close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Kenan KONUR – Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

embedDownload
Arş. Gör. Kenan KONUR – Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi – kkonur.cumhuriyet.edu.tr
Aşırı Genelleme
Belli bir sınıfa ait kural, prensip veya kavramın diğer sınıflarda da işliyormuş gibi düşünülmesi ve diğer
sınıflara da yayılmasıdır. Örneğin "-a negatiftir" diyerek "Pozitif bir sayının önüne gelen negatif işareti bu
sayıyı negatif yapar" kuralından hareketle tüm sayılara genelleme yapmak.
Aşırı Özelleme
Belli bir sınıfa ait kural, prensip veya kavramın o sınıfın tümüne ait olmayan bir özelliği temel alarak bir
kısıtlama konulmasıdır. Örneğin; x^2=-2 denkleminin kökü yoktur sonucunu tüm reel sayı sistemine
dahil etmek.
Yanlış Tercüme
İşlem, formül, sembol, tablo, grafik ve cümle gibi değişik formlar arası geçişlerde yapılan sistemli hatalar
zinciridir. Örneğin; "Bir üniversitede öğrencilerin altı misli kadar profesör vardır" cümlesini 6P=Ö
(Ö:Öğrenci P:Prpfesör) şeklinde modellemek.
Kısıtlı Algılama
Bir kavramın kısıtlı (veya olması gerekenden zayıf) olarak anlamak bu kavramın kısıtlı olarak algılanmasını
doğurur. Örneğin; "Aşağıdakilerden hangisi 1/3 ü gösterir?" tarzındaki soruya öğrencilerin genelinin 1.
şekli seçmesi.
(Kaynak: Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Özmantar&Bingölbali&Akkoç Pegem
Akademi Yayınları sf. 43-50)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content