close

Enter

Log in using OpenID

Analiz Bedelleri - Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma

embedDownload
Adım Üniversiteleri ve
MAKÜ Bilimzel ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Analiz Adı
ICP-OES LABORATUVARI
Üniversite
Özel Sektör
Mikrodalga sistemi ile örnek hazırlama
(1 Örnek + İlave Örnekler)
20 TL+5 TL
60 + 15 TL
30 TL
150 TL
ICP-OES ile birden fazla
elementin analizinde
ilave her bir element için
20 TL alınacaktır.
40 TL
50 TL
50 TL
50 TL
15 TL
8 TL
15 TL
120 TL
150 TL
150 TL
150 TL
45 TL
25 TL
45 TL
200 TL
10 TL
300 TL
30 TL
GCMS ile çok bileşenli
analizlerde her bir
bileşen için bileşen
başına 20 TL alınacaktır.
40 TL
8 TL
15 TL
4 TL
10 TL
10 TL
30 TL
30 TL
200 TL
120 TL
25 TL
45 TL
15 TL
30 TL
30 TL
90 TL
90 TL
300 TL
HPLC ile çok bileşenli
analizlerde her bir
bileşen için bileşen
başına 20 TL alınacaktır.
70 TL
80 TL
90 TL
100 TL
100 TL
120 TL
140 TL
160 TL
FT-IR spektrometre cihazı için (1 örnek)
UV-Görünür Bölge spektrometre cihazı için (1 saat)
10 TL
20 TL
Genel Laboratuvar Cihazları Kullanımı (1 saat için)
15 TL
15 TL
60 TL (Sarf malzeme
merkezden olduğu
takdirde)
45 TL
ICP-OES (1 element) analizi
*ICP-OES cihazı ile birden fazla elementin analizinde
ilave her bir element için 10 TL alınacaktır.
GCMS LABORATUVARI
Hazır Numunede yapılan analizler
Headspace ile yapılan analizler
Purge and trap sistemiyle yapılan analizler
Thermal Desorber
Sabit yağ ekstraksiyonu (soxhlet)/Numune Hazırlık
Sabit yağ ekstraksiyonu (soğuk ekstraksiyon)
Türevlendirme
Metot Geliştirme
Enjeksiyon öncesi C18 kartuş kullanımı
GCMS ile çok bileşenli
analizlerde her bir bileşen için bileşen başına 10 TL alınacaktır.
HPLC LABORATUVARI
Hazır Numunede yapılan analizler
Sabit yağ ekstraksiyonu (soxhlet)/Numune Hazırlık
Sabit yağ ekstraksiyonu (soğuk ekstraksiyon)
Türevlendirme
Enjeksiyon öncesi filtrasyon
Enjeksiyon öncesi C18 kartuş kullanımı
Aflatoksin numune hazırlık (B1, B2, G1, G2, M1)*
Biyojen amin numune hazırlık
Metot Geliştirme
HPLC ile çok bileşenli
analizlerdeher bir bileşen için bileşen başına 10 TL alınacaktır.
TGA-DTA ve DSC LABORATUVARI
1 saat
1-3 saat
3-7 saat
7-15 saat
SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI
Kromatografik cihazlarda kullanım bedeli (örnek başına)
NOT : Numune Hazırlık Safhasında Derin Dondurucu,
İnkübatör, Etüv, Otoklav, Terazi, pH metre/iletkenlik ölçüm cihazı ücretsizdir.
20 TL (Sarf malzeme
getirildiği takdirde)
GIDA LABORATUVARI
Hızlı Mikrobiyolojik Analizler (TEMPO)
E.coli
Enterobacteriaceae
Maya / Küf
Staphylococcus aureus
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri
Toplam Koliform
Patojen Bakteri Analizleri (miniVİDAS)
E.coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella
Staph enterotoksin II
*Protein Analizi
∆ Süt Analizi
Somatik hücre sayımı
% Bileşen (kuru madde, laktoz, protein, yağ) ve donma noktası analizi
Somatik hücre sayımı + % Bileşen ve donma noktası analizi
**Yağ Ekstraksiyonu
***Nem Tayini
**** Viskozite Tayini(1 saat)
Briks Tayini (1 saat)
Renk Ölçümü (1 saat)
* Dumas yöntemi ile
** Sıcak solvent ekstraksiyonu ile
*** Halojen radyatör teknolojisi ile
∆(Süt analiz protokolü imzalanan birimler için yağ, protein ve laktoz tayinleri örnek
başına 1 TL' ye yapılmaktadır.
20 TL
20 TL
20 TL
20 TL
20 TL
20 TL
30 TL
25 TL
25 TL
25 TL
25 TL
25 TL
30 TL
30 TL
30 TL
30 TL
20 TL
40 TL
40 TL
40 TL
40 TL
30 TL
20 TL
20 TL
30 TL
15 TL
5 TL
15 TL
15 TL
15 TL
****Akış davranış
indeksi,konsistens
katsayısı hesabı ve aktivasyon
enerjisi gibi değerler için fiyat
isteyiniz.
25 TL
25 TL
40 TL
20 TL
10 TL
25 TL
25 TL
25 TL
1 TL
3 TL
5 TL
15 TL
1 TL
10 TL
10 TL
10 TL
2 TL
2 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
10 TL
15 TL
20 TL
30 TL
15 TL
80 TL
15 TL (Sarf malzemesi
getirildiği takdirde)
15 TL (Sarf malzemesi
getirildiği takdirde)
10 TL
40 TL
150 TL
15 TL
40 TL
15 TL
15 TL
30 TL
3 TL
27 TL
32 TL
33 TL
5 TL
5 TL
33 TL
52 TL
30 TL
27 TL
41 TL
40 TL
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
Mikroplaka okuyucuda spektrofotometrik okuma (1 numune için)
Real-Time PCR Cihazında plate okuma
Plate Kullanıcıdan
Plate Merkez Laboratuvardan
LİSTEYE YENİ EKLENECEK ANALİZLER
Bikarbonat
Karbonat
Toplam Sertlik
Toprak pH sı
İletkenlik
Toplam Organik Madde
Cr Analizi
Sularda Oksitlenebilirlik
Tuz Analizi (Çift Okuma)
% 10 luk HCl de çözünmeyen kül asit değeri (Çift Okuma)
Rutubet / Kuru Madde (Klasik Yöntem, Çift Okuma)
Tuz hariç kül (Çift Okuma)
Toplam yağ (Paralelli)
Asitlik (Özütlenen yağda oleik asit cinsinden)
Peroksit Tayini
Şeker Tayini
Liyofilizasyon (Günlük)
BOI
LC-MS-MS (1 bileşen)
Hızlı Mikrobiyolojik Analizler (TEMPO) (1 saat)
Patojen Bakteri Analizleri (miniVİDAS) (1saat)
Mikroskop Kullanımı (1 saat)
XRD (Bruker)
Naftalin Analizi (Bal,petek)
Hidrojen Peroksit Analizi (İncir, kuru kayısı)
Hidrojen Peroksit Analizi (Süt)
Sütte H2O2 Analizi
Fosfotaz Aktivitesi (Süt ve ürünleri)
Peroksidaz Testi (Yoğurt, tereyağı)
50 TL
15 TL
40 TL
27 TL
33 TL
40 TL
30 TL
65 TL
40 TL
150 TL
30 TL
30 TL
20 TL
40 TL
200 TL
30 TL
40 TL
30 TL
100 TL
30 TL
Reichert-Meissel sayısı (Terayağı)
Nişasta Tayini
Jelatin Aranması (Yoğurt)
Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve ürünleri) (Sterol Kompozisyonu)
Homojenizasyon Deneyi (Süt ve pastörize süt)
Karboksimetil Selüloz
Sorbat Miktarı
Sediment Miktarı
Not : MAKÜ-BAP projelerinden %18 KDV alınmayacaktır. Diğer tüm analiz ücretlerine %18
KDV ilave edilecektir.
15 TL
15 TL
15 TL
40 TL
15 TL
40 TL
15 TL
15 TL
30 TL
30 TL
30 TL
120 TL
30 TL
120 TL
30 TL
30 TL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content