close

Enter

Log in using OpenID

Alaattin Özyürek

embedDownload
BATI AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
BAKA Mali Destek Programları ile Desteklenen
Yenilenebilir Enerji Projeleri
RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve
Enerji Verimliliği Fuarı 2014
Alaattin ÖZYÜREK
BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Ekim, 2014
SUNUM PLANI
I.
KALKINMA
AJANSLARI
VE
BATI
AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
II. BAKA’NIN YATIRIM DESTEĞİ VERDİĞİ BAZI
PROJELER
III. BAKA 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
IV. BAKA
MALİ
DESTEKLENEN
PROJELERİ
DESTEK
PROGRAMLARI
YENİLENEBİLİR
İLE
ENERJİ
I.
KALKINMA
AJANSLARI
KALKINMA AJANSI (BAKA)
VE
BATI
AKDENİZ
KALKINMA AJANSLARI
Kalkınma ajansları, 5449 sayılı Kanun’a dayanılarak kurulmuş
 Kamu tüzel kişiliğini haiz
 Teknik donanıma ve yüksek nitelikli personele sahip
 Kendine özgü bütçesi olan
 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.
KALKINMA AJANSLARININ
TEMEL AMAÇLARI
 Yurt içi ve yurt dışında yatırım tanıtım hizmetlerini yürütmek
 Yatırımcılara yönelik danışmanlık ve yatırım destek
hizmetlerini yürütmek
 Bölgeye yerli ve yabancı yatırımcı çekmek
 Yatırımcı eşleştirmesi (match-making) yapmak
 Bölgede sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişmeyi sağlamak
 Yerel potansiyeli harekete geçirmek
 Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
 Bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim
kuruluşları, STK’lar ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve
koordinasyonu artırmaktır.
BATI AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
TR61 BÖLGESİ
BAKA ORGANİZASYON YAPISI
KALKINMA
YÖNETİM
KURULU
KURULU
GENEL
SEKRETERLİK
İÇ DENETÇİ
STRATEJİK
YÖNETİM
VE
PLANLAMA
BİRİMİ
PROJE
YÖNETİM
BİRİMİ
PROJE
İZLEME VE
DEĞERLENDİR
ME BİRİMİ
DIŞ
DESTEK
İLİŞKİLER VE HİZMETLERİ
TANITIM
BİRİMİ
BİRİMİ
HUKUK
MÜŞAVİRİ
ANTALYA
YATIRIM
DESTEK
OFİSİ
ISPARTA
YATIRIM
DESTEK
OFİSİ
BURDUR
YATIRIM
DESTEK
OFİSİ
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ GÖREVLERİ
 Mevcut veya yeni
yatırımcıya
ana
koordinatör olarak
destek vermek
 Bölgemizin yatırım
imkanlarını
yurt
içinde ve yurt
dışında tanıtmak
GERİ BİLDİRİM
 Yatırımları doğrudan etkileyen
Kuruluna rapor vermek
hususlarda
 Yatırım süreçlerinde yaşanan genel sorunlar
merciler nezdinde girişimlerde bulunmak
BAKA
Yönetim
hakkında ilgili
BAKA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
YATIRIM
YAPMADAN
ÖNCE
YATIRIM
AŞAMASINDA
YATIRIM
YAPTIKTAN
SONRA
GÜVEN,
KAMU ADINA
HAREKET
PROFESYONEL,
ÜCRETSİZ
HİZMET
HIZ VE
VERİMLİLİK
GİZLİLİK
BAKA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Sektör
raporları ve
teşvik
çalışmaları
(Sağlık
turizmi, golf
sektörü)
Genel pazar
bilgisi
Potansiyel
ortaklıklar
için destek
DİĞER KATKILAR
Arazi
envanteri
çalışmaları
Başvuru ve
izin süreçlerinde
destek (şirket
kurulumu,
teşvik
başvuruları, ÇED
raporları vb.)
Gerekli kamu
kuruluşlarıyla
iletişim
I.
KAL
II. KINMA
AJANSLARI
VE
BATI
AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
II. BAKA’NIN YATIRIM DESTEĞİ VERDİĞİ BAZI
PROJELER
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
YATIRIM PROJESİ BİLGİLERİ
 Kumluca'da 10 MW'lık biyokütle tesisi 160 bin ton sera atığını
işleyebilecek kapasitede dizayn edildi
 35 milyon Euro (110 milyon TL) yatırım tutarına ve 50 kişilik
istihdama sahip projenin 2016 yılı başında işletmeye alınması
öngörülmekte
 Firmanın EPDK’ya Elektrik Üretim Lisansı başvurusunda ve
işlemlerinin takibinde destek olundu. Lisans alım süreci devam
etmektedir
 Bu süreçte, yatırımı bölgeye kazandırabilmek için firma yetkilileri ve
kamu kuruluşları ile yüzün üzerinde toplantı gerçekleştirildi
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
BAKA’NIN PROJEYE KATKILARI
 Bu proje, Antalya ve Batı Akdeniz için bir prestij projesidir.
Başlangıcından itibaren tüm yatırım süreçleri BAKA tarafından
koordine edilmiştir
 17 Haziran 2011’den Eylül 2013’e kadar takip edilmeye devam
edilen projede Kumluca Belediyesi ile bir dizi görüşmeler yürütüldü
 Kumluca Belediyesine ait Katı Atık Depolama Arazisi ve civar
bölgeler bizzat yerinde incelendi.
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
BAKA’NIN PROJEYE KATKILARI
 Firmanın ilk baştaki Danimarkalı ortakları ile, yabancı ortağın
ayrılmasından
sonra
ise
yerli
ortakları
ile
projenin
her
aşamasında toplantılar yapıldı.
 Firmaya yatırım izinleri ve finansmana erişim imkanları
konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri verildi.
 ÇED Raporu alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve
Bakanlık nezdinde çalışmalar yürütüldü.
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
BAKA’NIN PROJEYE KATKILARI
 ÇED Raporu için gerekli Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ön
Fizibilite Raporu Onayı’nın alınması temin edildi.
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü izni alındı.
 Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nde su kaynaklarına yönelik
gerekli izinler alındı.
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
BAKA’NIN PROJEYE KATKILARI
 Arazinin enerji lisans için uygun olup olmadığı konusunda
EPDK’ya mevzuat gereği müracaat yapıldı.
 ÇED Raporu alınması temin edildi.
 Satın
alınacak
veya
kiralanacak
araziler
konusunda
gerekli
koordinasyon sağlandı.
 EPDK lisans süreci ve Ekonomi Bakanlığı teşvikleri hakkında
danışmanlık yürütüldü.
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
Kumluca Sera Atıklarından Biyokütle Üretimi Tesisi Temel Atma Çalışmaları
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
BAKA, yatırımın tüm süreçlerinde ve sıkıntılı aşamalarda katkı sağlamaya
devam ediyor.
KUMLUCA SERA ATIKLARINDAN
BİYOKÜTLE ÜRETİMİ TESİSİ
TÜRKİYE, 10 ARALIK 2012
GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI
 Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde yapılması planlanan 500 kWh’lık 2
tane, 3 milyon TL değerindeki güneş tarlası yatırımı için teşvik belgesi
alınması sağlanmış ve yatırım takibi yapılmıştır
 BAKA’nın katkılarıyla bürokratik işlemleri tamamlanan yatırımın
inşaatına başlanmıştır
 Buna ek olarak müracaatta bulunan şirketlerin lisanslı güneş enerjisi
başvuru sürecinde danışmanlık ve arazi bulunması konularında destek
sağlanmıştır.
GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI
ANTALYA GÜNDEM 23 KASIM 2012
GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI
ELMALI GÜNDEM 27 AĞUSTOS 2013
RENSEF GÜNEŞ ENERJİSİ FUARI
– KASIM 2013
I.
KALKINMA
AJANSLARI
VE
BATI
AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
III. BAKA 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
IV. BAKA
MALİ
DESTEKLENEN
PROJELERİ
DESTEK
PROGRAMLARI
YENİLENEBİLİR
İLE
ENERJİ
2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
2013 yılı Mali Destek Programı (MDP) kapsamında 20.000.000 TL
toplam bütçe ile iki farklı konuda proje başvurusu kabul edildi:
 Yenilikçik Odaklı İktisadi Kalkınma
 Alternatif Turizmin Geliştirilmesi
Programın Adı
YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ
KALKINMA MDP 2013
Programın Amacı
Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
ile TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamda kilit role sahip
olan KOBİ'lerin desteklenmesi ve işletmelerin yenilikçi
uygulamaları benimsemesi ile ihracat odaklı üretim
modelleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Öncelikler
Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin
teşvik edilmesi
Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve
yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması
Öncelik 3: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi
işletmelerinin var olan ürünlerinin katma değerini artırarak
veya katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesine giderek
rekabet güçlerinin artırılması olarak belirlenmiştir.
Proje Başına Mali Destek Tutarı
Asgari: 100.000 TL
Azami: 500.000 TL
Proje
Başına
Mali
Destek
Oranı
Asgari: %25
Azami: %50
Asgari 6 Ay
Azami 9 Ay
Süre
Kar Amacı Güden
Kuruluşlar
Programın Adı
ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
MDP 2013
Programın Amacı
Turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda
markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçiyurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla
bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
Öncelikler
Öncelik 1: Turizm Faaliyetlerinin Coğrafi Olarak Bölge
Geneline Yayılması
Öncelik 2: Turizm Faaliyetlerinin 12 Aya Yayılması
Öncelik 3: Turizmde Hedef Kitlenin Çeşitlendirilmesi
Öncelik 4: Çevreye Duyarlı Turizm Faaliyetlerinin Teşvik
Edilmesi
Proje Başına Mali Destek Tutarı
Proje
Başına
Mali
Destek
Oranı
Süre
Asgari: 75.000 TL
Azami: 400.000 TL
Kar Amacı Güden
Kuruluşlar
Asgari: %25
Azami: %50
Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlar
Asgari: %25
Azami: %80
Asgari 6 ay
Azami 9 ay
I.
KALKINMA
AJANSLARI
VE
BATI
AKDENİZ
KALKINMA AJANSI (BAKA)
II. BAKA 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
III. BAKA
MALİ
DESTEK
PROGRAMLARI
İLE
DESTEKLENEN BAZI YENİLENEBİLİR ENERJİ
PROJELERİ
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
Başvuru Sahibi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Projenin Adı
:
Atatürk Kültür Parkı’nın LED’li Güneş
Enerjisi Sistemler ile Aydınlatılması
Proje Toplam Bütçesi
:
229.427 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
153.360 TL, %66,8
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA - Muratpaşa
 Atatürk Kültür Parkı; yılda 100 binden fazla ziyaretçisi ile Antalya
Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin yapıldığı Antalya
Kültür Merkezi (AKM) ve Antalya’nın simgesi haline gelen Cam
Piramit’i içinde barındırmaktadır.
 Projenin uygulanması ile Atatürk Kültür Parkı Türkiye’nin güneş
enerjisi ile aydınlatılan en büyük parkı olmuştur.
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
Proje Hakkında Önemli Noktalar:
 855 LED ışık ve 970 aydınlatma direği ile
proje kapsamında Atatürk Kültür Parkı’nın
aydınlatmasında kullanıldı.
 Çatıları güneş panelleri ile kaplı dinlenme
ünitelerinden günlük 100 kW elektrik
enerjisi elde etme kapasitesine ulaşıldı.
 Atatürk
Kültür
bozmayacak şekilde
konumlandırıldı.
 Led tipi
sağlandı.
aydınlatma
Parkı’nın
peyzajını
5 akü park içine
ile
%60
tasarruf
 Sistemin kendini 3 yıl içinde amorti etmesi
bekleniyor.
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
Başvuru Sahibi
:
Büğdüz Belediyesi
Projenin Adı
:
Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Sulama
Sistemi
Proje Toplam Bütçesi
:
296.471,50 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
222.352,62 TL, %75
Projenin Uygulandığı Yer
:
BURDUR - Büğdüz
 3 ayrı istasyonda kurulan 190 güneş
paneli ile ayda 8 bin kW enerji elde edildi.
 Sulama için harcanan 200 bin TL elektrik
masrafından %40 tasarruf sağlandı.
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
 2 bin kişinin yararlandığı proje ile güneş
enerjisinden elde edilen enerji fazlasının
satılabilmesi
için
Akdeniz
Elektrik
Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzalandı.
 Bölgede yonca ve mısır üretiminin artması,
sistemin ise kendini 3 yıl içinde amorti
etmesi bekleniyor.
2010 YILI SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNDE
REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MDP
2011 YILI TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Antalya İl Özel İdaresi
Projenin Adı
:
Altınbeşik Mağarasının Turizm
Potansiyelinin Artırılması
Proje Toplam Bütçesi
:
298.758 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
239.006 TL, %80
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA – İbradı
 İbradı İlçesi Ürünlü Köyünde bulunan Altınbeşik Mağarası;
dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölüne
sahip mağarasıdır.
 2.500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası’nı yılın 10 aylık
döneminde yaklaşık 7 bin yerli ve yabancı turist ziyaret
etmektedir.
2011 YILI TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ MDP
 Güneş
enerjisi
ile
mağaranın
aydınlatılması
tamamlanarak mağaranın turistik cazibesi artırıldı.
projesi
2011 YILI TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ MDP
2011 YILI TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ MDP
SABAH AKDENİZ, 04 HAZİRAN 2013
TÜRKİYE, 04 HAZİRAN 2013
2011 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Antak Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.
Projenin Adı
:
Fotovoltaik Panel Üretiminde TamOtomasyona Geçiş
Proje Toplam Bütçesi
:
734.425,00 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
337.835,50 TL, %46
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA – Döşemealtı
 BAKA desteği ile Türkiye’de tek, dünyada üçüncü yuvarlak
güneş paneli üreticisi olan Antak Enerji, yüksek teknoloji
Fotovoltaik Güneş Paneli üretim hattını 2010'da Antalya’da kurdu.
 Batı Akdeniz Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin ikinci güneş panelleri
üreticisi olma özelliğini de taşıyan firma, projenin uygulanması ile
2012 yılında üretim tesisini tam-otomatize sisteme dönüştürdü
ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdı.
2011 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
 Antak Enerji, güneş panellerinin üzerini
nano teknoloji yöntemi ile üretilen film
kapladığı yeni bir sistem kullanmaya başladı.
Yeni uygulamanın özellikleri:
 Güneş paneli yüzeyinin kendi kendini
temizlemesi,
 Güneş ışınlarından daha fazla verim
alınması ile %3,75 enerji verimliliği
getirmesi,
 20 yıllık süreçte 1 milyon 733 TL
ekonomik değer sağlayacak olması.
 Yıllık üretim miktarı 18 MW’a yükseltildi.
2011 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
AKDENİZ, 30 EYLÜL 2013
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Wagner Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş.
Projenin Adı
:
Solar Fotovoltaik (PV) Kablo Setleri
Üretimi ve İhracatı Projesi
Proje Toplam Bütçesi
:
688.850 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
344.425 TL, %50
Projenin Uygulandığı Yer
:
Antalya Serbest Bölge
 Antalya Serbest Bölge’nin köklü firmalarından olan Wagner Kablo,
başta otomotiv olmak üzere (%85) beyaz eşya ve endüstriyel
pazarlara yönelik hem yerel hem de ülke dışındaki müşteriler için
kablo grupları imalatı yapmaktadır.
 Wagner Kablo, dünyadaki her 10 araçtan birinin kablo donanımını
üretmektedir.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Firma yılda ortalama 20 milyon adet kablo
grubunu 4 kıtadan 17 ülkeye ihraç etmektedir.
Proje Amacı:
 Kabloların
işlenerek
(kesilme,
sıyırma,
kalaylama
ve
krimpleme)
solar
enerji
panellerinin
bağlantısında
kullanılabilir,
verimliliği %30 artırılmış Solar Fotovoltaik
Kablo Seti haline getirilmesi.
Proje Temel Faaliyetleri:
 Tam
otomatik
krimpleme
makinesi
(Türkiye’de sadece birkaç firmanın sahip
olduğu, Batı Akdeniz’de hiçbir firmada
bulunmayan),
 Düşük basınçlı plastik enjeksiyon makinesi,
 Ink-jet kablo üstü yazıcı.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Sapmaz Soğuk Hava Tesisi Ambalaj
Nak. Gıda Mantar San. Tic. Ltd. Şti.
Projenin Adı
:
Güneş Enerjisi Kullanarak Soğuk Hava
Deposu Enerji Verimliliğinin Artırılması
Proje Toplam Bütçesi
:
546.200 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
272.079 TL, %49,8
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA - Korkuteli
2010 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
desteği ile kurulmuş soğuk hava deposu, gıda sağlığına uygun freon
404 gazı kullanan bir tesistir.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Proje Amacı:
 Soğuk hava depoları için güneşten elektrik
enerjisini üreten PV (fotovoltaik paneller)
sisteminin kurulması,
 Depolama maliyetlerinde en önemli gider
kalemi olan enerji maliyetlerinin optimize
edilmesi.
Proje Temel Faaliyetleri:
250 kWp kapasiteli PV sistemle güneşten elektrik
enerjisi üreten sistemin kurulması için alımı
yapılacak makine ve ekipmanlar:
 Kesici şalter, fiş ve bunların sisteme montajı,
 DC Kablo ve çatı tipi montaj ayakları,
 Evirici (güneş panellerinden üretilen DC gerilimi
şebekeye AC gerilime çevirecek inverter)
 PV Güneş modülü.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Proje Temel Faaliyetleri:
 20 kwP Enerji Santrali,
 Proje Bilgisayarı İş istasyonları,
 Mobil PV Alt Konstrüksiyon CNC,
 Mobil PV Binası ve Romörk.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Aktaş Soğuk Hava Deposu Paketleme
Tarım İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Projenin Adı
:
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üreterek
Soğuk Hava Deposu Verimliliğini Artırma
Proje Toplam Bütçesi
:
599.600 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
298.308,46 TL, %49,7
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA - Elmalı
Aktaş Soğuk Hava Deposu, Elmalı Tavullar Köyü’nde yaş
meyve
üretimi,
depolanması
ve
pazarlanması
konularında faaliyet göstermektedir.
2012 YILI AR-GE ve YENİLİKÇİLİK ODAKLI
SANAYİNİN DESTEKLENMESİ MDP
Proje Amacı:
 Soğuk hava depoları için güneşten elektrik
enerjisini üreten PV (fotovoltaik paneller)
sisteminin kurulması,
 Depolama maliyetlerinde en önemli gider
kalemi olan enerji maliyetlerinin optimize
edilmesi.
Proje Temel Faaliyetleri:
250 kWp kapasiteli PV sistemle güneşten elektrik
enerjisi üreten sistemin kurulması için alımı
yapılacak makine ve ekipmanlar:
 Kesici şalter, fiş ve bunların sisteme montajı,
 DC Kablo ve çatı tipi montaj ayakları,
 Evirici (güneş panellerinden üretilen DC gerilimi
şebekeye AC gerilime çevirecek inverter)
 PV Güneş modülü.
2012 YILI TARIMA DAYALI SANAYİNİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Sertkaya İnşaat Turizm Madencilik
Yayın. Matb. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Projenin Adı
:
Zeytinyağı Fabrikalarının Katı
Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması
Proje Toplam Bütçesi
:
702.600 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
333.222 TL, %47,4
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA - Manavgat
Firma, 2005 yılından itibaren Manavgat’ın
Taşağıl Beldesindeki fabrikalarında zeytinyağı
üretimi yapmakta ve Antalia tescilli markası ile
pazarlamaktadır.
Sertkaya Zeytincilik Antalya YDO ziyareti
2012 YILI TARIMA DAYALI SANAYİNİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Zeytinyağı üretimi sırasında oluşan karasu ve pirina, üreticiler için
çevre açısından önemli bir kirlilik potansiyeli oluşturmaktadır.
Proje Amacı:
 Zeytinyağı fabrikası
kurulması,
katı
atıkları
(pirina)
işleme
tesisi
 Arıtımı ve bertarafı önemli bir çevre problemi olan pirina ve
karasuyun işlenerek çevreye zarar vermesinin önlenmesi,
 İşlendikten sonra geriye kalan posa ve çekirdeğin sanayi
kuruluşlarına yakıt olarak sunulması ve ekonomiye
kazandırılması.
2012 YILI TARIMA DAYALI SANAYİNİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Proje Temel Faaliyetleri:












Posa besleme helezonu
Prina malaksörü
Prina vibrasyonu
Pistonlu prina pompası
Çekirdek ayırıcı
Malaksör
Dekantör
Prina yer altı ve rampa helezonları
Seperatör
Sıcak su kazanı
Elektrik panosu ve kumanda paneli
Tavalar
2012 YILI ALTERNATİF TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Yalaz Turizm Ticaret Ltd. Şti.
Projenin Adı
:
Sea Side Otelin Alternatif Turistik
Faaliyetler İle Yenilenen Yüzü
Proje Toplam Bütçesi
:
329.675 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
164.837 TL, %50
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA - Konyaaltı
Sea Side Otel, Konyaaltı Plajı kıyısında 40 oda ve 90 yatakla
hizmet vermektedir.
2012 YILI ALTERNATİF TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Proje Amacı:
 Otelde
markalaşma
odaklı
kalite
sistemlerinin kurulması ile 3 yıldız
kazandırılması.
Proje Temel Faaliyetleri:
 Solar enerji sistemi kurulması,
 Mobilya ve mutfak ekipmanları.
2012 YILI ALTERNATİF TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Başvuru Sahibi
:
Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi Altyapı Birliği (KONTAB)
Projenin Adı
:
Konyaaltı Bölgesi Sürdürülebilir EkoTurizm
Proje Toplam Bütçesi
:
257.550 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
206.040 TL, %80
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA-Doyran ve
Çakırlar Bölgesi
Proje Amacı ve Temel Faaliyetleri: (1/2)
 Pazarcı reyonlarının yeniden yapımı ile tüm reyonların standart bir
görünüme sahip olmasının sağlanması,
 Reyonlardan bir kısmının kontrollü tarım ürünlerinin satışı için
ayrılması,
2012 YILI ALTERNATİF TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİ MDP
Proje Amacı ve Temel Faaliyetleri: (2/2)
 Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma
sistemi kurulması,
 Bisiklet yolu, bisiklet istasyonu ve park
yeri kurulması.
2013 YILI YENİLİKÇİLİK ODAKLI
İKTİSADİ KALKINMA MDP
Başvuru Sahibi
:
Akdeniz Ahşap Endüstrisi Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Projenin Adı
:
İleri Teknoloji Makineler ile Çevreci ve
Ekonomik Yakıt Üretim Tesisi Projesi
Proje Toplam Bütçesi
:
1.370.600,00 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
375.250,00 TL, % 50
Projenin Uygulandığı Yer
:
ANTALYA-OSB
Proje Amacı ve Temel Faaliyetleri: (1/2)
 Pelet tesisinin kurulmasıyla hem firma adına yeni ürün gamı
oluşturulmuş olacaktır
 5900 kcal enerji verimliliğinde , %0,7 kül oranı ve %0,2 kükürt atık
oranı ile “yaklaşık sıfır” çevre kirliliğindeki “Pelet" üretilecektir.
2013 YILI YENİLİKÇİLİK ODAKLI
İKTİSADİ KALKINMA MDP
Proje Amacı ve Temel Faaliyetleri: (2/2)
 Sözleşmenin İmzalanması ve Proje Ekibinin Kurulması
 Pelet Tesisinin Kurulumu ve İlave Makinelerin Temini
 Üretimde Görevlendirilecek Personelin İstihdam Edilmesi
 Deneme Üretiminin Gerçekleştirilmesi ve Personele
2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
Başvuru Sahibi
:
Gündoğmuş Belediyesi
Projenin Adı
:
Gündoğmuş ve Çevresinde Rüzgar
Enerjisi Potansiyel Araştırması
Proje Toplam Bütçesi
:
60.799 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
46.709 TL, %76,8
Gündoğmuş ve çevresinde, mevcut duruma göre
belirlenen noktalarda Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğü’nden (EİE) alınan 5 koordinatın
(Gündoğmuş’tan 4, Akseki’den 1)
 Rüzgar potansiyelleri hesaplandı.
 Türkiye’de mevcut 3 Rüzgar Enerji Santrali
(RES) ile karşılaştırması yapıldı.
2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
Araştırma Raporu Sonuçları:
 Yapılan analizlerde özellikle Tekelli Dağı kapasite faktörünün (KF)
Türkiye’nin rüzgar potansiyeli en yüksek bölgeleri Hatay, Samandağ
ve Çanakkale’den daha yüksek olduğu anlaşıldı.
 Bölgede seçilen diğer noktalara ait KF’nin de faaliyette olan Alaören,
Çorum RES’ten daha yüksek olduğu tespit edildi.
 Yeni trafo merkezlerinin, iletim ve dağıtım hatlarının yapılması ile
yüksek rüzgar potansiyeline ve RES kurulumuna uygun araziye
sahip Gündoğmuş’ta ve çevresinde RES yatırımlarının önü açılacağı,
bölgenin Türkiye’nin önemli enerji üretim merkezlerinden birisi
haline gelebileceği değerlendirildi.
ANAYURT 13 ARALIK 2011
2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
Başvuru Sahibi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Projenin Adı
:
Antalya’nın Karbon Ayak İzi Envanteri
ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
Proje Toplam Bütçesi
:
107.025 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
75.000 TL, %70
 Antalya‘da enerji ve karbon yoğunluklarını ortaya koyan Ayak İzi
Ölçüm ve İzleme Yöntemlerinin belirlenmesi,
 Uluslararası standartlara uygun kentsel karbon ayak izini ortaya
koyan Karbon Ayak İzi Envanterinin hazırlanması,
 Uzun vadeli bir perspektif ile Antalya’nın enerji ve karbon
yoğunluğunun azaltılmasına yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi,
bir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması,
 Antalya Büyükşehir Belediyesi teknik ve idari personelinin eğitimi.
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
GÜNDEM, 22 AĞUSTOS 2013
GAZETEBİR, 28 AĞUSTOS 2013
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
HÜRSES, 28 AĞUSTOS 2013
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
Başvuru Sahibi
:
Yalvaç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Projenin Adı
:
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarım
ve Hayvancılık Alanında Kullanımı
Proje Toplam Bütçesi
:
42.156,45 TL
Destek Tutarı ve Yüzdesi
:
42.156,45 TL, %100
 Okul bahçesinde eğitim amaçlı oluşturulacak «Enerji Evi»’ne,
bahçenin aydınlatılması için gerekli olan enerjiyi sağlayacak güneş
panelleri ve ekipmanların kurulması,
 Uygulamaların yerinden incelenmesi, teknik bilgiler ve hesaplama
araçları konularında yurtdışından teknik eğitim alınması,
2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
 Kurulacak sistem üzerinden çeşitli analizler ve istatistikî bilgiler
çıkararak verim hesabı yapılması,
 Bölgede yer alan çiftçi ve besihane sahibi besicilere sistemin
yerinde gösterilmesi ve konu ile ilgili bilgi verilmesi,
 Yalvaç’ta çeşitli kesimlere seminer, konferans ve öğrencilere
yönelik kurs düzenlenmesi.
İLETİŞİM
BAKA MERKEZ
Adres: İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4Km.
32200 ISPARTA
Telefon: +90 (246) 224 37 37 +90 (246) 224 40 40
Faks: +90 (246) 224 39 49
E-posta: [email protected]
: @baka_wmda
www.baka.gov.tr www.investinwmr.gov.tr
BAKA ANTALYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Adres: Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Antalya Teknokent Ar-Ge 2
Binası Kat:3 Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: +90 (242) 227 82 27 +90 (242) 227 82 57
Faks: +90 (242) 227 82 74
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content