close

Enter

Log in using OpenID

2014-052 Torba Yasanın Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Düzenlemeleri

embedDownload
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİİ MÜŞAVİRLİK
MÜ
ve BAĞIMSIZ DENETİM
M A.Ş.
A.Ş
2014/052
12.09.2014
Konu: Torba Yasanın Türk Ticaret Kanunu İle İlgili
lgili Düzenlemeleri
1- Anonim Şirketlerde
irketlerde Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi İle İlgili
İ
Düzenleme :
Kanunun 131’ nci maddesi ile Anonim Şirketlerin
irketlerin yönetim kurullarına, temsile yetkili olmayan
yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlılı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari
vekil veya diğer
er tacir yardımcıları olarak atayabilme yetkisi verilmiştir.
verilmiştir.
Bu şekilde
ilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunun 367 nci maddesine
göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenmesi gerekmekte olup bu iç yönergenin tescil
ve ilanı zorunludur. Ayrıca bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer
d
tacir
yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin,
ki
şirkete
irkete ve üçüncü kişilere
ki
verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumlu olacaktır.
2- Limited Şirketlerde
irketlerde Müdürlerin Temsil Yetkisi İle İlgili
lgili Düzenleme
Düzenle
:
Kanunun 132’ nci maddesi ile Limited Şirketlerin
irketlerin müdürlerine, temsile yetkili olmayan yönetim
kurulu üyelerini veya şirkete
irkete hizmet akdi ile bağlı
ba lı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya
diğer
er tacir yardımcıları olarak atayabilme yetkisi verilmiştir.
verilmi
Bu şekilde
ekilde atanacak olanların görev
görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunun 367 nci maddesine
göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenmesi gerekmekte olup bu iç yönergenin tescil
ve ilanı zorunludur. Ayrıca bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer
di
tacir
yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin,
ki
şirkete
irkete ve üçüncü kişilere
ki
verecekleri her tür zarardan dolayı şirket
irket müsürleri müteselsilen sorumlu olacaktır.
3- Anonim ve Limited Şirketler
Ş
İle
le Kooperatiflerin Tasfiyeleri İle İlgili Düzenleme :
Kanunun 133’ncü maddesi ile Anonim ve Llimited şirketler
irketler ile Kooperatiflerin bazı şartların
yerine gelmemesi nedeniyle Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tasfiyeleri ve ticaret
sicilinden kayıtlarının silinmesi ile ilgili süre 01.07.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİİ MÜŞAVİRLİK
MÜ
ve BAĞIMSIZ DENETİM
M A.Ş.
A.Ş
4- Asgari Sermaye Artırımları İle İlgili Düzenleme :
Bilindiği gibi 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü
Yürürlü ü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunun 20 nci maddesine göre,
göre, sermayesini 50.000 TL’ye yükseltmeyen anonim şirketler
ile sermayesini 10.000 TL’ye yükseltmeyen limited şirketler
irketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah
etmiş sayılacaklardı.
Kanunun 134’ncü maddesi ile bu süre 11.12.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik
şavirlik Ve Bağımsız
Ba
Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content