close

Enter

Log in using OpenID

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: E.ALPAY Eğt

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 90812931/841/4067590
Konu: MEBBİS Yardımcı Hizmetler
Modülüne Veri Girişi
19/09/2014
.......... VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
Genel Müdürlüğümüze bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında, okul aile
birlikleri ve okul öncesi bütçe kaynaklarından çalıştırılan personelin sosyal güvenlikle ilgili iş
ve işlemleri ile ödemeleri yasal mevzuatı çerçevesinde yapılmadığından Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından cezai yaptırım uygulanmakta, mahkemelerde Bakanlığımız aleyhine
davalar açılmaktadır.Bu ceza ve mahkeme masrafları ciddi kamuzararına yol açmaktadır.
Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, kişilerin hak kaybının
önlenmesi, gerekli istatistiki çalışmaların ve planlamaların sağlıklı biçimde yapılabilmesi için,
MEBBİS Modülünde Genel Müdürlüğümüze bağlıokul ve kurum müdürlüklerinin veri
gireceği biçimde Yardımcı Hizmetler Modülü oluşturulmuştur. GenelMüdürlüğümüze bağlı
tüm okul ve kurum müdürlükleri, okul ve kurumlarında hangi kaynaktan olursa olsun
çalıştırdıkları yardımcı personel bilgilerini en geç 26.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar
Yardımcı Hizmetler Modülüne girmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
E.ALPAY Eğt.Uzm.Ünvan
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 4131329
e-posta: [email protected]
Faks: (0 312)4180559
Ayrıntılı bilgi için:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content