close

Enter

Log in using OpenID

Biyokimya - Hormon Laboratuvarı İSTEK FORMU İçin Tıklayınız.

embedDownload
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
LABORATUVAR MERKEZİ
BİYOKİMYA-HORMON LABORATUVARI İSTEK FORMU
Dosya No
Adı Soyadı
Bölümü
Gönderen Dr
: ...................................
: ..................................
: ....................................
: ...................................
Klinik Bilgi :......................................
......../........./2014
Klinik Tanı :……………………….
Cinsiyet
:
Kadın
Erkek
osya No:..........................
Yaş
: ……
HORMON LABORATUVARI (TEL: 20183)
Tiroid Paneli
□ 725160 TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
□ 725161 Serbest T3 (Triiyodotironin)
□ 725162 Serbest T4 (Tiroksin)
□ 725165 Tgb (Tiroglobulin)
□ 725166 Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz antikoru)
□ 725167 Anti-TG (Antitiroglobülin antikor)
□ 725212 Anti-TSH reseptörü
□ 725168
□ 725169
□ 725170
□ 725171
Gonad Hormonları
Progesteron
E2 (Estradiol)
Total Testosteron
İnhibin A
Hipofiz Hormonları
GH (Growth Hormon; Somatotropin)
□ 725182
□ 0.dk
□ 60.dk
□ 90.dk
□ 725183 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
□ 725184 PRL (Prolaktin, Mammotropin)
□ 725214 Makroprolaktin
□ 725185 FSH (Folikül Stimülan Hormon)
□ 725186 LH (Lüteinizan Hormon)
Adrenal korteks hormonları
□ 0.dk
□ 725187 Kortizol
□ 90.dk
□ 725208 İdrar Kortizol
□ 725211 Tükürük Kortizol
□ 30.dk
□ 120.dk
Gebelik Hormonları
□ 725172 Serbest E3 (Estriol)
□ 725173 Serbest -hCG (-human corionic gonadotropin)
□ 725174 Total hCG (human corionic gonadotropin)
□ 725175 PAPP-A (Gebeliğe bağlı plazma protein-A)
Pankreas Hormonları
□ 725190 C-Peptid
□ 0.dk
□ 725191 İnsülin
□ 90.dk
Gebelik tarama testleri (serum)
□ 725176 İkili test (serbest -hCG + PAPP-A)
□ 725177 Üçlü test (AFP+total hCG +serbest E3)
Diğer hormon ve proteinler
□ 725193 PTH (Parathormon; Parathyrin)
□ 30.dk
□ 120.dk
□ 725178 Dörtlü test (AFP+total hCG +serbest E3+ inhibin A) □ 725194 Kalsitonin
□ 725196 IGF–1 (Somatomedin-C)
□ 725197 IGFBP–3
Tümör belirteçleri
□ 725198 AFP (Alfa-Fetoprotein)
□ 725206 Pro-BNP (Heparinli kan)
□ 725199 CEA (Karsinoembriyonik antijen)
□ 725210 Anti-CCP
□ 725200 CA 15–3 (Kanser antijen 15–3)
□ 725201 CA 19–9 (Kanser antijen 19–9)
Anemi Paneli
□ 725202 CA 125 (Kanser antijen 125)
□ 725179 Ferritin
□ 725203
Serbest PSA (Prostat Spesifik Antijen)
□ 725180
Folik asit
□ 725204
Total PSA (Prostat Spesifik Antijen)
□ 725181
Vitamin B12
□ 725205
CA 72-4 (Kanser antijen 72-4)
□ 725207
Eritropoietin
□ 725213
NSE (Nöron-Spesifik Enolaz)
•İkili Test, 11–14. gebelik haftaları arasında yapılır.
•Üçlü Test, 14–22 (15–19 veya 16–20) gebelik haftaları arasında yapılır.
•Dörtlü Test, 16–18. gebelik haftaları arasında yapılır.
•Bu tarama testleri için gebeler, ultrason yapıldığı gün veya en geç ertesi gün kan vermelidir.
Dök. No:
Yayın Tar: …….. 2013
Rev.No:---/---
Rev.Tar
□ 60.dk
□ 60.dk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content