar Karşılığı
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
Faaliyet Giderleri
Hayat Teknik Giderler
35
MALİ TABLOLAR
36
31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Ara.12
Ara.11
60.583.533
53.559.867
7.023.666
130.932.353
37.227.029
93.705.324
53.990.885
47.499.249
5.198.685
1.292.951
33.609
-33.609
73.538
41.948
31.267
323
8.158
8.158
7.392.386
7.246.359
146.027
2.642.965
2.513.054
55.514
74.397
255.623.818
38.239.056
31.857.179
6.381.877
153.618.279
52.512.680
101.105.599
36.263.350
34.960.031
22.852
1.280.467
33.609
-33.609
195.410
169.050
24.431
1.929
33.009
33.009
5.977.887
5.848.315
129.572
867.569
725.917
68.062
73.590
235.194.560
37
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
VARLIK TOPLAMI
Ara.12
Ara.11
661.285.237
661.285.237
39.363
39.363
49.801.055
47.538.423
2.262.632
596.490
3.804.961
1.482.408
-4.690.879
6.211.557
4.491.832
5.671.027
5.515.667
-9.466.969
4.038.672
4.038.672
721.972.374
977.596.192
610.573.728
610.573.728
46.866
46.866
49.913.655
47.538.423
2.375.232
1.125.050
3.748.666
1.475.721
-4.099.337
6.282.396
4.131.096
5.671.027
5.515.667
-9.035.394
3.763.000
3.763.000
671.704.695
906.899.255
38
III-Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Ara.12
20.766.338
10.873.679
14.786
8.376.832
1.501.041
74.526
49.369
24.717
440
644.699
644.699
62.254.523
39.167.678
3.132.228
15.528.900
4.425.717
4.825.464
871.614
164.343
452
3.349.650
439.405
14.289.050
14.289.050
102.854.600
Ara.11
17.196.421
8.667.189
7.236.592
1.292.640
679.998
302.742
376.816
440
1.071.079
1.071.079
55.097.133
31.215.881
6.859.105
18.331.999
-1.309.852
2.339.338
1.833.108
158.112
452
347.666
12.545.306
12.545.306
88.929.275
39
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer
Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Ara.12
Ara.11
661.285.237
661.285.237
98.372.198
92.108.827
-
610.573.728
610.573.728
106.332.362
100.667.168
-
6.263.371
-
5.665.194
-
494.468
494.468
760.151.903
1.307.133
1.307.133
718.213.223
40
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
Özsermaye Toplamı
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI
Ara.12
54.874.831
54.874.831
14.108.730
14.108.730
30.911.118
28.602.101
109.005
2.200.012
14.695.010
14.695.010
114.589.689
977.596.192
Ara.11
54.874.831
54.874.831
14.108.730
14.108.730
29.660.653
28.506.017
109.005
1.045.631
1.112.543
1.112.543
99.756.757
906.899.255
41
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)
I-TEKNİK BÖLÜM
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderler (-)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı ( - )
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı ( + )
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı ( - )
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı ( + )
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+/-)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-)
6- Yatırım Giderler (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Ara.12
Ara.11
18.749.129
18.710.840
20.779.867
20.779.867
-2.069.027
-2.069.027
38.289
-16.191.953
-8.337.165
-7.299.220
-8.112.405
813.185
-1.037.945
-853.399
-184.546
-274.294
-7.568.455
-12.039
-12.039
2.557.176
74.832.708
64.836.383
70.719.153
73.029.084
-2.309.931
15.040.182
15.009.350
16.900.439
16.901.939
-1.500
-1.891.089
-1.891.089
30.832
-12.956.127
-6.188.093
-5.293.538
-5.293.538
-894.555
-804.555
-90.000
-223.106
-6.544.928
2.084.055
60.898.772
50.687.180
57.205.573
58.993.123
-1.787.550
-5.882.770
-5.860.201
-22.569
9.745.530
250.795
250.795
-63.453.518
-50.997.718
-54.838.762
-55.045.131
206.369
-6.518.393
-6.365.841
-152.552
10.208.678
2.914
2.914
-68.474.042
-75.154.330
-77.161.690
-77.249.690
88.000
3.841.044
3.772.891
68.153
2.007.360
2.146.526
-139.166
-
-
12.297.258
12.297.258
11.109.634
1.187.624
-
30.582.142
30.582.142
33.283.614
-2.701.472
-
-858.710
-23.894.348
11.379.190
21.421.323
15.341.836
2.325.995
3.752.916
576
-24.717.767
-1.721.193
-22.198.727
-797.847
-3.296.444
-664.649
-23.237.205
-7.575.270
21.955.317
15.585.830
2.496.103
3.846.784
26.600
-27.798.916
-2.382.358
-24.608.662
-807.896
-5.843.599
42
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
ARA 12
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
ARA 11
2.557.176
2.084.055
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
11.379.190
-7.575.270
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
-3.296.444
-5.843.599
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
10.639.922
-11.334.814
K- Yatırım Gelirleri
9.534.254
15.397.010
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
8.627.050
7.376.090
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
360.000
4.339.030
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
374.577
877.915
-
492.984
172.627
2.310.991
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
-
-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
-
-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
-
-
9- Diğer Yatırımlar
-
-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
-
-
-1.355.058
-1.307.429
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
-
-
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
-
-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-
-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-
-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-
-
4- Kambiyo Karları
5- iştiraklerden Gelirler
L- Yatırım Giderleri (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
-331.941
-
7- Amortisman Giderleri (-)
-1.023.117
-1.307.429
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
-
-
-1.063.052
-457.319
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
-225.050
639.024
2- Reeskont Hesabı (+/-)
-
-
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)
-
-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
-
-
275.672
47.970
-
-
163.899
120.550
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.277.574
-1.264.863
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
-
-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
-
-
N- Dönem Net Karı veya Zararı
14.695.010
1.112.543
1- Dönem Karı Veya Zararı
17.756.065
2.297.448
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-3.061.055
-1.184.905
3- Dönem Net Karı Veya Zararı
14.695.010
1.112.543
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
-
-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
43
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (TL)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
(A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
01/01/2012
31/12/2012
01/01/2011
31/12/2011
85.424.838
158.310.497
-102.174.085
-68.812.084
72.749.166
-8.779.679
3.427
-51.741.069
12.231.845
169.670.661
197.975.196
-157.073.747
-85.702.851
124.869.259
-9.246.746
1.319.538
-104.799.675
12.142.376
-62.892
-501.503.054
503.953.606
8.627.050
11.014.620
-490.996
-321.527.675
311.113.420
7.376.090
-3.529.161
-1.016.459
-1.016.459
-331.941
21.898.065
24.159.617
46.057.682
-2.311.786
-2.311.786
492.984
6.794.413
17.365.204
24.159.617
44
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL)
Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri(-)
Sermaye
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Varlıklarda
Değer Artışı
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Yedekler
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
Statü
Yedekleri
Geçmiş
Yıllar
Karları/
(Zararları)
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Toplam
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2011)
54.874.831
-
1.045.631
-
-
28.506.017
-
14.217.735
1.112.543
-
99.756.757
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.874.831
-
1.045.631
-
-
28.506.017
-
14.217.735
1.112.543
-
99.756.757
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2- İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.154.381
-
-
-
-
-
-
-
1.154.381
-
-
-
-
-
-
-
-
II- Muhasebe Politikasında
Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot)
III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2011)
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
-
-
D- Varlıklarda Değer Artışı
kazanç ve kayıplar
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F- Diğer kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G- Enflasyon düzeltme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H- Dönem net karı (veya zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
14.695.010
-
14.695.010
I- Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-1.016.459
-
-
-1.016.459
J- Transfer
-
-
-
-
-
96.084
-
1.016.459
-1.112.543
-
-
54.874.831
-
2.200.012
-
-
28.602.101
-
14.217.735
14.695.010
-
114.589.689
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
45
01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL)
Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri(-)
Sermaye
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Varlıklarda
Değer Artışı
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Yedekler
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
Statü
Yedekleri
Geçmiş
Yıllar
Karları/
(Zararları)
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Toplam
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2010)
54.874.831
-
5.785.251
-
- 28.287.491
-
14.217.735
2.530.312
-
105.695.620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.874.831
-
5.785.251
-
- 28.287.491
-
14.217.735
2.530.312
-
105.695.620
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2- İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4.739.620
-
-
-
-
-
-
-
-4.739.620
-
-
-
-
-
-
-
-
II- Muhasebe Politikasında
Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot)
III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2010)
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
-
-
D- Varlıklarda Değer Artışı
kazanç ve kayıplar
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F- Diğer kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G- Enflasyon düzeltme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H- Dönem net karı (veya zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
1.112.543
-
I- Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J- Transfer
-
-
-
-
-
218.526
-
-
-2.530.312
-2.311.786
2.311.786
1.112.543
-2.311.786
54.874.831
-
1.045.631
-
- 28.506.017
-
14.217.735
1.112.543
-
-
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
99.756.757
46
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR
CARİ VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar toplamı 60.583.533 TL olup, tamamı banka
hesaplarından oluşmaktadır. Söz konusu tutarın; 50.911.744 TL’si vadeli banka
hesaplarından, 2.648.123 TL’si vadesiz banka hesaplarından ve 7.023.666 TL’si
bloke banka hesaplarından oluşmaktadır.
Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Ağırlıklı olarak Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşan menkul değerler
cüzdanımızın bilanço tarihi itibarı ile değeri 130.932.353 TL’dir. Söz konusu tutarın
93.705.324 TL’si Birikimli Hayat Sigortalı Fonlarına aittir.
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar toplamı 53.990.885 TL’dir. Söz konusu tutarın;
46.556.095 TL’si Sigortalılarımızdan Prim Alacaklarımızı, 943.154 TL’si Acentelerden
Alacaklarımızı, 33.609 TL’si Kanuni Takipteki Alacaklarımızı (Acentelerden),
5.198.685 TL’si Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Alacaklarımızı, 1.292.951 TL’si ise
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklarımızı ifade etmektedir. Şüpheli Alacakları için;
33.609 TL Kanuni Takipteki Alacak Karşılığı tesis edilmiştir.
İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar hesabının toplamı olan 73.538 TL’nin 41.948 TL’si
Ortaklardan Alacaklar, 31.590 TL’si Personelde Alacaklar hesabında kayıtlıdır.
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesabının toplamı 7.392.386 TL
olup tamamı Peşin Ödenen Giderler hesabında kayıtlıdır. Peşin Ödenen Giderler
hesabında; 7.246.359 TL ile Ertelenmiş Komisyon Giderleri, kalanı ise diğer peşin
ödenen giderlerdir.
Diğer Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar toplamı 2.642.965 TL’dir. Söz konusu tutarın; 2.513.054 TL’si
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlardan, kalanı ise diğer aktif kalemlerinden
oluşmaktadır.
47
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar toplamı 661.285.237 TL’dir. Tamamı kurucusu
olduğumuz 9 adet Emeklilik Yatırım Fonlarına ait fon büyüklüklerini gösteren
Saklayıcı Şirketten Alacaklar hesabında kayıtlıdır.
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar toplamı 39.363 TL olup, tamamı Verilen Depozito ve Teminatlar
hesabında kayıtlıdır.
Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar toplamı 49.801.055 TL olup, tamamı İştirakler hesabında
kayıtlıdır. Söz konusu tutarın; 47.275.200 TL’si sermayesine %5,88 ile iştirak ettiğimiz
Milli Reasürans T.A.Ş.’ne, 2.262.632 TL’si sermayesine %24,90 ile iştirak ettiğimiz
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’ne, 263.223 TL’si ise sermayesine %5,88 ile iştirak
ettiğimiz Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.’ne aittir.
Maddi Varlıklar
Maddi Varlıklarlar hesabının net bakiyesi 596.490 TL olup, 3.804.961 TL’si Demirbaş
ve Tesisatlar, 1.482.408 TL’si Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet bedelleri dahil)
hesaplarında yer almaktadır. 4.690.879 TL ise bu varlıklara ilişkin Birikmiş
Amortisman hesabında yer almaktadır.
Maddi Olmayan Varlıklar
30.09.2009 tarihindeki İş Birleşmesi kayıtları büyük ölçüde bu sınıfta toplanmıştır.
5.671.027 TL Güven Hayat Sigorta A.Ş.’den kaynaklı şerefiyedir. İş birleşmesinin
yapıldığı 2009 yılında tamamı itfa edilmiş olan maddi olmayan varlıklar, yazılımlar,
İlk Tesisler ve bunların birikmiş itfaları da bulunmaktadır.
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari olmayan varlıklar hesabının tamamı 4.038.672 TL olup, ertelenmiş vergi
varlıklarından oluşmaktadır.
48
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Esas Faaliyetlerden Borçlar toplamı 20.766.338 TL dir. Bu tutarın; 10.873.679 TL’si
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçları, 14.786 TL’si Sigorta ve Reasürans
Şirketlerinden Alınan Depoları, 8.376.832 TL’si Bireysel Emeklilik Sistemi Borçlarını,
1.501.041 TL’si ise Diğer Esas Faaliyetlerden Borçları göstermektedir.
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar hesap grubu; 83.933 TL ile kısa süre içinde
ödenecek Sigortalılara Borçlar, 8.602.136 TL ile takip eden ay içinde ödenecek
komisyonların takip edildiği Acentelere Borçlar, 2.569.227 TL’si ise trete koşullarına
göre vadesinde ödenecek reasürans işlem sonuçlarının izlendiği Reasürans
Şirketlerine Borçlar hesaplarından oluşmaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları hesap grubunun; 468.369 TL’si Bireysel Emeklilik
Aracılarına ödenecek komisyonlardan kaynaklanan borçları, 20.469 TL’si Emeklilik
Yatırım Fonlarına ait 2012 yılı hesap işletim masrafları Takasbank A.Ş.’ne borçları,
227.514 TL’si Portföy Yönetim Şirketine alınan hizmet karşılığı ödenecek borçları,
7.660.480 TL’si ise tahsil edildiği halde henüz Bireysel Emeklilik Hesaplarına
aktarılamayan (Kredi kartı blokajları v.b.) tahsilatların takip edildiği Katılımcılara
Borçları ifade etmektedir.
İlişkili Taraflara Borçlar
İlişkili taraflardan Borçlar toplamı 74.526 TL olup, 49.369 TL’si Ortaklara Borçlar,
24.717 TL’si Personele Borçlar, 440 TL’si ise Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
hesabından oluşmuştur.
Diğer Borçlar
Diğer Borçlar toplamı 644.699 TL olup, bu tutar Satıcılara Borçlar hesabında
kayıtlıdır.
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde ayrılan Cari Rizikolar Karşılığı, Hayat Branşı
sigortalılarımıza ait yükümlülüklerimizin karşılığını oluşturan Aktüeryal Matematik
ve Kar Payı Karşılıkları ile Muallak Hasar Karşılıklarını içeren Kısa Vadeli Teknik
Karşılıklarımızın toplamı, reasürör hissesi düşüldükten sonra 62.254.523 TL’dir.
Bu tutarın 39.167.678 TL’si Kazanılmamış Primler Karşılığından (Reasürans Payı
düşülmüş olarak), 3.132.228 TL’si Kar Payı dahil olmak üzere Hayat Matematik
Karşılığından (Reasürans Payı düşülmüş olarak), 15.528.900 TL’si Muallak Hasar ve
Tazminat Karşılığından (Reasürans Payı düşülmüş olarak) ve 4.425.717 TL’si ise
Birikimli Hayat Sigortalı Fonlarına ait menkul kıymetlerin borsa rayici ile iç verim
yöntemine göre hesaplanan reeskont farkının izlendiği Finansal Riskler Karşılığı
hesaplarından oluşmaktadır.
49
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler toplamı 4.825.464 TL olup, bu tutarın
871.614 TL’si Aralık 2012 döneminde tahakkuk ettirilmiş olup Ocak 2013
döneminde Ödenecek Vergi ve Fonları, 164.343 TL’si Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintilerini, 3.349.650 TL’si Kurumlar Vergisi Karşılığını ve 439.405 TL’si Diğer Vergi
ve Benzeri Yükümlülük Karşılıklarını göstermektedir.
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar toplamı 14.289.050 TL olup; söz konusu tutarın
tamamı gelecek dönemde karşılaşılması öngörülen muhtemel yükümlülüklerimiz
için hesaplanan tutarlardan oluşmaktadır.
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Esas Faaliyetlerden Borçlar toplamı 661.285.237 TL olup, tamamı aktifte yer alan
ve kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının katılımcılara ait fon paylarının
toplam değerinden oluşmaktadır.
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Sigortacılık Teknik Karşılıkları toplamı 98.372.198 TL olup, 92.108.826 TL’si Kar Payı
dahil Hayat Matematik Karşılığından (Reasürans Payı düşülmüş olarak), 6.263.372
TL’si ise 2012 yılında Hayat Branşında verilen Deprem Teminatları için ayrılan
Dengeleme Karşılığından oluşmaktadır.
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar toplamı 494.468 TL olup, bu tutarın tamamı şirketimiz
çalışan personeli için hesaplanan Kıdem Tazminatı Karşılığından oluşmaktadır.
ÖZSERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Şirketimizin Sermaye tutarı 54.874.831 TL olup, tamamı ödenmiştir.
Kar Yedekleri
Kar Yedekleri toplamı 30.911.118 TL olup, bu tutarın 28.602.101 TL’si Kanuni Yedek
Akçelerden, 109.005 TL’si Olağanüstü Yedeklerden, 2.200.012 TL’si ise Şirketimiz
Portföyündeki menkul kıymetlerin borsa rayici ile iç verim yöntemine göre
hesaplanan reeskont farkının izlendiği Finansal Varlıkların Değerlemesinden
oluşmaktadır.
Dönem Net Karı ve Sonuç
Şirketimiz 15. faaliyet yılı olan 2012 yılında 17.756.065 TL Dönem Kar’ı elde etmiş,
Dönem Kar’ı Vergi Karşılığı 3.061.055 TL düşüldükten sonra 14.695.010 TL Dönem
Net Kar’ına ulaşmıştır.
50
2012 yılında elde edilen sonuç nedeni ile; başta ortaklarımız olmak üzere satışları
ile şirketimize güç katan ve bizlerle tam uyum içinde hareket eden dağıtım
kanallarımıza, üstün performans ile çalışan personelimize, sigortalılarımıza ve
katılımcılarımıza teşekkür eder; finansal tablolarımızın onaylanması hususunu
kararlarınıza saygılarımızla sunarız.
YÖNETİM KURULU
51
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
Cari Dönem
(31/12/2012)
I.
DÖNEM KARARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Cari Dönem
(31/12/2011)
17.756.065
3.061.055
3.061.055
2.297.448
1.184.905
1.184.905
14.695.010
0
0
1.112.543
0
0
14.695.010
-734.750
-734.750
1.112.543
-55.627
-55.627
-12.691.145
-12.691.145
-960.832
-960.832
-1.269.114
-96.083
0,0026
0,0004
0,0026
0,0002
52
EK.2
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
53
54
55
EK.3
BEYAN YAZISI
56
57
EK.4
FİNANSAL TABLOLAR
VE DİPNOTLAR
58
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR..............................................................................................................................
1-5
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
6-7
NAKİT AKIŞ TABLOLARI ........................................................................................................
8
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................................................................
9
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 10-55
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI .......................................................................................
56
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
2.12
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli
Kredi Kartı Alacakları
2.12
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.8 ve 11.1
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve 11.1
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1 ve 12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
45
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
2.18 ve 35
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
60,583,533
53,559,867
-
38,239,056
31,857,179
-
7,023,666
130,932,353
37,227,029
93,705,324
54,372,502
47,880,866
5,198,685
1,292,951
33,609
(33,609)
73,538
41,948
31,267
323
8,158
8,158
7,392,386
7,246,359
146,027
2,642,965
2,513,054
55,514
74,397
256,005,435
6,381,877
153,618,279
52,512,680
101,105,599
36,263,350
34,960,031
22,852
1,280,467
33,609
(33,609)
195,410
169,050
24,431
1,929
33,009
33,009
5,977,887
5,848,315
129,572
867,569
725,917
68,062
73,590
235,194,560
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
2.14 ve 17.5
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
45.2
45.2
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
9 ve 45.2
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
2.5 ve 6
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
6- Motorlu Taşıtlar
6
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar
(Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
2.7 ve 8
1- Haklar
8
2- Şerefiye
8 ve 44
3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
2.18, 21 ve 35
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
661,285,237
661,285,237
39,363
39,363
49,801,055
47,538,423
2,262,632
596,490
3,804,961
1,482,408
(4,690,879)
610,573,728
610,573,728
46,866
46,866
49,913,655
47,538,423
2,375,232
1,125,050
3,748,666
1,475,721
(4,099,337)
6,211,557
4,491,832
5,671,027
5,515,667
(9,466,969)
4,038,672
4,038,672
721,972,374
6,282,396
4,131,096
5,671,027
5,515,667
(9,035,394)
3,763,000
3,763,000
671,704,695
Varlıklar Toplamı (I+II)
977,977,809
906,899,255
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4, 19
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 ve 47.1
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
45
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
47.1
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17.2
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.24, 17 ve 47.1
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer
Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve
Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
21,147,955
11,255,296
14,786
8,376,832
1,501,041
49,809
49,369
440
644,699
644,699
62,254,523
39,167,678
3,132,228
15,528,900
4,425,717
17,196,421
8,667,189
7,236,592
1,292,640
679,998
302,742
376,816
440
1,071,079
1,071,079
55,097,133
31,215,881
6,859,105
18,331,999
(1,309,852)
4,825,464
871,614
164,343
2,339,338
1,833,108
158,112
452
452
3,349,650
-
439,405
14,289,050
14,289,050
103,211,500
347,666
12,545,306
12,545,306
88,929,275
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
2.14 ve 17.5
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17.2
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 ve 47.1
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.19 ve 22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
661,285,237
661,285,237
24,717
24,717
98,372,198
92,108,826
6,263,372
-
610,573,728
610,573,728
106,332,362
100,667,168
5,665,194
-
494,468
494,468
760,176,620
1,307,133
1,307,133
718,213,223
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
2.13 ve 15
2.13 ve 15
15
15
37
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2011
54,874,831
54,874,831
14,108,730
14,108,730
30,911,118
28,602,101
109,005
2,200,012
14,695,010
14,695,010
114,589,689
54,874,831
54,874,831
14,108,730
14,108,730
29,660,653
28,506,017
109,005
1,045,631
1,112,543
1,112,543
99,756,757
977,977,809
906,899,255
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
24
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 24
1.1.3 SGK’ya Aktarılan Primler (-)
2.14, 19 ve 24
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değ. SGK Payı
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)
1.1.2- Ödenen Hasarlar Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15
4- Faaliyet Giderleri (-)
31
5- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderleri (-)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
24
1.1.2.- Reasürör Devredilen Primler (-)
10 ve 24
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
26
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılığı (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15
5- Faaliyet Giderleri (-)
31
6- Yatırım Giderler (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
2.14 ve 25
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
31
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.2012 31.12.2012
18,749,129
18,710,840
20,779,867
20,779,867
(2,069,027)
(2,069,027)
-
(1,891,089)
(1,891,089)
-
38,289
(16,191,953)
(8,337,165)
(7,299,220)
(8,112,405)
813,185
30,832
(12,956,127)
(6,188,093)
(5,293,538)
(5,293,538)
-
(1,037,945)
(853,399)
(184,546)
(894,555)
(804,555)
(90,000)
-
-
(274,294)
(7,568,455)
(223,106)
(6,544,928)
(12,039)
(12,039)
2,557,176
74,832,708
64,836,383
70,719,153
73,029,084
(2,309,931)
2,084,055
60,898,772
50,687,180
57,205,573
58,993,123
(1,787,550)
(5,882,770)
(5,860,201)
(22,569)
(6,518,393)
(6,365,841)
(152,552)
9,745,530
250,795
250,795
(63,463,956)
(50,997,718)
(54,838,762)
(55,045,131)
206,369
10,208,678
2,914
2,914
(68,474,042)
(75,154,330)
(77,161,690)
(77,249,690)
88,000
3,841,044
3,772,891
68,153
2,007,360
2,146,526
(139,166)
-
-
12,297,258
12,297,258
11,109,634
30,582,142
30,582,142
33,283,614
1,187,624
(2,701,472)
-
(858,710)
(23,904,786)
11,368,752
21,421,323
15,341,836
2,325,995
3,752,916
576
(24,717,767)
(1,721,193)
(22,198,727)
(797,847)
(3,296,444)
1
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.2011 31.12.2011
15,040,182
15,009,350
16,900,439
16,901,939
(1,500)
-
(664,649)
(23,237,205)
(7,575,270)
21,955,317
15,585,830
2,496,103
3,846,784
26,600
(27,798,916)
(2,382,358)
(24,608,662)
(807,896)
(5,843,599)
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
CFIJK-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
26
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirleri
45
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
47.5
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 ve 35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
37
1- Dönem Karı Veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35
3- Dönem Net Karı veya Zararı
37
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.2012 31.12.2012
2,557,176
11,368,752
(3,296,444)
10,629,484
9,534,254
8,627,050
360,000
374,577
172,627
(1,355,058)
(331,941)
(1,023,117)
-
2,084,055
(7,575,270)
(5,843,599)
(11,334,814)
15,397,010
7,376,090
4,339,030
877,915
492,984
2,310,991
(1,307,429)
(1,307,429)
-
(1,052,615)
(225,050)
275,672
163,899
(1,267,136)
14,695,010
17,756,065
(3,061,055)
14,695,010
-
(457,319)
639,024
47,970
120,550
(1,264,863)
1,112,543
2,297,448
(1,184,905)
1,112,543
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.2011 31.12.2011
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
45
5- Diğer nakit girişleri
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE
OLAN ETKİSİ
36
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.20012 31.12.2012
85,424,838
158,310,497
(102,174,085)
(68,812,084)
72,749,166
(8,779,679)
3,427
(51,741,069)
12,231,845
169,670,661
197,975,196
(157,073,747)
(85,702,851)
124,869,259
(9,246,746)
1,319,538
(104,799,675)
12,142,376
(62,982)
(501,503,054)
503,953,606
8,627,050
11,014,620
(490,996)
(321,527,675)
311,113,420
7,376,090
(3,529,161)
(1,016,459)
(1,016,459)
(2,311,786)
(2,311,786)
(331,941)
21,898,065
24,159,617
46,057,682
492,984
6,794,413
17,365,204
24,159,617
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
01.01.2011 31.12.2011
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
Varlıklarda
Özsermaye
Yabancı
Değer
Enflasyon
Para
Artışı/
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Statü
(Azalışı)
Farkları
Farkları
Yedekler
Yedekleri
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
Net
Dönem
Karı
Geçmiş
Yıllar
Karları
Toplam
Sermaye
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri (-)
54,874,831
-
5,785,251
-
-
28,287,491
-
14,217,735
2,530,312
-
105,695,620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,739,620)
-
-
-
218,526
-
-
II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
54,874,831
-
1,045,631
-
-
28,506,017
-
14,217,735
1,112,543
-
99,756,757
III- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2011)
54,874,831
-
1,045,631
-
-
28,506,017
-
14,217,735
1,112,543
-
99,756,757
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,154,381
-
-
-
96,084
-
(1,016,459)
1,016,459
14,695,010
(1,112,543)
-
54,874,831
-
2,200,012
-
-
28,602,101
-
14,217,735
14,695,010
-
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2010)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı
I- Dağıtılan Temettü
J- Transfer
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı
I- Dağıtılan Temettü
J- Transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
(*)
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
1,112,543
(2,530,312)
(2,311,786)
2,311,786
(4,739,620)
1,112,543
(2,311,786)
-
1,154,381
14,695,010
(1,016,459)
114,589,689
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: Groupama Emeklilik A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
doğrudan ana ortağı Groupama S.A.’dır (2.13 no’lu dipnot).
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi: Şirket İstanbul’da tescil edilmiş olup, Şirket’in tescil edilmiş adresi Eski Büyükdere
Caddesi No: 2 Maslak/İstanbul’dur. Şirket, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, 19 Aralık
1997’de Başak Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe
giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile takip eden süreçte
yürürlüğe giren Yönetmelikler gereği, 18 Nisan 2003 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile
Şirket ana sözleşmesinde yapılan yeni düzenlemelere ek olarak Başak Hayat Sigorta A.Ş. olan
Şirket unvanı Başak Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket, 30 Aralık 2004 tarihine kadar kurucu ortaklarından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (“Ziraat
Bankası”) bağlı ortağı olarak faaliyet göstermiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 8 Kasım
2004 tarihli 2004/113 sayılı kararı sonucunda, kurucu ortak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim
Kurulu’nun 7 Aralık 2004 tarih 19/266 sayılı kararlarını takiben Şirket sermayesindeki Ziraat
Bankası’na ait %41 oranındaki 8,200,000 TL nominal bedelli hisseler 30 Aralık 2004 tarihinde
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devir ve teslim edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/27 sayılı kararına (“Özelleştirme
Kararı”) istinaden Şirket’teki %41.00 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na (“Özelleştirme İdaresi”) ait kamu hisselerinin Groupama S.A.’ya satışı 16 Mayıs
2006 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir.
Şirket’in 29 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Başak
Emeklilik A.Ş.” olan unvanının “Başak Groupama Emeklilik A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve
bu amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine
karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 19 Nisan 2007
tarih ve 6791 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
44 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, 15 Eylül 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) 29 Temmuz
2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde Şirket’nin 30 Eylül 2009 tarihinde Güven
Hayat Sigorta A.Ş. ile birleşmesinin ardından, “Başak Groupama Emeklilik A.Ş.” ticari
unvanındaki “Başak” ibaresinin kaldırılarak unvanın “Groupama Emeklilik A.Ş.” olarak
değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca
tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği 30 Eylül 2009 tarihinde
gerçekleşmiş ve İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilerek ve 6 Ekim 2009 tarih ve 7411
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Groupama Sigorta A.Ş.’nin ortaklarından S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (“Marmara Birlik”) tarafından Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması
talebiyle açılan dava sonucunda T.C. Danıştay 13. Daire tarafından Özelleştirme Kararı’nın
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi’ne 14 Mayıs 2007 tarihinde
tebliğ edilen bu karara karşı Özelleştirme İdaresi tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 12 Temmuz
2007 tarih ve 2007/469 sayılı kararı ile yapılan itirazın reddedildiği belirtilmiştir. Danıştay
13. Dairesi 11 Mart 2008 tarihinde Özelleştirme İdaresi lehine karar vermiştir. Bu karar üzerine
Marmara Birlik söz konusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Ayrıca Marmara
Birlik, Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin alınan ilk kararın
uygulanmamasıyla ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi’ne bir dava daha açmıştır. Açılan bu yeni
dava Danıştay tarafından temyiz başvuru davası birleştirilmiş olup halihazırda
sonuçlanmamıştır.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yanı sıra 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile söz konusu kanunlar ile ilgili resmi
bildirileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana sözleşmesine göre Şirket, Hayat ve
Ferdi Kaza branşlarında sigortacılık ve reasürans faaliyetleri yanı sıra Bireysel Emeklilik
alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir.
10
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
31 Aralık 2012
19
114
31 Aralık 2011
23
123
133
146
1.6
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı: 2,976,897 TL (31 Aralık 2011: 4,598,065 TL).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket tarafından hayat ve hayat dışı
teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler,
teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik
olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerinden
branş ayrımı yapılamayanları, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve
hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate alarak branşlara
dağıtmıştır. Şirket, faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderlerini ise personel işgücü
analiz çalışması sonucu bulunan oranlar kullanılarak ilgili olduğu branşlara dağıtmaktadır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
tek bir şirketi (Groupama Emeklilik A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu
dipnotlarda belirtilmiştir.
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal
tablolar 8 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına
Genel Müdür Ramazan Ülger ve Genel Müdür Baş Yardımcısı Elisabeth Gehringer tarafından
imzalanmıştır. Söz konusu finansal tablolar Genel Kurul’da onaylanması sonucu kesinleşecektir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta
ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011
tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör
Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile
bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7
sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca
belirlenmektedir.
11
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından açıklanan Türkiye
Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile
Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan
diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine
Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS 1Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”,
“TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliği (“Konsolidasyon Tebliği”) 31 Mart 2009
tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup Şirket’in bu doğrultuda konsolide etmesi
gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması
gerekmemektedir.
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına
ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır
(2.24 no’lu dipnot).
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında,
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esası baz
alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 sayılı yazısıyla, sigorta şirketlerinin
31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003
tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı
Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’de yer alan, ‘Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden
düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığı ayrıca, SPK’nın 17 Mart 2005
tarihinde aldığı karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını bildirmiştir. Şirket, Hazine
Müsteşarlığı’nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını “Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak
yeniden düzenlemiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere TMSK tarafından yayımlanmış
29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardını uygulamamıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.25 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı
bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:
1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıla ait
ara dönemler için geçerli olan ve Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan
TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlar:
•
•
•
TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, (1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 1 (değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, (1 Temmuz 2011 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 12 (değişiklik), “Gelir Vergileri”, (1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
12
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”, (1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 9, “Finansal Araçlar”, (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 11, “Ortak Düzenlemeler”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 27 (revize), “Bireysel Finansal Tablolar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 28 (revize), “İştirakler ve İş Ortaklıkları”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir).
UFRYK 20, “Madenlerle İlgili Üretim Sırasında Oluşan Sökme Maliyetleri”, (1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS 1 (değişiklik), “TFRS’nin İlk Defa Uygulanması”, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir),
TFRS’lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik
getirilmiştir: TFRS 1, TMS 1, TMS 16, TMS 32 ve TMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Şirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde
Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar” standardı kapsamında yer
alan bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm
raporlaması yapmamaktadır.
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
13
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler bedelleri
4-15 yıl
5 yıl
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi
varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak
suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla
oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler
(6 no’lu dipnot). 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in değer düşüklüğüne uğramış maddi
duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
Sermaye ile ilişkili bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır
(31 Aralık 2011: Yoktur).
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını, bilgisayar
yazılımlarını ve şerefiyeyi içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti
üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden
doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması
durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir
(8 no’lu dipnot).
Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir.
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Krediler ve alacaklar (Esas
faaliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas
faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda
finansal varlık olarak sınıflandırılmaktadır.
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara
alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların
Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde
kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda
alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
değerlenmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve
benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır
14
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar (Devamı)
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda gerekli gördüğü durumlarda
alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık
faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk
politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı,
sigortalı ve aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate
almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü
maddesine uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar”
karşılığının içinde bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde
bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık
bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar” altında sınıflandırılmıştır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan
şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılık giderleri”
hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler
tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ve “Makul değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar” dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Söz konusu varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri ile
değerlenmektedir. Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları
içerisinde gerçekleşmemesi durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul
edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer, makul değer olarak
dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil
eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya makul değeri güvenilir
bir şekilde belirlenebilmesi durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu
varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde
belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile
finansal tablolara yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların riski sigortalıya ait portföye dahil olanlarından etkin faiz
yöntemi ile hesap edilerek bulunan faiz gelirleri ve kur farkı gelir ve gideri “Hayat Branşı
Yatırım Gelirleri” hesap kaleminde muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine
kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özsermaye içindeki “Finansal varlıkların
değerlemesi” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıkların rayiç değerlerindeki
değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazançların Şirket’e ait olmayan değerleme
farklarına tekabül eden 4,425,717 TL (31 Aralık 2011: 1,309,852 TL kayıp), kısa vadeli
“Sigortacılık Teknik Karşılıkları” altında “Diğer Teknik Karşılıklar” hesap kalemi içinde
muhasebeleştirilmektedir (47.1 no’lu dipnot). Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya
elden çıkarıldığında özsermaye içinde muhasebeleştirilen birikmiş makul değer farkları gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup
olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul
değerinin, maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü
göstergesi olarak değerlendirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer
düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez.
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden
finansal varlıklarda tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa
dalgalanmalarına istinaden değer düşüklüğü ayırmamaktadır (11 no’lu dipnot).
15
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı
tutarları 12.1 no’lu dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
2.10 Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan
3 aydan kısa yatırımları içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
53,559,867
31,857,179
7,023,666
(14,350,000)
(175,851)
6,381,877
(13,936,602)
(142,837)
46,057,682
24,159,617
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
1,565,145
277,468
737,296
80,518
1,842,613
817,814
49,346,598
2,370,656
29,544,862
1,494,503
51,717,254
31,039,365
53,559,867
31,857,179
Bankalar
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları
Eksi - Bloke vadeli mevduat (11.1 ve 43 no’lu dipnotlar)
Eksi - Faiz tahakkukları
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:
Yabancı para mevduatlar
- vadeli mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
TL mevduatlar
- vadeli mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
Toplam
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 14,350,000 TL tutarında vadeli mevduatı Hazine
Müsteşarlığı lehine blokedir (31 Aralık 2011: 13,936,602 TL) (11.1 ve 43 no’lu dipnotlar).
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları:
TL
ABD Doları
Euro
16
31 Aralık 2012
(%)
31 Aralık 2011
(%)
11.63
3.50
3.50
11.69
4.80
4.91
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
31 Aralık 2012
Yabancı para
TL
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları
Euro
CHF
GBP
125,564
19,263
2,633
1,122
878,012
-
Toplam
Vadeli
223,830
45,301
5,116
3,221
1,565,145
-
277,468
1,565,145
31 Aralık 2011
Yabancı para
TL
Vadesiz
Vadeli
Vadesiz
ABD Doları
Euro
GBP
12,788
22,336
610
351,819
29,767
-
Toplam
Vadeli
24,155
54,584
1,779
664,551
72,745
-
80,518
737,296
2.13 Sermaye
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sermayedarın Adı
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama S.A.
Groupama Investment
Bosphorus Holding A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
Diğer
Toplam
31 Aralık 2012
Pay Oranı
Pay Tutarı
31 Aralık 2011
Pay Oranı
Pay Tutarı
%44
%37
23,874,800
20,500,000
%44
%37
23,874,800
20,500,000
%10
%9
-
5,500,019
5,000,000
12
%10
%9
-
5,500,019
5,000,000
12
%100
54,874,831
%100
54,874,831
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan
imtiyazlar bulunmamaktadır
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
Şirket tarafından üretilen ana sözleşmeler, aşağıda da anlatıldığı gibi ferdi kaza ve hayat
sigortaları, reasürans sözleşmeleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleridir:
i)
Risk Poliçeleri:
Yıllık Hayat
Yıllık Hayat Sigortası, sigortalının karşılaşacağı risklere karşı 1 yıl süre ile güvence sağlar. Bu
sigorta, ecelen vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat, daimi ve geçici maluliyet ve
tehlikeli hastalıklar ek teminatları vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek
riskleri teminat altına alır. Yıllık Hayat Sigortası poliçeleri risk ağırlıklıdır, birikim içermez,
iştira ve ikraz hakkı yoktur. Grup ve ferdi olarak satılabilir. Yaş sınırı 18-65 yaş arası olup,
primler yaşa, cinsiyete ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine göre değişir.
17
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı)
Uzun Süreli Hayat
Uzun Süreli Hayat Sigortası, ecelen vefat ana teminatının yanında, kazaen vefat ve daimi
maluliyet ek teminatları vererek, poliçe süresi boyunca sigortalının başına gelebilecek risklere
karşı, uzun süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 1 - 30 yıl arasında belirlenebilir. Uzun
süreli hayat poliçeleri koruma amaçlıdır ve risk ağırlıklıdır, birikim içermez. Ferdi olarak satılır.
Yaş sınırı 18-65 yaş arası olup, primler yaşa, cinsiyete ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine
göre değişir.
Kredili Hayat
Kredili Hayat Sigortası, hayatta karşılaşabilecek olumsuz durumlara karşı (vefat veya maluliyet)
kullanılan kredi süresi boyunca güvence sağlayan bir sigortadır. Kredi süresinde olumsuz bir
durum olması durumunda kredi borcu kredili hayat sigortası tarafından kapatılır. Teminatlar
çoğunlukla sadece vefat teminatı içerir. Birikim içermeyen risk ürünleridir. Yaş sınırı 18-70 yaş
arası olup primler yaşa, cinsiyete ve sağlığa bağlı risk değerlendirmesine göre değişir.
Ferdi Kaza Sigortası
Kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence sağlayan bir sigortadır Kazaen vefat
teminatının yanında kazaen maluliyet, işsizlik ya da geçici maluliyet, kaza tedavi masrafları gibi
ek teminatlar da sunmaktadır.
ii)
Birikim Poliçeleri:
Birikimli Hayat Sigortası
Birikimli Hayat Sigortası ürünleri yatırım amaçlı, birikim ağırlıklı, en az 10 yıllık sigorta
poliçeleridir. En az 10 yıllık süre sonunda oluşan birikimler poliçe sahibine ödenir.
Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa, vefat teminatı güvence sağlar. Bununla beraber
ödenen primlerden yapılacak olan kesintilerle, kazaen vefat ve daimi maluliyet ek teminatları da
sigorta kapsamına alınabilir. Birikimli poliçelerde garanti edilen teknik faizin üzerinde getiri
kazanıldığı zaman, poliçe sahipleri kar payından yararlanır. Şirket yürürlükteki sigorta mevzuatı
çerçevesinde birikimli hayat sigorta sözleşmelerinin tamamını sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. 5 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren Hayat
Sigortaları Yönetmeliği’ne göre iştira süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine
kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kar
payı karşılıklarının toplamı söz konusu toplam tutar üzerinden yapılabilecek azami %3
oranındaki kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilir.
iii)
Bireysel Emeklilik İşlemleri:
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in kurucusu olduğu dokuz adet Emeklilik Yatırım Fonu
bulunmaktadır.
Bireysel emeklilik sistemi alacakları, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları,
fonlardan fon işletim kesintisi alacakları, katılımcılardan alacaklar ve saklayıcı şirketten
alacaklardan oluşmaktadır. Şirket, fonlardan fon işletim kesintisi alacakları hesabı altında,
fonların yönetiminden kaynaklanan ve aynı gün içerisinde tahsil edilemeyen fon işletim gideri
kesintisi alacaklarını takip etmektedir. Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarına
tahsis edilen avanslar, emeklilik yatırım fonlarına yapılan sermaye avansları hesabında takip
edilmektedir. Katılımcılar adına saklayıcı şirketten fon bazında alacaklar, saklayıcı şirketten
alacaklar kalemi altında sınıflandırılmaktadır. Bu tutar aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi
borçları kalemi altında satışı gerçekleşen fonlar için katılımcılara borçlar olarak
gösterilmektedir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle söz konusu tutarlar aşağıdaki
gibidir:
Saklayıcı şirketten alacaklar
Katılımcılara borçlar
18
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
661,285,237
661,285,237
610,573,728
610,573,728
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı)
Bireysel emeklilik sistemi borçları, önceki paragrafta açıklanan katılımcılara borçlar hesabına ek
olarak emeklilik yatırım fonları yönetimi giderleri için hesaplanan tahakkuklardan, katılımcılar
geçici hesabı ve bireysel emeklilik aracılarına borçlardan oluşmaktadır. Emeklilik yatırım
fonları yönetimi giderleri için hesaplanan tahakkuklar Şirket’in kurucusu olduğu emeklilik
yatırım fonları nedeni ile portföy yönetim şirketine ödeyeceği tutarın tahakkuk kaydını
içermektedir. Katılımcılar geçici hesabı, katılımcılar adına henüz yatırıma yönlendirilmemiş
paralar ile katılımcıların sistemden ayılması veya birikimlerini başka bir şirkete aktarması
durumunda, katılımcıya ait fon paylarının satışı sonrası ve benzeri kesintilerin yapılarak
katılımcılara ödenecek veya diğer bir şirkete aktarım yapılacak tutarın izlendiği hesap kalemidir.
Fonların yönetim ve temsili ile fonlara tahsis edilen donanım, personel ve muhasebe hizmetleri
karşılığı olan fon yönetim gideri kesintisi, Şirket hesaplarında gelir olarak kaydedilmekte ve
Şirket ile portföy yönetim şirketi arasında, anlaşma dahilindeki oran veya sabit masraf payı
çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Söz konusu ücretlerin tamamı Şirket'in teknik gelirleri
içerisinde fon işletim gider kesintisi olarak, yöneticiye ait olan kısmı ise Şirket'in teknik
giderleri içerisinde fon işletim karşılığında ödenen tutar olarak gösterilmektedir.
Giriş aidatı gelirleri hesabında, katılımcıların bireysel emeklilik sözleşme koşullarına bağlı
olarak peşin veya taksitle veya katılımcının 3 ila 5 yıldan önce emeklilik sözleşmesinin iptal
veya transfer etmesi durumunda asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla katılımcıdan
tahsil edilen tutarlardan oluşmaktadır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabını 3 ila 5 yıl süre
ile kesintisiz olarak Şirket’te bulundurması durumunda herhangi bir giriş aidatı tahsil
edilmemektedir.
Katılımcıların bireysel emeklilik hesabına sözleşme koşullarına bağlı olarak yapılan katkı
payları üzerinden azami yüzde yedi oranını aşmamak kaydıyla alınan gider kesintileri, yönetim
gideri kesintisi hesabı altında takip edilmektedir.
iv)
Reasürans Sözleşmeleri:
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli
ödenen ve sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli şartları karşılayan
sözleşmelerdir. Sigorta ve reasüans sözleşmelerinden kaynaklanan sigorta teknik karşılıklarının
hesaplanma esasları 2.24 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in, ağırlıklı olarak ihtiyari ve bölüşmesiz reasürans anlaşmaları bulunmaktadır. İhtiyari
reasürans anlaşmaları özel bir sigorta poliçesinin şartlarına göre reasürör şirketle görüşülerek
her bir poliçe için ayrı ayrı yapılmaktadır. 2008 yılından itibaren anlaşmaların tamamı aşkın
hasar anlaşmalarından oluşmaktadır. Insurope havuzu ile yapılan işlerde ise eksedan anlaşması
kullanılmaktadır.
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
19
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20 (2011: %20)’dir. Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir
vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın
sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer
mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl
süreyle özsermaye tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son
36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık
enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2011 ve 2012
yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır
(35 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi
oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (21 no’lu dipnot).
20
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin
yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”
(“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı”
ve “Maliyet giderleri karşılığı” hesaplarında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
(22 no’lu dipnot).
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ve vergiler
düşüldükten sonra kalan tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim
gelirleri, yazılan risk primleri üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle
tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Vadesi bir yılı aşan hayat sigortası
poliçeleri için yazılan prim tutarı, ödeme vadesi o yıl tahakkuk eden gelirlerden oluşmaktadır.
Vadesi bir yıldan az olan poliçeler için yazılan prim tutarı söz konusu dönemin tüm primini
kapsamaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari yıl içinde tahakkuk
ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır.
2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar
üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal
tablolara yansıtılmaktadır.
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Temettü Gelirleri
Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında finansal tablolara gelir olarak kaydedilir. Şirket'in
özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirdiği iştiraklerinden aldığı nakit ve benzeri temettüler ise
iştirakin taşınan değerlerinden düşülmüştür.
Hayat Branşı Yatırım Gelirleri
Hayat branşındaki fon geliri, dönem içinde yapılan yatırımlardan elde edilen gelirin Sigorta
Denetleme Kurulu’nca daha sonra denetlenen verimlilik oranı doğrultusunda hesaplanmakta ve
hayat branşı yatırım gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Aidat Gelirleri
2.14 ve 25 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
21
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.22 Finansal Kiralamalar
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri,
finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana
karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal
kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan
anapara ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit
bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki
bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için
alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Matematik Karşılıkları
Hayat branşı matematik karşılığı, aktüeryal matematik karşılıkları (Hazine Müsteşarlığı
tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş teknik faiz oranı kadar asgari gelir garantisi bulunan ve
bir yıldan uzun süreli risk teminatı içeren) ve kar payı karşılıklarından oluşmakta olup, Şirket’in
hayat sigortası branşında sigortalılara olan yükümlülüklerini göstermektedir.
Matematik karşılıkları, hayat branşı ile iştigal eden sigorta şirketlerinin gelecekte vadesi geldiği
zaman ödemeyi garanti ettikleri tazminatlar için ayırdıkları karşılıktır. Sigortacılık Kanunu'na
göre Şirket’in hayat branşı tarafından akdedilen hayat sigorta sözleşmeleri uyarınca tahsil edilen
safi primlerden idare ve tahsil masrafları, ölüm (mortalite) risk primi ve komisyonlarının
indirilmesi sonucu kalan tutar matematik karşılığı olarak ayrılmaktadır. Matematik
karşılıklarının hesaplanması yurtdışında hazırlanan ölüm istatistikleri dikkate alınarak Türk
Sigorta şirketleri için geçerli olan cari tablolar kullanılarak yapılmaktadır. Bu karşılıkların
yatırımlara dönüşmesi sonucu elde edilen gelirler için kar payı karşılığı ayrılmaktadır
(17 no’lu dipnot).
Kazanılmamış Primler Karşılığı
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin
gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip
eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de
başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik
Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin
kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir
komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi
veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır
(17 no’lu dipnot).
Ertelenen Komisyon Gider ve Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile
reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem
veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla ertelenmiş komisyon gelirleri ve
ertelenmiş üretim giderleri hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında
netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
22
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış
kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını
dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim
oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. 31 Aralık 2011
tarihi itibariyle geçerli olan mevzuat çerçevesinde, beklenen hasar prim oranı hesabı yapılırken,
Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan
tüm alt branşlar dikkate alınırken; Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012
tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik
Hakkında Genelge” uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 31 Aralık
2012 tarihi itibariyle ilk defa olmak üzere, ana branş bazında yapılmıştır. Branş bazında
hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler
karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda
bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar
arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Şirket, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda ana branş
bazında beklenen hasar prim oranları %95’in üzerinde olmadığından devam eden riskler
karşılığı ayrılmamıştır (17 no’lu dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı aktüer raporlarına veya sigortalı ile
aktüerin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.
Şirket, hayat branşı için uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan
20 Eylül 2010 tarih ve 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor
Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge”
(“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan bilanço tarihi itibariyle
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak tazminat
karşılığı ayırması gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat
bedellerinin hesaplanması sırasında, Şirket bu bedellerle ilgili olarak son beş yıllık sonuçları
dikkate almış ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 5,950,259 TL (31 Aralık 2011: 5,705,347 TL)
tutarında gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı hesaplamıştır.
Bununla birlikte Şirket, son dönemlerdeki hasar gelişmelerini diğer aktüeryal yöntem ve
modeller uygulayarak da istatistiksel olarak değerlendirmiş ve bu doğrultuda hesaplamış olduğu
587,705 TL (31 Aralık 2011: 1,415,966 TL) ilave karşılık tutarını gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasar karşılıklarına ilave ederek finansal tablolarına yansıtmıştır.
Aynı şekilde Şirket, ferdi kaza branşında son dönemlerdeki hasar gelişmelerini de diğer
aktüeryal yöntem ve modeller uygulayarak da istatistiksel olarak değerlendirmiş ve bu
doğrultuda hesaplamış olduğu 1,465,488 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) ilave karşılık tutarını
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılıklarına ilave ederek finansal tablolarına
yansıtmıştır (17 no’lu dipnot).
Şirket, hayat dışı ferdi kaza branşı için tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak
tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan
20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin
Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme
merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki farkı gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirmektedir.
23
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Hayat dışı branşlar için, 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye
göre sigorta şirketleri her branş için uygulama esasları değiştirilmiş olan aktüeryal zincirleme
merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de öngörülmüş olan 5 ayrı yöntemi
dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden
yapmaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her branş
için ilgili Genelge’de yer alan beş yöntemden kendi portföy yapılarına en uygun yöntemi
belirleyerek seçme hakkı tanınmış olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için belirlenen
nihai yöntem 3 yıl boyunca değiştirilemeyecektir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamaları brüt
olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı
olarak net tutarlar belirlenmektedir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ferdi kaza branşı için
portföy yapılarına en uygun yöntemin hangisi olduğunu değerlendirerek söz konusu beş
yöntemden “Standard” yöntemi belirlemiş ve brüt olarak bulunan sonuçlarının 31 Aralık 2012
itibariyle yürürlükte bulunan reasürans anlaşmalarına bağlı olarak hesaplanan net tutarını
dikkate almıştır. Şirket ilgili AZMM hesaplamalarında büyük hasar elemesi yapmamıştır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alacak gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedeli belirlenirken, Hayat dışı branşlar için, AZMM hesaplamaları
sonucunda bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin yeterliliğinin test
edilebilmesi için ayrı bir hesaplama yapılır. Söz konusu test için yapılan hesaplama ile
bulunacak olan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin hesaplanması sırasında,
bu bedellerle ilgili olarak son 5 yılda, bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak sonrasında
rapor edilmiş tazminatlardan rücu ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan
tutarlar ile söz konusu dönemlere ilişkin prim gelirleri dikkate alınır. Söz konusu hesaplama
sonucunda bulunan ilave karşılık tutarı ile AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan ilave
karşılık tutarı branşların toplamı itibariyle kıyaslanır ve daha yüksek karşılık öngören yöntemin
sonuçları her bir branş için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar olarak dikkate alınır. Bu
çerçevede Şirket, söz konusu kıyaslamayı yapmış ve bunun sonucunda ferdi kaza branşı için
AZMM hesaplamalarına göre belirlenen tutarlar gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar
karşılığı olarak tespit etmiştir. 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, 30 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere,
AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Finansal tablolara yansıtılacak olan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının
belirlenmesinde, Genelge uyarınca, 2010 yılı hesaplamalarında, bu tutarın en az %80’i dikkate
alınabilecek iken, 2011 yılı hesaplamalarında en az %90’ı, 2012 yılında ise söz konusu tutarın
tamamının dikkate alınması gerekmektedir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle belirlenen
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının %100’ünü (31 Aralık 2011: %100)
dikkate alarak, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 75,021 TL (31 Aralık 2011: 744,064 TL)
tutarında toplam ilave net muallak hasar karşılığı ayırmıştır.
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki
dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem teminatları
içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık
her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net
primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim
olarak kabul edilir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 6,263,372 TL tutarında dengeleme
karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2011: 5,130,368 TL) (17 no’lu dipnot).
24
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.25 İşletme birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, iki ayrı tüzel kişiliğin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme
şeklinde birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, “TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri” kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir.
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin makul değeri arasındaki fark
şerefiye olarak mali tablolarda muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir
kez (31 Aralık tarihi itibariyle) veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha
sık aralıklarla değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur. Şerefiye tutarına ilişkin herhangi
bir değer düşüklüğü olması durumunda etkisi dönem sonuçlarına yansıtılmaktadır.
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul
değerindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir
tablosuyla ilişkilendirilir.
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ise TFRS 3’ün
kapsamında olmamakla beraber, “TMS 8 -Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler ve Hatalar”, herhangi bir işlem, olay ve koşulla ilgili belirli bir TFRS standardı
veya konuyla ilgili yorum bulunmuyorsa, işletme yönetiminin bir muhasebe politikası
geliştirmesi ve uygulamasını istemektedir. Bu politika finansal tablo kullanıcılarının ekonomik
karar verme ihtiyaçlarına uygun, güvenilir, işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını
ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak gösteren, işlemlerin, olayların ve koşulların yalnızca
hukuki yapısını değil ekonomik özünü de yansıtan, tarafsız, ihtiyatlı, tüm önemli yönlerden
eksiksiz olarak, tam bilgiyle donatılmış nitelikte olmalıdır. Bu yönde bir muhasebe politikası
geliştirilmesi sırasında işletme yönetimi TMS 8 uyarınca benzer veya ilişkili konularla ilgili
diğer standartlar ve yorumların getirdiği hükümlerin uygulanması yolunu seçmiş ve işletme
birleşmelerini TFRS 3 çerçevesinde muhasebeleştirmeye karar vermiştir (8 ve 44 No’lu
dipnotlar).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak
teknik giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.
Birikmiş mali zararlar
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, mevcut en iyi tahmin ve mevcut bütçeleri doğrultusunda
kullanabileceğini öngördüğü 4,038,672 TL net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış ve finansal
tablosuna yansıtmıştır. (31 Aralık 2011: Şirket, 3,838,741TL tutarındaki birikmiş mali
zararlarından 50,166 TL ertelenmiş vergi varlığı hesaplamıştır.) Şirket’in nihai faaliyet
sonuçlarının cari dönemdeki tahminlerden farklı olduğu durumlarda, bu farklar kullanılabilir
mali zarar tutarını ve ertelenmiş vergi varlığını etkileyebilecektir (21 no’lu dipnot).
25
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde,
Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket
poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre
belirlemektedir.
Şirket’in fiyatlandırması, istatiksel analize, geçmiş dataya ve ilgili ürüne uygun düşen mortalite
tablolarına bakılarak yapılmaktadır. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma
stratejisi ve tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında risk kabul politikasında aşağıdaki unsurlar dikkate
alınmaktadır:
-
Bireysel sigortalarında sigortalı yaşı, sigorta bedeli dikkate alınarak sağlık beyanları ve
raporları
Grup sigortalarında gruptaki kişi sayısına ve sigortanın zorunlu veya ihtiyari olmasına
göre sağlık beyanları ve raporları
Fiyatlandırmada, sigortalının sağlık durumuna göre sür prim uygulanması, ek şart
konulması veya teminatın indirilmesi veya reddedilmesi ile ilgili bilgiler
Yüksek tutarlı teminatlarda sağlık belgeleri yanında, sigortalının maddi durumu ile ilgili
belgeler
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Ferdi kaza
Hayat
20,025,131,618
6,349,483,479
16,605,179,839
5,933,341,482
Toplam
26,374,615,097
22,538,521,321
Şirket’in fiyatlandırma politikalarına bağlı olarak maruz kaldığı riskler aşağıdaki gibidir:
Mortalite Riski:
Gerçekleşen ölüm hasarlarının, ölüm riskinin fiyatlandırmasında kullanılan mortalite
tablolarındaki ölüm ihtimallerinden daha yüksek olmasıdır. Şirket, ürüne göre uygun mortalite
tablolarını kullanmaktadır. Ayrıca ürün bazında hasar prim oranlarına göre, tarifeler üzerinde
gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Şirket, hayat sigortası sözleşmelerinin fiyatlandırmasını
yaparken CSO 53-58, CSO 80 veya ADST 49-51 mortalite tablolarını kullanmaktadır.
Teknik Faiz Riski:
Birikimli hayat ürünlerinde sigortalılara minimum “teknik faiz oranı” kadar faiz garanti
edilmektedir. Şirket, piyasa faiz oranlarının garanti edilen faiz oranından düşük olması
durumunda teknik faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in mevcut birikimli hayat portföyü,
gelecek yıllarda oluşabilecek teknik faiz riski göz önünde bulundurularak sürekli olarak analiz
edilmektedir.
Şirket’in birikimli ürünleri için garanti ettiği faiz oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Garanti edilen
Faiz oranı
Ürün
yabancı para
TL
Başak güvence sigortası
%9
Komisyonsuz Başak güvence sigortası
%9
Kişisel birikim sigortası
%1.5
%6
Size özel hayat sigortası
%1.5
%9
Komisyonsuz kişisel birikim sigortası
%1.5
%6
Fon esaslı yıllık gelir sigortası
%1.5
%6
Uzun süreli kredi hayat
%1.5
%9
Grup birikimli hayat sigortası
%1.5
%6
Güven birikimli hayat sigortası
%2.5
%9
Başak eğitim sigortası
%1.5
26
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Şirket’in mevcut finansal varlık ve riski sigortalılara ait finansal varlık getirileri ve matematik
karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2012
Ağırlıklı
ortalama
Taşınan
yıllık faiz
değer
oranı (%)
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Vadeli mevduatlar-TL
Vadeli mevduatlar-ABD doları
Vadeli mevduatlar-Euro
31 Aralık 2011
Ağırlıklı
ortalama
Taşınan
yıllık faiz
değer
oranı (%)
16,947,802
3,364,647
1,297,414
11.63
3.50
3.50
24,127,804
4,601,313
1,486,056
12.61
5.08
5.15
Finansal varlıklar
Devlet tahvili-TL
Hisse senedi
108,933,964
388,526
11.64
123,067,648
335,458
12.52
-
Toplam
130,932,353
153,618,279
31 Aralık 2012
Garanti
Matematik
edilmiş
karşılıklar
faiz oranları
TL
(%)
31 Aralık 2011
Garanti
Matematik
edilmiş
karşılıklar
faiz oranları
TL
(%)
Finansal yükümlülükler
Güven birikimli hayat sigortası
Kişisel birikim sigortası
Komisyonsuz Başak
güvence sigortası (*)
Başak güvence sigortası (*)
Size özel hayat sigortası
Uzun süreli kredili hayat (**)
Fon esaslı yıllık gelir sigortası
Grup birikimli hayat sigortası
Başak eğitim sigortası
31,316,447
24,225,429
9
6
30,776,550
27,948,793
9
6
16,432,977
8,190,920
7,831,886
5,361,303
1,467,365
410,810
3,917
9
9
6
9
6
6
1.5
17,518,466
10,731,094
8,627,859
10,092,994
1,354,508
472,161
3,848
9
9
6
9
6
6
1.5
Toplam
95,241,054
(*)
(**)
107,526,273
Şirket 29 Eylül 2005 tarihinden %9 teknik faiz garantili poliçe üretimini durdurmuş olup, bu
tarihten sonra üretilen poliçeler %6 teknik faiz garantisi içermektedir.
Uzun süreli kredili hayat poliçeleri birikimsiz olup teknik faiz riskine maruz kalmamaktadır.
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi,
Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
27
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkların ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Değişken faiz oranlı finansal varlıklar, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 itibariyle değişken faiz oranlı finansal varlıkları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2011: Yoktur).
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla
oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 18,625 TL (31 Aralık 2011: 262,693 TL)
daha yüksek/düşük olacaktı.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak
ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar
188,062 TL (31 Aralık 2011: 588,495 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine
maruz değildir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in sabit faizli satılmaya hazır finansal varlıkları piyasa
değerinden tutulmaktadır. Piyasa faiz oranları %1 oranında değişseydi ve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı, ilgili döneme ait “Finansal varlıkların değerlemesi” hesabı üzerindeki etki
322,851 TL (31 Aralık 2011: 525,127 TL) olacaktı.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıkları
piyasa değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 oranında artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, net varlıklar 1,861,351 TL (31 Aralık 2011: 2,625,634 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket’in hisse senedi yatırımları piyasa değerinden
tutulmaktadır. Hisse senetlerinin piyasa fiyatı %5 oranında değişseydi ve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı, ilgili döneme ait gelir tablosu üzerindeki vergi öncesi etki 19,426 TL (31 Aralık
2011: 16,773 TL) olacaktı.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf
seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili
diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle
devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan
vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak
kabul edilmemektedir.
28
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde
bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların
ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle
sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını
göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar sigorta ve reasürans şirketlerine borçlar dışında
iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
31 Aralık 2012
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
-
Toplam
-
8,376,832
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar – net
Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (*)
8,376,832
307,568
2,276,446
-
-
2,584,014
Toplam
8,684,400
2,276,446
-
-
10,960,846
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
3,047,815
38,003,096
4,658,670
--
1,292,741
3,882,225
90,816,085
776,445
6,263,372
95,241,054
39,167,678
15,528,900
6,263,372
45,709,581
5,174,966
97,855,902
156,201,004
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
-
7,236,592
31 Aralık 2012
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
Matematik karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı
Muallak tazminat karşılığı (**)
Dengeleme karşılığı – net
84,413
1,164,582
6,211,560
-
Toplam
31 Aralık 2011
7,460,555
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - net
Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (*)
7,236,592
293,400
2,151,599
-
-
2,444,999
Toplam
7,529,992
2,151,599
-
-
9,681,591
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
31 Aralık 2011
Matematik karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı
Muallak tazminat karşılığı (**)
Dengeleme karşılığı – net
Toplam
(*)
(**)
-
-
5 yıldan
uzun
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
-
330
2,271,897
7,332,800
6,858,775
28,943,984
5,499,600
--
9,879,170
4,583,000
90,787,998
916,599
5,130,368
107,526,273
31,215,881
18,331,999
5,130,368
9,605,027
41,302,359
14,462,170
96,834,965
162,204,521
Bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar” kalemi altında takip edilmektedir. Diğer bakiyeyi oluşturan
8,671,282 TL “Sigortalılara borçlar” ve “Acentelere borçlar” hesaplarından oluşmaktadır
(31 Aralık 2011: 6,222,190 TL).
Şirket dava konusu muallak tazminatların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini
öngörmektedir. Ayrıca, Şirket diğer hasarların ödeme dönemlerini geçmiş dönemlerde gerçekleşen ödeme
sürelerini dikkate alarak tahmin etmiştir. Muallak tazminatlar karşılığının tamamını bilançoda kısa vadeli
olarak sınıflandırılmıştır.
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit
benzeri varlıklar ile karşılamayı öngörmektedir.
29
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir
piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden
alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal
varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri olarak
kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine
yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin
devamını sağlayabilmektir.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine
ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2012 tarihli asgari gerekli özsermayesi
24,984,204 TL’dir (31 Aralık 2011: 20,910,907 TL). Bununla birlikte, 19 Ocak 2009 tarihinde
yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle
hesaplanan
Şirket’in
özsermayesi
asgari
olarak
gerekli
olan
özsermayeden
59,705,091TL fazla (31 Aralık 2011: 47,812,454 TL fazla) durumdadır.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Maddi Duran Varlıklar
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1,023,117 TL (31 Aralık
2011: 1,307,429 TL),
6.1.1 Amortisman giderleri: 591,542 TL (31 Aralık 2011: 653,529 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 431,575 TL (31 Aralık 2011: 653,900 TL).
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur
(31 Aralık 2011: Yoktur).
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 62,982 TL (31 Aralık
2011: 490,996 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: Yoktur (31 Aralık 2011:
603,278 TL).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama derecesi: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
30
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Maddi duran varlık hareket tablosu:
1 Ocak
2012
İlaveler Transferler
Çıkışlar
31 Aralık
2012
Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
3,748,666
1,475,721
56,295
6,687
-
-
3,804,961
1,482,408
Toplam maliyet
5,224,387
62,982
-
-
5,287,369
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
(3,053,714)
(1,045,623)
(369,282)
(222,260)
-
-
(3,422,996)
(1,267,883)
Toplam birikmiş amortisman
(4,099,337)
(591,542)
-
-
(4,690,879)
Net kayıtlı değer
1,125,050
1 Ocak
2011
596,490
İlaveler Transferler
Çıkışlar
31 Aralık
2011
(335,026)
(220,099)
(48,153)
-
3,748,666
1,475,721
-
Maliyet:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Devam eden yatırımlar
3,665,983
220,099
1,394,708
55,879
45,183
129,166
316,647
Toplam maliyet
5,336,669
490,996
-
(603,278)
5,224,387
Birikmiş amortisman:
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
(2,743,298)
(208,598)
(889,127)
(448,880)
(204,649)
-
138,464
208,598
48,153
(3,053,714)
(1,045,623)
Toplam birikmiş amortisman
(3,841,023)
(653,529)
-
395,215
(4,099,337)
Net kayıtlı değer
372,526
(372,526)
1,495,646
1,125,050
Kullanım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihine sona eren cari dönemde 2,241,408 TL (31 Aralık 2011:
2,428,930 TL) tutarında operasyonel kiralama bedelini gelir tablosuna yansıtmıştır.
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır
(31 Aralık 2011: Yoktur).
31
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak
2012
İlaveler
Transferler
31 Aralık
2012
4,131,096
5,671,027
5,515,667
360,736
-
-
4,491,832
5,671,027
5,515,667
Toplam maliyet
15,317,790
360,736
-
15,678,526
Birikmiş itfalar:
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar
(3,519,727)
(5,515,667)
(431,575)
-
-
(3,951,302)
(5,515,667)
Toplam birikmiş itfalar
(9,035,394)
(431,575)
-
(9,466,969)
Net kayıtlı değer
6,282,396
Maliyet:
Haklar
Şerefiye (44 no’lu dipnot)
Diğer maddi olmayan varlıklar
1 Ocak
2011
İlaveler
Transferler
31 Aralık
2011
4,131,096
5,671,027
5,515,667
-
-
4,131,096
5,671,027
5,515,667
Toplam maliyet
15,317,790
-
-
15,317,790
Birikmiş amortisman:
Haklar
Diğer maddi olmayan varlıklar
(2,865,827)
(5,515,667)
(653,900)
-
-
(3,519,727)
(5,515,667)
Toplam birikmiş amortisman
(8,381,494)
(653,900)
-
(9,035,394)
Net kayıtlı değer
6,936,296
Maliyet:
Haklar
Şerefiye (44 no’lu dipnot)
Diğer maddi olmayan varlıklar
9.
6,211,557
6,282,396
İştiraklerdeki Yatırımlar
2012
2011
Dönem başı - 1 Ocak
İştiraklerden elde edilen (giderler)/gelirler
2,375,232
(112,600)
2,052,141
323,091
Dönem sonu - 31 Aralık
2,262,632
2,375,232
Şirket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraklerdeki yatırımlarla
ilgili detay bilgiler 45.2 no’lu dipnotta verilmiştir.
10.
Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri)
31 Aralık 2012
Reasürörlere borçlar (19 no’lu dipnot)
(2,569,227)
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot) 308,071
Muallak tazminatlar karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
126,107
Dengeleme karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
100,122
31 Aralık 2011
(2,444,999)
330,640
242,500
79,819
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Reasürörlere devredilen primler (24 no’lu dipnot)
Ödenen tazminat reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32 no’lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Muallak tazminatlar karşılığı değişiminde
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
32
(2,309,931)
1,019,554
602,819
(1,789,050)
88,000
613,807
(22,569)
(152,552)
(116,393)
(229,166)
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Bloke
Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili (*)
Hisse senetleri
Vadeli mevduat (**)
Şirket portföyü
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili (*)
Vadeli mevduat (**)
Toplam
Şirket portföyü
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili (*)
Vadeli mevduat (**)
Toplam
(*)
(**)
Toplam
61,798,445
-
9,908,490
388,526
21,609,863
71,706,935
388,526
21,609,863
61,798,445
31,906,879
93,705,324
32,130,000
14,350,000
5,097,029
36,561,743
37,227,029
50,911,743
46,480,000
41,658,772
88,138,772
108,278,445
73,565,651
181,844,096
Bloke
Riski hayat poliçesi sahiplerine
ait finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvili (*)
Hisse senetleri
Vadeli mevduat (**)
31 Aralık 2012
Bloke olmayan
31 Aralık 2011
Bloke olmayan
Toplam
67,243,445
14,778,762
3,311,523
335,458
15,436,411
70,554,968
335,458
30,215,173
82,022,207
19,083,392
101,105,599
48,830,000
13,936,602
3,682,680
16,345,556
52,512,680
30,282,158
62,766,602
20,028,236
82,794,838
144,788,809
39,111,628
183,900,437
Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan devlet tahvillerinin vadeleri 4 ile 121 ay
(31 Aralık: 6 ile 103), faiz oranları %8 ile %16 (31 Aralık 2011: %8 ile %16) arasında
değişmektedir.
Vadeli mevduatların vadeleri 2 ile 30 gün, faiz oranları % 3 ile %8 (31 Aralık 2011: 2 ile 355 gün,
%3 ile %12) arasında değişmektedir.
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Kredi ve alacaklar (12 no’lu dipnot)
54,372,502
36,263,350
Toplam
54,372,502
36,263,350
33
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları (Devamı):
Döviz
Cinsi
31 Aralık 2012
Döviz
Tutarı
Kur
Tutar
Finansal varlıklar
(Kredi ve alacaklar hariç)
ABD Doları
Euro
2,765,507
551,692
1.7826
2.3517
Toplam
4,929,793
1,297,414
6,227,207
Döviz
Cinsi
31 Aralık 2011
Döviz
Tutarı
Kur
Tutar
Finansal varlıklar
(Kredi ve alacaklar hariç)
ABD Doları
Euro
2,787,795
637,859
1.8889
2.4438
Toplam
5,265,866
1,558,800
6,824,666
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2011:
Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2011:
Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren
bilgi:
Menkul kıymetler
31 Aralık 2012
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
Devlet tahvili
Vadeli mevduat - Sigortalı portföyü
Vadeli mevduat - Şirket portföyü
Hisse senedi
Toplam
Menkul kıymetler
96,009,380
21,558,880
50,735,891
197,300
108,933,964
21,609,863
50,911,743
388,526
168,501,451
181,844,096
31 Aralık 2011
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
Devlet tahvili
Vadeli mevduat - Sigortalı portföyü
Vadeli mevduat - Şirket portföyü
Hisse senedi
116,118,153
30,134,158
30,139,323
197,300
123,067,648
30,215,173
30,282,158
335,458
Toplam
176,588,934
183,900,437
Şirket’in, finansal duran varlıklar ile ilgili detay bilgiler 45.2 no’lu dipnotta verilmiştir.
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:
Finansal varlıklarda meydana gelen değer artışları 11.7, 26 ve 45.2 no’lu dipnotlarda
gösterilmiştir.
34
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz geliri ve gerçekleşen
makul değer farkları 11,469,774 TL (31 Aralık 2011: 17,831,371 TL) olup gelir tablosunda
yatırım gelirleri altında muhasebeleştirilmiştir. Dönem sonu itibariyle gerçekleşmeyen makul
değer farkları 1,650,755 TL (31 Aralık 2011: 1,307,039 TL) olup özsermayede ilgili hesap
kalemi altında kayıtlara yansıtılmıştır (15 no’lu dipnot).
Finansal varlıkların vade analizi:
12.
Vadesiz
0-3
ay
3-6
ay
-
-
-
31 Aralık 2012
6 ay 1 yıl
1,935,040
1-3
yıl
3 yıldan
uzun
Toplam
23,404,043
83,594,881
108,933,964
Devlet tahvili
Vadeli mevduat
sigortalı portföyü
Vadeli mevduat
şirket portföyü
Hisse senedi
-
21,609,863
-
-
-
-
21,609,863
388,526
50,911,743
-
-
-
-
-
50,911,743
388,526
Toplam
388,526
72,521,606
-
1,935,040
23,404,043
83,594,881
181,844,096
Vadesiz
0-3
ay
3-6
ay
1-3
yıl
3 yıldan
uzun
Toplam
-
31,294,516
-
-
52,537,539
39,235,593
123,067,648
31 Aralık 2011
6 ay 1 yıl
Devlet tahvili
Vadeli mevduat
sigortalı portföyü
Vadeli mevduat
şirket portföyü
Hisse senedi
-
26,704,447
3,510,726
-
-
-
30,215,173
335,458
30,282,158
-
-
-
-
-
30,282,158
335,458
Toplam
335,458
88,281,121
3,510,726
-
52,537,539
39,235,593
183,900,437
Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Sigortalılardan alacaklar
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Acentelerden alacaklar
46,937,711
849,438
93,717
34,546,126
413,905
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
47,880,866
34,960,031
İkrazlar
5,198,685
22,852
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar (47.1 no’lu dipnot)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
1,292,951
33,609
1,280,467
33,609
54,406,111
36,296,959
Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı
(33,609)
(33,609)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen
alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları
(33,609)
(33,609)
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no’lu dipnot)
54,372,502
36,263,350
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detaylı olarak açıklanmıştır.
35
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların döviz cinsinden detayı aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2012
Euro
ABD Doları
TL
Toplam
Alınan garanti ve kefaletler:
Teminat mektupları
Alınan diğer garanti,
kefalet ve teminatlar
İpotek senetleri
Teminata alınan hazine bonosu,
devlet tahvili blokajı
2,886
-
353,000
355,886
23,628
-
2,764
-
235,481
40,000
261,873
40,000
-
-
9,588
9,588
Toplam
26,514
2,764
638,069
667,347
31 Aralık 2011
Euro
ABD Doları
TL
Toplam
Alınan garanti ve kefaletler:
Teminat mektupları
Alınan diğer garanti,
kefalet ve teminatlar
İpotek senetleri
Teminata alınan hazine bonosu,
devlet tahvili blokajı
3,051
-
282,000
285,051
27,023
-
14,283
-
119,312
40,000
160,618
40,000
-
-
9,118
9,118
Toplam
30,074
14,283
450,430
494,787
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
bulunan mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yabancı para alacağı bulunmamaktadır.
(31 Aralık 2011: Yoktur).
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Vadesi geçmiş
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yılın üzeri
2,154,684
23,029,452
20,546,144
1,207,431
-
2,109,200
16,041,469
16,175,043
56,744
163,670
Toplam
46,937,711
34,546,126
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan ve acentelerden alacaklar:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yıl ve üzeri
1,037,636
202,073
914,975
-
1,682,281
163,997
109,040
153,882
Toplam
2,154,684
2,109,200
Yukarıda belirtilen
bulunmamaktadır.
vadesi
geçmiş
alacaklar
36
için
Şirket’in
herhangi
bir
teminatı
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle nakit akım tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit
benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiştir.
15.
Sermaye
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal
yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler,
şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i
olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yasal yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2012
2011
Dönem başı - 1 Ocak
Kar dağıtımı esnasında ayrılan yedekler
28,506,017
96,084
28,287,491
218,526
Dönem sonu - 31 Aralık
28,602,101
28,506,017
Şirket, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Güven Hayat Sigorta A.Ş.’ye ait 8,900,000 TL tutarındaki
ödenmiş sermayenin 4,874,831 TL’sini bilirkişi raporunu baz alarak özsermayesine ekledikten
sonra kalan tutarı diğer yedekler ve dağıtılmamış karlara transfer etmiş ve yine Güven Hayat
Sigorta A.Ş.’ye ait 374,426 TL tutarındaki yasal yedekleri, 14,217,735 TL tutarındaki diğer
yedekler ve dağıtılmamış karları ve 426,424 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarını bilançoda
ilgili hesaplara kaydetmiştir. Birleşmeden kaynaklanan devir alınan net aktif ile iktisap bedeli
arasındaki 10,083,561 TL tutarındaki fark yine yedekler ve dağıtılmamış karları hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2012
2011
Dönem başı - 1 Ocak
Makul değer artışı
Finansal varlık değerlemesi
değişiminden doğan vergi (35 no’lu dipnot)
Satılan veya itfa olan finansal
varlıklardan kaynaklanan çıkışlar
1,045,631
1,650,755
5,785,251
1,307,039
Net değişim
1,154,381
(4,739,620)
Dönem sonu - 31 Aralık
2,200,012
1,045,631
288,595
(1,184,905)
(784,969)
(4,861,754)
Şirket’in tamamı ödenmiş 5,487,483,100 adet hisse senedi bulunmaktadır. Şirket’in hisse
senetlerinin her biri 0,01 TL nominal değerde olup toplam nominal değer 54,874,831 TL’dir.
37
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (Devamı)
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2012
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
TL
Adet
31 Aralık 2012
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
5,487,483,100 54,874,831
-
-
--
5,487,483,100
54,874,831
Toplam
5,487,483,100 54,874,831
-
-
--
5,487,483,100
54,874,831
1 Ocak 2011
Nominal
Adet
TL
16.
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2011
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
5,487,483,100
54,874,831
-
-
--
5,487,483,100
54,874,831
Toplam
5,487,483,100
54,874,831
-
-
--
5,487,483,100
54,874,831
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat branşı için tesis edilmesi gereken teminat tutarı
Hayat branşı tesis edilmiş teminat - maliyet değeri üzerinden
Hayat dışı branşı tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı branşı tesis edilmiş teminat tutarı - maliyet değeri üzerinden
(*)
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
99,108,752
107,369,445
119,583,126
142,479,809
1,488,626
2,309,000
1,385,264
2,309,000
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmelik’in 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye
miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı
döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır.
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları:
2012
Poliçe Adedi
314,527
Tutar
107,526,273
Yeni yazılan poliçeler
Birikimli hayat sigortalarından ilaveler
Ücretsiz sigortalardan yürürlüğe konanlar
64,077
17
1,248,424
14,980,954
439,543
Portföy artışı toplamı
64,094
16,668,921
Vadesi sona erenler (-)
İştiralar (-)
Ücretsiz sigortaya dönüşenler(-)
Riskin gerçekleşmesi sonucunda sona erenler (-)
197,526
35,298
716
1,535
13,953,310
9,821,565
5,002,862
176,403
Portföy azalışı toplamı (-)
235,075
28,954,140
Dönem sonu - 31 Aralık
143,546
95,241,054
Dönem başı - 1 Ocak
Kısa vadeli matematik karşılığı
Uzun vadeli matematik karşılığı
3,132,228
92,108,826
Toplam matematik karşılığı
95,241,054
38
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları (Devamı):
2011
Poliçe Adedi
Tutar
Dönem başı - 1 Ocak
668,983
138,108,416
Yeni yazılan poliçeler
Birikimli hayat sigortalarından ilaveler
Ücretsiz sigortalardan yürürlüğe konanlar
100,279
11
941,412
29,722,741
286,187
Portföy artışı toplamı
100,290
30,950,340
Vadesi sona erenler (-)
İştiralar (-)
Ücretsiz sigortaya dönüşenler(-)
Riskin gerçekleşmesi sonucunda sona erenler (-)
336,536
112,936
1,008
4,266
10,996,836
14,773,123
5,269,808
30,492,716
Portföy azalışı toplamı (-)
454,746
61,532,483
Dönem sonu - 31 Aralık
314,527
107,526,273
Kısa vadeli matematik karşılığı
Uzun vadeli matematik karşılığı
6,859,105
100,667,168
Toplam matematik karşılığı
107,526,273
Yabancı para ile ifade edilen hayat matematik karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Döviz
Cinsi
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2012
Döviz
Tutarı
Kur
1,815,425
1.7912
488,778
2.3630
Toplam
Tutar
3,251,789
1,154,982
4,406,771
Döviz
Cinsi
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2011
Döviz
Tutarı
Kur
2,158,891
1.8980
536,352
2.4556
Toplam
Tutar
4,097,575
1,317,066
5,414,641
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:
Ferdi kaza
31 Aralık 2012
20,025,131,618
31 Aralık 2011
16,605,179,839
Toplam (4 no’lu dipnot)
20,025,131,618
16,605,179,839
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları:
Birim Fiyatlar
Emeklilik Yatırım Fonları
31 Aralık 2012
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0.037751
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
0.035615
Esnek
0.032786
Likit - Kamu
0.026831
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
0.019237
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
0.016524
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0.015471
Grup Esnek
0.015773
Grup Büyüme Amaçlı Hisse
0.018622
39
Birim Fiyatlar
31 Aralık 2011
0.015842
0.031757
0.029461
0.024340
0.031529
0.014405
0.012904
0.014416
0.015349
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar:
Dolaşımdaki bireysel emeklilik fonları:
31 Aralık 2012
Dolaşımdaki
pay sayısı
Tutar TL
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Esnek
Likit - Kamu
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Grup Esnek
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
Grup Büyüme Amaçlı Hisse
11,779,455,998
3,770,937,218
1,739,818,909
1,538,572,314
1,283,075,004
209,438,959
26,857,404
26,623,297
24,599,238
419,630,249
101,854,313
57,007,945
29,638,510
48,394,201
3,460,045
500,139
411,831
388,004
Toplam
20,399,378,341
661,285,237
31 Aralık 2011
Dolaşımdaki
pay sayısı
Tutar TL
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Esnek
Likit - Kamu
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
Grup Esnek
Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
Grup Büyüme Amaçlı Hisse
11,816,700,557
1,583,297,633
1,999,219,284
3,830,050,479
1,592,231,069
318,610,304
42,907,946
46,589,423
61,565,975
381,206,760
40,970,993
58,093,314
96,252,999
27,325,870
4,676,562
608,692
662,315
776,223
Toplam
21,291,172,670
610,573,728
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları:
Bireysel
31.12.2012 Tarihi İtibariyle Mevcut
01.01.2012-31.12.2012 Döneminde Giren
01.01.2012-31.12.2012 Döneminde Ayrılan
67,319
6,786
10,068
Bireysel
31.12.2011 Tarihi İtibariyle Mevcut
01.01.2011-31.12.2011 Döneminde Giren
01.01.2011-31.12.2011 Döneminde Ayrılan
Katılımcı Adedi
Grup
Toplam
11,687
1,883
3,153
79,006
8,669
13,221
Katılımcı Adedi
Grup
Toplam
71,590
8,725
9,387
12,945
3,256
4,753
84,535
11,981
14,140
Portföy Tutarı(TL)
Bireysel
Grup
595,430,368 65,854,869
73,413,431 4,116,035
152,356,207 29,000,041
661,285,237
77,529,466
181,356,248
Portföy Tutarı(TL)
Bireysel
Grup
542,018,581 68,555,147
57,114,742 4,974,694
125,717,708 41,704,616
Toplam
Toplam
610,573,728
62,089,436
167,422,324
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri:
Şirket, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıkları, “Satılmaya Hazır” ve sadece repo
işlemleri ile sınırlı olmak üzere “Alım Satım Amaçlı” finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır.
Bu varlıklar 2.8 no’lu dipnotta belirtilen esaslar doğrultusunda değerlemeye tabi tutulmuştur.
Tahsilat esasına göre günlük kar payı iç verim yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
40
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2012
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
5,732
1,826
72,766,199
2,858,952
72,069,602
2,855,890
Toplam
7,558
75,625,151
74,925,492
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2011
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
7,858
3,164
59,360,295
4,036,971
58,685,473
4,033,718
Toplam
11,022
63,397,266
62,719,191
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2012
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
1,054
57
27,558,499
566,212
27,539,024
566,143
Toplam
1,111
28,124,711
28,105,167
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2011
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
867
92
24,156,055
675,859
24,146,597
675,691
Toplam
959
24,831,914
24,822,288
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2012
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
10,068
3,153
93,400,413
20,937,997
91,667,357
20,913,813
Toplam
13,221
114,338,410
112,581,170
Poliçe
Sayısı
31 Aralık 2011
Brüt Katılım
Net Katılım
Payı
Payı
Bireysel
Kurumsal
9,387
4,753
76,821,430
29,236,100
75,481,972
29,213,706
Toplam
14,140
106,057,530
104,695,678
41
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve
grup olarak dağılımları:
31 Aralık 2012
Poliçe
Brüt Katılım
Net Katılım
Sayısı
Payı
Payı
Grup
3,658
1,380,884
1,380,884
Ferdi
2,877,013
63,745,470
63,745,470
Toplam
2,880,671
65,126,354
65,126,354
Grup
Ferdi
Poliçe
Sayısı
3,210,545
4,333
31 Aralık 2011
Brüt Katılım
Payı
50,835,635
1,366,714
Net Katılım
Payı
50,835,635
1,366,714
Toplam
3,214,878
52,202,349
52,202,349
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları:
31 Aralık 2012
Poliçe
Sayısı
Brüt
Prim
Net
Prim
Matematik
Karşılık
(1,000 TL)
Grup
Ferdi
150,570
1,119
1,665,414
265,230
1,665,414
265,230
10,802
18,164
Toplam
151,689
1,930,644
1,930,644
28,966
31 Aralık 2011
Poliçe
Sayısı
Brüt
Prim
Net
Prim
Matematik
Karşılık
(1,000 TL)
Grup
Ferdi
453,273
1,473
228,244
1,387,347
228,244
1,387,347
41,561
19,971
Toplam
454,746
1,615,591
1,615,591
61,532
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
%11.44
%10.18
%11.1
%9.57
%10.34
%10.49
%9.94
%10.57
%10.54
%13.66
%10.72
%(1.85)
%11.64
%15.70
%14.02
%9.46
%10.52
%11.29
%5.07
%5.19
%3.99
%3.31
%2.82
%3.56
%3.49
TL
BGS fonu (Kar payı Plan No:1)
TL Birikim Fonu - I (Kar payı plan No:2)
TL Birikim Fonu - II (Kar payı plan No:2)
TL Birikim Fonu - III (Kar payı plan No:3)
TL Birikim Fonu - V (Kar payı plan No:4)
TL Birikim Fonu - VI (Kar payı plan No:5)
TL Birikim Güven Fonu - VI (Kar payı plan No:3)
TL Birikim Güven Fonu - VII (Kar payı plan No:3)
TL Birikim Güven Fonu - VIII (Kar payı plan No:2)
USD-EUR
Döviz (ABD Doları) Fon (Kar payı Plan No.2)
Döviz (Euro) Fon (Kar payı Plan No.2)
Döviz (ABD Doları) Fon III (Kar payı Plan No.3)
Döviz (ABD Doları) Güven Fon (Kar payı Plan No.3)
Döviz (ABD Doları) Güven Fon (Kar payı Plan No.2)
Döviz (Euro) Güven Fon (Kar payı Plan No.2)
42
%4.45
%5.05
%5.79
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar:
Diğer teknik karşılıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararların Şirket’e ait olmayan kısmı ve dengeleme karşılığı “Diğer uzun
vadeli teknik karşılıklar” altında muhasebeleştirilir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri arasındaki
değişim gelir tablosunda “Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim” kalemi altında
muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kısa vadeli kar ve zararların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2012
Brüt Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
(1,309,852)
5,735,569
-
(1,309,852)
5,735,569
4,425,717
-
4,425,717
Brüt
2011
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
(1,309,852)
-
(1,309,852)
Dönem sonu - 31 Aralık
(1,309,852)
-
(1,309,852)
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş uzun vadeli kar ve zararların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Brüt
2012
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
5,665,194
598,178
-
5,665,194
598,178
Dönem sonu - 31 Aralık
6,263,372
-
6,263,372
Brüt
2011
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
4,242,613
1,422,581
-
4,242,613
1,422,581
Dönem sonu - 31 Aralık
5,665,194
-
5,665,194
Dengeleme karşılığı (*):
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
Hayat
Brüt
4,692,539
879,013
5,571,552
Reasürans
payı
Net
(79,819) 4,612,720
(20,303) 858,710
(100,122) 5,471,430
2012
Hayat dışı
Brüt
517,648
274,294
791,942
2011
Hayat
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)
Brüt
4,009,868
682,671
4,692,539
Reasürans
payı
Net
(61,797) 3,948,071
(18,022) 664,649
(79,819) 4,612,720
Reasürans
payı
Net
- 517,648
- 274,294
- 791,942
2011
Hayat dışı
Brüt
294,542
223,106
517,648
Reasürans
payı
Net
- 294,542
- 223,106
- 517,648
Söz konusu karşılıklar 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak hesaplanmaktadır.
43
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Muallak tazminat karşılığı:
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallakları
- Geçmiş yıllar muallakları
10,709,122
(5,518,386)
2,333,360
52,438
Dönem sonu - 31 Aralık
7,576,534
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar 8,078,473
Toplam
15,655,007
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallakları
- Geçmiş yıllar muallakları
10,252,257
(2,320,429)
Dönem sonu - 31 Aralık
10,709,122
2,062,671
714,623
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar 7,865,377
Toplam
18,574,499
2012
Reasürans payı
(242,500)
116,393
(126,107)
(126,107)
2011
Reasürans payı
(471,666)
229,166
(242,500)
(242,500)
Net
10,466,622
(5,401,993)
2,333,360
52,438
7,450,427
8,078,473
15,528,900
Net
9,780,591
(2,091,263)
2,062,671
714,623
10,466,622
7,865,377
18,331,999
Kazanılmamış primler karşılığı:
Brüt
2012
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
31,546,521
7,929,228
(330,640)
22,569
31,215,881
7,951,797
Dönem sonu - 31 Aralık
39,475,749
(308,071)
39,167,678
Brüt
2011
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
23,289,591
8,256,930
(483,192)
152,552
22,806,399
8,409,482
Dönem sonu - 31 Aralık
31,546,521
(330,640)
31,215,881
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon giderleri 7,246,359 TL
(31 Aralık 2011: 5,848,315 TL) olup bilançoda ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemi altında
yer almaktadır.
44
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı):
Şirket Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak hasar gelişim tablosunu net ödenen hasarları dikkate alarak takip etmektedir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Kaza dönemi
1 Ocak 2006 31 Aralık 2006
1 Ocak 2007 31 Aralık 2007
1 Ocak 2008 - 1 Ocak 2009 31 Aralık 2008 31 Aralık 2009
Toplam
1 Ocak 2010 - 1 Ocak 2011 - 1 Ocak 2012 - gerçekleşen
31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 brüt hasar
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
63,996,374
10,770,634
249,114
55,259
20,276
3,223
4,445
96,681,548
13,728,952
73,918
820,220
19,523
35,367
-
133,463,265
19,814,696
761,151
196,412
165,430
-
183,694,509
20,601,158
447,580
809,251
-
112,884,226
11,254,298
225,280
-
40,409,180
3,984,967
-
27,719,940 658,849,042
- 80,154,705
1,757,043
1,881,142
205,229
38,590
4,445
Toplam gerçekleşen brüt hasar
75,099,325
111,359,528
154,400,954
205,552,498
124,363,804
44,394,147
27,719,940 742,890,196
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hasar gelişim tablosu:
Kaza dönemi
1 Ocak 2005 31 Aralık 2005
1 Ocak 2006 30 Aralık 2006
1 Ocak 2007 - 1 Ocak 2008 30 Aralık 2007 30 Aralık 2008
Toplam
1 Ocak 2009 - 1 Ocak 2010 - 1 Ocak 2011 - gerçekleşen
30 Aralık 2009 30 Aralık 2010 30 Aralık 2011 brüt hasar
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
35,725,285
7,473,254
61,399
38,205
23,223
2,070
279
63,996,374
10,770,634
249,114
55,259
20,276
3,223
-
96,681,548
13,728,952
73,918
820,220
19,523
-
133,463,265
19,814,696
761,151
196,412
-
183,694,509
20,601,158
447,580
-
112,884,226
11,254,298
-
40,409,180 666,854,387
- 83,642,992
1,593,162
1,110,096
63,022
5,293
279
Toplam gerçekleşen brüt hasar
43,323,715
75,094,880
111,324,161
154,235,524
204,743,247
124,138,524
40,409,180 753,269,231
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, Şirket’in branş bazında ayırdığı cari hesap dönemi muallak tazminat karşılığı tutarı, Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile branş bazında bulunan tutardan daha küçük olduğundan 75,021 TL ilave muallak tazminat karşılığı
ayrılmıştır (31 Aralık 2011: 744,064 TL) (2.24 no’lu dipnot).
45
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
19.
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Reasürörlere borçlar (10 no’lu dipnot)
Sigortalılara ve acentelere borçlar
2,569,227
8,686,069
2,444,999
6,222,190
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
11,255,296
8,667,189
8,376,832
1,501,041
14,786
7,236,592
1,292,640
-
21,147,955
17,196,421
Emeklilik faaliyetlerinden borçlar (47.1 no’lu dipnot)
Diğer esas faaliyetlerden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar
Toplam
20.
21.
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir.
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Toplam geçici
farklar
31 Aralık
31 Aralık
2012
2011
Ertelenmiş vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
31 Aralık
31 Aralık
2012
2011
Ertelenmiş vergi varlıkları
Komisyon karşılığı
Dengeleme karşılığı
Satış ödül karşılığı
Personel izin ve ikramiye karşılığı
Aleyhte dava karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Başarı prim karşılığı
Birikimli hayat stopaj karşılığı
Geçmiş yıl mali zararları (*)
Aktüeryal zincir merdiven methoduna
göre ayrılan ek karşılık
Diğer
6,741,584
6,263,372
2,418,810
1,271,795
1,213,030
494,468
325,000
246,614
-
4,934,069
5,130,368
3,442,250
1,958,403
1,257,129
1,307,133
325,000
103,447
3,838,741
1,348,317
1,252,674
483,762
254,359
242,606
98,894
65,000
49,323
-
986,814
1,026,074
688,450
391,681
251,426
261,427
65,000
20,689
50,166
2,585,122
1,415,966
92,063
517,024
283,193
18,412
Toplam ertelenmiş vergi varlıkları
21,559,795
23,804,569
4,311,959
4,043,332
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Maddi duran varlıklar
(1,366,433)
(1,401,661)
(273,287)
(280,332)
Toplam ertelenmiş
vergi yükümlülükleri
(1,366,433)
(1,401,661)
(273,287)
(280,332)
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(*)
4,038,672
3,763,000
Şirket 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle geçmiş yıl mali zararlarından ertelenmiş vergi varlığı
hesaplamamıştır. (31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, mevcut en iyi tahmin ve mevcut bütçeleri
doğrultusunda kullanabileceğini öngördüğü 3,763,000 TL net ertelenmiş vergi varlığı hesaplamış
ve finansal tablosuna yansıtmıştır. Dolayısıyla 3,838,741 TL tutarındaki toplam birikmiş mali
zararlarından 50,166 TL ertelenmiş vergi varlığı hesaplamaktadır. Şirket’in nihai faaliyet
sonuçlarının cari dönemdeki tahminlerden farklı olduğu durumlarda, bu farklar kullanılabilir mali
zarar tutarını ve ertelenmiş vergi varlığını etkileyebilecektir
46
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlığının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
2012
2011
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenen vergi geliri (35 no’lu dipnot)
3,763,000
275,672
3,715,030
47,970
Dönem sonu - 31 Aralık
4,038,672
3,763,000
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Geçmiş yıl mali zararları
-
3,838,741
Toplam
-
3,838,741
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in kullanılmayan mali zarar ve geçici farklardan
kaynaklanan ihtiyatlılık gereği finansal tablolara yansıtılmayan 717,582 TL net ertelenmiş vergi
varlığı bulunmaktadır.
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
494,468
1,307,133
494,468
1,307,133
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2012 tarihi
itibariyle 3,129.25 TL (31 Aralık 2011: 2,731.85 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
2.50
83
4.66
88
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her yıl bir kere
ayarlandığı için, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3,218.76 TL üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2012
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ödenen (33 no’lu dipnot)
Cari dönemde silinen karşılık tutarı
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı
Dönem sonu - 31 Aralık
47
2011
1,307,133
(608,344)
(364,593)
160,272
1,222,475
(465,931)
550,589
494,468
1,307,133
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır. Alınan garanti ve teminatlar
12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet giderleri karşılığında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer
almaktadır:
Komisyon karşılığı
Satış ödül karşılığı
Dava karşılıkları (42’nolu dipnot)
Personele ilişkin karşılıklar
Personel ikramiye karşılığı
Personel izin karşılığı
Sigorta şirketleri kuruluş harcı karşılığı
Başarı prim karşılığı
Birikimli hayat stopaj karşılığı
Diğer
Toplam
24.
31 Aralık 2011
6,741,584
2,418,810
1,213,030
1,000,000
742,295
529,500
444,467
325,000
246,615
627,749
4,934,069
3,442,250
1,257,129
1,566,500
391,903
420,602
325,000
103,447
104,406
14,289,050
12,545,306
Net Sigorta Prim Geliri
Brüt
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Reasürans payı
Net
Hayat
Ferdi kaza
73,029,084
20,779,867
(2,309,931)
-
70,719,153
20,779,867
Toplam
93,808,951
(2,309,931)
91,499,020
Brüt
25.
31 Aralık 2012
1 Ocak - 31 Aralık 2011
Reasürans payı
Net
Hayat
Ferdi kaza
58,993,123
16,901,939
(1,787,550)
(1,500)
57,205,573
16,900,439
Toplam
75,895,062
(1,789,050)
74,106,012
Aidat (Ücret) Gelirleri
2012 yılında Şirket’in 3,752,916 TL (2011: 3,846,784 TL) tutarında emeklilik branşındaki giriş
aidat geliri bulunmaktadır.
26.
Yatırım Gelirleri
Yatırım gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Hayat branşı yatırım gelirleri
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler
Finansal yatırımların değerlemesi
Finansal yatırımların nakde
çevrilmesinden elde edilen gelirler
elde edilen gelirler
Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri
Toplam
48
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
9,745,530
8,627,050
374,577
10,208,678
7,376,090
877,915
360,000
4,339,030
38,289
30,832
19,145,446
22,832,545
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
26.
Yatırım Gelirleri (Devamı)
1 Ocak 31 Aralık 2012
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Net satış geliri
12,505,909
Faiz geliri
(1,036,135)
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri
7,535,049
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Faiz geliri/(gideri)
53,068
Net satış geliri
42,995
Hisse senetleri temettü gelirleri
6,271
Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri
38,289
Toplam
27.
19,145,446
1 Ocak 31 Aralık 2011
17,247,656
583,715
4,747,959
(22,002)
244,385
30,832
22,832,545
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler
11 ve 15 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Makul değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal
varlıklardan makul değer kazançları
29.
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
96,063
222,384
96,063
222,384
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
23,904,786
22,198,727
7,568,455
23,237,205
24,608,662
6,544,928
53,671,968
54,390,795
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri
- Hayat teknik gider
- Emeklilik teknik gider
- Hayat dışı teknik gider
Toplam (32 no’lu dipnot)
32.
Gider Çeşitleri
Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no'lu dipnot)
Diğer yönetim giderleri
Kira giderleri
Bilgi işlem giderleri
Acentelik giderleri
Banka giderleri
Diğer
Reasürans komisyon gelirleri (10 no’lu dipnot)
31,600,243
13,529,699
2,372,954
2,241,408
944,043
721,229
550,102
2,315,109
(602,819)
27,793,252
14,961,375
2,556,168
2,428,930
1,366,050
931,224
1,055,709
3,911,894
(613,807)
Toplam (31 no’lu dipnot)
53,671,968
54,390,795
49
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
33.
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Maaş ödemesi
Prim ödemesi
Sosyal sigortalar kurumu primi işveren payı
Kıdem tazminatı (22 no’lu dipnot)
Diğer
Toplam (32 no’lu dipnot)
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
8,673,022
2,025,377
1,040,556
608,344
1,182,400
9,982,353
2,340,883
1,066,015
465,931
1,106,193
13,529,699
14,961,375
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
34.
Finansal Maliyetler
34.1
Dönemin tüm finansman giderleri:
34.1.1
34.1.2
34.1.3
Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
Doğrudan gider yazılanlar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur
(31 Aralık 2011: Yoktur).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki
payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
35.
Gelir Vergileri
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolarında yer alan vergi
gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
Cari dönem kurumlar vergisi
Satılmaya hazır varlıklardan dolayı
özsermaye içinde muhasebeleştirilen
vergi geliri/(gideri)
(3,349,650)
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot)
(3,061,055)
275,672
(1,184,905)
47,970
Toplam vergi gideri
(2,785,383)
(1,136,935)
288,595
31 Aralık 2012
Vergi
Peşin ödenen vergiler
(1,184,905)
31 Aralık 2011
(3,349,650)
2,513,054
725,917
(836,596)
725,917
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-)
4,311,959
(273,287)
4,043,332
(280,332)
Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot)
4,038,672
3,763,000
Toplam vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net
50
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
35.
Gelir Vergileri (Devamı)
Gerçekleşen kurumlar vergisi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2012
36.
Ertelenmiş vergi ve kurumlar vergisi öncesi kar
Vergi oranı
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Vergiye konu olmayan gelir
Kanunen kabul edilmeyen giderler
17,480,393
%20
(3,496,079)
1,601,803
(891,107)
2,249,480
%20
(449,896)
117,863
(804,902)
Toplam vergi gideri
(2,785,383)
(1,136,935)
Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2012
37.
1 Ocak 31 Aralık 2011
1 Ocak 31 Aralık 2011
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri
595,777
(927,718)
1,806,558
(1,313,574)
Toplam
(331,941)
492,984
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki pay adedine
bölünmesiyle hesaplanır.
Net dönem karı
Beheri 0.01 TL nominal değerli hisselerin adedi
Hisse başına kar (TL)
38.
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
14,695,010
5,487,483,100
0.002678
1,112,543
5,487,483,100
0.000203
Hisse Başı Kar Payı
Şirket, 2012 yılı içerisinde ortaklarına 1,016,459 TL (31 Aralık 2011: 2,311,786 TL) temettü
ödemiştir (45 no’lu dipnot).
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit: Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
42.
Riskler
Şirket aleyhine açılan iş davaları (23 no’lu dipnot)
Şirket aleyhine açılan hasar davaları – brüt
(*)
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
1,213,030
1,007,447
1,257,129
1,363,961
Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup, muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu dipnotta yer
almaktadır. Söz konusu karşılıkların net tutarı 1,007,447TL’dir (31 Aralık 2011: 1,121,461TL).
Söz konusu aleyhte açılan davalar için gerekli karşılık tutarları, ilişikteki finansal tablolarda
ilgili karşılık hesaplarında dikkate alınmıştır.
51
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
43.
Taahhütler
Verilen garanti ve kefaletlerin tamamı TL cinsinden olup detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Teminat mektupları
575,625
575,625
Toplam
575,625
575,625
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi ve maddi olmayan duran varlıkları elde etmek
amacıyla sözleşmeye bağlanmış taahhütleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur).
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Menkul değerler cüzdanı - Sigortalı portföyü
(11.1 no’lu dipnot)
Menkul değerler cüzdanı - Şirket portföyü
(11.1 no’lu dipnot)
Bankalar - Şirket portföyü (2.12 ve 11.1 no’lu dipnotlar)
Bankalar - Sigortalı portföyü (11.1 no’lu dipnot)
Toplam
44.
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
61,798,445
67,243,445
32,130,000
14,350,000
-
48,830,000
13,936,602
14,778,762
108,278,445
144,788,809
İşletme Birleşmeleri
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın 29 Temmuz 2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle birleştirilmiş ve yine aynı tarihte Başak Groupama Emeklilik
A.Ş.’nin ticari unvanı Groupama Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Bu işlem ve unvan
değişikliği şirketlerin 15 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanmış
ve 6 Ekim 2009 tarih ve 7411 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan olunmuştur
(1.2 no’lu dipnot).
Birleşme için Güven Hayat Sigorta A.Ş.’nin 31 Mart 2009 tarihli finansal tabloları dayanak
alınmış, bu finansal tablolar üzerinden İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1207
D. İş. Sayılı bilirkişi dosyasında da tespit olunan özmalvarlığı Şirket tarafından devralınmıştır.
31 Mart 2009 tarihi ile birleşme tarihi olan 30 Eylül 2009 tarihi arasında Güven Hayat Sigorta
A.Ş.’nin gerçekleşen tüm faaliyetleri, 21 Mayıs 2009 tarihli birleşme sözleşmesi çerçevesinde
Şirket adına yapılmış sayılmıştır.
Bu çerçevede bu birleşme Güven Hayat Sigorta A.Ş.’nin 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle mevcut
varlık ve yükümlülüklerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”)
146. maddesinden 151. maddesine kadar olan maddeleri ve 451. maddesi, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun (“KVK”) 19 ve 20. maddeleri ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 10. maddesi
kapsamında olup, Güven Hayat Sigorta T.A.Ş.’nin Şirket’e devredilen varlık ve yükümlülükleri,
tüm sigorta poliçelerini, tüm reasürans, retrosesyon, acentelik ve distribütörlük sözleşmelerini,
tüm teminat ve karşılıkları, sigortalılara ait tüm bilgi ve belgelernii ve aynı zamanda
gerçekleştirdiği sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan tüm yasal ve sözleşmesel hak ve
yükümlülüklerini içermektedir.
Şirket, TFRS 3 kapsamında, bu birleşmenin iktisap bedelini bir bağımsız değerleme şirketi
tarafından gerçekleştirilen değerleme çalışması sonucunda hazırlan değerleme raporunu dikkate
alarak belirlemiştir.
TFRS 3, iktisap maliyetinin, iktisap edilen işletmenin daha önceden mali tablolarında yer
almayan maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak üzere tanımlanabilir varlık, yükümlülük
ve şarta bağlı yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki makul değerlerine dağıtılarak
muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Şirket söz konusu satın alım işlemini, Güven Hayat
Sigorta A.Ş.’in tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerini finansal
tablolara yansıtmıştır. Satın alım işlemi sonucunda satın alma bedelinin iktisap edilen
tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin söz konusu tutarlarını
aşan 5,671,027 TL tutarındaki kısmı, bilançoda şerefiye kalemi içinde muhasebeleştirilmiştir.
52
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Groupama Grubu şirketleri ile Şirket’in iştirakleri ve bağlı menkul kıymetleri ve üst yönetimi bu
finansal tablolar açısından ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır.
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Ziraat Portföy A.Ş.
1,276,816
1,280,467
Toplam
1,276,816
1,280,467
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama S.A.
Diğer
40,948
1,000
-
165,298
1,000
2,752
Toplam
41,948
169,050
Ziraat Portföy A.Ş.
(20,881)
140,481
Toplam
(20,881)
140,481
d)
Ortaklara ve diğer ilişkili taraflara borçlar
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama S.A.
51,927
(2,118)
94,385
208,797
Toplam
49,809
303,182
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
Ziraat Portföy A.Ş.
860,777
1,731,759
Toplam
860,777
1,731,759
Ziraat Portföy A.Ş.
Milli Reasürans Türk A.Ş.
172,627
-
323,091
1,987,900
Toplam
172,627
2,310,991
442,239
379,726
101,878
92,616
1,005,805
863,631
231,707
210,643
1,016,459
2,311,786
a)
b)
c)
e)
f)
g)
Kredi ve alacaklar
(Fon işletim gider kesintisi alacakları)
Ortaklardan alacaklar
Diğer borçlar
(Portföy yönetim şirketine borçlar)
Diğer giderler
İştiraklerden gelirler
Ödenen temettüler
Groupama Sigorta A.Ş.
Groupama International S.A.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı
Toplam
45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
53
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
31 Aralık 2012
(%)
Defter
Değeri
Endekslenmiş
Maliyet
Bağımsız
denetim
görüşü
Finansal
tablo
dönemi
Toplam
varlık
Toplam
yükümlülük
Net
satış
Net kar/
(zarar)
a) Bağlı Ortaklıklar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (*)
24.9
2,262,632
554,024
-
31 Aralık 2012
9,545,122
295,997
2,254,686
643,913
b) İştirakler
Milli Reasürans Türk A.Ş. (**)
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş (***)
5.88
5.88
47,275,200
263,223
47,275,200
225,000
-
30 Eylül 2012 1,735,804,628
31 Aralık 2012
9,978,312
1,134,939,999
4,049,271
719,951,075 64,035,808
5,580,355
3,513
49,801,055
48,054,224
1,755,328,062
1,139,285,267
727,786,116 64,683,234
(%)
Defter
Değeri
Endekslenmiş
Maliyet
Bağımsız
denetim
görüşü
Finansal
tablo
dönemi
Toplam
varlık
Toplam
yükümlülük
Net
satış
Net kar/
(zarar)
a) Bağlı Ortaklıklar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (*)
24.9
2,375,232
554,024
-
31 Aralık 2011
10,095,840
556,755
3,271,636
1,606,635
b) İştirakler
Milli Reasürans Türk A.Ş. (**)
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş (***)
5.88
7.69
47,275,200
263,223
47,275,200
225,000
-
30 Eylül 2011 1,621,618,725
31 Aralık 2011
7,048,294
1,084,444,734
1,947,911
671,095,042 (82,904,077)
5,090,910
1,246
49,913,655
48,054,224
-
1,638,762,859
1,086,949,400
679,457,588 (81,296,196)
Toplam
31 Aralık 2011
Toplam
(*)
(**)
(***)
Şirket, bağlı ortaklığı olan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’yi “TMS28- İştiraklerdeki Yatırımlar” standardı doğrultusunda
özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir.
Söz konusu iştirakteki yatırımların makul değerlerinin, yatırım 2010 yılı içerisinde gerçekleştiğinden ve değerinde önemli
bir değişikliğe yol açacak bir gelişme kaydedilmediğinden dolayı söz konusu iştirakin rayiç değerinin maliyetine yakın
olduğu öngörülmektedir. Milli Reasürans Türk A.Ş. hisseleri 30 Mayıs 2010 tarihinde 47,275,200 TL bedelle Groupama
Sigorta A.Ş.’den satın alınmıştır. Söz konusu bedel bir bağımsız değerleme şirketinin yaptığı değerleme çerçevesinde
belirlenmiştir.
Söz konusu iştirakteki yatırımların makul değerlerinin, yatırımların aktif işlem gören bir piyasada belirlenmiş piyasa
fiyatları bulunmadığından, maliyetlerine yakın olduğu öngörülmekte ve dolayısıyla söz konusu iştirakler finansal tablolarda
maliyetinden taşınmaktadır.
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur
(31 Aralık 2011: Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Kıdem tazminat tavanı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3,129.25 TL’ye, 1 Temmuz 2013
tarihinden itibaren 3,218.76 TL’ye yükseltilmiştir.
47.
Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları:
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Katılımcılara ödemeler
Diğer
1,369,237
131,804
1,210,645
81,995
Toplam
1,501,041
1,292,640
a)
Diğer esas faaliyetlerden borçlar
54
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları (Devamı) :
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Satıcılara borçlar
Diğer
638,517
6,182
1,064,897
6,182
Toplam
644,699
1,071,079
b)
c)
Diğer çeşitli borçlar:
Diğer kısa vadeli teknik karşılıklar:
Diğer (*)
4,425,717
(1,309,852)
Toplam
4,425,717
(1,309,852)
(*)
Diğer teknik karşılıklar, satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerindeki değişikliklerden
kaynaklanan gerçekleşmemiş kazançların (31 Aralık 2011: gerçekleşmemiş kayıpların) Şirket’e ait
olmayan kısmından oluşmaktadır.
d)
Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar:
Dengeleme karşılığı, net
Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar (*)
6,263,372
-
5,130,368
534,826
Toplam
6,263,372
5,665,194
(*)
Şirket’in 31 Aralık 2012 itibariyle diğer uzun vadeli teknik karşılığı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2011: Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar, satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan uzun vadeli gerçekleşmemiş kazançların Şirket’e ait
olmayan kısmından oluşmaktadır).
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip
(31 Aralık 2011: Yoktur).
edilen
rücu
alacaklarına
ilişkin
tutarlar:
Yoktur
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur).
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler:
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:
1 Ocak 31 Aralık 2012
1 Ocak 31 Aralık 2011
Karşılık gelirleri/(giderleri):
Satış ödül karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin ve ikramiye karşılığı
Aleyhte dava karşılıkları
Başarı prim karşılığı
Insurope primleri faiz karşılığı
Vergi riski karşılığı
Birikimli hayat stopaj karşılığı
Personele ilişkin karşılıklar
Komisyon karşılığı
Diğer
1,023,440
812,665
686,608
44,099
(44,393)
(91,740)
(143,168)
(1,000,000)
(1,807,515)
294,954
Toplam
(225,050)
55
(179,350)
(84,658)
(1,066,159)
(507,403)
360,753
54,472
459,589
(21,991)
1,605,569
18,202
639,024
Dipnot
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5.ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Cari
Dönem
17,756,065
(3,061,055)
(3,061,055)
14,695,010
14,695,010
(734,750)
(734,750)
(12,691,145)
(12,691,145)
(1,269,114)
0.0026
0.0026
-
Geçmiş
Dönem
2,297,448
(1,184,905)
(1,184,905)
1,112,543
1,112,543
(55,627)
(55,627)
(960,832)
(960,832)
(96,083)
0.0004
0.0002
-
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal
tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz
yapılmamıştır.
...................................
56
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 518 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа