close

Вход

Log in using OpenID

14.30 – 15.30 Oturum 4. TULAREMİ Oturum Başkanları: Prof. Dr

embedDownload
24 Ekim 2014 Cuma
BİLİMSEL PROGRAM
08.00-09.00KAYIT
09.00-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Vet. Hek. Talat GÖZET
(Türk Veteriner Hekimler Birliği)
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
(Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
(Atatürk Üniversitesi Rektörü – teşrifleri halinde)
Prof. Dr. Kemalettin AYDIN
(TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi, Milletvekili)
Prof. Dr. İrfan EROL
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda,
Kontrol Genel Müdürü)
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı teşrifleri halinde)
10.00-10.45
Oturum 1. TEK SAĞLIK YAKLAŞIMIYLA
ZOONOTİK HASTALIKLARA BAKIŞ
10.45 -11.00
Kahve Arası
11.00–12.00
Oturum 2. ŞARBON
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY,
Prof. Dr. Mitat ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet PARLAK
Hayvan Sağlığı Açısından Şarbon,
Ülkemizdeki Durum
Cihangir GÜMÜŞTEPE
İnsan Şarbonu, Ülkemizdeki Durum
Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY
Şarbondan Korunma Uygulamaları,
Sorunlar ve Çözümler
Prof. Dr. Mitat ŞAHİN
12.00-13.30
Yemek Arası
13.30- 14.30
Oturum 3. KUDUZ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Mehmet ALKAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Perspektifi
Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU
Sağlık Bakanlığı Perspektifi
Dr. Ebru AYDIN
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU,
Prof. Dr. Gaye USLUER
Epidemiyoloji ve hayvanlardaki durum
Dr. Orhan AYLAN
İnsan Boyutu
Dr. İsmail Necati Hakyemez
Kuduzla Mücadelede Model ve Öneriler,
Saha Uygulamalarındaki Sorunlar
Dr. Orhan AYLAN
14.30 – 15.30
Oturum 4. TULAREMİ
10.00-10.15
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU,
Prof. Dr. Vedat TURHAN
Tularemi Epidemiyolojisi ve Tanı
Prof. Dr. Ülkü ALTOPARLAK
Klinik Tablo ve Vaka Yönetimi
Dr. Murat YEŞİLYURT
Korunma ve Kontrolü
Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN
10.15 – 11.00 Oturum 9. BÖLGEDE SORUN OLAN
ZOONOTİK VİRAL KANAMALI ATEŞLER
II: HANTAVİRUS ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Sırrı KILIÇ,
Prof. Dr. Ali KAYA, Prof. Dr. Canan AĞALAR
Dünyada ve Ülkemizde Epidemiyoloji ve Tanı
Dr. Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK
Hanta Virus Enfeksiyonları ve Korunma
Doç. Dr. Gürdal YILMAZ
15.30-16.00
Kahve Arası
11.00-11.15
Kahve Arası
16.00 – 17.00
Oturum 5. BRUSELLOZ
11.15- 12.00
Oturum 10. DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ YENİ ZOONOTİK TEHDİTLER: MERS- CORONAVİRUS VE EBOLA VİRUS
12-00-12.30
Yemek Arası
12.30-15.30
Şehir Turu ve Kültür Gezisi
17.00-18.00
Oturum 6. TRİŞİNELLOZ- TENYOZ - KRİPTOSPORİDYAZ
15.30- 16.30
Oturum 11. KİST HİDATİK
16.30-17.15 Oturum 12. TIPTA ve VETERİNER HEKİMLİKTE
ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ SORUNU
17.15-17.40
17.40-18.00 18.00–19.00
Oturum 13 TÜBERKÜLOZ
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Turan BUZGAN, Prof. Dr. Serpil EROL,
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM,
Hayvan Sağlığı Açısından Bruselloz:
Ülkemizdeki ve Dünyadaki Durum
Yrd. Doç. Seyda CENGİZ
Dünyada ve Ülkemizde Epidemiyoloji
Prof. Dr. Üner Kayabaş
Klinik Formlar ve Tedavi
Prof. Dr. Hakan ERDEM
Brusella Eradikasyon Programı
Dr. Nahit YAZICIOĞLU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY,
Prof. Dr. Ahmet KALKAN
Trişinelloz
Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM
Tenyoz
Doç. Dr. Hakan USLU
Kriptosporidyaz
Prof. Dr. Mükremin Özkan ASLAN
18.00-18.15
Kahve Arası
18.15-19.00
Oturum 7. LEPTOSPİROZ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ERTEK,
Prof. Dr. Salih OTLU
Leptospiroz Hayvan Boyutu
Erdinç ATABERK
İnsanlarda Leptospiroz
Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL
25 Ekim 2014, Cumartesi
09.00-10.00
Oturum 8. BÖLGEDE SORUN OLAN ZOONOTİK VİRAL
KANAMALI ATEŞLER I: KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU,
Prof. Dr. Ender YARSAN
Hayvanlarda Epidemiyoloji ve Kene ile Mücadele
Prof. Dr. Zati VATANSEVER
İnsanlarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Prof. Dr. Nazif ELALDI
Korunma ve Kontrol
Prof. Dr. Zülal ÖZKURT
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma SIRMATEL,
Prof. Dr. Kutbettin DAMİRDAĞ,
Prof. Dr. AYTEN KADANALI
MERS- Coronavirus Enfeksiyonu
Yrd. Doç. Dr. Emine PARLAK
Ebola Virus Enfeksiyonu
Dr. İsmet BATTAL
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet TAŞYARAN,
Prof. Dr. Mükremin Özkan ASLAN
Hayvanlarda Hastalığın Boyutu, Epidemiyolojisi,
Kontrolü ve Korunma
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
İnsan Kist Hidatitozu Kontrolü ve Korunma
Prof. Dr. Nazmiye ALTINTAŞ
Transplant Boyutu ile Kistik Ekinokokkoz
Prof. Dr. Bülent AYDINLI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dilek ARMAN,
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ
Veteriner Hekimlikte Bilinçli Antibiyotik Kullanımı,
Yol Açtığı Sorunlar ve Antimikrobiyal Direnç
Prof. Dr. Ender YARSAN
Türkiye’de Tıpta Antibiyotik Kullanımı,
Direnç Sorunu ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Salih HOŞOĞLU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet AYYILDIZ
Hayvanlarda Tüberküloz Korunma ve Kontrol
Dr. Erhan AKÇAY
Kahve Arası
Kapanış Oturumu: Sonuç bildirgesi hazırlanması
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ,
Vet.Hekim Talat GÖZET
1- EKMUD 2- TVHB 3- Sağlık Bakanlığı Temsilcisi 4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi
Değerli Meslektaşlarımız,
ONURSAL BAŞKANLAR
Zoonotik hastalıklar ekolojik değişim, küresel ısınma
ve artan insan ve hayvan hareketlerinin sonucu olarak
tüm dünyada sorun oluşturmaya devam etmektedir.
Toplum kaynaklı enfeksiyonların ise yaklaşık %60’ını
oluşturmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ciddi halk sağlığı tehdidi oluşturan zoonotik hastalıkların
önlenmesi konusunda sektörler arası işbirliğine duyulan
ihtiyaç giderek artmaktadır.
Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Anısına geleneksel
olarak
yapılan
Türkiye
Zoonotik
Hastalıklar
Sempozyumu’nun beşincisi 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde
Erzurum’da yapılacaktır.
Sempozyumun amacı Tıp ve Veteriner Hekimliği
sektörlerini bir araya getirerek mevcut durum
konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, bilgi
ve güç birliği ile zoonozların çözümüne ilişkin ortak
mücadele stratejilerinin oluşturulmasını sağlamaktır.
Doğu
ve
Güneydoğu
Bölgeleri
zoononotik
hastalıkların hala yaygın bir şekilde görüldüğü bölgeler
olup sık görülen bruselloz, şarbon, kist hidatik, tularemi,
leptospiroz, tüberküloz, Kırım-Kongo Kanamalı
Ateşi gibi konuların gündeme alınması, böylece
sorunların çözümüne yönelik katkı verilmesi amacıyla
Sempozyumun Erzurum’da yapılması planlanmıştır.
Sempozyumun; bölgedeki gıda, tarım ve sağlık sektörleri
çalışanlarında farkındalık oluşturması, konunun çözümü
için sorumluluk bilincinin ve motivasyonun artırılması
ve öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesine katkı
sağlayacağını ummaktayız.
Her biri dalında yetkin bilim insanları ve kurum
temsilcilerinin görev alacağı sempozyum siz değerli
katılımcıların katkıları sayesinde zenginleşecek ve
amacına ulaşacaktır. “V. Türkiye Zoonotik Hastaklıklar
Sempozyumu”nda sizleri de aramızda görmekten büyük
mutluluk duyacağımızı belirtir, birlikte olmak dileği ile
saygılar sunarız.
Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
Prof. Dr. İrfan EROL
Vet. Hek. Talat GÖZET
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. S. Selçuk ATAMANALP
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
T.C. Sağlık Bakanlığı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
Prof. Dr. İrfan EROL
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
Gıda Kontrol Genel Müdürü
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği (EKMUD)
Vet. Hek. Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
DÜZENLEME KOMİTESİ
Doç. Dr. Ayşe ALBAYRAK
Yrd. Doç Dr. Zahide KOŞAN
Doç. Dr. Deniz Naim AYAZ
Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN
Prof. Dr. Hürrem BODUR
Prof. Dr. Zülal ÖZKURT
Yrd. Doç. Dr. Seyda CENGİZ
Yrd. Doç Dr. Emine PARLAK
Yrd. Doç. Dr. Okşan ÇALIKOĞLU
Dr. Esra ÇINAR TANRIVERDİ
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. M. Özkan TİMURKAN
Yrd. Doç. Dr. Demet ÇELEBİ
Prof. Dr. Ender YARSAN
Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU
Dr. Nahit YAZICIOĞLU
BİLİMSEL SEKRETERYA
Prof. Dr. Zülal ÖZKURT
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği (EKMUD)
GSM: 0530 148 05 50
e-mail: [email protected]
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
GSM: 0532 548 56 10
e-mail: [email protected]
Doç. Dr. Kemalettin ÖZDEN
GSM: 0533 364 78 27
e-mail: [email protected]
ORGANİZASYON
ERATA Eğitim-Sağlık-Danışmanlık-Hiz. Tic. A.Ş.
Orçun ALTAN
GSM: 0544 771 27 61 e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 651 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа