close

Enter

Log in using OpenID

2014-5 sayılı Genelge - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73421605/010.06.02
U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere
Alınması
GENELGE
(2014/5)
Halihazırda kara sınır kapılarında gerçekleştirilen U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve
kontrolleri esas itibariyle hareket gümrük idarelerinde gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda;
1- TIR Karnesi ve NCTS kapsamında yapılan taşımalarda transit işlemlerini yapmakla görevli
Bakanlığımız personeli tarafından araca ilişkin U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol
işlemleri hareket gümrük idarelerinde gerçekleştirilecek olup, U-NET işlemleri
tamamlanmayan taşıtların hareket gümrük idarelerinden sevk/çıkış gümrük idarelerine
hareketine izin verilmeyecektir.
2- Halihazırda kara sınır kapılarında ibraz edilen uluslararası taşımacılığa ilişkin bilgi ve
belgelerin, hareket gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.
3- Geçiş belgesi veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın özel iznini
gerektiren durumlarda ; geçiş belgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımaları
ile uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında 68 numaralı
“Geçicive Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak GeçişÜcretlerineİlişkin Tebliğ” ve 69
numaralı “Geçicive Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerineİlişkin
Tebliğ’de(68 numaralı Tebliğ) Değişiklik Yapılmasınaİlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca
yükümlüsünce söz konusu tebliğlerde öngörülen geçiş ücretinin ödenmek suretiyle taşıma
yapılmasının talep edilmesi halinde, ilgili memur tarafından Ek'te yer alan tutanak
düzenlenerek hareket gümrük idaresinde ödeme yapılmasını müteakip aracın sevki
sağlanacaktır.
4- Üçüncü madde uyarınca hareket gümrük idaresinden tutanak tutulmak suretiyle sevk edilen
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 9c430bf9-e3af-4a67-8beb-ab0585741175 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Dumlupınar Bulv. No.151
Bilgi İçin
:
Tel
:
:
0312 449 37 71-77
Fax
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
:
: [email protected]
Elektronik Ağ
Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd.
DAVUT ORHAN
taşıtlara ilişkin yol boyu ve çıkış gümrük idarelerine ibraz edilen geçiş belgeleri kabul
edilmeyecektir.
5- Ro-Ro kapsamında taşıma yapan taşıtların, yurtdışından gelen taşıtların, yurtdışına çıkan
boş taşıtların, ülkemizden transit geçiş yapan taşıtların, yolcu taşımacılığı yapan taşıtların ve
BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü kullanılmak suretiyle tescil edilen transit
beyannamelerinin U-NET Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol işlemleri ile
Yetkilenlendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na sahip yükümlülerin, izinli gönderici veya ihracatta
yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında işlem gören eşyaya ilişkin taşımalarının U-NET
Otomasyon Sistemi kayıt ve kontrol işlemleri, halihazırda olduğu gibi kara sınır kapılarında
yapılmaya devam edilecektir.
6- Geçiş ücretlerinin tahsilatına ilişkin işlemler işbu Genelgenin 3ncü maddesi dışında
hâlihazırda olduğu şekliyle sınır kapılarında gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
7- Hudut kapılarında U-Net otomasyon sisteminin çalışmaması durumunda; Bakanlığımız ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 31/07/2013 tarihinde imzalanan Veri
Değişimine İlişkin Protokol'ün 4/8'inci maddesindeki ''Hudut kapısında, U-Net otomasyon
sisteminin 15 (on beş) dakika çalışmaması durumunda, sistem kontrolü yapılmaksızın
taşıtların çıkış işlemine izin verilecektir.'' hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
İşbu Genelge kapsamındaki uygulamaya 23/06/2014 tarihi itibariyle başlanılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.
Ek: 1 adet tutanak örneği
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 9c430bf9-e3af-4a67-8beb-ab0585741175 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Dumlupınar Bulv. No.151
Bilgi İçin
:
Tel
:
:
0312 449 37 71-77
Fax
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
:
: [email protected]
Elektronik Ağ
Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd.
DAVUT ORHAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content