close

Вход

Log in using OpenID

2014 3. Çeyrek - Vakıf Emeklilik

embedDownload
2014
3. Çeyrek
FON
BÜLTENİ
yarını bugün belirler
Ekonomik Görünüm
2014 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde küresel iktisadi faaliyete dair göstergeler beklentilerin altında
kaldı ve yıl geneli için büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. ABD ekonomisi 3. çeyrekte
yüzde 3,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 4,6’lık bir büyüme görülmüştü. 2 ve 3. çeyreklerdeki bu
üst üste büyüme, 2003 yılının son altı ayından bu yana en iyi altı aylık performans olarak kaydedildi.
Diğer yandan, Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,3 ile Mart 2009’dan bu yana en düşük
büyümesini kaydederken, ekonomide süregelen kırılganlıklar nedeniyle aşağı yönlü riskler sürüyor.
Finansal piyasalardaki oynaklıklar ve küresel büyüme oranlarındaki düşüşler gelişmekte olan ülkelere
yönelik sermaye akımlarının dalgalı bir seyir izlemesine sebep oldu. Zayıflayan küresel büyüme
görünümüyle uyumlu olarak emtia fiyatlarında da önemli oranda gerilemeler görüldü.
Türkiye ekonomisine dair gelişmeler değerlendirildiğinde, son dönemlerde yaşanan küresel finansal
oynaklığın etkilerinin Türkiye’de de diğer gelişmekte olan ülkelere paralel şekilde yaşandığı görülüyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde risk primi göstergeleri Türkiye için diğer gelişmekte olan ülkelere benzer bir
seyir izledi. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8’lik beklentilerin altında yüzde 2,1
oranında büyüdü. İlk çeyrek sonrasında iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybı yaşandı. Avrupa
Birliği’nde büyümenin yavaşlaması ve jeopolitik gelişmeler dış talebi sınırlıyor. Zayıflayan dış talebe
rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam ediyor.
Para Politikası
2014 yılının üçüncü çeyreğinde, gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair belirsizliklerin artmasının
etkisiyle küresel finansal piyasalarda kısmi volatilite artışı gözlendi. ABD Merkez Bankası (FED)
beklendiği üzere parasal genişlemeyi sonlandırırken, politika faizi artırımının ne zaman başlayacağına
yönelik belirsizlikler sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu dönemde sıkça gündemi meşgul eden
ekonomik yavaşlama ve deflasyon risklerine karşı politika faizlerinde indirime gitti. Bir yandan FED
parasal genişlemeyi sonlandırırken diğer yandan EBC teminatlı tahvil ile varlığa dayalı menkul alımları
yoluyla bir çeşit parasal genişleme programı başlattı.
Ülkemizde ise alınan makro-ihtiyati önlemlerin ve sıkı para politikası duruşunun çekirdek enflasyon
eğilimi üzerinde olumlu etkileri gözleniyor. Döviz kurundaki gelişmelerin olumsuz etkilerinin
azalmasıyla beraber temel mal grubu yıllık enflasyonundaki düşüş sürüyor. Öte yandan, düşen petrol
fiyatları enerji grubundaki enflasyon baskılarını sınırlıyor. Bununla birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek
seyir nedeniyle enflasyon, hedefin belirgin olarak üzerindeki seyrini sürdürüyor. Önümüzdeki yıl,
birikimli kur etkilerinin azalmaya devam etmesinin, gıda enflasyonunun geçmiş yıllar ortalamasına
dönmesinin ve başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının katkılarıyla enflasyonda kayda
değer bir düşüş süreci yaşanması öngörülüyor. Özellikle, Orta Vadeli Program (OVP)’da açıklanan sıkı
maliye politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekleyeceği düşünülüyor.
www.vakifemeklilik.com.tr
Tahvil Piyasası
Eylül ayı başında yurt içinde siyasi belirsizliğin de azalmasının etkisiyle tahvil bono piyasasında faiz
oranlarında bir miktar düşüş gözlendi. Takip eden dönemde ise FED’in parasal genişlemeden çıkış
stratejisine ilişkin beklentiler piyasalarda satış baskısı oluşmasına sebep oldu. Nitekim, 13 Temmuz
2016 vadeli gösterge tahvilin faiz oranı 30 Eylül tarihi itibariyle Ağustos ayı sonuna göre 91 baz puan
artarak yüzde 9,98 düzeyine yükseldi.
Hisse Senedi Piyasası
Yılın ikinci çeyreğinde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler hisse senedi piyasalarında
meydana gelen değerlenme eğilimi, küresel risk iştahının volatil seyretmesi sonucunda, yılın üçüncü
çeyreğinde, gelişmiş ülkelerde daha belirgin olmak üzere tersine döndü. Ağustos ayının ikinci
yarısında yukarı yönlü bir seyir izleyen BİST-100, Eylül ayında gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik
risk iştahındaki azalışa paralel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. BİST-100 endeksi 30 Eylül itibariyle
Ağustos ayı sonuna oranla yüzde 6,7 düşerek 74.938 puan seviyesine geriledi.
Enflasyon
Eylül ayında gıda fiyatlarındaki sınırlı iyileşme sayesinde enflasyon aylık bazda beklentilerin altında
Ağustos’taki yüzde 9,5’ten sonra yüzde 8,9’a geriledi. Böylece enflasyon son altı ayın en düşüğüne
indi. TL’nin kur sepetine karşı stabilizasyonu sayesinde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 9,7’den,
beklentilerin de altında gerçekleşerek yüzde 9,3 ile son yedi ayın en düşüğünde gerçekleşti. Olumsuz
iklim koşulları ve birikimli döviz kurunun etkileriyle birlikte gıda fiyatları, enflasyona en yüksek katkı
yapan alt grup olmayı sürdürdü. Üçüncü çeyrekte enflasyonda kaydedilen düşüşün başlıca belirleyicileri
enerji ve temel mal grupları oldu. Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 8,9 iken, 12 ay ve 24 ay sonrası
beklentiler ise sırasıyla yüzde 7,27 ve yüzde 6,73 seviyelerinde bulunuyor.
Ödemeler Dengesi
Cari işlemler açığı, 2014 yılı ikinci çeyreğinde ilk çeyrekteki azalma eğilimini sürdürdü. Dış ticaret
dengesindeki iyileşme, cari açıktaki düşüşün temel nedenini oluşturuyor. Ağustos ayında cari işlemler
açığı 3,2 milyar dolarlık beklentilerin altında 2,8 milyar dolar olurken, 12 aylık cari açık takvim etkisine
bağlı Temmuz’daki 48,5 milyar dolardan 48,9 milyar dolara yükseldi. 2014 yılı başından itibaren cari
açıkta Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın ihracata pozitif yansıması ve iç talep koşullarına bağlı olarak
ithalatın artış hızının yavaşlamasıyla bir önceki yıla göre toparlanmanın olduğu görülüyor. Ağustos
ayında ithalat tarafında artış görülse de, ihracat jeopolitik risklere karşın artış trendini sürdürdü.
Önümüzdeki dönemde iç talepteki toparlanma ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle hız
kesecek olmasına rağmen, petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde cari işlemler açığındaki düzelmenin
sürmesi öngörülüyor. Yılsonu beklentisi 47 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor.
www.vakifemeklilik.com.tr
Düşük Riskli Fonlar
VEM Alternatif Katkı
Fon
30 Eylül 2014
VEM Likit Fon
VEM Grup Likit Fon
VEM Kamu Fon
VEM Katkı Fon
VEM Grup Kamu
VEM Grup Kamu Mavi
Fon Adı
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Para Piyasası Likit
Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Grup Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Alternatif Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Grup Devlet İç
Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup Kamu
Borçlanma Araçları Mavi
Emeklilik Yatırım Fonu
Fon Türü
Para Piyasası Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Grup Likit Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Alternatif Katkı Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Devlet
İç Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Kamu
Borçlanma Araçları Mavi
Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
121.393
8,977
223,192
234,204
56,108
16.507
1.214
Tedavüldeki Oran
%40,32
%34.82
%82.81
%1.34
%0,26
%41.89
%0.88
Fon Büyüklüğü (TL)
249,082,681.15
155,703,581.59
579,028,855.97
137,180,138.15
28,270,901.54
195,150,383.60
2,067,851.76
Fon Birim Fiyatı (TL)
0.030887
0.022357
0.034961
0.010268
0,011005
0.023292
0.011775
Yüzbinde 3
Yüzbinde 3
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 1
Yüzbinde 1
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 2,5
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,1
Milyonda 9,9
Milyonda 9,9
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 4,11
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
Performans Bilgileri %
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
Getiri
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
2014 dokuz aylık Fon
6,65
0,02
6,65
0,02
7,05
0,2
7,99
0,28
9,18
