close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

embedDownload
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015
TESPİT
KODU
TESPİT KONUSU
2015
AN1
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
13.500 TL
10.000 TL
20.000 TL
AN2
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.500 TL
5.400 TL
10.000 TL
AN3
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.500 TL
5.400 TL
10.000 TL
AN4
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına
6.500 TL
5.400 TL
10.000 TL
AN5
Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına
6.500 TL
5.400 TL
AN6
0-3000 m2/m3 olanlar
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına
giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri
AN7
AN8
Her bir beyanname için 14 TL
Genel Antrepo
Özel Antrepo
13.700 TL (Yıllık)
6.850 TL (Yıllık)
0-3000 m2/m3 olanlar
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar
4.700 TL (aylık)
7.450 TL (aylık)
11.000 TL (aylık)
14.900 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına
giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri
Tespit Sözleşmesi Başına
AN9
4.480 TL (aylık)
6.850 TL (aylık)
9.900 TL (aylık)
13.700 TL (aylık)
Her bir beyanname için 14 TL
680 TL (yıllık)
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak
düzenlenecek her bir tespit raporu başına
65 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her
bir tespit raporu başına
140 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin
tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak
başına
60 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 6.200 TL'yi aştığı
durumlarda
Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
Tespit Raporu Başına
650 TL’den az olmamak üzere 65.000 TL'ye kadar CIF
kıymetin yüzde 2’si, 65.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan
kısma ait CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 6.800
TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
NK1
Tespit Raporu Başına
Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 1.900
TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 650 TL., ay
içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması
halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1
Tespit Raporu Başına
1.350 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GC1
GC2
Tespit Raporu Başına
3.300 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1
Tespit Raporu Başına
1.350 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i,
toplam ücretin 5.500 TL' yi geçmesi durumunda aşan kısım
için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
AT1
AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge
başına
1.350 TL
EU2
Tespit Raporu Başına
2.700 TL
A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru
dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi
1.350 TL
OK1
SK1
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön
incelemesine ilişkin tespit işlemi
800 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
600 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda
ilave her belge başına
60 TL
Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına
1.350 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde
kontrolleri için belge başına
6.800 TL
INF4
ZD1
BD1
TK1
Tespit Raporu Başına
730 TL
Tespit Sözleşmesi Başına
600 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme
yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı
durumlarda aşan kısım için
Tespit Sözleşmesi Başına
120 TL
Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
550 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat
tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 5.000 TL’yi
geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla
belirlenecek tutar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content