close

Enter

Log in using OpenID

2013 / 2014 - SAYI: 18

embedDownload
 Haftanın Bazı Başlıkları





2013 / 2014 ‐ SAYI: 18










Problem Çözme Becerileri VI. Geleneksel Piyano Resitali Anne Baba Tutumları Semineri LÖSEV'e IB Öğrencilerimizden Destek Satrançta Başarı Mondrian 4. Sınıflar Uzay Üretim Merkezinde Yaratıcı Yiyecekler Partisi Yağ Üretimi Gözlemi Karikatür Başarımız Kelebekler Sardı Her Yanı GETEM TED Bursa Koleji Okul Aile Birliği’nden Ülkü Köyü Anaokulu’na Destek… Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Bizlerle... Almanca Günü Etkinliği
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Problem Çözme Becerileri Deneyim, hatalarımıza verdiğimiz addır. Oscar Wilde Kendi yaşamımızda karşımıza çıkabilecek her türlü durumu fark edip, düzenleyemediğimiz gibi çocuklarımızın da nasıl bir hayatla karşılaşacaklarını bilemiyoruz. Öğrencilerimizin her duruma uyum sağlayabilmeleri ve her ortamda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için akademik bilginin yanı sıra gelişmiş bir özgüven duygusu ile desteklenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle problem çözme becerisi de öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığımız becerilerin başında yer alıyor. Enç (1982), problemin çözümünün öğrenilmesini etkileyen etmenlerin; bireyin gelişimi ve olgunlaşma düzeyi, bireylerin yetenek düzeylerindeki farklılıklar, güdülenme, bireyin yetiştiği sosyokültürel çevre, alınan eğitim ve öğretim olduğunu tespit etmiştir. Problem çözme becerisinin bir kişilik özelliği olarak gelişebilmesi için erken yaşlarda edinilmesi çok önemlidir. Bu amaçla okulda kullandığımız bir yaklaşımı yazın evde de kullanabilmeniz için sizlerle de paylaşmak istedik. “Ben Sorun Çözebilirim “ programı ile çocukların; birden fazla çözüm yolu düşünme, her çözüm yolunun olası sonuçlarını dikkate alma ve hangi çözüm yolunun seçileceğine karar verme becerilerini elde etmeleri beklenmektedir. Ben Sorun Çözebilirim‐BSÇ (I Can Solve Problem ‐ICSP) programı, kişiler arası sorunları etkili bir şekilde çözebilmek ve sorun çözme becerilerinin öğretimini sağlamak için ABD'de 1970'lerin ilk yıllarında başlatılan araştırmalar sonrasında geliştirilmiştir. Bu modelin ve modele bağlı kalınarak oluşturulan programın temel amacı, çocuklara ne düşüneceklerini değil nasıl düşüneceklerini öğrenmeleri için yardım etmektir. Bu model çocuklara çatışma ya da başka bir sorun ortaya çıktığında ne yapacaklarını söylemez; çocuklara sorunlar üzerinde düşünmeyi ve sorunlarla ilgili kendi görüşlerini dile getirmeyi öğretir. D’Zurilla ve Goldfried (1971) problem çözme sürecini, tanımlanabilen aşamalara ayırmışlardır. Bunlar: 1) Genel yaklaşım 2) Problemin tanımlanması 3) Seçeneklerin yaratılması 4) Karar verme 5) Değerlendirme Ben Sorun Çözebilirim yaklaşımı ise, çocukların genel yaklaşımlarını değiştirmeyi kolaylaştırır ve çocuklara seçenekleri olduğunu hatırlatır. 2
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Ben Sorun Çözebilirim Programı ‐ BSÇ Dili “Ben Sorun Çözebilirim” programı, kişiler arası sorunları çözme becerilerini öğretmeye yönelik bilişsel bir programdır. Programda öncelikle çocuklara sorun çözme sürecinde kullanılan temel sözcükler BSÇ Dili olarak öğretilir. Bu sözcükleri çocuklar daha önceden biliyor olabilirler; yine de bu sözcükler “BSÇ Dili” olarak tanıtılır. Sorun çözme sürecinde dilin özel bir yeri vardır. Okul öncesi dönemdeki çocuklara öğretilen ve ”BSÇ Dili” olarak özellikle vurgulanan sözcük çiftleri şunlardır: ‐dır / değil ve / ya da bazı / bütün aynı / farklı neden (niçin) / çünkü belki / olabilir adil / adil değil Ben Sorun Çözebilirim Örnekleri BSÇ diline ait bazı kavramları öğrenmelerine katkı amacıyla aşağıdaki örnekler kullanılabilir; ‐Dır / Değil Evin salonunda top oynayan bir çocuğa bu iki kavram kullanılarak şu söylenir: “Burası evin salonu, oyun alanı değil.” Örnekte görüleceği gibi, BSÇ modelinde çocuğa ne yapmaması ya da ne yapması gerektiği söylenmez. Durumun ne olduğu ifade edilir ve çocuk bu durumu düşünmeye yönlendirilir. BSÇ’nin temel amacı çocuğa ne yapması ya da ne düşünmesi gerektiğini öğretmek değildir; amaç, çocuğa nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmektir. Ve / Veya (Ya da) “Ben kağıt ve makas getireyim, sen de boyama kalemleri ve yapıştırıcı getir; ikimiz birlikte pano yapalım.” Kardeşiyle (ya da arkadaşıyla) birlikte oyuncaklarla oynadıktan sonra ortalığı toplamadan çekip giden bir çocukla şu şekilde konuşabilirsiniz: “Birlikte oynadığınız oyuncakları ortalıktan kardeşin kaldırabilir ‘ya da’ sen kaldırabilirsin, ‘ya da’ ‘sen ve kardeşin’ birlikte kaldırabilirsiniz.” 3
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Bazı / Bütün “Bazı etkinlerde mi yoksa bütün etkinliklerde mi zorlanıyorsun?” Bu soru, çocuğun sorunla ilgili düşüncelerini netleştirmesine ve sorunu çözmesine yardımcı olur. İstisna noktalarını yakalamak, çözüme giden yolun bulunmasına da katkıda bulunur. Aynı (Benzer) / Farklı (Başka) “aynı anda hem onunla ve hem de seninle nasıl konuşabilirim?” Çocuklar adına düşünmek yerine, çocukları düşünmeye özendirmek gerekir. Neden (Niçin) / Çünkü Bu sözcüklerin öğretildiği derslerde öğretmen, çocuklarla aşağıdakilere benzer oyunlar oynar: “Çocuklar bu gün çok mutluyum. Sizce ben neden mutluyum?” Çocuklar bu soruya birbirinden farklı cevaplar vermeye özendirilir. Bir oyun ortamında çocuklar bu soruya “çünkü bu gün sizin doğum gününüz.”, “çünkü sevinçli bir haber aldınız.” vb. gibi farklı cevaplar vereceklerdir. Adil / Adil Değil Öğretmen kasıtlı olarak bazı öğrencilere birden fazla kalem verir, sona kalan öğrencilere de “Size verecek kalem kalmadı.” der. Böyle bir deneyime sahip olan çok küçük yaşlardaki çocuklar bile, adaletsizliğin ne olduğunu kolayca kavrarlar. Belki / Olabilir Öğretmen çocuklara “yorgun” olduğunu söyler ve neden yorgun olabileceğini tahmin etmelerini ister. Çocuklar, örneğin “uyumadığınız için” diyebilirler. Bu durumda öğretmen “belki, yorgunluğumun nedeni uykusuzluk olabilir.” der ve tekrar sorar: “Yorgunluğumun nedeni başka ne olabilir?” Verilen her cevap için öğretmen aynı tepkiyi gösterir: “belki, ......... başka nedeni ne olabilir?” “Sen böyle yapınca, bir düşün bakalım sonuçta neler olabilir?” KAYNAKÇA Enç, M. (1982) Eğitim Ruhbilimi. İstanbul: Aka Kitabevi, D’Zur,lla, T., Goldfried, M. (1971) Problem Solving Behavior Modification” Journal of Abnormal Psycology, vol : 18, ( ss. 45‐47) Öğülmüş, S. (2001). Kisilerarası Sorun Çözme Becerileri Ve Eğitimi. Ankara: Nobel Yay. Dağıtım. 4
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 VI. Geleneksel Piyano Resitali Öğrencilerin sanatsal gelişimleri izleyen, onları destekleyen ve onların başarılarıyla gurur duyan “TED Bursa Ailesi” bu yıl 6.sını gerçekleştirdiğimiz “TED Bursa Koleji VI. Geleneksel Piyano Resitali” 2. Bölümü ile 21 Ocak 2014 tarihinde okulumuz Dilek ÖZCAN Oditoryumu’nda hep birlikteydi. Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizden 31 genç piyanistin seslendirme yaptığı resitalde keyfine doyulmaz dakikalar yaşandı. Öğrencilerimiz, başarılı seslendirmeleriyle, sahnedeki özgüvenleriyle bir harikaydılar. Piyano Resitali’nin kapanış bölümünde öğrencilerimizin başarı belgelerini İlköğretim Kurumları Müdürü Necati ÇAKIR, Ortaokul Müdür Yardımcısı Gülsün SAVAŞ ve etkinliğe katılan öğretmenlerimiz verdi. 5
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Anne Baba Tutumları Semineri Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise velilerimize yönelik olarak 23 Ocak 2014 Çarşamba günü TED Bursa Koleji Dilek Özcan Oditoryumunda “Gelişim Dönemlerine Bağlı Olarak Anne Baba Tutumu” konulu seminer düzenlenmiştir. Özel bir danışmanlık merkezinin kurucularından Uzman Klinik Psikolog Canan SAYIOĞLU tarafından velilerimize gelişim dönemleri ve gelişim dönemlerinin özellikleri, bu dönemlerde anne babaların çocuklarına karşı tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verilmiştir. 6
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 LÖSEV'e IB Öğrencilerimizden Destek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar yaranına birçok okulda stant açarak hazırladıkları yeni yıl takvimlerinin satışını gerçekleştirmektedirler. Okulumuzun 10. sınıf IB öğrencileri derneğin projesine destek vermek amacıyla 23.01.2014 Perşembe günü okulumuzun ilköğretim ve lise binalarında birer stant açarak LÖSEV‘den teslim aldıkları takvimlerin satışını gerçekleştirmişlerdir. LÖSEV, elde edilen tüm geliri lösemili çocukların tedavilerinde kullanmaktadır. Desteğin devamlılığı için vakfa ait ürünleri çeşitli mağazalarda (MUDO, GS Store gibi) bulmak mümkündür. 7
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Satrançta Başarı
Bursa Okullar Arası Satranç yarışması 20‐22 Ocak 2014 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi salonlarında dokuz tur üzerinden minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde olmak üzere toplam 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan öğrencilerimizden Can RONDU maçlarda 7.5 puan alarak Bursa 4’üncüsü olmaya hak kazanmıştır. Birinci ile aynı puana sahip olmasına rağmen avaraj puanı ile 4. olarak kupa alan öğrencimizi kutlar, 25‐31 Ocak tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan “Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası”nda başarılar dileriz.
Mondrian Öğretmenlerimiz “Mondrian tabloları yapacağız.” deyince hiç birimiz onların ne dediğini anlamadık. Ama Mondrian’ın dünyaca ünlü bir ressam olduğunu, resimlerinde düzlemsel bölgeleri kullandığını söyleyince hepimiz ortaya güzel ve eğlenceli bir şeyler çıkacağını tahmin ettik. İlginç resimler yapmış Mondrian. Bizim bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı. Tablolarından örnekler gördüğümüzde hayran kaldık. Anladık ki matematik aynı zamanda biraz da resim demekmiş. İkisi bir araya gelince ortaya harika ürünler çıkabiliyormuş. Mondrian ile matematiği tuale döktük. 8
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Pieter Christiaan Mondrian, (7 Mart 1872 Amersfoort ‐ 1 Şubat 1944 New York), dünyaca ünlü Hollandalı ressam. Mondrian soyut resmin öncülerindendir. Yapıtlarıyla 20. yüzyıl grafik sanatlarını ve mimarlığı derinden etkilemiştir. Resimleri kendisinden sonra gelen "geometrik soyutlama" akımının habercisidir. Geometriyi bir resim dili gibi kullanmıştır. Paris yıllarında Pablo Picasso ve George Braque gibi kübizm akımının temsilcilerinden etkilenen Mondrian, soyut sanatın öncülerinden olarak görülmektedir. 9
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 4. Sınıflar Uzay Üretim Merkezinde 4. Sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersi, Ürettiklerimiz Ünitesi kapsamında Üretim – Dağıtım – Tüketim konusunu Uzay Pastanesi Üretim Merkezine gezi düzenleyerek tamamladılar. Gezi öğrenilenlerin yerinde uygulanması en iyi anlatan örnek oldu. Üretim merkezine girişte bone, önlük ve galoşlarını takan öğrenciler, üretimde hijyenin önemini kavrayarak gezilerine başladılar. Kurabiye, kek, pasta, tatlı ve dondurulmuş gıdalar bölümünü tek tek gezilirken üretim müdüründen, üretime dair bilgiler aldılar. Bu sayede, bir ürünün üretimden tüketimine kadar geçen süreci görerek öğrenme imkânı buldular. Gezinin sonunda ikram edilen çikolatalarla çocuklarımız Uzay Üretim Tesislerinden mutlu bir şekilde ayrıldı. Bizler de TED Bursa İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak, Uzay Pastanelerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. 10
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Yaratıcı Yiyecekler Partisi “Yaratıcı Tasarımlar Kulübü” öğrencileri birinci dönemin son kulüp dersinde düzenledikleri yiyecek partisinde yaratıcılıklarını kullanarak birbirinden ilginç yiyecek tabakları hazırladılar. Narenciye meyvelerini kullanarak enteresan meyve suyu karışımları oluşturdular. İlginç ürünler oluşturmak için yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayan öğrencilerimiz bu çalışmamızı yaparken çok eğlendiklerini ifade ettiler. Tüm bu yaptıklarını sergilemek için daha önceki haftalarda hazırladıkları kendi tasarımları olan, tabak, bardak ve şık peçeteliklerini kullanan minik tasarımcılarımız, ürün oluşturmanın ve kendi yarattıkları ürünü kullanmanın tadını çıkardılar. Aynı zamanda oluşturdukları yaratıcı yiyecekleri yemeye doyamadılar. 11
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 12
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Yağ Üretimi Gözlemi 3. sınıf öğrencilerimiz 22.01.2014 Çarşamba günü Türkçe dersi Üretim, Tüketim ve Verimlilik teması kapsamında “Emek Yağ Fabrikası”nı gezdiler. Öğrencilerimiz, ay çiçeğinin yağ halinden evimize gelene kadar geçirdiği aşamalarını üretim tesisini gezerek gözlemlediler. Yağın üretiminin ardından, sabunun yağdan yapıldığı konusunda bilgi alan öğrenciler, fabrikanın sabun üretim bölümünü gezdiler. Yağın ve sabunun üretimi konusunda bilgi alan öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi. İlgilerinden dolayı Emek Yağ Fabrikası çalışanlarına teşekkür ederiz. 13
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Karikatür Başarımız TED Aliağa Koleji tarafından düzenlenen Karikatür Yarışmasına okulumuz 2. sınıf öğrencilerinden Yağmur ALİ ve Zeynep SOYASLAN katılmışlardır. Öğrencilerimizin karikatürleri yapılan değerlendirme neticesinde sergilenmeye layık görülmüştür. Öğrencilerimizin adına düzenlenmiş olan “Başarı Belgeleri”, başarılarının devam etmesi temennisiyle Görsel Sanatlar öğretmeni Müge TUMBA tarafından kendilerine verilmiştir. 14
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Kelebekler Sardı Her Yanı İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz bu hafta Görsel Sanatlar dersinde zıplayan oyun hamurları ile kelebek çalışması yaptılar. Ellerine aldıkları hamurları rengarenk kelebeklere dönüştüren minikler yaratıcılıklarını eğlenerek gösterdiler. Keyifle geçen çalışmalar bittiğinde ise ortaya çıkan ürünler kurulan sergi ile okul arkadaşlarının beğenisine sunuldu. 15
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 GETEM
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Görme engellilerin yanı sıra, basılı kaynaklardan yararlanamayan (felçli, dyslexic) bireyleri de kapsamaktadır. Kütüphanede hikaye, roman, şiir türü kitapların yanı sıra Türkiye üniversitelerinde okutulmakta olan ders malzemesi(kitap, makale, ders notu) bazı ders ve konferansların kayıtları bulunmaktadır. Okulumuzun Ortaokul Okul Aile Birliği üyelerinden Çiğdem AYDINGÜN konu ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olup daha önce eğitim laboratuvarı için ses kaydı yapmıştır. Çiğdem AYDINGÜN, sahip olduğu bilgileri aktarmak amacıyla 22.01.2014 Çarşamba günü IB öğrencilerimize bilgilendirme sunumu yapmıştır. Gönüllü olan IB öğrencilerimiz GETEM’in uygun gördüğü romanları formata uygun olarak okuyup ses kaydı yapacaklardır. Bu sayede eğitim laboratuvarına ses kaydı yapılmış yeni kitaplar eklenmiş olup görme engellilere bu anlamda destek vermiş olacaklardır. 16
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 TED Bursa Koleji Okul Aile Birliği’nden Ülkü Köyü Anaokulu’na Destek… TED Bursa Koleji’nde gerçekleştirilen Geleneksel Yıl Sonu Paylaşım Şenliği’nde Okul Aile Birliği tarafından toplanan oyuncak, anaokulu kitapları, kırtasiye gibi malzemeleri içeren malzemeler, Ülkü Köyü Anaokulu’na iletildi. Okul Aile Birliği tarafından Ülkü Köyü İlköğretim Kurumları Müdürü Erol ARDAHANLIOĞLU’na teslim edilen malzemeler, eğitime katkı açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan sonra da etkinliklere devam edeceklerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Burak GİRAY, okul öğrencilerine başarılar diledi. 17
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Bizlerle... Bursa Çölyakla Yaşam Derneği, Güney Marmara bölgesinde yaşayan çölyaklı hastaları ve çevresindekileri bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dernek üyelerinden olan Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doçent Doktor Fatih ÜNAL okulumuz lise öğrencilerine konu hakkında bir sunum yaptı. Çölyak hastalığı bağırsaklardaki sindirimi sağlayan kıvrımlı yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi daha ileri yaşlarda sadece kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinemeyen karaciğer hastalığı gibi çok değişik belirtilerle de kendini gösterir. Çölyak hastası olan kişiler buğdayda arpada çavdarda ve kesin olmamakla birlikte, yulafta bulunan ve gluten olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyaklı hastalar gluten içeren yiyecekler yediklerinde, onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük ve parmak şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar kaybolur (düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir.) Yiyeceklerdeki besinler bu villuslardan geçerek kan dolaşımı içine emilirler. Villuslar olmadan kişi; ne kadar yiyecek yerse yesin; beslenemez. Ezel TEKİN ‐ CAS Koordinatörü 18
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 Almanca Günü Etkinliği “Almanca Etkinlik Günü”, 22 Ocak 2014 Çarşamba günü ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılımı ile coşkulu bir şekilde kutlandı. 9. sınıf öğrencilerimizin sunumunu gerçekleştirdiği etkinlikte, 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz Alman Grimm Kardeşler’in masallarından kesitler sundu. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz izledikleri performansların adından bu kesitlerin hangi masala ait olduğunu bulmaya çalıştı. Bu etkinlikle, dünyaca ünlü pek çok masalın Alman kardeşlere ait olduğu farkındalığı yaratılmaya çalışıldı. 7. sınıf öğrencilerimiz ise danslarıyla renklendirdikleri “Katibim” şarkısını Almanca ve Türkçe seslendirerek beğeni topladı. 19
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 20
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 18 21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content