close

Enter

Log in using OpenID

Ahş. Mal.ve Yapı Tek.

embedDownload
Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
Dersin adı:
AHŞAP MALZEME VE YAPI TEKNİKLERİ
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Dersin genel içeriği:
Dersi veren öğretim görevlisi:
ESRA KUDDE
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
……………………………@plato.edu.tr
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
Ahşabın mimaride kullanımı, ahşap mimari yapım
teknikleri ve detayları; Geleneksel İstanbul evlerinin Pazartesi, 12:00-13:00
tarih boyunca değişimi (ahşap/kârgir/betonarme) ve
mimari özellikleri; Geleneksel ahşap yapım teknikleri
(çantı, karkas, hımış) ve alt türleri, coğrafi bölgelere
göre çeşitleri ve kullanılan yapı detayları; Yapı
malzemesi olarak ahşabın özellikleri, türleri ve
bozulma nedenleri; Ahşap yapı elemanları (duvar,
döşeme, tavan, merdiven, pencere, kapı, silme vb.)
ve birleşim detayları; Bozulma türleri ve hasar
tespiti; Ahşap yapılarda koruma metodolojisi; Ahşap
yapılarda restorasyon aşamaları (belgeleme-analitik
rölöve-uygulama) ve müdahale teknikleri (yerinde
koruma-bütünleme-yeniden üretim); Ahşap mimari
mirası korumada ulusal ve evrensel ilkeler,
yaklaşımlar ve müdahale teknikleri; Uygulama örneği
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı:
Derse devam zorunluluğu:
Hafta
1
2
3
4
5
6
İşlenecek Konular/ Yapılacak Etkinlikler
Dersin içeriği hakkında bilgilendirme,
Ahşabın mimaride kullanım alanları
İstanbul evlerinin tarihsel gelişimi ve
mimari özellikleri
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Yapı malzemesi olarak ahşabın özellikleri
ve türleri
Ahşap yapım teknikleri : Masif (çantı),
Karkas (çatkı), Hımış
Bağdadi duvar yapım tekniği, özellikleri ve
avantajları
STD 201
Zorunlu
Türkçe
2 sınav
Vize %40, Final %60
%80
Planlanan Öğrenme Çıktıları
ve Alt Beceriler
Ahşabı ve ahşap yapıları
tanımak
Ahşap yapım tekniklerini tür
ve özelliklerine göre ayırt
edebilmek
Dersin
Kaynakları
7
8
9
10
11
12
13
14
Bozulma nedenleri, türleri ve analitik
rölövede gösterimi: Hasar Tespiti
ARA SINAV
Ahşap yapı elemanları ve birleşim
detayları: Tavan ve döşemeler
Ahşap yapı elemanları ve birleşim
detayları: Kapı, pencere, pervaz,
süpürgelik, silmeler
Ahşap yapı elemanları ve birleşim
detayları: Merdivenler
Ulusal ve evrensel koruma ilkeleri,
Tüzükler, Ahşap yapılarda koruma
metodolojisi
Koruma ve müdahale teknikleri:
Bir tarihi ahşap yapının koruma,
restorasyon ve yeniden kullanımı örneği
Alan çalışması: Ahşap yapı örneklerini
yerinde inceleme
KAYNAKLAR:
Ahşap yapı hasarlarını doğru
teşhis edebilmek, Analitik
Rölöve hazırlayabilmek
Ahşap mimari yapı
elemanlarını tanımak, doğru
adlandırmak, detaylarını
çizebilmek, proje
okuyabilmek
Ahşap mimari mirası
koruma ve sorunları
hakkında fikir sahibi olmak,
Restorasyon-konservasyon
aşamalarını bilmek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
426 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content