0,14
7,32
0,2
7,06
0,07
2013
Fon
5,23
0,01
5,23
0,01
-0,02
0,24
-4,92
0,35
0,8
0,31
0,71
0,25
3,86
0,13
2012
Fon
6,47
0,02
7,25
0,02
10,18
0,07
-
-
-
-
11,91
0,07
4,29
13,04
2011
Fon
6,04
0,02
6,7
0,02
2,91
0,09
-
-
-
-
5,02
0,09
1,51
0,03
2010
Fon
5,57
0,01
6,24
0,02
6,69
0,05
-
-
-
-
8,27
0,05
-
-
2009
Fon
8,51
0,02
9,4
0,02
13,08
0,08
-
-
-
-
15,35
0,08
-
-
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejileri ve
Riskleri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
%30 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %60
oranında KYD Tüm Endeksi,
%5 oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi, %5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
%80 KYD TL Bono
Endeksleri Tüm, %10 BIST
Tüm Endeksi, %9 KYD 1
Aylık mevduat Endeksi
ve %1 KYD Özel Sektör
Endeksi
%83 KYD TL Bono Endeksi
365 gün, %10 BIST Katılım
Endeksi, %5 KYD 1 Aylık
Mevduat endeksi ve %2
KYD Özel Sektör Endeksi
%30 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %60
oranında KYD Tüm Endeksi,
%5 oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi, %5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
%90 oranında KYD 365
günlük DIBS Endeksi, %5
oranında KYD O/N Repo
(Brüt) Endeksi,%5 oranında
KYD Bir Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi
Fon faiz ve vade riskini minimum
düzeyde tutarak, istikrarlı bir
getiri performansı sağlamak
amacıyla hareket eder. Hedef
tasarrufları enflasyonun
aşındırıcı etkisinden korunması,
katılımcıların birikimlerine para
piyasasındaki faiz oranlarına
paralel bir getiri kazandırılması,
faiz hareketlerinin katacağı
fırsatlardan yararlanılarak
yatırımcıya faiz geliri elde
edilmesidir. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fon devamlı olarak portföyünde
vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçları yer
alan ve portföyünün ağırlıklı
ortalama vadesi en fazla 45 gün
olan fondur.Fon portföyünün en
az %80’ini borçlanma araçlarına,
kira sertifikalarına ve ters repoya
yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını
Takasbank para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu
tanımında yer alan vade yapısına
sahip para ve sermaye piyasası
araçlarında değerlendiren fondur.
Fon faiz ve vade riskini minimum
düzeyde tutarak, istikrarlı bir
getiri performansı sağlamak
amacıyla hareket eder. Hedef
tasarrufları enflasyonun
aşındırıcı etkisinden korunması,
katılımcıların birikimlerine para
piyasasındaki faiz oranlarına
paralel bir getiri kazandırılması,
faiz hareketlerinin katacağı
fırsatlardan yararlanılarak
yatırımcıya faiz geliri elde
edilmesidir. Yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fon devamlı olarak portföyünde
vadesine en fazla 184 gün
kalmış likiditesi yüksek para ve
sermaye piyasası araçları yer
alan ve portföyünün ağırlıklı
ortalama vadesi en fazla 45 gün
olan fondur.Fon portföyünün en
az %80’ini borçlanma araçlarına,
kira sertifikalarına ve ters repoya
yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını
Takasbank para piyasası
işlemleri dahil para piyasası fonu
tanımında yer alan vade yapısına
sahip para ve sermaye piyasası
araçlarında değerlendiren fondur.
Fon, Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik
Fonu olup, Fon portföyünün
en az %80’ini ters repo dahil
Türkiye Cumhuriyeti devleti
iç borçlanma senetlerine
yatıran ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay,
riski az olanlar tercih edilir.
Fonun gerçek gelir kaynağı
faiz gelirine dayanmaktadır.
Orta ve uzun vadeli hazine
bonosu ve devlet tahvili
getirilerinden maksimum ölçüde
yararlanılarak, yatırımcıların
tasarruflarının enflasyon riskine
karşı korunması ve düzenli
yüksek reel getiri sağlanması
hedeflenmektedir.
Fon portföyünün asgari
yüzde yetmişbeşi, Hazine
müsteşarlığınca ihraç edilen
Türk Lirası cinsinden borçlanma
araçlarında, gelir ortaklığı
senetleri ve/veya kira
sertifikaların oluşturulurken,
azami yüzde yirmibeşi değişen
piyasa koşullarına göre Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet
katkısı yönetmeliği madde
10’da belirtilen sınırlamalar
dahilinde BIST 100 endeksine
dahil hisse senetleri, Türk Lirası
cinsinden mevduat, katılma
hesabı, borsada işlem görmesi
kaydıyla bankalar tarafından
çıkarılan borçlanma araçlarında
veya kaynak kuruluşu
bankalar olan varlık kiralama
şirketlerince ihraç edilen kira
sertifikaları ve ters repo’dan
oluşturulmaktadır.
Fon portföyünün asgari
yüzde yetmiş beşi, Hazine
müsteşarlığınca ihraç edilen
gelir ortaklığı senetleri ve/
veya kira sertifikaların
oluşturulurken, azami yüzde
yirmi beşi değişen piyasa
koşullarına göre Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet
katkısı yönetmeliği madde
10’da belirtilen sınırlamalar
dâhilinde BIST Katılım
endeksine dahil hisse
senetleri, Türk Lirası cinsinden
katılma hesabı ve kaynak
kuruluşu bankalar olan varlık
kiralama şirketlerince ihraç
edilen kira sertifikalarından
oluşturulmaktadır.
Fon, Gelir Amaçlı Grup Devlet
İç Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon
portföyünün en az %80’ini ters
repo dahil Türkiye Cumhuriyeti
devleti iç borçlanma
senetlerine yatıran ve faiz
geliri elde etmeyi hedefleyen
fondur. Fon yönetiminde
yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik
Fonu olup, Fon portföyünün
en az %80’ini ters repo dahil
devlet iç borçlanma senetlerine
yatıran ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski
az olanlar tercih edilir. Fonun
gerçek gelir kaynağı faiz
gelirine dayanmaktadır. Orta
ve uzun vadeli hazine bonosu
ve devlet tahvili getirilerinden
maksimum ölçüde
yararlanılarak, yatırımcıların
tasarruflarının enflasyon riskine
karşı korunması ve düzenli
yüksek reel getiri sağlanması
hedeflenmektedir.
11.17.2003
11.17.2003
11.17.2003
05.02.2013
05.02.2013
03.12.2007
02.22.2012
11,27
7,05
26,21
6,21
1,28
8,83
0,09
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Devlet Tahvili
%14.04
Vadeli Mevduat
%18.45
Devlet Tahvili
%11.37
Vadeli Mevduat
%16.90
Portföy Dağılımı
Özel Sektör
Tahvili
%22.18
Ters Repo
%45.33
Özel Sektör
Tahvili
%20.55
Ters Repo
%51.18
Özel Sektör Tah.
%5.13
Vadeli Mev.
%10.82
Hisse
Senedi
%2.40
Ters
Repo
%0.32
Özel Sektör Tah.
%1.28
Vadeli Mevduat
%10.64
Sanayi Sektörü,
4,17%
Hizmet Sektörü,
19,82%
Mali Sektör,
76,01%
Katılım Hesabı
%4.93
Vadeli Mevduat
%6.84
Hisse
Senedi
%10.27
Hisse
Senedi
%11.60
Devlet Tahvili
%81.33
Özel Sektör Tah.
%1.22
Özel Sektör
Tahvili
%9.21
Devlet Tahvili
%76.17
Ters
Repo
%0.31
Sanayi Sektörü,
4,63%
Hizmet
Sektörü,
Mali Sektör, 39,42%
39,20%
Kira Sertifikası
%83.58
Teknoloji Sektörü,
7,49%
Sanayi
Sektörü,
51,46%
Hizmet
Sektörü,
32,56%
Mali Sektör,
8,49%
www.vakifemeklilik.com.tr
Ters Repo
%0.19
BPP
%8.75
Özel Sektör
Tahvili
%8.82
Devlet Tahvili
%83.76
Devlet Tahvili
%82.43
Orta Riskli Fonlar
VEM Alternatif
Standart
VEM Büyüme Amaçlı
Katılım Esnek
VEM Büyüme Amaçlı
Grup Katılım
VEM Gelir Amaçlı
Grup Esnek
VEM Gelir Amaçlı Grup
Esnek
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Alternatif Kamu
Borçlanma Araçları
Standart Emeklilik Yatırım
Fonu
Gelir Amaçlı Alternatif
Kamu Borçlanma Araçları
Standart Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Katılım
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Grup
Katılım Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik
A.Ş.Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Alternatif Emeklilik
Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı 2.Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Katılım
Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Büyüme Amaçlı Grup
Katılım Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Grup Esnek
Alternatif Emeklilik
Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı 2.Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
36,661
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
33,924
3,241
155,351
14,538
560
Tedavüldeki Oran
7,514
%36.68
%28.19
%9.31
%85.11
%21.29
%0,60
%10.39
Fon Büyüklüğü (TL)
106,461,951.15
74,307,474.57
26,369,960.79
299,485,438.51
98,385,810.11
1,486,785.71
14,736,595.45
Fon Birim Fiyatı (TL)
0.014514
0.013182
0.014168
0.035187
0.023107
0.012479
0.014186
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,10
Yüzbinde 5,02
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,9
Yüzbinde 2,75
Yüzbinde 5,02
Yüzbinde 5,50
Düşük Risk
Düşük Risk
Düşük Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
30 Eylül 2014
Fon Adı
Fon Türü
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
VEM Esnek Fon
VEM 2.Esnek
Performans Bilgileri %
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
Getiri Standart Sapma
2014 dokuz aylık Fon
8,9
0,16
9,83
0,38
10.21
0.37
8,05
0,41
7,61
0,46
8,38
0,12
7,15
0,57
Getiri
Standart Sapma
Getiri
Standart Sapma
2013
Fon
5,39
0,22
-0,88
0,61
0,04
0,61
-1,87
0,47
-0,41
0,45
6,36
0,2
22,19
0,43
2012
Fon
9,67
0,14
27,64
0,65
29,9
0,66
19,29
0,3
20,88
0,28
7,96
0,12
-1,75
0,38
2011
Fon
6,79
0,14
-13,75
1,13
-13,37
1,13
-8,41
0,54
-4,09
0,43
0,27
0,07
18,95
0,52
2010
Fon
6,28
0,08
9,99
0,81
14,21
0,72
9,2
0,14
10,86
0,11
-
-
0,86
0,5
2009
Fon
1,59
0,05
-
-
-
-
19,91
0,24
39,54
0,53
-
-
5,51
0,64
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejileri ve
Riskleri
%90 oranında KYD 365
günlük DİBS endeksi, %10
oranında İMKB Ulusal Tüm
Endeksi
Fon karşılaştırma ölçütü
olarak; Fon portföy
yapısı/yönetim stratejisi
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon karşılaştırma ölçütü
olarak; Fon portföy
yapısı/yönetim stratejisi
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Fon Portföyüne; Uluslararası
sermaye piyasalarında
finansmanı arttırmak için
geliştirilen faizsiz Bankacılık
ilkelerine uygun Yurtdışında
ve Türkiye’de ihraç edilmiş
her türlü Sukuk ve benzeri
faizsiz borçlanma araçlarına
yatırım yapılacaktır.
İMKB’de işlem görmesi
şartıyla Türkiye’de Hazine
Müsteşarlığı’nca ihraç edilen
Gelire Endeksli Senetlere
(İMKB’ye kote olan) (TL
ve Döviz) ve benzeri faize
dayalı olmayan para ve
sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapabilir. Bunların
dışında, hisse senetlerine ve
katılım bankalarına yatırılan
fonların bu kurumlarca
kullandırılmasından doğacak
kâr veya zarara katılma
sonucunu veren, karşılığında
hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir getiri
ödenmeyen ve anaparanın
aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonların
oluşturduğu Katılma hesabına
da yatırım yapılabilecektir.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına
veya bir kısmına yatıran ve
hem sermaye kazancı hem
de temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına
veya bir kısmına yatıran ve
hem sermaye kazancı hem
de temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Fon, Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu olup, Fon
portföyünün tamamını
değişen piyasa koşullarına
göre Yönetmeliğin 5.
maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya
bir kısmına yatıran ve hem
sermaye kazancı hem de
temettü ve faiz geliri elde
etmeyi hedefleyen fondur.
Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
03.01.2010
02.23.2012
10.27.2010
11.17.2003
03.12.2007
02.15.2012
11.17.2003
4,82
3,36
1,19
13,56
4,45
0,07
0,67
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Katılım Hesabı
%5.16
Özel Sektör
Kira Ser.
%3.92
Portföy Dağılımı
Hisse
Senedi
%10.60
Kira Sertifikası
%80.32
Mali Sektör,
9,14%
Hisse
Senedi
%40.96
Kira
Sertifikası
%38.49
Teknoloji
Sektörü, 2,32%
Teknoloji
Sektörü, 2,55%
Sanayi
Sektörü,
45,11%
Katılım Hesabı
%11.42
Özel Sektör
Kira Ser.
%9.13
Hizmet
Sektörü,
43,20%
Sanayi
Sektörü,
45,63%
Katılım Hesabı
%12.71
Özel Sektör
Kira Ser.
