close

Enter

Log in using OpenID

2) Üyelik için gerekli belgeler - Yeni Güç Birliği Konut Yapı Kooperatifi

embedDownload
ÜYELİK NASIL GERÇEKLEŞECEK VE ÜYELERİN SORUMLULUKLARI
1. Üyelik için gerekli belgeler (2 adet fotoğraf, ortaklık müracaat
dilekçesi,
nüfus
cüzdan
fotokopisi)
Kooperatif
Yönetimine
ulaştırılacak.
2. Yönetim
Kurulunca
yapılacak
gerekli
incelemelerden
sonra
müracaatta bulunan kişinin üyelik için şartlarının uygun olması
halinde talep edilen pay/payların ücreti ödenecek.
3. Şayet Kooperatif üyelerimizden birinin hakkının doğrudan ilgilisinden
devir alınması halinde gerekli belgeler (2 adet fotoğraf, hisse devir
dilekçesi,
nüfus
cüzdan
fotokopisi)
Kooperatif
Yönetimine
ulaştırılacak.
4. Yönetim Kurulu “Pay Senedi” tanzim ederek (bir üyemizin hakkının
devir alınması halinde eski pay senedi iptal edilecek) hak sahibine
ulaştıracak.
5. Muhasebeci, web sitesi, yıllık genel kurul, resmi harç ve vergiler vb
giderlerin
(Yönetim
Kurulu
Üyeleri
tarafından
huzur
hakkı
alınmamaktadır) karşılanması maksadıyla 2015 yılı için tespit edilen
“Yıllık 200 TL Aidat” 31 Aralık 2015 tarihine kadar kooperatif hesabına
yatırılacak.
6. Bildirilecek yer ve zamanda yapılan “Yıllık Olağan Genel Kurul”
toplantısına katılınacak veya üyelerden birine vekalet verilecek.
ADI VE SOYADI
:
BABA ADI
:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
T.C. KİMLİK NUMARASI
:
MESLEK VE ÜNVAN
:
TELEFON NUMARASI (CEP)
:
TELEFON NUMARASI (İŞ)
:
MAİL ADRESİ
:
İKAMET ADRESİ
:
İŞ ADRESİ
:
S.S. YENİ GÜÇBİRLİĞİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
1.
S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifi ana sözleşmesini okudum ve anladım.
2.
S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifi Ana sözleşmesinin bütün hükümlerini, bu
dilekçenin imzalandığı tarihe kadar olan olağan genel kurullar ve olağanüstü genel kurullarda
alınan yasal bütün kararları aynen kabul ettim. Ana Sözleşme ve genel kurul kararları ile
belirlenen ortaklık yükümlülüklerini tam ve zamanında aksatmadan yerine getireceğim.
3.
Yukarıda belirtilen bilgiler tarafıma aittir. Tebligat adresi olarak ikametgâh adresimin
kullanılmasın istiyorum. İkamet adresimde değişiklik olduğu takdirde bu değişikliği (15) onbeş
gün içerisinde kooperatife yazılı olarak bildireceğimi, bu yükümlülüğümü yerine getirmediğim
takdirde yukarıda belirtilen adresime yapılacak tebligatların bana yapılmış gibi kabul edeceğimi
ve bu durumda doğacak sorumlulukların bana ait olacağını kabul ederim.
4.
Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifine
ortaklık kararımın alınmasını talep ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. …../…../201
ADI SOYADI :
İMZA
EKİ
: 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
:
ADI VE SOYADI
:
BABA ADI
:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
T.C. KİMLİK NUMARASI
:
MESLEK VE ÜNVAN
:
TELEFON NUMARASI (CEP)
:
TELEFON NUMARASI (İŞ)
:
MAİL ADRESİ
:
İKAMET ADRESİ
:
İŞ ADRESİ
:
ÜYE NUMARASI
:
S.S. YENİ GÜÇBİRLİĞİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
1.
S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifi’nin ..……..numaralı üyesiyim.
2.
S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifi aktifinde, adıma kayıtlı bulunan (………)
…….. adet (……. m2) hissemden, (……..) adedinin (…….. m2) tüm aktif ve pasifiyle
…….……..……………………….’ e devredilmesine ilişkin aramızda anlaşma sağlanmış olup,
hisse bedelini nakit olarak teslim aldım.
3.
Aramızda alacak-verecek ilişkisi kalmamış olup, devir işlemlerinin talebim doğrultusunda
gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ……/……./201
ADI SOYADI :
İMZA
EKİ
: 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Devir Alacak Kişinin)
2 Adet Fotoğraf (Devir Alacak Kişinin)
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content