close

Enter

Log in using OpenID

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla

embedDownload
1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler
1.1.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.1.2. Uzatma başvurusu







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
1.2.1. İlk başvuru






İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
sağlık
hizmetlerinden
o
o
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
1.2.2. Uzatma başvurusu







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
1.3.1. İlk başvuru






İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya
benzeri belgeler
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.3.2. Uzatma başvurusu







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan(Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya
benzeri belgeler
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
o
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
1.4.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve
yerini gösterir belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.4.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresinin
uzadığını gösterir belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları
çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
1.5.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.5.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Eğitim/staj görülen kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitimin/stajın süresinin uzadığını gösterir
belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.6. Turizm amaçlı kalacaklar
1.6.1. İlk başvuru




İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)


İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.6.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi
görecekler
1.7.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının
yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de
faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
sağlık
hizmetlerinden
o
o
o
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli
sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.7.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavisinin devam ettiğine dair belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli
sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
1.8.1. İlk başvuru






İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten belge
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.8.2. Uzatma başvurusu





İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Adli veya idari makamların karar ve taleplerinin devam ettiğini gösterir belge

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
1.9.1. İlk başvuru


İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi


Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

o
o

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından
boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet
gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
Destekleyicinin ölüm belgesi
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.9.2. Uzatma başvurusu





İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.10.
Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
1.10.1. İlk başvuru


İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi





Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.10.2. Uzatma başvurusu (bu sebeple sadece bir defa uzatılabilir)








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Türkçe dil kursu görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
1.11.
Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
1.11.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört (4) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak
programın süresini ve yerini gösterir belge
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal
temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki
gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
o
o
o
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan
yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.11.2. Uzatma başvurusu








İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Eğitim, araştırma, staj veya kurs görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir
belge
On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile
taahhütname
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
o Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan
yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
1.12.
Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay
içinde müracaat edenler
1.12.1. İlk başvuru







İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
1.12.2. Uzatma başvurusu
Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir, uzatılmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content