close

Enter

Log in using OpenID

2014-KOMİTELER VE EKİPLER - İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs

embedDownload
2014-KOMİTELER VE EKİPLER
1.Hasta Görüş-Öneri Değerlendirme Ekibi
8.Temizlik Komitesi
Kalite Yön. Direktörü Kemal OKTAY
Başhekim Yrd.Mehmet ÇAM
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Kardiyoloji Uzm.Dr. Mehmet ERTÜRK
Koordinatör Hemşire Gülnur KOÇMAN
Psikolog Eda AVUÇAÇAN
Sosyal Hizmet Uzm. Çiğdem ŞENBİL
Şenol ÖZTÜRK
Kalite Yön. Direktörü Dr.Kemal OKTAY
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. İlkay AKÇA DURSUN
Enfeksiyon Hekimi Uzm. Dr. Fatma METİN (yedek )
Koordinatör Hemşire
Eğitim Hemşiresi Necibe UZUN MORGÜL
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Efsun ÇAĞLAR/
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem YAKIN
Laboratuar Teknisyeni Fatma AKDUMAN
Enfeksiyon Hekimi Uzm.Dr.Serpil ÖZTÜRK
2.Çalışan Görüş–Öneri Değerlendirme Ekibi
Kalite Yön. Direktörü Kemal OKTAY
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. İlkay AKÇA DURSUN
Kardiyoloji Uzm.Dr. Mehmet ERTÜRK
Koordinatör Hemşire Hatice OĞURLU
Psikolog Gözde UYANIK
Sosyal Hizmet Uzm. Çiğdem ŞENBİL
Şenol ÖZTÜRK
3.Hasta Kayıtları ve Dosya Yönetimi Komitesi
Başhekim Yrd. Dr. Mehmet ÇAM
Kalite Yönetim Direktörü Kemal OKTAY
İdari ve Mali Müdür Yrd. İlkay AKÇA DURSUN
Koordinatör Hemşire Fadime ÇINAR
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Göğüs Cerrahisi Sorumlu Hemşiresi Hülya TEMİZ
Arşiv Sorumlusu Tayran BAKIR
5.Eğitim Komitesi
Başhekim Yrd.Mehmet Kadir GÖKTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü Kemal OKTAY
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
Kardiyoloji Eğitim Sor. Doç.Dr. Aydın YILDIRIM
İdari ve Mali Müdür Yrd. İlkay AKÇA DURSUN
KVC Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet YENİTERZİ
KVC Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ersin EREK
Eğitim Hemşiresi Necibe UZUN MORGÜL
Eğitim Hemşiresi Filiz ÇETİNKAYA(Yedek? )
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Psikolog Gözde UYANIK
Koordinatör Hemşire Hatice OĞURLU
Mikrobiyoloji uzm.Burçe YALÇIN
Mikrobiyoloji uzm.Enver AYIK (yedek)
Anestezi Teknisyeni İlknur YALÇIN
Eğitim Hemşiresi Gamze ATAMAN
9.Enfeksiyon Komitesi
Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Uzm. Dr. Mehmet Kadir
GÖKTÜRK
Kalite Yön. Direktörü Dr. Kemal OKTAY
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
KVC Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ersin EREK
Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin AKSU
Pediatri Kardiyoloji Uzm. Dr. Alper GÜZELTAŞ
Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Uzm. Dr. Fatma METİN
Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Uzm. Dr. Serpil ÖZTÜRK
Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Burçe YALÇIN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Efsun ÇAĞLAR
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem YAKIN
Eczacı Semra Erentürk Kavaklıoğlu
10.Kan Transfüzyonu Komitesi
Kalite Yön. Direktörü Dr. Kemal OKTAY
Kan Bankası Sorumlusu Uzm. Dr. Enver AYIK
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm . Dr. Mehmet KADİR
GÖKTÜRK
Çocuk KVC Doç Dr. Sertaç HAYDİN
Kardiyoloji Uzm. Dr. Hale ÜNAL AKSU
Çocuk Kardiyoloji Uzm. Dr. Pelin AYYILDIZ
Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Erhan KUTLUK
Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet ALİ ÇOBANOĞLU
Anestezi Uzm. Dr. Serkan ÜNSAL
Eğitim Hemşiresi Necibe UZUN MORGÜL
Sorumlu Hemşire Songül KILIÇ
Sorumlu Hemşire Cansu ORFA
Sorumlu Hemşire Mücella İSMAİLOĞLU
Sorumlu Hemşire Öznur BALCI
Sorumlu Hemşire Hülya TEMİZ
Sağlık Teknikeri Hakan TÜFEKÇİ
11.Atık Yönetimi Komitesi
15-Hastane Bina Turu Ekibi
Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet ÇAM
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm. Dr. Fatma METİN (yedek)
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm. Dr.Serpil ÖZTÜRK
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Koordinatör Hemşire
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Efsun ÇAĞLAR
Teknik Servis Süleyman YUMUŞAK
Çevre Mühendisi
Kalite Yön. Direktörü Dr.Kemal OKTAY
Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet ÇAM
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
Sağlık Bakım Hiz.Müd.Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Kalite Yönetim Birimi Hemşire Yeşim KAYA
Biyomedikal Seçkin AVCI
Teknik Servis Sorumlusu: Süleyman YUMUŞAK
12. Çalışan Güvenliği Komitesi
Başhekim Yard.Mehmet Kadir GÖKTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü Kemal OKTAY
Sağlık Bakım Hiz. Müdürü Hatun MENDEŞ
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Enfeksiyon Hast. Uzm. Dr. Fatma METİN(yedek )
Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr.Uzm.Dr.Serpil ÖZTÜRK
Radyoloji Eğitim Sor. Doç.Dr. Adem KIRIŞ
Kurum Hekimi Op. Dr. Zafer BEKTAŞ
Enfeksiyon Hemşiresi Efsun ÇAĞLAR
Koordinatör Hemşire Hatice OĞURLU
Eğitim Hemşiresi Necibe UZUN MORGÜL
Psikolog Gözde UYANIK
Güvenlik Amiri Abdullah GÜNDOĞDU
Labratuar tekn.Fatma AKDUMAN
Radyoloji Teknisyeni Yusuf YAVUZ
Anestezi Teknisyeni İlknur YALÇIN
KVC Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ersin EREK
Pediatri Kardiyoloji Uzm. Dr. Alper GÜZELTAŞ
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm. Dr. Fatma METİN
13-Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Ekip
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Koordinatör Hemşire Gülnur KOÇMAN
Bilgi İşlem Serdar SAMAY
Bilgi İşlem Emel GÜVEYİ
Bilgi İşlem Ahmet ERASLAN
16.Antibiyotik Kontrol Ekibi
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm . Dr. Mehmet KADİR GÖKTÜRK
Eczacı Semra ERENTÜRK KAVAKLİOGLU
Enf. Hast. Ve Klinik Mik. Uzm. Dr.Serpil ÖZTÜRK
Mikrobiyoloji Uzm.Burçe YALÇIN
17.Hasta Güvenliği Komitesi (saat 16.00’da ayarlanacak)
Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet ÇAM
Kalite Yönetim Direktörü Kemal OKTAY
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç.Dr. Hüseyin AKSU
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatun MENDEŞ,
Koordinatör Hemşire
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Göğüs Cerrahisi Op. Dr. Murat AKKUŞ
Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Uzm. Dr. Serpil ÖZTÜRK
Anestezi Uzm.Dr. Meliha Zeynep KARATAŞ
Uzm.Dr. Vesile ÖRNEK
Eczacı Semra ERENTÜRK KAVAKLİOGLU
Bilgi İşlem Sorumlusu Serdar SAMAY
Teknisyen Yusuf YAVUZ
18.Akılcı İlaç Ekibi
14-Tesis Güvenliği Komitesi
Başhekim Yar.Mehmet Kadir GÖKTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü Kemal OKTAY
İdari ve Mali Müdür Mehmet UZUNCAKÖSE
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Koordinatör Hemşire Gülnur KOÇMAN
Biyomedikal Seçkin AVCI
Teknik Servis Süleyman YUMUŞAK
Güvenlik Amiri Abdullah GÜNDOĞDU
Sivil Savunma Uzmanı Hasan ATEŞ
Başhekim Yar.Mehmet Kadir GÖKTÜRK
Sağlık Bakım Hiz. Müd. Hatun MENDEŞ
Genel Cerrahi Uzm. Op.Dr. Kemal OKTAY
Pediatri Kardiyoloji Uzm.Doç. Dr. Alper GÜZELTAŞ
Kardiyoloji Uzm. Uzm.Dr. Mehmet ERTÜRK
Eczacı Semra ERENTÜRK KAVAKLIOĞLU
Eczacı Zeynep ÖZBEK
Eczacı Tuğçe İŞLER
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
Hasta Hakları Birim Sor. Gözde UYANIK
19.Mavi Kod Ekibi
Anestezi Uzm. Dr. Zülfiye YILDIZ
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Başhekim yard.Mehmet ÇAM
Koordinatör Hemşire
Eğitim Hemşiresi Filiz IŞIK ÇETİNKAYA
Anestezi Teknisyeni Melike ABLAY
20.Pembe kod Ekibi
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Hemşire Fatma TÜRKMEN
Teknik Servis Sorumlusu Süleyman YUMUŞAK
Güvenlik Amiri Abdullah GÜNDOĞDU
Koordinatör Hemşire Asiye OKBAY
21.Beyaz kod Ekibi
Başhekim Yar.Mehmet ÇAM
İdari ve Mali Müdür Yrd. Ahmet KÜÇÜKBAYRAM
Koordinatör Hemşire Gülnur KOÇMAN
Koordinatör Hemşire Hatice OĞURLU
Psikolog Gözde UYANIK
Güvenlik Amiri Abdullah GÜNDOĞDU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content