close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ders içeriği..

embedDownload
Dersin Adı
COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
Dersin Dili
Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi
Türkçe
Seviyesi
Lisans
ENF 1110
2 Teo. + 1 Uyg.
2.5
AKTS
2
Türü
Koordinatörü
Dersi Verenler
Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
1
2
3
4
5
6
7
8
Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) tanıtmak, fonksiyonları ve bileşenleri ile ilgili temel
bilgiler sunmak ve çeşitli CBS yazılımları ile CBS’nin genel konularda kullanım
olanaklarını uygulamalı olarak anlatmak.
Bilgi Sistemleri ve CBS, CBS’nin fonksiyonları ve bileşenleri, temel veri modelleri
ve veri üretimi yöntemleri, CBSS yazılımları ile haritaların sayısallaştırılması, veri
tabanı kavramları ve veri tabanı tasarımı, CBS’de sorgulamalar ve analizler, CBS’de
bilgi sunumu ve yazılımlar ile sayısal harita tasarımı, farklı disiplinlerde CBS
uygulamaları.
Dersin Hedefleri
Bilgi Sistemleri ve CBS hakkında temel bilgiler öğretmek
CBS’nin fonksiyonlarının ve bileşenlerinin ne amaçla kullanıldığını öğretmek
CBS’de kullanılan temel veri modellerini ve veri üretimi yöntemlerini öğretmek
CBS yazılımları ile haritaların sayısallaştırılmasını uygulamalı olarak öğretmek
CBS’de veri tabanı kavramlarını ve yazılım ortamında veri tabanı tasarımını öğretmek
CBS’de sorgulamaları ve analizleri öğretmek
CBS’de bilgi sunumu ve CBS yazılımları ile sayısal harita tasarımını öğretmek
Farklı meslek alanlarına yönelik CBS uygulamalarını öğretmek
Dersin Kaynakları
Kaynak
1 Yomralıoğlu, T. 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Trabzon. 480 s.
2 Demir, F. 2008. Öğretmenler İçin CBS, İstanbul. 384 s.
3 ArcGIS Desktop Tutorial.
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Dönem İçi Çalışmaları
Ara Sınav
Diğer Dönem İçi Sınav
Ödevler
Toplam
Dönem İçi Çalışmaların Başarıya Katkı Yüzdesi
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Katkı Yüzdesi
Toplam
Türü
Kitap
Kitap
Diğer
Sayısı
1
0
2
Katkı Yüzdesi
60
0
40
100
40
60
100
1
Hafta
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Haftalık Ders İçeriği
Konu
Ders içeriğinin tanıtımı ve CBS’ye giriş
Bilgi sistemleri, CBS’nin temel prensipleri, fonksiyonları ve bileşenleri
CBS uygulamaları ve örnek çalışmalar
Coğrafi veriler (grafik ve öznitelik), veri modelleri (vektör ve raster), veri toplama
Veri tabanı kavramları ve veri tabanı tasarımı
CBS yazılımlarının tanıtımı, veri üretimi, veri katmanları oluşturma ve düzenleme
CBS yazılımları ile harita sayısallaştırma ve veri tabanı tasarımı
Konumsal sorgulama ve analiz
Birleştirme ve yakınlık (tampon) analizi
Üç boyutlu görüntüleme ve yüzey analizleri (TIN, eğim, bakı, vb.)
CBS’de bilgi sunumu ve harita tasarımı
CBS’de sistem tasarımı
CBS uygulamaları
CBS yazılımları ile farklı disiplinlerde CBS uygulaması örnekleri
İş Yükü Tablosu
Tanım
Sayısı Saat
Ders Süresi
Sınıf Dışı Faaliyet
Ara Sınav
Ödevler
Laboratuvar
Arazi Çalışması
Yarıyıl Sonu Sınavı
Uygulama
14
5
1
2
0
0
1
14
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
1
5
0
0
2
1
İş
Yükü
28
5
1
10
0
0
2
14
60
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bilgi Sistemleri ve CBS hakkında temel bilgiler öğrenmek
CBS’nin fonksiyonlarının ve bileşenlerinin ne amaçla kullanıldığını öğrenmek
CBS’de kullanılan temel veri modellerini ve veri üretimi yöntemlerini öğrenmek
CBS’de veri tabanı kavramlarını ve CBS yazılımları ortamında veri tabanı tasarımını öğrenmek
CBS yazılımları ile haritaların sayısallaştırılmasını uygulamalı olarak öğrenmek
CBS’de bilgi sunumu ve CBS yazılımları ile sayısal harita tasarımını öğrenmek
CBS’de sorgulamaları ve analizleri öğrenmek
Farklı disiplinlerde CBS uygulamalarını öğrenmek
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölümün Öğrenim Çıktılarına Katkı Düzeyi
Öğrenme Çıktıları (Değerlendirme 5 üzerinden yapılmıştır.)
Katkı Düzeyi
Bilgi Sistemleri ve CBS hakkında temel bilgiler öğrenmek
3
CBS’nin fonksiyonlarının ve bileşenlerinin ne amaçla kullanıldığını öğrenmek
3
CBS’de kullanılan temel veri modellerini ve veri üretimi yöntemlerini öğrenmek
4
CBS’de veri tabanı kavramlarını ve CBS yazılımları veri tabanı tasarımını öğrenmek
3
CBS yazılımları ile haritaların sayısallaştırılmasını uygulamalı olarak öğrenmek
5
CBS’de sorgulamaları ve analizleri öğrenmek
5
CBS’de bilgi sunumu ve CBS yazılımları ile sayısal harita tasarımını öğrenmek
4
Farklı disiplinlerde CBS uygulamalarını öğrenmek
5
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler
Katkı Düzeyi
CBS’nin fonksiyonlarını ve bileşenlerini kavramak ve bunları amaca uygun kullanma becerisi
Orta
kazanmak
CBS’de temel veri modellerine ait özellikleri bilmek ve CBS yazılımı ile veri üretimi
Yüksek
yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak
CBS’de veri tabanı kavramlarını bilmek ve veri tabanı tasarlama becerisi kazanmak
Yüksek
CBS’de kullanılan temel sorgulama ve analizleri kavramak ve bunları farklı alanlarda kullanma
Yüksek
becerisi kazanmak
CBS yazılımı ile bilgi sunumu ve sayısal harita tasarımı becerisi kazanmak
Orta
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content