close

Вход

Log in using OpenID

Ayrılmaz İkili: Otomasyon ve Yazılım

embedDownload
Lojistik Bilişim Çözümleri
ÇÖZÜM
Bilgisayar ve Yazılım
ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım
15 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikimi ile 2002 yılında
kurulmuştur.
Ana faaliyet konumuz Lojistik Bilişim Çözümleri
geliştirmek ve anahtar teslimi kurmaktır.
2005 tarihinden itibaren GOSB Teknopark’ta
faaliyet göstermekteyiz.
Misyonumuz, Lojistik konusunda müşterilerimizin
operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan, verimlilik,
doğruluk ve denetim sağlayan çözümleri
sunmaktır.
Referanslar
References
Referanslar
References
-2
Uluslararası
Faaliyetlerimiz
International
References
COLIN’S
Lojistik Saha Çözümlerimiz
axata/WM Depo Yönetim Sistemi
axata/TM Nakliye Yönetim Sistemi
C/Truck Yükleme Planlama Sistemi
axata/3DW Stok Sahası Yönetim Sistemi
Stok Sahası Yönetim Sistemi
Temel İhtiyaçlar
Stok Doğruluğu/Görünürlülüğü
Kaynak Tasarrufu/Verimlilik
İnsan Bağımlılığının Azalması
Performans Ölçümleme
Operasyonel Raporlama
Rulo Çelik Stoklama Problemi
Tesiste bulunan çelik ruloların silindirik yapısı,
elleçleme şekli ve boyutların farklı olması nedeni ile
sabit adresli bir yapı ile çalışmak mümkün değildir.
Çelik ruloların vinç sahasındaki depolama
alanlarında lokasyon bazlı olarak tutulması ve vinç
operatörü tarafından istenen rulonun doğrudan
bulunarak sevk noktasına taşınabilmesi
istenmektedir.
Çözüm Önerisi
Her bir depolama alanında yerleştirilen rulonun
yerine konduğunda x, y, z koordinatlarının
ölçümlenerek bilgisayara kaydedilmesidir.
Bu sayede her bir rulonun pozisyonu bilinerek
stokların sanal olarak görüntülenmesi, vinç
operatörünün istenen bir ruloya erişimi için pozisyon
bilgisinin bilgisayar tarafından bildirimi sağlanacaktır.
Vinç Ölçme Alt Yapısı
SSYS İşlemleri
•
•
•
•
•
•
Tesise gelen hammadde bobin bilgilerinin SSYS
sistemine kaydedilmesi,
Hammadde bobinlerin oluşturulacak iş emirleri ile
Stok sahalarına/mamul ambarlarına yerleştirilmesi
Üretim hatlarında çalışan vinç operatörlerine iş emri
oluşturulması,
Bobinlerin stok sahasından üretim hatlarına
alınması,
Üretim operasyonları esnasında vinç, transfer
arabası ve yastıklarda oluşan bobin hareketlerinin
takibi,
Üretim hatlarından çıkan bobinlerin stok sahalarına
yerleştirilmesi,
SSYS İşlemleri
•
•
•
•
Bobin(ler)in stok sahası içerisindeki pozisyonlarının,
o anda bulundukları vinç, transfer arabası, yastıklar
da dahil olmak üzere raporlanabilmesi,
Stok sahalarında bulunan bobinlerin parametrelere
göre sorgulanabilmesi,
Bobinlerin sevk edilmesi,
Sevk edilen bobinlerin iade işlemlerinin yapılması,
Vinç İş Emirleri
Vinç İş Emri Detay
Vinç İş Emri Pozisyon Bilgisi
Sistemde Bobin Pozisyon Takibi
Sağlanan Faydalar
•
•
•
•
•
•
Bobinlerin stok sahaları içerisinde etkin bir şekilde
takibi,
İstenildiği anda istenilen bir bobinin tesis içinde
bulunduğu pozisyon bilgisine ulaşılabilmesi,
Stok sahalarının ve vinçlerin daha etkin kullanılması,
Stok sahalarında daha güvenli bir çalışma ortamının
sağlanması,
Sevkiyatların zamanında ve sağlıklı yapılması,
Operasyonların istenildiğinde raporlanabilmesi
axata/3DW Bileşenleri
Bilgisayar Ağı
PC Sunucu (Application & Database)
802.11x Wi-Fi (Wireless Switch, Access Point/Port)
Microsoft Lisansları
Endüstriyel PC (802.11)
Ölçme
x, y ekseni Laser Distance Measure / Barcode Reader
z ekseni Singleturn Absolute Enkoder
PLC
axata/3DW Yazılımı
Bilgisayar Ağı
Server
PC
PC
Wireless Switch
RF
Coverage
Access Ports/Point
RF HHT
RF IPC
Ölçüm Bileşenleri
Yazılım Alt Yapısı
MS Windows 2008 Server for server
MS SQL Server 2008 as database management system
MS Windows 7 for PC Clients
MS Win CE/Windows Mobile for handhelds
MS Terminal Services for communication
axata/ 3DW Server module
axata/ 3DW Mobile (Crane) module
axata/3DW Measuring (PLC) Module
Entegrasyon Şekli
Lokal
Lokal / Remote
Server-A
Server-B
SSYS
Müşteri
ERP
Giriş Fişi/İrsaliye
Entegrasyon
Havuzu
Sipariş Verileri
Master Veri Entegrasyonu
Sipariş Entegrasyonu
Teşekkür Ederiz
Sorularınız
?
www.cozumyazilim.com.tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 291 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа