close

Enter

Log in using OpenID

ck - sunum teknikleri iletişim 2014 [Uyumluluk Modu]

embedDownload
AKADEMĐK
SUNUM
TEKNĐKLERĐ
Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ
E.Ü. Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Neden Sunum Yapılır?
• Bilimsel bir araştırmanın belli bir
mantık içerisinde akademik ve bilimsel
çevrelere sunulmasının çeşitli
yöntemleri yine bilimsel araştırma
yöntemleri ile birlikte gelişmiş ve
olgunlaşmıştır.
1
Nerelerde Sunum Yapılır ?
– Meslektaşlara yapılan sunumlar
– Yerelve uluslararası sempozyumlar
– Ulusal ve uluslararası kongreler
– Çalıştaylar
– Paneller
– Konferanslar
– Seminerler
?????
•
•
•
•
•
•
Kongre
Panel
Çalıştay
Sempozyum
Konferans
Seminer
2
Akademik Sunum;
1. Sözlü Sunumlar
2. Poster Sunumlar
Poster Sunumlar
•
•
•
•
Kendilerini değerlendirmeleri,
Bilgi alışverişi yapacak kişilerle tanışmaları,
Sunum becerilerini geliştirmeleri….
Burada elde edilen eleştiriler tecrübeler,
– Sözlü sunuma
– Makale için ön hazırlıktır….
3
Avantajları;
• Sözlü olarak anlatabileceğimiz fikirlerimizi
şematik olarak aktarma işlemidir.
• Pratik
Posterde sadece anlatıcı konumunda değil
karşılıklı görüşlerin…
–
–
–
–
Daha rahat..
Asılı kaldığı süre daha uzun
Bilimsel tartışma ortamı
Poster başında, Đnteraktif sunumlarda karşılıklı bilgi
alış verişi.
Kullanılan programlar;
Özel tasarım programları,
• Quarkxpress,
• Latex,
• Illustrator,
• CorelDraw,
• Freehand,
• Microsoft powerpoint.
4
Poster Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken
Konular;
• Boyut
– Ebat
– Dikey/Yatay
– Sütun sayısı
– Yazı Tipi
– Fotoğraf
– Grafik
– Tablo
• Metin ve Đçerik
– Giriş
– Materyal/Metod
– Bulgular
– Tartışma
– Sonuç
– Kaynaklar
– Teşekkür
Daha çok görsel daha az yazı…
5
Panoya asılmış makale olmasın
Baskıya Hazırlama
• A4 üzerinde kontrol edin
• JPG veya PDF e çevirebilirsiniz.
– Neden ?
•
•
•
•
Kullandığınız Ofis programını açmaz,
Şekiller kayabilir
Đstemediğiniz değişiklilerle karşılaşabilirsiniz
Yazı karakteri veya formülleriniz
desteklenmez.
• Çözünürlüğü tercihan 600 dpi en az 300 dpi olmalı
6
Sözlü Sunum
ĐLETĐŞĐM
Sözsüz iletişim
Sözlü iletişim
Yazılı iletişim
7
SÖZSÜZ ĐLETĐŞĐM
Homo Sapiens => Yaşamak için iletişime ihtiyacı vardı !!
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır,
8
Sözsüz Đletişim Kullanımı
Đletişim insanların yaşadığı coğrafyaya
kültüre, sosyal yapıya… da bağlıdır
Sözsüz iletişim kurulabilen bazı durumlar
“hastalık” olarak da nitelenmekte!
SÖZLÜ ĐLETĐŞĐM
Tek Yönlü Đletişim
-MonologÇift Yönlü Đletişim
-Diyalog-
9
Algı…. Algılama
….
Đletişim,
Algılarız ve algılatırız
Ne anlattığımız değil ne
anlaşıldığı önemlidir.
Ne kadar doğru algılarsak, o
kadar doğru algılatabiliriz.
Algımızı ne kadar açarsak,
algılayabilme yeteneğimiz de
o kadar artar.
