close

Enter

Log in using OpenID

Avrup A pa Birliği E AVRUPA Bİ ğitim ve Ge TÜRKİYE T.C. İRLİĞİ

embedDownload
 T.C.
AVRUPA
A
BİİRLİĞİ BA
AKANLIĞI
Avruppa Birliği Eğitim ve Geençlik Progrramları Merrkezi Başkaanlığı
TÜRKİYE
E ULUSAL
L AJANSI
EK 2: D
DAVETLİ KURUM
K
LİİSTESİ
(Yüksekööğretim için Ana
A Eylem 1 proje başvurrusunda bulu
unan kurumlar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 AB
BANT İZZET BAYSAL
B
ÜNİV
VERSİTESİ
AC
CIBADEM ÜNİVERSİTESİ
AD
DIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AD
DNAN MENDE
ERES ÜNİVER
RSİTESİ
AF
FYON KOCAT
TEPE ÜNİVER
RSİTESİ
AĞ
ĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV
VERSİTESİ
AH
Hİ EVRAN ÜN
NİVERSİTESİ
AK
KDENİZ ÜNİV
VERSİTESİ
AK
KSARAY ÜNİV
VERSİTESİ
AM
MASYA ÜNİVE
ERSİTESİ
AN
NADOLU ÜNİV
VERSİTESİ
AN
NKARA ÜNİVE
ERSİTESİ
AN
NKARA TİCAR
RET ODASI
AR
RTVİN ÇORUH ÜNİVERSİT
TESİ
AT
TATÜRK ÜNİV
VERSİTESİ
AT
TILIM ÜNİVER
RSİTESİ
BA
AHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
BA
ALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BA
ARTIN ÜNİVERSİTESİ
BA
AŞKENT ÜNİV
VERSİTESİ
BA
ATMAN ÜNİVE
ERSİTESİ
BA
AYBURT ÜNİV
VERSİTESİ
BE
EYKENT ÜNİV
VERSİTESİ
BE
EYKOZ LOJİS
STİK MESLEK
K YÜKSEKOKU
ULU
BE
EZMİALEM VA
AKIF ÜNİVER
RSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜN
NİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVE
ERSİTESİ
BİT
TLİS EREN ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
BO
OĞAZİÇİ ÜNİV
VERSİTESİ
BO
OZOK ÜNİVER
RSİTESİ
BÜ
ÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİT
TESİ
CE
ELAL BAYAR ÜNİVERSİTE
ESİ
CU
UMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇA
AĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇA
ANAKKALE ONSEKİZ
O
MAR
RT ÜNİVERSİT
TESİ
ÇA
ANKAYA ÜNİV
VERSİTESİ
ÇA
ANKIRI KARA
ATEKİN ÜNİVE
ERSİTESİ
ÇU
UKUROVA ÜN
NİVERSİTESİ
DE
ENİZ HARP OKULU
O
DİCLE ÜNİVER
RSİTESİ
DO
OĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DOKU
UZ EYLÜL ÜN
NİVERSİTESİ
DUML
LUPINAR ÜNİİVERSİTESİ
DÜZC
CE ÜNİVERSİT
TESİ
EGE ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
ERCİY
YES ÜNİVERS
SİTESİ
ERZİN
NCAN ÜNİVER
RSİTESİ
ERZU
URUM TEKNİK
K ÜNİVERSİT
TESİ
ESKİŞ
ŞEHİR OSMA
ANGAZİ ÜNİVE
ERSİTESİ
FATİH
H SULTAN ME
EHMET VAKIF
F ÜNİVERSİT
TESİ
FATİH
H ÜNİVERSİT
TESİ
FIRAT
T ÜNİVERSİT
TESİ
GALA
ATASARAY ÜN
NİVERSİTESİİ
GAZİ ÜNİVERSİTE
ESİ
GAZİA
ANTEP ÜNİVE
ERSİTESİ
GAZİO
OSMANPAŞA
A ÜNİVERSİTE
ESİ
GEBZ
ZE YÜKSEK T
TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GEDİK ÜNİVERSİT
TESİ
GEDİZ
Z ÜNİVERSİT
TESİ
GİRES
SUN ÜNİVER
RSİTESİ
GÜMÜ
ÜŞHANE ÜNİV
VERSİTESİ
GENÇ
Ç YÖNETİCİ vve İŞADAMLA
ARI DERNEĞİ
HACE
ETTEPE ÜNİV
VERSİTESİ
HALİÇ
Ç ÜNİVERSİT
TESİ
HARR
RAN ÜNİVERS
SİTESİ
HASA
AN KALYONC
CU ÜNİVERSİT
TESİ
HAVA
A HARP OKULLU
HİTİT ÜNİVERSİTE
ESİ
IĞDIR
R ÜNİVERSİTE
ESİ
IŞIK ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
İHSAN
N DOĞRAMA
ACI BİLKENT ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİT
TESİ
İPEK ÜNİVERSİTE
ESİ
İSTAN
NBUL 29 MAY
YIS ÜNİVERSİTESİ
İSTAN
NBUL AREL Ü
ÜNİVERSİTES
Sİ
İSTAN
NBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTAN
NBUL BİLGİ Ü
ÜNİVERSİTES
Sİ
İSTAN
NBUL BİLİM Ü
ÜNİVERSİTES
Sİ
İSTAN
NBUL GELİŞİM
M ÜNİVERSİT
TESİ
İSTAN
NBUL KAVRA
AM MESLEK YÜKSEKOKUL
Y
LU
İSTAN
NBUL KEMER
RBURGAZ ÜN
NİVERSİTESİ
İSTAN
NBUL KÜLTÜR
R ÜNİVERSİT
TESİ
Avrupa Biirliği Eğitim ve Gençlik Prograamları Merkezi Başkanlığı
Mevlana
M
Bulvarıı No: 181, 0652
20 Balgat / Ankara
T +90 312
3 409 60 00 | F +90 312 409
9 60 09 | www.u
ua.gov.tr
T.C.
AVRUPA
A
BİİRLİĞİ BA
AKANLIĞI
Avruppa Birliği Eğitim ve Geençlik Progrramları Merrkezi Başkaanlığı
TÜRKİYE
E ULUSAL
L AJANSI
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
İST
TANBUL MED
DİPOL ÜNİVERSİTESİ
İST
TANBUL SAB
BAHATTİN ZA
AİM ÜNİVERSİİTESİ
İST
TANBUL ŞEH
HİR ÜNİVERSİTESİ
İST
TANBUL ŞİŞL
Lİ MESLEK YÜKSEKOKUL
LU
İST
TANBUL TEK
KNİK ÜNİVERS
SİTESİ
İST
TANBUL TİCA
ARET ÜNİVER
RSİTESİ
İST
TANBUL ÜNİV
VERSİTESİ
İZM
MİR EKONOM
Mİ ÜNİVERSİT
TESİ
İZM
MİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVE
ERSİTESİ
İZM
MİR ÜNİVERS
SİTESİ
İZM
MİR YÜKSEK
K TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KA
ADİR HAS ÜN
NİVERSİTESİ
KA
AFKAS ÜNİVE
ERSİTESİ
KA
AHRAMANMA
ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.
KA
APADOKYA MESLEK
M
YÜKS
SEKOKULU
KA
ARA HARP OK
KULU
KA
ARABÜK ÜNİV
VERSİTESİ
KA
ARADENİZ TE
EKNİK ÜNİVERSİTESİ
KA
ARAMANOĞL
LU MEHMETB
BEY ÜNİVERS
SİTESİ
KA
ASTAMONU ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜN
NİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK
K ÜNİVERSİTE
ESİ
KO
OCAELİ ÜNİV
VERSİTESİ
KO
OÇ ÜNİVERSİTESİ
KT
TO KARATAY
Y ÜNİVERSİTE
ESİ
MA
ALTEPE ÜNİV
VERSİTESİ
MA
ARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MA
ARMARA ÜNİİVERSİTESİ
ME
EHMET AKİF ERSOY ÜNİV
VERSİTESİ
ME
ELİKŞAH ÜNİİVERSİTESİ
ME
ERSİN ÜNİVE
ERSİTESİ
ME
EVLANA ÜNİV
VERSİTESİ
MİİMAR SİNAN GÜZEL SANA
ATLAR ÜNİ.
MU
UĞLA SITKI KOÇMAN
K
ÜNİVERSİTESİ
MU
USTAFA KEM
MAL ÜNİVERS
SİTESİ
MU
UŞ ALPARSL
LAN ÜNİVERS
SİTESİ
NA
AMIK KEMAL ÜNİVERSİTE
ESİ
NE
ECMETTİN ER
RBAKAN ÜNİV
VERSİTESİ
NE
EVŞEHİR ÜNİİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVER
RSİTESİ
NUH NACİ YAZGA
AN ÜNİVERSİT
TESİ
OKAN
N ÜNİVERSİTE
ESİ
ONDO
OKUZ MAYIS ÜNİVERSİTE
ESİ
ORDU
U ÜNİVERSİT
TESİ
ORTA
A DOĞU TEKN
NİK ÜNİVERS
SİTESİ
OSMA
ANİYE KORKU
UT ATA ÜNİV
VERSİTESİ
ÖZYE
EĞİN ÜNİVER
RSİTESİ
PAMU
UKKALE ÜNİV
VERSİTESİ
PİRİ REİS
R
ÜNİVER
RSİTESİ
PLATO MESLEK Y
YÜKSEKOKUL
LU
POLİS
S AKADEMİSİİ
RECE
EP TAYYİP ER
RDOĞAN ÜNİİVERSİTESİ
SABA
ANCI ÜNİVERS
SİTESİ
SAKA
ARYA ÜNİVER
RSİTESİ
SELÇ
ÇUK ÜNİVERS
SİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTE
ESİ
SİNOP ÜNİVERSİT
TESİ
SÜLEYMAN DEMİR
REL ÜNİVERS
SİTESİ
SÜLEYMAN ŞAH Ü
ÜNİVERSİTES
Sİ
ŞIRNA
AK ÜNİVERSİİTESİ
ŞİFA ÜNİVERSİTE Sİ
TED ÜNİVERSİTES
Ü
Sİ
TEKN
NOLOJİK EĞİT
TİMİ GELİŞTİR
RME VAKFI
TOBB
B EKONOMİ V
VE TEKNOLOJ
Jİ ÜNİ.
TORO
OS ÜNİVERSİİTESİ
TRAK
KYA ÜNİVERS
SİTESİ
TUNC
CELİ ÜNİVERS
SİTESİ
TURG
GUT ÖZAL ÜN
NİVERSİTESİ
TÜRK
K HAVA KURU
UMU ÜNİVERSİTESİ
ULUD
DAĞ ÜNİVERS
SİTESİ
ULUS
SLARARASI A
ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK
K ÜNİVERSİTE
ESİ
ÜSKÜ
ÜDAR ÜNİVER
RSİTESİ
YALO
OVA ÜNİVERS
SİTESİ
YAŞA
AR ÜNİVERSİT
TESİ
YEDİT
TEPE ÜNİVER
RSİTESİ
YENİ YÜZYIL ÜNİV
VERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT
T ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜN
NİVERSİTESİ
YÜZÜ
ÜNCÜ YIL ÜNİİVERSİTESİ
ZİRVE
E ÜNİVERSİT
TESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Biirliği Eğitim ve Gençlik Prograamları Merkezi Başkanlığı
Mevlana
M
Bulvarıı No: 181, 0652
20 Balgat / Ankara
T +90 312
3 409 60 00 | F +90 312 409
9 60 09 | www.u
ua.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content