close

Enter

Log in using OpenID

bursa teknik üniversitesi basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü

embedDownload
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
EK-1
839
Kurum içi
Davetiye, afiş
hazırlanması,
basımı ve
dağıtımı.
Üniversitenin
Tanıtım
Faaliyetlerine
katılmak
-
-
-
1-4982 Sayılı Bilgi Edinme
Kanunu kapsamında
Başvuru sahibinin adı ve
soyadı, imzası, oturma yeri
Basın ve Halkla
veya iş adresini, başvuru
İlişkiler
sahibi tüzel kişi ise tüzel
Koordinatörlüğü
kişinin unvanı ve adresi ile
yetkili kişinin imzasını ve yetki
belgesini içeren dilekçe
Kurumumuzu ziyaret
eden yerli ve yabancı
konukların gezdirilmesi
-
Kurumu gezmek isteyen kişi ve Basın ve Halkla
gruplar ile diğer üniversitelerin İlişkiler
personel ve öğrencileri
Koordinatörlüğü
-
-
-
1-Kurum gezi talep formu
2-Kimlik kartı
Bursa Teknik
Üniversitesi Akademik
ve İdari Personeline
çeşitli bilgilerin e-posta
yoluyla iletilmesi
-
Bursa Teknik Üniversitesi
Akademik ve İdari Personeli
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Duyurusu yapılacak olan bilgi
içeriğinin Elektronik ortamda Basın ve Halkla
veya resmi yazı ile Basın
İlişkiler
Yayın Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü
Müdürlüğü'ne gönderilmesi
Kurum tarafından
yapılacak olan
etkinliğin davetiye ve
afişle duyurulmasının
sağlanması
-
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
Resmi Kurum - Kuruluşlar,
Vakıf ve Dernekler
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Tanıtım fuar ve
organizasyonlara
katılarak Üniversite
tanıtımını sağlamak
-
Gerçek ve Tüzel kişiler
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1-Gönderilen Davetiye
Sayıları
3- Etkinlik Afişi hazırlanması
ve dağıtımı
3-İş,Talep,Takip ve Onay
Formu
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
1- Fuar szöleşmelerinin onayı Basın ve Halkla
2- Görevlendirmelerin
İlişkiler
yapılması
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
İstenilen bilgi ve belgelerin
içeriğine göre gerekli
yazışma yapılmaktadır.
İstenilen bilgi ve
belgelerin içeriğine
göre gerekli
15 Gün
yazışma
yapılmaktadır.
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör Gerekli yazışmalar
Yardımcısı
yapılmaktadır.
Süre
Yoktur
HİZMETİN ELEKTRONİK
ORTAMDA SUNULUP
SUNULMADIĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU MAKAMI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR V.B)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
825.03
825.04
825.03
E-Posta
Duyurusu
821.01 821.02 821.03 821.04
5
STANDART DOSYA PLANI
KODU
KURUM KODU
94364055
94364055
4
Kurum Gezi
Talebi
94364055
3
Bilgi ve Belge
Talebi
94364055
2
94364055
SIRA NO
1
Demokratik ve şeffaf
yönetimin gereği olan
eşitlik, tarafsızlık ve
açıklık ilkelerine uygun
olarak kişilerin bilgi
Bursa Teknik Üniversitesi
Basın ve Halkla
edinme hakkını
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Akademik ve İdari Personeli ve İlişkiler
kullanmasını sağlamak Kanunu'nun 1-33.maddeleri
Tüm öğrenciler
Koordinatörlüğü
amacıyla başvuru
sahiplerine kanun
hükümleri
çerçevesinde bilgi ve
belgeler verilmektedir.
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
-
Sunulmaktadır.
Süre
Yoktur
1 İş Günü
-
Sunulmuyor
-
Sunulmaktadır.
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
2 İş Günü
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
10 İş Günü
Sunulmuyor
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
Süre
Yoktur
Sunulmuyor
821.07
Tüm birimlerden, Öğrenci
Basın ve Halkla
Toplulukları ve öğrencilerden İlişkiler
istenen bilgi ve belgeler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
Başvurular doğrultusunda
ilgili birimden ve öğrenci
Topluluklarından bilgi ve
belge istenmektedir.
-
Süre
Yoktur
10 iş günü
Sunulmuyor
823.02
Üniversite İlan
İşleri
Üniversitenin tanıtım,
sosyal, vefat, personel,
ve diğer ilanlarının
hazırlanması ve
yayınlanması
-
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel.
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Basın ve Halkla
Tüm birimlerden, istenen bilgi
İlişkiler
ve belgeler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
Başvurular doğrultusunda
ilgili birimden bilgi ve belge
istenmektedir.
-
Süre
Yoktur
3 iş günü
Sunulmuyor
Üniversite Yayın
İşleri
Üniversitenin kitap,
dergi, broşür, matbu
evrak, Afiş,
Bültenlerinin
hazırlanması ve
basılması
-
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel.
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Basın ve Halkla
Tüm birimlerden istenen bilgi
İlişkiler
ve belgeler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
Başvurular doğrultusunda
ilgili birimden bilgi ve belge
istenmektedir.
-
Süre
Yoktur
15 iş günü
Sunulmuyor
-
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel.
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
Başvurular doğrultusunda
ilgili birimden bilgi ve belge
istenmektedir.
-
Süre
Yoktur
2 iş günü
Sunulmuyor
11
12
825.01, 825.02, 825.03
10
Üniversite basım, Üniversitenin basım
depolama ve
işleri, depolanması ve
dağıtım işleri
dağıtım işleri
825.03
9
Birim Yazışma
İşlemleri (Gelen
Evrak)
Birime gelen evrakların
Evrak Kayıt Defterine
Resmi Yazışmalarda
işlenerek, Dosya Planı
Uygulanacak Esas ve Usuller
Muhteviyatına göre
Hakkında Yönetmelik
uygun klasöre
konulması
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel, tüm
üniversite birimleri
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1- Birim Gelen Evrak Kayıt
Defteri
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
-
Sunulmuyor
825.03
8
Birim Yazışma
İşlemleri (Giden
Evrak)
Birimde kayıtlı evrağa
numara kaydı alınır.
İlgili Birime/Kişiye
Zimmet Defteri ile
teslim edilir. İkinci
nüsha ilgili dosyaya
kaldırılır
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel, tüm
üniversite birimleri
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1- Birim Giden Evrak Kayıt
Defteri
2- Zimmet Defteri
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
-
Sunulmuyor
877
7
824 01,824.02, 824.03, 824.04,
824.05, 824.06, 824 07, 824
-
94364055
-
94364055
-
94364055
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
94364055
Gerçek ve Tüzel kişiler ve
öğrenciler, personel.
94364055
-
94364055
Üniversitenin özel gün
ve haftalarda
düzenlediği toplantı,
panel, konferans ve
kokteyller
94364055
Üniversite Özel
Gün ve Haftalar
Programları
6
Protokol İşleri
Üniversitenin kurumiçi
ve kurumdışında
düzenlenen
organizayonlarda
resmi protokol düzenin
sağlanması
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1- Davetiye
2 Makam Oluru
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Genel Sekreter,Rektör
Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
-
Sunulmuyor
Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik
-
-
1- Makam Oluru
Kurum içi ve Kurum
dışı iletişim
etkinliklerinde
kullanılmak üzere
Fotoğraf ve kamere
çakikleri yapılır.
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
871
-
871
-
Fotoğraf ve
Kamera Çekimi
871
17
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Kurum içi ve Kurum
dışı iletişim
etkinliklerinde
Haber Yazımı ve
kullanılmak üzere
Servis edilmesi
haber metinleri
hazırlanır ve servis
edilir.
871
16
Makam oluru ile
belirlenen etkinliklerde
makam konuşma ve
açıklamalarının
yazılması
Makam
Konuşma ve
Açıklamaları
Grafik,Tasarım
ve Pop up
Hizmetleri
Kurum içi bilişim
etkinliklerinde
kullanılmak üzere
Grafik,Tasarım, logolar
ve Pop up hazırlanır.
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1- Grafik,Tasaım, Pop up
talep formu
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
15 iş günü
Sunulmuyor
871
94364055
94364055
94364055
15
94364055
14
94364055
13
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Tanıtım Belge
Talebi
Kurumun Tanıtımı için
hazırlanan
materyallerin talep
edilmesi
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
-
-
-
1-Yazıl,Sesli, Görsel Belge
Talep formu
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
15 iş günü
Sunulmuyor
Koordinatör, Rektör Yardımcısı ,
Rektör
-
-
Süre
Yoktur
2 iş günü
Sunulmuyor
Basın ve Halkla
1- Fotoğraf ve Kamera çekim
İlişkiler
talep formu
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
1 iş günü
Sunulmuyor
1- Haber talep formu
Basın ve Halkla
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Koordinatör, Rektör Yardımcısı
-
-
Süre
Yoktur
1 iş günü
Sunulmuyor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content