10
Etkili Đletişim !!! UYUM
Beden Dili
55%
Sözcükler
7%
Ses, Ton
38%
UYUM
Beden Dili
55%
•
•
•
•
•
•
Yükseklik
Ton
Vurgu
Tempo
Tanımlayıcı
sözcükler
Tekrar sözcükleri
•
•
•
•
•
•
•
Duruş
Yüz ifadeleri
El hareketleri
Göz hareketleri
Nefes alışlar
Ayak hareketleri
Vücüt değişimleri
Ses, Ton
38%
Sözcükler
7%
11
Đletişim Düzeyleri
Sinerjik
Yüksek
GÜVEN
Bütün,
parçaların
toplamından
daha
büyüktür
Saygılı,
uzlaşmacı
Savunmacı,
sınırlandırıcı
ĐŞBĐRLĐĞĐ
Alçak
Alçak
Yüksek
SUNUM TEKNĐKLERĐ
12
Bu ders için sunum
programı Power Point;
Diğer seçenekler
incelenebilir;
- Open Office
- Prezi
Hedef
• Etkili sunum yapma tekniklerini
bilme
• Etkili Power Point hazırlamada
ilkeleri bilme
• Vücut Dilini Kullanabilme
13
Çerçeve
• Sunum Nedir?
• Sunum Adımları
• Daha Đyi Bir Sunum için Bazı Đpuçları
• Sonuç
Sunum Nedir?
Sunum, bir mesajı iletmek
amacıyla gerçekleştirilen
sözlü ve görsel iletişimdir
14
Đçerik
•
•
•
•
•
•
Sunumu planlama,
Görsel malzeme kullanma,
Sunuyu etkin kılma,
Sunum korkusu ve baş edebilme,
Sunum günü yapılacak hazırlıklar
Etkili Power Point hazırlamada dikkat
edilecek noktalar,
Đyi bir sunumun başarısındaki en önemli
etken,
• konuşmacının kendisine ve
anlattıklarına olan inancı,
• Đşini iyi yapmaktan kaynaklanan
coşkusudur.
15
Etkin sunum becerileri,
•özenle kullanılan bir sözel/ yazılı
ifade,
•anlamlı beden dili ve
•teknolojik görsel- işitsel araçların
Kullanımıyla önem kazanır
Sunumların hazırlanışında sorulması
gereken ana sorular şunlardır:
Neden?
Ne tür bilgi?
Kimlere?
Hangi Destek
Araçlarla?
Ne Zaman?
Nerede?
NASIL?
16
SUNUMLAR ÜÇ AŞAMALI BĐR ÇALIŞMADIR
1. Hazırlanma/ Planlama
2. Sunuş/ Etkileşim
3. Özetleme/Geri Bildirim
Đyi planlama aynı
zamanda sizin sunum
sırasında kendi öz
güveninizi arttıracaktır.
17
Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp,
Gelişme ile devam eder ve
Sonuç
Dinleyici dikkati
Kapanış/ Sonuç'la biter.
Zaman
Dinleyici ve izleyicilerin ilgi süresi sınırlıdır
18
Zamanın Planlanması (devam)
Dinleyici & izleyicilerin dikkatin nasıl yüksek tutulur
tutulur?
Giriş
Farklı konular
Dinleyici dikkati
Etkin Sunum
Ortalama Sunum
Zaman
Önemli noktaları tekrar ederek dinleyici ve
izleyicilerin sunumunuzda kaybolmasını önleyiniz
Giriş'te
"Hoş Geldiniz"
kendinizi tanıtın, konumunuzu bildirin;
konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana
hatlarını belirtin
ve sorgulayacağınız konularla
ilgili ip uçları verin,
19
Sunumunuzun Gelişme bölümünde
örneklerle
konu/savınızı
güçlendirin
Sunumunuzun Sonuç bölümünde
sunumun ana hatlarını/ başlıklarını
belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip
aktif katılımlarına teşekkürlerinizi
sunup, soruları yanıtlayın.
20
Katılımı canlı tutmak açısından
ana bölümler sonunda da soruları
alıp, yanıtlayıp,
kendi sorularınızı sorabilirsiniz.
Anlatımı güçlendirecek görsel
malzemeler
Diyagramlar
Tablo / Haritalar
Đstatistikler/ Ölçümler
Resimler
Posterler/ Resim kartları
Filmlerden kesitler/ müzik
Denek nesneler
21
Yazım Süreci
Kaynak Gösterimi
Alıntı yaptığınız yerleri mutlaka belirtin.
Belirtilmediği durumda hırsızlıkla eşdeğer bir
sorundur.
Etkin sunumlarda fiziki ortam ve
donanımın etkisi büyüktür.
o Sunumun yapılacağı oda
o Işıklar
o Hareket alanı
o Oturma planı
o Araç - gereç
o Teknoloji
o Akustik düzen / Ses ayarlamaları
22
• Ne kadar uzun anlatırsan o kadar az
hatırlanır.
Fenelon
• Mesajınızı bir cümlede yazamıyorsanız
bir saatte söyleyemezsiniz.
D. Booher
23
Sunum Korkunuzu Yenin 1
Yapılan çalışmalar, topluluk önünde
konuşma korkusunun,
• Sınav,
• Yükseklik,
• Hatta ölüm korkusundan bile
yaygın olduğunu ortaya
koymuştur.
Sunum Korkunuzu Yenin 2
Đki tür konuşmacı vardır.
Heyecanlı olanlar yada bu konuda
yalan söyleyenler.
Mark Twain
24
Sunum Korkunuzu Yenin 3
Sunum korkusunun nedenleri;
• Mahçup olmak,
• Küçük düşmektir.
Sunum Korkunuzu Yenin 4
• Korku normal bir duygudur.
• Aşırı düzeyde olmayan korku,
konuşmacıyı yaratıcı ve coşkulu
davranmaya motive eder.
25
Sunum Korkunuzu Yenin 5
Korkunun;
• Hazırlık ve prova yaparak %75
oranında,
• Solunum egzersizleri ile %15
oranında,
• Zihinsel hazırlanma ile %10 oranında
azaltılabildiği bildirilmiştir.
Sunum provası yaparken izlenecek
adımlar neler olmalıdır?
• Beyninizi olumlu düşüncelerle yükleyin
• Sunumu içinizden en az 3 kez okuyun,
• Sunumu yüksek sesle en az 3 kez okuyun,
• Aynanın önünde sunumu prova edin,
26
Sunum provası yaparken izlenecek
adımlar neler olmalıdır?
• Kullanacağınız görsel ve işitsel
malzemeleri kontrol edin,
• Aileniz veya arkadaşlarınızdan
dinleyiciler olmalarını rica edin ve
onlara sunum yapın, geri bildirim
alın.
Konuşma korkusuyla nasıl baş
edilir? 1
• Sunum yapacağınız odayı tanıyın,
• Katılımcıları tanıyın,
• Konuşmayı görselleştirin,
• Relaks olmayı öğrenin,
27
Konuşma korkusuyla nasıl baş
edilir? 2
• Başarılı olmak istediğinizi farkettirin,
• Heyecanınız için özür dilemeyin,
• Kendinize değil, mesajınıza ve
dinleyicinize konsantre olun,
Konuşma korkusuyla nasıl baş
edilir? 3
• Heyecanınızı pozitif enerjiye dönüştürün,
• Deneyim kazanın,
• Olumlu düşünceler geliştirin,
• Konuşmanızı yapmadan önce 3 özel becerinizi
veya güçlü yönünüzü yazın,
• Sunum ile ilgili üç büyük korkunuzu listeleyin,
28
Konuşma korkusuyla nasıl baş
edilir? 4
• Her sunu için ulaşılabilir gerçek hedefler
koyun,
• Her sunumda birkaç hata yapabileceğini
kabul edin,
• Đyi ve doğru yaptığınız şeyleri unutmayın,
• Olumsuz şeylerden uzaklaşıp başarıya
odaklanın.
• Korkunun
kaynağı
bilgisizliktir.
R.W. Emerson
29
Sunum yapmak büyük bir keyiftir.
Bu keyfi yaşamaya gayret edin.
• Sunumunuzun ana hatlarını /
tamamını öğretim üyesi / uzman
kişiye sunum öncesi verin
30
PowerPoint Slaytların Yazarken nelere
dikkat edelim !...
• Bir slaytta 8 satır
• Bir satırda 8 kelime Olmasına Dikkat edin
• Arka fon iyi belirlenmeli, Fon ile yazı zıt
renklerde olmalı
• Yazım şeklini seçin. En uygun: Arial/
Times New Roman (Türkçe karakterler
desteklenmiyor)
PowerPoint Slaytların Yazarken nelere
dikkat edelim !... 2
• Yazım biçimini belirleyin. En uygun: Düzgün, Bold.
• Gerek olmadıkça Italic kullanımından kaçının.
• Font büyüklüğünü saptayın
31
Sunum Hazırlığı
PowerPoint Slaytların Yazarken nelere
dikkat edelim !... 3
• En uygun;
Başlıklar: 36 – 44
Metin: 24 -32
Yazı Boyutu-8
Yazı Boyutu-10
Yazı Boyutu-12
Yazı Boyutu-16
Yazı Boyutu-20
Yazı Boyutu-26
Yazı Boyutu-30
Yazı Boyutu-40
Yazı Boyutu-60
Yazı Boyutu-100
PowerPoint Slaytların Yazarken nelere
dikkat edelim !... 4
• Büyük veya küçük harf seçimini belirleyin.
En uygun: Küçük harf
• Sunumunuzda “anahtar” kelimeler kullanın
• Uzun cümlelerden kaçınıp takım sözcükler ve
maddeler kullanın.
• Sembol ve işaretlemeleri Đşlevsellik amacıyla
organizasyon için kullanın
32
PowerPoint Slaytların Yazarken nelere
dikkat edelim !... 5
• Sözcük ve maddeleri takım halinde,
bütünlük içinde, mesafelere dikkat
ederek gruplandırın
• Renkleri anlamlı bir içerik için kod
olarak kullanıp, bir slaytta uyumlu 4
renkten fazla seçim yapmayın.
Görsel- Đşitsel Malzemenin Seçimi
Amaç ve içerik doğrultusunda resim seçimi yapın.
PP slaytlarını figürlerle doldurmayın
Sözel olarak belirtmeyeceğiniz bilgileri slaytlara yazmayın.
Slaytlarda uyumlu renk seçimi ve hareket olanağını
bilginin kolay aktarımı amacıyla kullanın.
Ses veya müzik seçeneğini doğru amaca yönelik kullanın.
33
Özetleme ve Geri Besleme Teknikleri
Sunum sonunda kısa ana başlıkları vurgulayan
özet vermek sunumun akılda kalıcılığını sağlar.
Görsel ve sözel bilgi üzerinde sorular etkileşimi
geliştirir.
Konu başka yerlere çekilmez… Rol
çaldırmazsınız…
Katılımcılara soru, görüş ve değerlendirmelerini
gerekirse yazılı alınız.
Sunumlarda Yapılması Gerekenler
Sesinizin
vurgularında
Görsel
malzemelerinizle
ve tonlamada
sözlü anlatımınızDinleyicileriniz
Zamanınızı Her
ile
göz teması
bölümün
başlığının
arasında
önem ve tekrarlama
için
bulunun ve
iyi içeriğedenge
açıklayıcı
olmasınaiçinde
uygunyeterince
beden
dilinize
dikkat edin.
olmalıdır
kullanın
değişikliklerdikkat
yapın edin
34
Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler
Gösterilen PP slayt'ta yazılı olan metindeki
Sunumcümlelerin
boyunca kartlar
Çoknotlarınızdan
hızlı, çok yavaş,
okumayın
tıpa üzerindeki
tıp aynısını
konuşmanızda
kullanmayın
ya da okuma biçiminde
Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin
monoton bir şekilde konuşmayın.
konuşmayın
Görsel malzemeyle
ilgili olmayan
bir çok
konudan
bahsetmeyin
Görsel
malzemeyi
fazla yazılı
metinle,
resimlerle
veya
çok
farklı
renklerle
doldurmayın
Kolay okunmayan görsel malzeme
kullanmayın
Şimdi örneklerle
uygulamalar…
hatırlatmalar…
35
Đçeriğin Hazırlanması için Görsel
Araçların Kullanılması (devam)
Anahtar noktalar kısa metinlerle basit olarak anlatılmalı
Birçok sunum ilginç çalışmaları aktarır. Ne yazık ki bu
sunumların pekçoğunu takip etmek güçtür. Çünkü konuşmacı
bilmeden bazı sunum hataları yapar. En sık yapılan hata,
konuşmacının dinleyicilerin nasıl dinlediğine dikkat
etmemesidir. Hangi hatalardan kaçınmamız gerektiğini
bilirsek, sunumlarımızın etkinliğini büyük ölçüde artırabiliriz.
Dinleyicilerin dikkatini çekmenin pekçok yolu vardır.
Đçeriğin Hazırlanması için Görsel
Araçların Kullanılması (devam)
• 36-punto Arial
• 36-punto TNR
• 24-punto Arial
• 24-punto TNR
Punto büyüklüğü, sunum yerinin genişliğine
• 18-punto TNR
göre ayarlanmalıdır
•
18-punto Arial
•
14-punto Arial
•
12-punto Arial
•
10-punto Arial
•
14-punto TNR
•
12-punto TNR
•
10-punto TNR
36
Đçeriğin Hazırlanması için Görsel
Araçların Kullanılması (devam)
“Đyi bir resim, bin kelimeye bedeldir.”
Konfiçyüs
Kötü bir Grafik
Crowding
Colours
Size
2D Bisection Performance
Bisection SD (min)
6
KM
PB
5
RL
4
17.5
35
3
42.0
52.5
2
70
1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Stimulus Scale
Essential Info
37
Đyi bir Grafik
2D Bisection Performance
Bisection SD (min)
6
KM
PB
RL
5
4
3
2
1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Stimulus Scale
Tamamlanmamış bir Grafik
38
Tamamlanmış bir Grafik
Düğüm Voltajı (Volt)
Paralel RLC Devresinin Doğal Đşleyişi
v
i
Zaman (0.1 msn.)
Uzun Denklemlerden Kaçınınız
Paralel RLC Devresinin Doğal
Đşleyişi
39
Sonuçları Kalabalık Tablolar
yerine..
t*e-4
0
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
critical
5.0000
2.9008
1.4955
0.5774
-0.0018
-0.3486
-0.5384
-0.6245
-0.6442
-0.6230
-0.5784
-0.5221
-0.4617
-0.4019
-0.3456
-0.2941
-0.2483
under over
5.0000
3.7579
2.5801
1.5198
0.6116
-0.1264
-0.6902
-1.0866
-1.3308
-1.4429
-1.4465
-1.3658
-1.2246
-1.0447
-0.8453
-0.6422
-0.4480
5.0000
1.7268
0.4826
0.0167
-0.1510
-0.2050
-0.2160
-0.2111
-0.2007
-0.1888
-0.1768
-0.1652
-0.1543
-0.1441
-0.1346
-0.1256
-0.1173
t *e-4
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
critical
-0.1187
-0.0976
-0.0800
-0.0653
-0.0532
-0.0432
-0.0350
-0.0283
-0.0229
-0.0185
-0.0148
-0.0119
-0.0096
-0.0077
-0.0061
-0.0049
-0.0039
under over
0.1007
0.1692
0.2125
0.2338
0.2367
0.2253
0.2035
0.1749
0.1427
0.1095
0.0776
0.0483
0.0229
0.0020
-0.0144
-0.0262
-0.0338
-0.0891
-0.0832
-0.0777
-0.0725
-0.0677
-0.0632
-0.0590
-0.0551
-0.0514
-0.0480
-0.0448
-0.0419
-0.0391
-0.0365
-0.0341
-0.0318
-0.0297
.. Kısa Listelerle Gösteriniz
V(0)=5v, i(0)=-6 mA
Critical Damping:
R= 10, L=0.4 mH, C = 1 µF
Underdamping:
R= 20, L=0.4 mH, C = 1 µF
Overdamping:
R= 5, L=0.4 mH, C = 1 µF
40
Tam sayfa kitap metni
alıntılarından kaçınınız!
Sunumun Gerçekleştirilmesi:
Gelişme
• Yol haritası kullanınız
– Şuradaydık,
– Şimdi burdayız,
– Şu noktaya geliyoruz, vb..
• Plan dışında ileriye yönelik referanslardan kaçınınız
• Herbir slaytın en az 45 saniye izlenmesini sağlayınız.
41
Dinleyiciler Hakkında..
• Dinleyicileri hafife almayınız
• Dinleyicileri gereğinden fazla gözünüzde
büyütüp panik yapmayınız
• Dinleyicilerle konuşunuz ve onlarla göz
teması sağlayınız, slaytlarınızı dinleyicilere
okumayınız
• Mümkün olan zamanlarda dinleyicileri
sunuma dahil ediniz
Sunumun Gerçekleştirilmesi:
Gelişme (devam)
• Yanlış anlaşılma riski varsa, şaka yapmayınız
• Gergin olduğunuzu ifade eden davranışlardan
kaçınınız
• Ayakta durunuz, bir yere yaslanmayınız ve
vücut dilini de kullanınız
• Olabildiğince kendiniz olunuz, dinleyiciler
affedici ve olumludurlar
42
Sunumun Gerçekleştirilmesi:
Sonuç
• Sonuç slaytını yerleştiriniz
• Anlattıklarınızı ve çalışmanızın önemini
özetleyiniz
• Konu ile ilgili başarımlarınızı özetleyiniz
(Özellikle tez savunmanızda)
Sunumun Gerçekleştirilmesi:
Sonuç (devam)
• Đleriye yönelik perspektifler belirtiniz
• Orda bulunmaktan mutluysanız, söyleyiniz
• Sonuçlandırma:
– “teşekkürler, soru var mı?” diyerek devam ediniz
– veya “teşekkürler” diyerek sözü (varsa) oturum
başkanına devrediniz
43
Daha Đyi Bir Sunum için Bazı
Đpuçları
•
•
•
•
Parlak, dar kıyafetler giymeyiniz
Parlayan mücevherat kullanmayınız
Dekolteden kaçınınız
TV şovuna çıkıyormuşçasına ağır makyaj
yapmayınız
• Cebinizde veya elinizde anahtarlık veya
bozuk paralarla oynamayınız
Daha Đyi Bir Sunum için Bazı
Đpuçları (devam)
Dinleyici ve izleyicilerin sözsüz mesajlarına
dikkat ediniz ve ona göre davranınız
44
Dinleyicilerin Sözsüz Mesajları –
Đlgisizlik Đşaretleri
•
•
•
•
•
Đç çekme
Sağa sola bakınma, uzaklara dalma
Saate bakma
Yanındakilerle konuşma
Esneme
Sunum Sırasında
Karşılaşılabilecek Aksilikler
• Sizden kaynaklanan aksilikler
• Dışarıdan kaynaklanan aksilikler
45
Sizden Kaynaklanan Aksilikler
• Nefesin Kesilmesi: Durun ve nefes alın,
zamanınız var..
• Hatırlamada Güçlük: Slaytlarınıza başvurun
• Kötü Aksan: Yavaş konuşun
• Kötü El Yazısı: Slaytlarınızı daktilo veya
bilgisayarda yazın
• Öksürme, Hapşurma: Mikrofona değil!!!
Kendinizi çok kötü hissediyorsanız konuşmacıyı
değiştirin ya da sunumu erteleyin
Dışarıdan Kaynaklanan Aksilikler
• Kesilmeler
• Slaytların Erken Bitmesi
• Sürenin Dolması
46
Elektrik kesilebilir.
1. Sunumun yazılı çıktısı yanımıza alınır.
Slaytların Erken Bitmesi
Bu bir felaket değildir. Kısa sunumlar her zaman
takdir edilir ;o)
• Ne yapılmalı:
– Ana nokta özetlenerek konu sonuçlandırılmalıdır
– “teşekkürler, sorusu olan var mı?” diye sorulabilir
• Ne yapılmamalı:
– “Yine slaytlarım erken bitiyor” gibi kişisel bir yorum
yapılmamalıdır.
47
Sürenin Dolması
ALTIN KURAL: Konuyu toparlayınız
• O anki konuşmanızı en kısa zamanda
bitiriniz ve
– “Bu konunun devamı için lütfen makaleyi
okuyunuz”
– veya “Slayt kopyaları çıkışta
dağıtılacaktır”diyerek
• Sonuç slaytınızı görüntüleyip sunumunuzu
planladığınız şekilde tamamlayınız
SORU ve CEVAP
• Sorular..
• ALTIN KURAL: HER ZAMAN soruyu
tekrarlayınız
– Kendiniz için (düşünme zamanı kazanmak için)
– Soruyu soran için (soruyu anladığınızdan emin
olması için)
– Dinleyiciler için (soruyu duymayanların duyması
için)
48
• Soru sorulduğunda:
– Hemen cevap verebilirsiniz (ancak çok dağılmadan)
– “güzel bir nokta: sunum sırasındaysa; 2 slayt daha
bekleyiniz” diyebilirsiniz. Soru cevap bölümünde
ilgili slaytı açabilirsiniz.
– “güzel bir nokta; konuşmamın sonunda bu noktaya
döneceğim” diyebilirsiniz
– Detaylı açıklama için gizli slaytarınız gösterip
herkesi şaşırtabilirsiniz
Eğer hiç soru yoksa?
Aşağıdaki seçeneklerden birini
uygulayabilirsiniz:
• Eğer bir demonuz olacaksa, izleyenlere bunu
gösterebilirsiniz
• Teşekkür ederek slaytlarınızı
toplayabilirsiniz
• “Soru yoksa birkaç slayta daha bakalım”
diyerek yeni slaytlar gösterebilirsiniz
49
Sonuç
Sözlü Sunum konusunda:
•
•
•
•
Sunumun tanımı
Sunumun 3 temel adımı
Başarılı sunumlar için ipuçları
Sunum sırasında karşılaşılabilecek
aksiliklere karşı yapılması gerekenler
Tavsiye
• Tecrübe, sunumlardaki başarınızı
artırır
Teşekkürler… & Sorular …
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content