%8.93
Hisse
Senedi
%44.25
Sanayi Sektörü,
16,82%
Hizmet
Sektörü,
42,59%
Teknoloji
Sektörü, 0,66%
Hizmet
Sektörü,
30,83%
Mali Sektör,
51,69%
% 30 oranında DOW-JONES
endeks kapanışlarının günlük
TCMB USD satış kuru değeriyle
çarpılması sonucu oluşacak getiri
endeksi,
% 25 oranında Bloomberg ABD
doları cinsinden 5-7 yıllık devlet
tahvilleri endeks kapanışlarının
günlük TCMB USD satış kuru
Fon, Gelir Amaçlı Grup Esnek Fon Esnek Emeklilik Yatırım değeriyle çarpılması sonucu
Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fonu olup, yönetmeliğin
oluşacak getiri endeksi,
5.maddesi çerçevesinde
Fon portföyünün tamamını
% 25 oranında Bloomberg
Uluslararası sermaye
değişen piyasa koşullarına
Euro cinsinden cinsinden 5-7
piyasalarında finansmanı
gore Emeklilik Yatırım
yıllık devlet tahvilleri endeks
arttırmak için geliştirilen
Fonları Yönetmeliği’nin 5.
kapanışlarının günlük TCMB Euro
maddesinde belirtilen varlık faizsiz Bankacılık ilkelerine
satış kuru değeriyle çarpılması
türlerinin tamamına veya bir uygun, Türkiyede ve yurt
sonucu oluşacak getiri endeksi,
kısmına yatırılan ve faiz geliri dışında ihraç edilmiş her
türlü Sukuk ve benzeri
elde etmeyi hedefleyen
% 9 oranında KYD O/N Repo
faizsiz
borçlanma
araçlarına
fondur. Yatırım yapılacak
(Brüt) endeksi,
yatırım
yapılacaktır.
sermaye piyasası araçlarının
% 8 oranında KYD TL 182 gün
seçiminde nakde dönüşümü İMKB’de işlem görmesi
bono endeksi,
şartıyla Türkiye’de Hazine
kolay, riski az olanlar tercih
Müsteşarlığı’nca ihraç edilen % 1 oranında KYD USD TL
edilir.
Eurobond endeksi,
Gelire Endeksli Senetlere
% 1 oranında KYD EUR TL
(İMKB’ye kote olan) (TL
ve Döviz) ve benzeri faize
Eurobond endeksi,
dayalı olmayan para ve
% 1 oranında BİST Tüm endeksi
sermaye piyasası araçlarına kullanılacaktır.
yatırım yapabilir. Bunların
Fon portföyünün en az %70’i her
dışında, Türkiyede ve yurt
dışında ihraç edilmiş hisse
birinin değeri fon portföyünün %20
senetlerine, altın ve kıymetli ’sinden az olmamak üzere Yatırım
madenlere dayalı sermaye
yaptığı menkul kıymetler üzerinden
piyasası araçlarına ve
kur kazancı, faiz ve temettü geliri
katılım bankalarına yatırılan
elde etmek amacıyla, yabancı
fonların bu kurumlarca
kullandırılmasından doğacak borçlanma araçları ve ortaklık
paylarından oluşmaktadır. Bunun
kâr veya zarara katılma
sonucunu veren, karşılığında dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin ihraç
ettiği kamu dış borçlanma araçlarına,
hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir
ters repoya, borsa para piyasası
getiri ödenmeyen ve
işlemlerine, vadeli mevduata, katılma
anaparanın aynen geri
hesabına yatırım yapar.
ödenmesi garanti edilmeyen Yatırım yapılacak sermaye piyasası
fonların oluşturduğu Katılma
araçlarının seçiminde nakde
- Cari Hesaplara (TL/Döviz)
dönüşümü kolay, riski az olanlar
yatırım yapılabilecektir.
tercih edilir.
Vadeli Mev.
%15,00
Vadeli Mev.
%15,59
Özel Sektör
Tahvili
%22.46
Devlet
Tahvili
%27.96
Kira
Sertifikası
%34.11
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Özel Sektör
Tahvili
Hisse
%26.19 Senedi
%27.94
Ters Repo
%2.32
Devlet Tahvili
%20.09
Hizmet
Sektörü,
28,02%
Mali Sektör,
56,93%
Mali Sektör,
9,46%
www.vakifemeklilik.com.tr
Hisse Senedi
%2.43
Katılım Hes.
