close

Вход

Log in using OpenID

1/A EYLÜL-EKİM BÜLTENİ - Çağlar Eğitim Kurumları

embedDownload
1/A EYLÜL-EKİM
BÜLTENİ
KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL
[email protected]
0216 505 38 52
1/A SINIFI RUHİDE DEMİRALP
ŞİMDİ OKULLU OLDUK:)
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ÖZEL ÇAĞLAR
İLKOKULU
1. Sınıflarda okula başlama ve okuma yazma çalışmaları
Çağlar Kolejin’ de sevgiyle, içtenlikle karşılanan birinci sınıf öğrenci
ve velileri ile okul açılmadan önce görüşülerek gerekli bilgi alış verişi
sağlanır.
İlkokul birinci sınıf; oldukça önemlidir. Çünkü yeni arkadaşlarıyla,
öğretmenleriyle ilk kez bu sınıfta tanışacaklar. Bunların; 1. sınıf öğrencilerimiz üzerinde bırakacağı izlerini düşündüğümüzde Oryantasyon
Haftası ve ilk 2-3 aylık süreci çok iyi planlamamız gerekmektedir. Bu
sebeple ilkokul 1. sınıfa doğrudan yazma çalışmaları ile başlamak yerine;
onların öğretim alanlarına sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak
için eğitim ve öğretimin harmanlanmış en uygun etkinliklerle kavratılması önemlidir. Bunun için de çocuklarımızın gelişimlerini çok yönlü ele
alarak, hazırlanmış etkinliklere yer vereceğiz. Yeni uygulamada onların,
keyif alacakları sınıf içi oyunlar düzelenmiş; boyama ve çizme etkinlikleriyle, kesme yapıştırma çalışmaları, müzikli oyunlar ve şarkılar, kitap
okuma saatleri düzenlenmiş ayrıca şiir dinleme, ses bilinci ve yazı bilinci farkındalığına yönelik etkinlikler tasarlanmıştır.
Uyum ve Hazırlık Çalışmalarının Amacı
Uyum ve hazırlık çalışmaları on iki haftalık bir süre için düzenlenen
etkinlikleri içermektedir. Hazırlanan etkinliklerin üç temel amacı bulunmaktadır:
A- İlkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmak,
B- Birinci sınıf derslerine hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma
çalışmalarına temel oluşturmak,
C- Hayat Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki
Etkinlikler derslerindeki kazanımları belli oranlarda ele almaktır.
Okullarımızda; “ SES TEMELLİ CÜMLE” yöntemi uygulanmaktadır. Bu sistem dört temel basamaktan oluşur.
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
1.
HAZIRLIK BASAMAĞI
2. SESİ HİSSETME VE TANIMA
3. SESLERDEN SÖZCÜKLER, HECELER, TÜMCELER VE METİNLER
OLUŞTURMA
4. OKUR-YAZARLIĞA ULAŞMA
OKUMA –YAZMA SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Dik ve doğru oturmalarına,
Kalemi sıkmadan, 70° eğik tutmalarına ve sıkmamalarına,
Satır aralığına yazmalarına,
Harflerin birleşme ve yazılış yönlerine dikkat edilmelidir.
1.Sınıf Türkçe ders konuları 8 tema başlığında toplanmıştır.
1)
Birey ve Toplum
2)
Atatürk
3)
Değerlerimiz
4)
Sağlık ve Çevre
5)
Oyun ve Spor
6)
Hayal Gücü ve Gizemler
7)
Dünya’mız ve Uzay
8)
Üretim-Tüketim ve Verimlilik
Kağıt-kesme çalışmasından
Lale yaptık.
Sınıf temsilcisi seçtik.
MATEMATİK DERSLERİMİZ
Matematiksel kavramları, sistemleri kavrayabilmenin uzun bir süreç ve
belli bir düşünsel erişkinlik gerektirdiğini dikkate alarak asla acele etmiyoruz.
Her öğrencimizin sınıf düzeyinde kazanımlara erişmesi için gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.
İlköğretimin 1. kademesinde somut öğrenme geçerlidir. Çünkü; bu yaş
grubu henüz soyut öğrenme becerisine sahip değildir.
Hedefimiz; teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda, yaşamın her alanında gereksinim duyacağımız matematiği sevdirmek, matematiğe karşı olumlu
tutum geliştirmek ve özgüven oluşturmaktır.
Hedefe ulaşmanın ilk basamağı da matematiğin zor bir ders olmayıp “zevkli ve eğlenceli” olduğunu kavratmaktır.
Konularımızı işlerken;
Basitten-Karmaşığa
Yakından-Uzağa
Somuttan-Soyuta
Bilinenden-Bilinmeyene
Günlük yaşam problemlerini çözebilme,
Matematiksel akıl yürütebilme,
Tahmin edebilme,
Zihinden ve yazılı işlemleri yapabilme uygulamalarını esas almaktayız.
Sınıfın gerektirdiği düzeyde matematik konularını;
 Merak ettirme,
 Somut araç-gereçlerden yararlanma
 Anlamlı öğrenme
 İlişkilendirme
 Motivasyon,
 Teknolojinin kullanımı,
 Somuttan- soyuta
 Kolaydan- zora
Yakından – uzağa ilkelerini göz önünde bulundurarak işlemekteyiz .
1. SINIF ÜNİTELERİMİZ
Ünite Matematik Heyecanı
2. Ünite : Sayılar, Tablo ,Zaman Ölçme
3.Ünite : Toplama Zamanı
4.Ünite Çıkarma Zamanı
5.Ünite: Sayılar ve Ölçme
HAYAT BİLGİSİ DERSLERİMİZ
Eğitim öğretimin ilk basamağı “sevgi ve mutluluktur.”
Öğrencinin okulunu, öğretmenlerini sevmesi akademik anlamda “başarıyı” da beraberinde getireceği bilincindeyiz. Bunun için de; çalışmalarımızı birlikte istek ve özveri ile sürdürürüz.
Bu süreç sonunda öğrencilerimiz;
 Atatürk İlke ve Devrimleri’ ne bağlı,
 Toplumsal kuralları öğrenip, öğrendiğini uygulayan,
 Kendi haklarına sahip çıkan
 Başkalarının haklarına saygı duyan,
 Çağdaş, çevresine karşı duyarlı, çalışkan ve üretken,
Özgüveni yüksek, yaratıcı, evrensel düşünen, bireyler olurlar.
1. Sınıf öğrencileri, okula başlamakla yeni bir sosyal hayata adım atmış
olurlar. Bu dönemde kazandırılan davranışlar eğitim öğretimleri süresince,
hatta yaşamları boyunca önem taşıyacaktır. Örneğin; güzel okuma, güzel
yazı yazma, planlı çalışma alışkanlığı, temizlik ve düzen becerileri kazandırılacak becerilerden bazılarıdır.
HAYAT BİLGİSİ dersinde 1.Sınıfta işlediğimiz Temalar;
1) “ Okul Heyecanım”
Birey,
2) “ Benim Eşsiz Yuvam”
Toplum,
3) “Dün, Bugün, Yarın”
Doğa,
öğrenme alanlarının bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır.
1/A SINIFINDA UYGULANACAK OLAN ETKİNLİKLER
Aşağıdaki çalışmalar Ders Kitaplarımızdaki konuları daha iyi kavrayabilmemiz için yapılacaktır.
1-Hafta Sonu için;
Pekiştirme Çalışmaları veya ev ödevleri (1-3 sayfa arasında)
2-Hafta İçi Çalışmaları;
. Verilen konulara göre (dersler ile ilgili) 1 sayfayı geçmeyen ödevler,
. Serbest konulu boyamalar
3-Bilgisayara yüklenilen NATİONAL GEOGRAPHIC dan yararlanarak ders işleme
4-Sınıf Kitaplığına ve kişisel olarak alacağımız (her öğrenci)
“Yardımcı Kaynak Kitap”lardan yararlanarak ders işleme
5- “NATİONAL GEOGRAPHIC ”ın Çalışma ve ev ödevlerinden yararlanma
6- Her konu sonunda pekiştirme amacıyla; ”ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİ-RELİM ”
konulu yazı veya resimli mini testler hazırlama veya hazırlardan yararlanarak , uygulama
7- 2. DÖNEM; her öğrenci için 2. “Yardımcı Kaynak Kitap” ve ”Hikaye Kitapları” seçme
ve bu kitaplardan yararlanma
8- Tümden Gelim, Tüme Varım, Basit Küme Çalışmaları, Soru - Yanıt Metodu ile çalışmalar yapma
9-“Fırsat Eğitimi”ni uygulama
10-Ünite Konuları ile ilgili etkinlikler
1-A Sınıf Öğretmeni
Ruhide DEMİRAY
EYLÜL AYI HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARIMIZ
.Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır
. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.
. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.
. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.
. Arkadaşlarının oyununa katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.
. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.
. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer.
. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler.
EYLÜL AYI TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARIMIZ
"SESLERİ DİNLİYORUM’’ ( El göz koordinasyonu desteklemeye yönelik )
‘’HANGİMİZ FARKLI’’, ‘’FARKLARI BULALIM’’ ( Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
’DİNLEME OYUNU’
( Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik)
‘’DİKKATLİ DİNLİYORUM’’ (Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik )
‘’SESLERİN OYUNU’’ (Ses farkındalıklarını desteklemeye yönelik )
‘’HANGİSİ FARKLI’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
‘’PARÇA, BÜTÜN’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
‘’BU NEYİN GÖLGESİ’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
‘’DİNLİYORUM BULUYORUM’’ ( Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik )
‘’NOKTALARI BİRLEŞTİRİYORUM’’ ( Yazma becerilerini desteklemeye yönelik )
‘’ÇİZGİ ÇALIŞMASI’’( Yazma becerilerini desteklemeye yönelik )
‘’KİTAP OKUMA’’
‘’DİNLİYORUM’’ “UYGULUYORUM’’ (Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik )
EYLÜL AYI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARIMIZ
1Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.
(İçinde, Dışında, Kenarında, Nerede?
Yüksekte, Uzakta, Yakında)
Üstünde, Altında,
Önünde, Arkasında, Arasında, Alçakta,
2-Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
3- Örüntü ve Süsleme (Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek
tamamlar.)
.Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramlar(sağın da,solunda, yanında karşısında
önünde,arkasında üstünde ve altında) kullanır.
. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.
. Milli bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.
. Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.
. Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri
hakkında sorular sorar.

Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur .
EKİM AYI HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARIMIZ
TÜRKÇE Dersindeki Kazanımlarımız
. ‘’DİNLİYORUM’’ UYGULUYORUM’’ (Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik )
. ‘’KAÇ TANE VAR’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
. ‘’HANGİSİ BENZİYOR’’ (Görsel okuma becerilerini desteklemeye yönelik)
. "BAŞTA, ORTADA SONDA… E NEREDE?’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik )
. "E SESİ İLE KONSANTRASYON” (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik)
. ‘’DİKKATLİ DİNLİYORUM’’ (Dinleme becerilerini desteklemeye yönelik )
. ‘’BU NEDİR’’ ,‘’GİZLENMİŞ RESİMLERİ BULALIM’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik)
EKİM AYI TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARIMIZ
‘’İKİ RESİM ARASINDAKİ 5 FARK’’ , ‘’PARÇALAR NEREDE’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik)
. ‘’SESLERİN OYUNU ‘’ , ‘’GRUPLAMA’’
(Ses farkındalıklarını desteklemeye yönelik)
. “Matematiksel düşünme becerilerini desteklemeye yönelik” çalışmalar
. ‘’NOKTA BİRLEŞTİRME’’ (Yazma becerilerini desteklemeye yönelik)
. ‘’RESMİ TAMAMLAYALIM’’ (Dikkat gelişimlerini desteklemeye yönelik)
. "ÇİZGİ ÇALIŞMASI’’ (Yazma becerilerini desteklemeye yönelik)
. ‘’KİMİN ADINDA A VAR’’, (Ses hissetme becerilerini desteklemeye yönelik)
. ‘’A NEREDE’’ (Dil becerilerini desteklemeye yönelik)
. ‘’EŞLEŞTİRME’’ (Ses hissetme becerilerini desteklemeye yönelik)
. "MODEL OLUŞTURMA’’ (Bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik)
. ‘’KİTAP OKUMA’’ ve ‘’YÖNERGELERİ İZLEYELİM’’
El baskı çalışması yaptık.
.
EKİM MATEMATİK DERSİNDEKİ KAZANIMLARIMIZ
.Örüntü
ve Süsleme
1-Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
2-Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
. DOĞAL SAYILAR Rakamlar
1-Rakamları okur ve yazar.
2-Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler
ve bu sayıyı rakamla yazar.
. Sayılar-Rakamlar
1-Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.
. Ritmik Sayma
1-100 içinde ileriye doğru birer ritmik sayar.
2-100 içinde ileriye doğru onar ritmik sayar.
NOT:
UYGUN ZAMANDA;ÖĞRENCİLERİN DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BU-
Şimdi okullu olduk.
1/A sınıfını tanıdı.
KUTLAMA VE ÖZEL ETKİNLİKLERİMİZ
Şimdi okullu olduk.
Ünlü Yazar Yalvaç URAL
okulumuzda söyleşi yaptı.
Çizgi çalışmaları yaptık.
Toplama işlemi yaptık.
Yaşasın Cumhuriyet!
Cumhuriyet Bayramı gösterimizi
yaptık.
BİR SONRAKİ AY GÖRÜŞMEK
ÜZERE ...
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 736 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа