close

Enter

Log in using OpenID

4 rekatlık bir namaz nasıl kılınır? Beycan.NET 1. N, Ayakta (S, EB, F

embedDownload
4 rekatlık bir namaz nasıl kılınır?
1.
2.
3.
4.
Beycan.NET
N, Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rekû, SALH, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE
Ayakta (B, F, K), AE, Rekû, SALH, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), AE
Ayakta (EB, F, I), AE, Rekû, SALH, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE
Ayakta (B, F, K), AE, Rekû, SALH, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM
N: namaza niyet etme (ÖR: Niyet ettim Allah rızası için 4 rekatlık Öğle namazı farzını kılmaya.)
S: Sübhaneke okuma
EB: Eüzü besmele okuma (Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim)
F: Fatiha suresini okuma
I: Innâ ağtayna suresini okuma
AE: Allahü Ekber demek
Rekû: 3 kere Sübhâne Râbbiye'l-Azim denir
SALH: Semi Allahu li-men hamideh
Secde: 3 kere Sübhâne rabbiyel-a 'lâ denir
B: Besmele okuma (Bismillahirrahmanirrahim)
K: Kul Hüvellahü Ehad suresini okuma
ET: Ettehiyyâtü duasını okuma
AS: Allâhümme Salli duasını okuma
AB: Allâhümme Barik duasını okuma
SLM: Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah
Ezbere bilinmesi gereken sûreler ve dualar








Eûzu besmele: Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.
Sübhaneke: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük.
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
Elham (Fatiha): Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en'amte
aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden
medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil (Amin)
İnna ağtayna (Kevser): İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.
Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Kul hüvellahü ehad (İhlas): Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.
Ettehiyyatü: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın
bütün iyi kulları üzerine olsun.Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.
Allahümme salli: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız
sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Allahüme barik: Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve
şeref sahibi de sensin.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content