%4,52
Türk Eurobond
%5.58
Devlet Tahvili
%3.54
Yabancı
Hisse
%24.72
Hisse
Senedi
%40.37
Sanayi Sektörü
13,41%
Teknoloji
Sektörü,
1,64%
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma
ölçütü kullanmaya elverişli
olmaması nedeniyle
karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
Sanayi Sektörü,
100,100%
Ters Repo
%2.08
Kira Sertifikası
%93.05
Yabancı Tahvil
%62.66
Ters Repo
%3.50
Orta Riskli Fonlar
30 Eylül 2014
VEM Gelir Amaçlı
Kamu Dış
VEM Gelir Amaçlı
1.Esnek
VEM Grup Esnek
VEM Altın Fon
Fon Adı
Vakıf Emeklilik A.Ş
Gelir Amaçlı Kamu Dış
Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Gelir Amaçlı 1.Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Grup Esnek Beyaz
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Altın Emeklilik Yatırım
Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik
Yatırım Fonu
Fon Türü
Gelir Amaçlı Kamu Dış
Boraçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı 1.Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
Grup Esnek Beyaz
Emeklilik Yatırım Fonu
Altın Emeklilik Yatırım
Fonu
Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım
Fonu
Portföy Yöneticisi
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcı Sayısı
64,346
7.774
1,106
10,054
106,919
Tedavüldeki Oran
%13.30
%9.07
%0.53
%8.01
%27.41
Fon Büyüklüğü (TL)
75,589,277.11
11,503,478.25
1,236,730.87
16,929,486.73
136,289,119.49
Fon Birim Fiyatı (TL)
0.028414
0.012679
0.011679
0.010561
0.049719
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 5,25
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,2
Yüzbinde 6,25
Yüzbinde 5,10
Yüzbinde 4,80
Yüzbinde 5,48
Yüzbinde 5
Yüzbinde 5,70
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Orta Risk
Yüksek Risk
Fon Toplam Gider
Kesintisi (Günlük)
Fon İşletim Gider
Kesintisi (Günlük)
Risk Sıralaması
Getiri
Standart Sapma
VEM Büyüme
Amaçlı Hisse
Getiri
Standart Sapma
Performans Bilgileri %
Getiri
Standart Sapma
2014 dokuz aylık
Fon
13.01
0.45
5.05
0.57
6,85
0.9
4.98
0,9
9
1.23
2013
Fon
7,66
0,46
15,81
0,42
3,79
0,21
0,6
0,46
-14,15
1,62
2012
Fon
10,36
0,31
-5,44
0,33
3,82
0,12
-
-
47,93
0,87
2011
Fon
17,43
0,49
21,48
0,58
1,42
0,03
-
-
-27,79
1,45
2010
Fon
6,77
0,41
0,74
0,63
-
-
-
-
22,87
1,1
2009
Fon
13,67
0,88
-0,71
0,71
-
-
-
-
99,11
1,37
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejileri ve
Riskleri
%65 oranında KYD USD TL
Eurobond endeksi,
%20 oranında KYD EUR TL
Eurobond endeksi,
%5 oranında KYD 91 günlük
DİBS endeksi,
%1 oranında BİST Ulusal tüm
endeksi,
%6 oranında O/N repo (brüt)
endeksi,
%3 oranında KYD bir aylık
Gösterge Mevduat endeksi
kullanılacaktır.
Fonun amacı, portföyünün
en az %80’i kur ve faiz
geliri elde etmek amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti devleti
dış borçlanma araçlarından
oluşmaktadır. Fon portföyüne
ayrıca, en fazla %20 sine kadar
diğer kamu borçlanma araçları,
ortaklık payları, ters repo,
Takasbank para piyasası işlemleri,
özel sektör borçlanma araçları,
vadeli mevduat, katılma hesabı,
gelire endeksli senet ve yabancı
para cinsinden ve yabancı para
endeksli devlet iç borçlanma
araçlarına yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak sermaye
piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay, riski az
olanlar tercih edilir.
Halka Arz Tarihi
Portföyün toplam
portföy içindeki oranı
Getiri
Standart Sapma
% 43 oranında Bloomberg ABD doları
cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeks
kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri
endeksi,
% 40 oranında Bloomberg Euro cinsinden 5-7
yıllık devlet tahvilleri endeks kapanışlarının
günlük TCMB EURO satış kuru değeriyle
çarpılması sonucu oluşacak getiri endeksi,
% 1 oranında Dow-Jones endeks
kapanışlarının günlük TCMB USD satış kuru
değeriyle çarpılması sonucu oluşacak getiri
endeksi,
% 1 oranında KYD USD TL Eurobond endeksi,
% 1 oranında KYD EURO TL Eurobond endeksi,
% 1 oranında BİST Tüm endeksi,
% 7 oranında KYD O/N Repo (Brüt) endeksi,
% 6 oranında KYD TL 182 gün bono endeksi
kullanılacaktır.
Fonun amacı, yabancı borçlanma
araçlarına portföyünde yer vererek
yatırım yaptığı menkul kıymetler
üzerinden kur kazancı ve agırlıklı olarak
faiz geliri elde etmektir. Yabancı kamu
ya da özel sektör borçlanma araçlarına
fon portföyünün en az %70’i oranında
yer verilir. Fon portföyüne ayrıca Türk
ve yabancı ortaklık payları, ters repo ve
Takasbank para piyasası, Türk Devlet
iç ve dış borçlanma araçları, Türk
özel sektör borçlanma araçları, vadeli
mevduat, katılma hesabı ve yabancı
para cinsinden ve yabancı para endeksli
Türk Devlet iç borçlanma araçlarına da
portföyün %20’sine kadar yatırım yapar.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Getiri
Standart Sapma
Fon portföy yapısı/yönetim
stratejisi karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması
nedeniyle karşılaştırma ölçütü
belirlenmemiştir.
%80 KYD Altın Fiyat Endeksi
Ağırlıklı Ortalama, %10 KYD 1
Aylık Karpayı Endeksi TL, %10
KYD Kira Sertifikaları Endeksi
Kamu kullanılacaktır.
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu olup, Fon portföyünün
tamamını değişen piyasa
koşullarına göre Yönetmeliğin
5. maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya bir
kısmına yatıran ve hem sermaye
kazancı hem de temettü ve faiz
geliri elde etmeyi hedefleyen
fondur. Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde
dönüşümü kolay, riski az olanlar
tercih edilir.
Fon portföyünün en az % 80’ini
devamlı olarak altın ve altına
dayalı sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapar. Bunun yanı sıra,
diğer kıymetli madenlere, Türk
Lirası cinsinden katılma hesabı,
borsa yatırım fonu ve kira
sertifikalarıyla da piyasalardaki
fırsatlardan yararlanarak, orta ve
uzun vadede istikrarlı bir getiri
sağlanması hedeflemektedir. Ayrıca
Fon BIST Katılım Endeksi Paylarına
ve TL, USD ve EUR cinsinden altına
da yatırım yapabilir. Fon hiçbir
şekilde faiz geliri elde etmeyi
amaçlamamaktadır.
%85 oranında İMKB Ulusal
Tüm Endeksi, %5 oranında
KYD O/N Repo (Brüt)
Endeksi, %5 oranında KYD
182 günlük DİBS Endeksi,
%5 oranında KYD Bir aylık
Gösterge Mevduat endeksi
kullanılacaktır.
Fon, Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
olup, Fon yönetiminde yatırım
yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde, riskin
dağıtılması esasına dayanarak,
likiditesi ve verimi yüksek
menkul kıymetler tercih edilir.
Portföyün en az %80’i devamlı
olarak İMKB Ulusal Pazarda
işlem gören şirketlerin hisse
senetlerine yatırılacaktır.
11.17.2003
03.12.2007
02.15.2012
09.24.2013
11.17.2003
3,42
0,52
0,06
0,77
6,17
Devlet Tahvili
3.23%
Ters Repo
%4.18
Vadeli
Mevduat
%10.34
Türk Eurobond
%3.85
Devlet Tahvili
%8,13
BPP
%8.48
Ters Repo
%3.04
Portföy Dağılımı
Türk Eurobond
%82.25
Borsa Yat. Fonu
%6,51
Devlet Tahvili
%1.09
Ters Repo
%1.07
Vadeli Mev.
%5,03
Özel Sektör
Tah.
%26,26
Yabancı Tahvil
%84.98
Değerli Madenler
%93.49
Devlet Tahvil
%63,34
Hisse Senedi
92.81%
Hisse Senedi
%1.92
* Burada yer alan bilgiler Vakıf Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Emeklilik Yatırım Fonlarının
geçmiş döneme ait getirileri,gelecek dönemler için performans kriteri sayılamaz.
Söz konusu bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacında olup, yatırım danışmanlığı kapsamında
değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerde yer akan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır.
Burada yer alan bilgilere göre yatırım kararı alınması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
sonuçlardan Vakıf Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi sorumlu tutulamaz.
www.vakifemeklilik.com.tr
Sanayi Sektörü,
12,15%
Sanayi
Sektörü,
33,41%
Sanayi Sektörü,
100,100%
Mali Sektör,
15,04
Hizmet
Sektörü,
51,55%
Teknoloji Sektörü,
1,00%
Hizmet
Sektörü,
29,68%
Mali Sektör,
57,17%
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 280 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа