close

Enter

Log in using OpenID

BEKLENEN SONUÇLAR

embedDownload
BEKLENEN SONUÇLAR
Ana somut sonuç, liman güvenliği konusunda yeni simülasyon bazlı modüller
ihtiva eden ve oyun bazlı teknoloji ve 3D model uygulamalarına odaklı ve
değerlendirme aracı da bulunan e-öğrenim tabanına adapte edilmiş yeni bir
eğitim paketidir. Bunun yanı sıra, beklenen soyut sonuç ise, bu eğitimin liman
güvenliği hakkında hiç ya da çok az bilgiye sahip birçok işsiz insana, gerekli
uzmanlığa sahip olma ve liman güvenlik görevlerine talip olma konusunda
bir fırsat yaratacak olmasıdır. Eğitimin ortak ve AB ülkelerinde geniş kullanım
alanı bulması ve etkinin çok çarpıcı olması beklenmektedir.
"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca
(Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve
Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir’’.
METPROM, AB’nin Yasam boyu Öğrenme Programı kapsamında, Liman
Güvenliği konusunda mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla
AB tarafından kaynak sağlanan bir Leonardo Da Vinci Projesidir.
METPROM PROJESİNİN AMACI
METPROM PROJE EKİBİ
METPROM Projesinin ana amacı, deniz limanlarında görev alacak
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (PRU) YETKILI Taner ALBAYRAK
güvenlik personeline güvenlik eğitimi verilmesi ve bu eğitimde
PRU; Türkiye’deki denizcilik sektörünün tamamının, yani Türkiye Deniz Ticaret
Odasının (TCS) desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV) tarafından kurulmustur.
Bünyesinde üstün deneyimli uzmanlar barındıran PRU, projeye deniz güvenliği
konusunda katkıda bulunabilecek engin uzmanlık ve yeteneğe sahiptir.
simülasyon tabanlı modüllerle hali hazırda geliştirilmiş olan yeniliğin
transfer edilmesidir. Böylece, dünya ticaretinin %90 dan fazlasının
gerçekleştiği limanlarda gemi trafiği yoğunluğu nedeniyle giderek
GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON DERNEĞİ (GÜSOD) YETKILI ORYAL ÜNVER
giderilmeye çalışılacaktır.
GÜSOD; 1994 te kurulmuş ve CoESS’in aktif üyesidir. 25 aktif üyesi bulunmakta ve Türkiye’deki
80,000 özel güvenlik personelini istihdam eden 9 özel güvenlik şirketini temsil etmektedir.
ISPS Kod konusundaki uzmanlık ve deneyimi ile AB Denizcilik Güvenlik Çalışma Komitelerinde
aktif olarak faaliyet göstermektedir ve mesleki eğitimi, özel güvenlik sektörünün daha
ilerlemesi/profesyonelleşmesi yolunda öncelikli bir husus olarak ele almaktadır.
İkinci amacı ise, AB’nin geniş standartlarını standart ve uyumlu hale
BORAS ÜNİVERSİTESİ (UOB) YETKILI : BJORN BRORSTROM
getirilmiş eğitim programları vasıtasıyla üye ülkelerdeki liman
Boras Üniversitesi; risk, güvenlik ve emniyet konularında, bilhassa taşımacılık güvenliği ve can
emniyeti üzerinde odaklı araştırmaların merkezidir. Taşımacılık güvenliği alanındaki araştırma,
lojistik ve talep zinciri yönetimi alanlarıyla yoğun bağlantı içinde yürütülmektedir.
daha karmaşık hale gelen operasyonlardan doğan güvenlik açıkları
güvenliği yöntemlerine transfer etmektir. Tam anlamıyla bu amaçlara
ulaşılması halinde aşağıda belirtilen hedefler başarılmış olacaktır.
• Tüm AB üye ülkelerinde çalışabilecek kalifiye eğitimciler,
• ISPS-uyumlu liman tesislerinde görev yapan eğitimli liman güvenlik personeli,
• AB liman güvenliği ve geliştirilmiş liman güvenliği standartlarında uygunluk.
WORLD MARITIME ÜNİVERSİTESİ (WMU) YETKILI : BJORN KJERFVE
World Maritime Üniversitesi; Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (International Maritime
Organization -IMO) tarafından 1983’te kurulmuştur. Üniversitenin asıl araştırma konusu
deniz emniyeti, deniz çevresini daha iyi korumak, uluslararası deniz nakliyatını ve limanları
daha verimli hale getirmek ve denizcilik sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak üzerine
kuruludur. WMU’de yaklaşık 100 misafir öğretim görevlisi eğitim vermektedir.
HOCHSCHULE WISMAR UYGULAMALI BİLİMLER-TEKNOLOJİ, İŞLETME VE TASARIM
ÜNİVERSİTESİ (HSW) YETKILI : NORBERT GRUENWALD
Denizcilik Çalışmaları Departmanı, kaptanlar ve başmühendislerin becerilerini en üst
seviyeye taşımaları için tasarlanmış seyir ve gemi mühendisliği eğitimlerini vermektedir.
Eğitim ve araştırma projeleri için kullanılan ana donanım Warnemuende Deniz
Simülasyon Merkezidir. Burada Emniyet ve Güvenlik Eğitimi dahil tüm simülasyonlar
mevcuttur. Departman ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok projede yer almıştır.
STICHTING STC-GROUP (STC) YETKILI : JAN KWEEKEL
Rotterdam’daki STC Group; dünya çapında nakliye, liman, denizcilik ve lojistik zincir tedarikçilerinin ve aynı zamanda limana dayalı petrol ve kimya sektörlerinin deneyimlerinin toplandığı
bir havuz oluşturur. Bu havuzun stratejik değeri olup, hükümetlerin ve endüstrilerin angaje
oldukları büyük projeler sanal anlamda entegre olarak yürütülmektedir. Gerekli olan durumlarda, gelişmiş simülatörler kullanılmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content