close

Вход

Log in using OpenID

Aralık 2014 Bülteni - Mutlu Dünya Çocukevi

embedDownload
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
1
Aralık 2014
Bülteni
Vücudumuz
Sağlığımız – Sağlık Kuruluşları
1. Vücudumuzun bölümleri nelerdir?
A. Baş, gövde, kol ve bacaklar,
2. Duyu organlarımız hangileridir?
A. Göz, Kulak, Deri, Dil, Burun
3. Diğer Organlarımız nelerdir?
1. Sağlıklı İnsanın Özellikleri nelerdir?
2. Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?
A. Beslenme, Temizlik, Spor,
Dinlenme, Kazalardan korunma, Aşı
olma.
3. Sağlık Kuruluşları nelerdir?
A. Sağlık Ocağı, Dispanser, Hastane,
Eczane,
4. Sağlık Çalışanları kimlerdir?
A. Doktor, Hemşire, Eczacı, Hasta
Bakıcı,…vb.
Sibel ER
Macır ÇAKMAK
Akif Sinan İLHAN
Bilge ALKAN
Uras SAYRAN
01 Aralık
06 Aralık
07 Aralık
08 Aralık
26 Aralık
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
2
OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Oyun, çocuğun fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal kapasitesinin
gelişmesine fırsat vererek toplum içindeki sosyal rolünün farkına
varmasını sağlar. Çocuk oyun sırasında kendisini ve çevresiyle ilgili
bilgileri ifade etme olanağı bulur.
Oyun, çocuğa kurallara uymayı, sorumluluk almayı, işbirliğini ve diğer
insanlara saygılı olmayı öğretir. Ayrıca girişimci olma, karar verme ve
problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olan önemli bir
unsurdur. Bunların yanı sıra, oyun sırasında çocuğun kendisine güvenini
geliştirme, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada kendi kendine
yeterli olabilme gibi nitelikler kazandırır.
Çocuğun benlik gelişiminde ve sosyalizasyonunda oyun etkili bir gelişimsel süreçtir.
Oyun, çocuğun dikkatinin yoğunlaştırılması ve bunun sürdürülmesine olanak sağlar. Oyun sırasında dikkatini
bir noktaya toplama deneyimleri yapan çocuk bunu günlük yaşantısına da aktaracaktır.
Oyun oynayan çocuk, zaman ve mekân kavramlarına ait bilgileri çok doğal bir ortam içinde öğrenir. Grup
oyunlarında bekleme, devam etme, başlama, bitirme gibi durumlar zaman kavramının yaşam içinde
özümsenmesini sağlar. Ayrıca, bahçede, sınıfta değişik köşelerde yapılan etkinlikler de mekân kavramının
gelişimini destekleyici niteliktedir. Bunların yanı sıra, çocuk oyun içinde oyun materyallerini değişik durumlarda
kullanarak, renkleri birbirine karıştırarak, nesneleri bir kaba doldurup boşaltarak materyallerin niteliksel ve
niceliksel özellikleri hakkında bilgi edinir.
Oyun Tercihini Etkileyen Faktörler:
Oyun gelişimini etkileyen faktörler (yaş, sosyoekonomik düzey) aynı zamanda oyun tercihini de
etkilemektedir. Bunlardan başka çevre düzenlemesi, materyal seçimi, eğitimcinin fonksiyonu, çocuğun oyun
tercihini etkileyen diğer faktörlerdir.
Çevre Düzenlemesi ve Materyal Seçimi:
Oyun, doğal, planlanmamış ve açıkça yapılandırılmamış etkinliklerse de, oyun aracılığıyla rastlantısal ve
planlanmış öğrenmenin oluşması için, çocuğun yararlanabileceği şekilde çevrenin organizasyonu ve uygun
materyal seçimi içeren bir hazırlığın yapılması gereklidir.
Oyun ortamı çocuğun güven duyabileceği ve kolayca maniple edebileceği şekilde düzenlenmelidir. Çocuğun
yetenekleri, ilgileri ve gelişim düzeyi doğrultusunda, fizik ve zihin gücünü geliştirebilecek bir düzenleme
yapılmalıdır. Çocuğun kapasitesi göz önünde bulundurularak ne aşırı uyarıcı yüklü, ne de potansiyelini
kullanabileceğinden az uyarıcılı olmalıdır.
Çocuğa Ait Özellikler:
Çocuklar, kendi kendilerine oynarken ya da arkadaşlarıyla oynarken, yaş ve cinsiyetleriyle ilişkili olarak,
zihinsel ve fiziksel özelliklerine göre oyuncak seçerler. Çocuklar cinsel kimliklerinin bilincine vardıkları dört
yaşından itibaren cinsiyet tipli oyuncakları seçerler.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
3
Oyun Gelişimini Etkileyen Faktörler:
1- Yaş: Çocuğun yaşı, oynanan oyun tipini etkileyen en önemli faktördür. Oyun, dil, zihin, sosyal ve motor
gelişim özelliklerinin yansıtıldığı bir aktivitedir. Dolayısıyla oyun, çocuğun yaşına paralel olarak bir değişim ve
gelişim göstermektedir. Oyun oynama sürecinde çocuk, sosyal bir birey olarak tek başına oyundan, sosyalize
olmuş oyuna doğru bir geçiş sergiler.
2- Cinsiyet: Kız ve erkek çocukları aynı gelişimsel oyun aşamalarından geçmektedir. Kız ve erkek çocuklarının
oyun davranışları arasındaki tek fark, cinsiyetlerine özgü oyun tipini daha fazla tercih etmeleridir. Örnek olarak
kız çocukları daha çok sembolik oyunu, erkek çocukları ise daha çok yapı-inşa oyunlarını tercih etmeleri
verilebilir.
3- Sosyoekonomik düzey: Çocukların oyunlarının gelişimi, sosyoekonomik düzeylerinden etkilenmektedir.
Oyun, iyi organize edilmiş zengin uyarıcılı çevresel koşullarda normal gelişimini gösterebilir. Aksi takdirde,
çocuğun gelişimine, dolayısıyla da oyunun gelişimine ket vurulmuş olur.
Materyale Ait Özellikler:
Değişik amaçlar için kullanılabilecek çok fonksiyonlu olmalıdır. Çocuğun ilgisini çekecek renk, boyut ve yapıda
olmalıdır. Dayanıklı, sağlam olmalıdır. Çekici olmalıdır. Bu dikkati yoğunlaştırma ve hayal gücünü motive edici
bir özelliktir. Çeşitli gelişim alanlarını birden destekleyebilecek zengin uyarıcıları içermelidir. Çocuğun farklı
deneyimlerine fırsat vermek için, oyun materyalleri hem gerçek hem de bunların minyatürü olan iki boyutlu
örneklerden seçilmelidir.
Materyalde yenilik özelliği de önemlidir. Sürekli aynı materyalde oynayan çocuk için materyal çok fonksiyonel
olsa bile ilk cazibesini kaybeder. Bu nedenle materyallerin belirli zamanlarda değiştirilmesinde yarar vardır.
Çocukların yararlanabilecekleri oyun materyallerini aşağıda belirtildiği gibi gruplandırmak mümkündür:
1- Büyük kasların gelişimini destekleyen oyun materyalleri;
Tırmanma aletleri, itme ve çekme aletleri, büyük toplar, yuvarlanma minderleri, bloklar, bisiklet.
2- Küçük kasların gelişimini destekleyen oyun materyalleri;
Çeşitli renkli kâğıtlar, makas, dikiş panoları, boncuk, ip, manupulatif oyuncaklar, boş kutular.
3- Duyu ve kasların gelişimini destekleyen oyun materyalleri;
Farklı özelliklerdeki dokunma panoları, yıkanabilir, kırılmaz bebekler, ses çıkaran oyuncaklar.
4- Belleği çalıştıran, problem çözme becerisini geliştiren oyun materyalleri;
Yap-boz, takmalı, sökmeli oyuncaklar, ip ve boncuk, halka, anahtar, kilit, ayna, büyüteç, mıknatıs, boncuklu
hesap tahtası, kitaplar.
5- Dramatizasyon materyalleri;
Mesleklere özgü giysiler, takılar, mutfak malzemeleri, temizlik malzemeleri, kuklalar
6- Duyu ve düşünceyi açığa çıkaran yaratıcılığı geliştiren oyun materyalleri;
Boya kalemleri, tebeşir, fırça, kum, hamur, kil, tahta, çekiç, çivi, müzik aletleri, artık materyaller.
Çocuk yaşının özelliklerine uygun materyali kullanma eğilimindedir ve materyalin kullanılması da gelişimsel
birtakım adımları kapsar.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
4
Oyun Sırasında Eğiticinin Rolü
Çocuklar arasında bireysel farklılıklar vardır, bazı çocuklar zaman zaman yetişkinin rehberliğine ihtiyaç
duyabilir, çocuğun böyle bir anda eğitimcinin yanında olduğunu düşünmesi onu rahatlatacaktır. Oyun çocuklara
deneme yanılma yolu ile problemlerine çözüm getirmelerine yardımcı olur ve çocukların belirli riskleri göze alma
deneyimlerini arttırır. Eğitimci, oyunun çocuğa katkılarını göz önünde bulundurarak, çocuğa yapacağı rehberliği
bir yöntemle belirlemelidir. Eğitimci ne aşırı aktif, ne de aşırı pasif, geri planda bir tutum içine girmemelidir.
İhtiyacı olduğu anda çocuğu gerçekten rahatlatacak ve onu bir ileri düzeye götürecek bir rol üstlenmelidir. Ancak
çocuğa kendi problemini kendi çözebileceği kadar bir süre tanınması gerektiği de göz önünde tutulmalıdır.
Okula yeni başlayan ya da çeşitli duygusal problemleri gözlenen bir çocuk için eğitimcinin yönlendirici
rehberliğinin özel bir önemi vardır. Bu çocuklar kendilerini ifade etmede, oyuna ilk adımı atmada, başlanan bir
oyunu bir düzen içinde sürdürmede ihtiyaç duydukları desteği eğitimcinin bu yöndeki yönlendirmelerinde
bulacaklardır.
Çocuklarımıza Oyun ve Oyuncak Seçerken Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar:
Oyuncak kutusunda kilit olmamalı, ya da kendiliğinden kapanan ama çocuğunuza zarar vermeyecek bir
mekanizma bulunmalı,
Oyuncaklar çocuğun yaşına uygun olmalı,
Kolayca kopup, çocuğun ağzına atacağı küçük parçaları olmamalı,
Sivri uçları, kesici kenarları olmamalı,
Parmaklarının sıkışabileceği ek yerleri olmamalı,
Gözlerine zarar verebilecek çıkıntıları olmamalı,
Çocuğunuza uygun büyüklükte ve ağırlıkta olmalı,
Zehirsiz boyalarla boyanmış olmalı,
Oyun değeri olmalı ve sadece yıkıcı deneyler yapmak için kullanılmamalı,
Oyuncaklar düzenli olarak gözden geçirilmeli, hasarlı ve kırık olanlar atılmalı.
Dış alanlarda:
Oyun alanının tabanı yumuşak, etrafı çitle kaplı olmalı,
Oyun alanından zehirli bitkiler temizlenmeli,
Oyun araç ve gereçleri yere güvenli bir şekilde sabitlenmeli,
Bozuk paralar, kibrit, çakmak, sigara izmariti oyun alanında olmamalı,
Mutfakta oyuncak bulunmamalı.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
5
AYIN KAVRAMLARI:
SAYI
: 1-60 Ritmik sayma,
FEN & DOĞA & DENEYLER
RENK
: Mavinin tonları,
“Genleşme (Mısır patlatma)” deneyi,
ŞEKİL : Altıgen,
“Sütten yoğurt yapımı” deneyi,
DİĞER : Sert-Yumuşak,
“Kalbimizi tanıyoruz” deneyi,
Taze-Bayat,
“Koku” deneyi.
Gün-Hafta-Ay-Yıl,
Bugün-Yarın.
AYIN DRAMALARI:
“Vücudumuzdaki organlar” draması,
AYIN OYUNLARI:
“Yerli Malı” draması.
“Kumbaralar-paralar” oyunu,
“Tatmadan bul” oyunu,
“Çürük elma” oyunu.
AYIN MESLEĞİ
Doktor, hemşire kimdir?
Ne iş yapar?
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR:
Dünya Engelliler Günü (03 Aralık)
İnsan Hakları Günü (10 Aralık)
Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık)
Yılbaşı (31 Aralık)
AYIN ETKİNLİKLERİ:
Yerli malı haftası için başlık yapımı,
Yerli malı haftası kutlaması,
Yılbaşı kartı yapımı,
Yılbaşı partimiz için okulumuzun süslenmesi,
Yılbaşı partimiz.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
6
Müzik — Orff
1. Orff tekniği ile ritim çalışmaları yaptık.
2. “Sekiz Adım” isimli Orff oyununu oynadık.
3. Piyano eşliğinde kulağımızı çalıştırdık.
4. Müzik eşliğinde danslarla Kar Partisi yaptık.
5. Her bir Orff aletine bir yönerge vererek (otur, zıpla, koş, yat… gibi) yönerge oyunu
oynadık.
Aytaç YENİ
Müzik Öğretmeni
Bale — Dans — Halk Oyunu
1. Isınma hareketlerimiz ile vücudumuza esneklik kazandırarak dersimize başladık. Balenin
temel prensiplerinden biri de iyi bir ısınma ve dik duruştur. Bacak esnemelerine önem
veriyor, düz bacak esnetmesi, açık bacak esnetmesi, kelebek ve point çalışmalarımızı
yapıyoruz.
Öne plie hareketi yapıyoruz,
Batman tendu hareketini öğreniyoruz,
Pointlerimizi çalıştırıyoruz,
Grand allegro hareketini öğreniyoruz.
Developpe hareketini öğreniyoruz,
Güzel bir soğumadan sonra bale dersimizi bitiriyoruz.
2. Bu dersimizde Vals çalışmaları yapıyoruz. Adım-Nokta şeklinde yürüme çalışıyoruz. Birkaç
tur yürümeden sonra çocuklarımızı kız-erkek şeklinde eşleştirip, Vals çalışmalarımıza
başlıyoruz. Açılıp kapanmalar, arkadaşını kendine çekme, erkeğin oturup, kızın onun
çevresinde dönmesi, klasik dans, kızın erkeğin kolunda yuvarlanması gibi Vals hareketlerini
öğreniyoruz.
Aylin DİLLİLER
Bale-Dans-H.Oyunu Öğretmeni
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
7
Jimnastik — Beden Eğitimi
Dersimize donma oyunuyla başlıyoruz. (Koşuyor, koşuyor, düdük çaldığında sıraya geçmeyi
öğreniyoruz.
Daha sonra lobut, minder ve toplarımızı kullanarak hazırladığımız parkurumuzda eğlenceli
yarışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız, rekabet duygusunu yaşayarak oyun oynamanın tadına
varıyor.
İki engel arasına ip geriyor ve ipin üzerinden atlıyoruz.
Daire olup, yere oturuyoruz. Yerde düz cephe duruşu, diz üstü duruş, bacaklar bükülü oturuş,
mum duruşu, çakı duruşu, engel oturuşu hareketlerini yapıyoruz.
Denge oyunu oynuyoruz. Bu oyunda öğrencilerim iki ayrı sıra oluştururlar ve iki ayrı sıradan iki
öğrencim göbeklerine top koyarak o topu belirtilen hedefe kadar taşırlar. Bu oyunda rekabetin
yanı sıra mücadele etme, vücuduna yön verme amaçları vardır. Sonuç onları mutlu eder.
Aylin DİLLİLER
Jimnastik Öğretmeni
Çocuk Yogası
Yoganın başlıca hareketlerini yaparak dersimize başlıyoruz.
Çocuk yogası; çocuklara doğru nefes almayı, hayal güçlerini kullanarak hem yoga duruşlarını
uygulamayı, hem de var olan esnekliklerini korumayı öğretmeyi amaçlar.
Yoga dersimizde yapacağımız başlıca hareketler:
Ölü yatışı,
Ağaç duruşu,
Dağ duruşu,
Mum duruşu,
Dal duruşu,
Köpek duruşu,
Kedi duruşu,
Yuvarlanma,
Kobra duruşu,
Ay duruşu,
Yıldız duruşu,
Yay (sepet) duruşu.
Çiçek duruşu,
Aylin DİLLİLER
Yoga Öğretmeni
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
8
English Activities
Feelings:
My Family:
I am happy,
This is my family,
I am sad,
I love my mummy,
I am crying,
I love my daddy,
I am angry,
I love my brother,
I am tired,
I love my sister,
I am ill,
This is a baby.
I am so hungry,
Colors:
I am so sleepy.
What color do you like?
Greetings:
I like purple,
Hello,
I like brown,
Good morning,
I like blue,
Good night,
I like pink,
Good bye.
I like white,
I like red,
My Body:
I like yellow,
Body,
I like green,
Nose,
I like black,
Ears,
I like orange.
Eyes,
Mouth,
What color is it?
Fingers,
It is purple,
Hair,
It is brown,
Face,
It is blue,
Head,
It is pink,
Arms,
It is white,
Legs,
It is red,
Tummy,
It is yellow,
Foot,
It is green,
Shoulders,
It is black,
Knees,
It is orange.
Toes,
Hands.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
Animals:
9
What color is the hat?
What is this?
What color is the shoe?
It is a spider,
What color is the sock?
It is a penguin,
What color is the dress?
It is a squirrel,
What color is the boot?
It is a giraffe,
What color is the trouser?
It is a lion,
What color is the skirt?
It is a crocodile,
What color is the t-shirt?
It is a teddy,
What color is the shirt?
It is a frog,
What color is the short?
It is a butterfly,
It is blue/red/yellow…etc.
It is a cat,
Numbers:
It is a fish,
It is a donkey,
One,
It is a duck,
Two,
It is a cow,
Three,
It is a horse,
Four,
It is a sheep,
Five,
It is a monkey,
Six,
It is an elephant,
Seven,
It is a dog,
Eight,
It is a parrot.
Nine,
Ten,
Clothes:
Eleven,
What is this?
Twelve,
It is a hat,
Thirteen,
It is a shoe,
Fourteen,
It is a sock,
Fifteen,
It is a dress,
Sixteen,
It is a boot,
Seventeen,
It is a trouser,
Eighteen,
It is a skirt,
Nineteen,
It is a t-shirt,
Twenty.
It is a shirt,
It is a short.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
10
What is your breakfast?
Simple Sentences:
Be quiet please,
Milk,
Read a book,
Egg,
Watch TV,
Cake,
Line up,
Yummy.
Hold up your fingers,
Wash your hands,
In addition, we have songs, cartoons and
Wash your face,
book activities.
Open your books,
Close your books.
Esra GÖKÇEDAĞLI
İngilizce Öğretmeni
Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri
VÜCUDUMUZ (ŞARKI)
İki elim, iki kolum, bacaklarım var,
Her insanda bir burun, bir de ağız var,
Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam?
Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak.
İki kulak, iki ayak, bir de başım var,
Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var.
TEMİZLİK (TEKERLEME)
Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam?
Sabun, fırça, şampuan,
Olur mu hiç üç dudak? Dön de aynaya bak.
İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var,
Çıktık çevre yoluna,
El vurduk, ayak vurduk,
İnci gibi dişlerim, bir de çenem var.
Dizim dizim dizildik,
Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam?
Fırça önde başkomutan,
Olur mu hiç üç yanak? Dön de aynaya bak.
Şampuan çekilin dedi yoldan.
Hop dedi, hup dedi,
Sabun bu oyunun galibi.
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Mutlu Dünya Kreş, Anaokulu, Anasınıfı
11
MİKROP (PARMAK OYUNU)
SAĞLIK MUTLULUKTUR (ŞİİR)
Mikrop çıkmış, yürümüş, yürümüş,
Sağlıklı olmak için
Bir evin açık kapısından içeriye girmiş,
İyi beslenmeliyiz,
Bir de bakmış, merdivenler var,
Et, süt, yumurta,
Başlamış çıkmaya,
Sebze de yemeliyiz.
Üst kata çıkınca kapıyı vurmuş,
Hastalıklara karşı
- Tak tak tak…
Güçlü olmak gerekir,
- Kim o?
Temiz hava, bol güneş
- Ben bay mikrop
Sağlığa iyi gelir.
- Ne istiyorsun?
Yalnızca bunlar yetmez,
- Seni hasta etmeye geldim.
Aşı da olmalıyız,
- Yooo beni hasta edemezsin!
Temizliği sevmeli,
- Bol bol uyudum, iyi gıdalarla beslendim,
Uykuyu tam almalıyız.
- Temiz bir çocuğum, aşı da oldum, beni
hasta edemezsin!
- Ben gidiyorum.
YENİ YIL (ŞARKI)
- Beni hasta edemezsin.
Gece yarısı saatler çaldı,
Annesi sabunlu su ile temizlik
Elde torbası yeni yıl geldi.
yapıyormuş,
Hoş geldin dünyamıza,
Mikrobun ayağı kaymış, yuvarlanmış,
Yeni yıl, yeni yıl.
Kendisi kapının dışında bulmuş.
Hoş geldin aramıza,
Yeni yıl, yeni yıl.
Herkes sevinsin,
BİLMECELER
Yeni yıl geldi.
Gülsün eğlensin,
Ben giderim, o gider,
Yeni yıl geldi.
Yanımda tık tık eder. (KALP)
Hoş geldin aramıza,
Güneş girmeyen eve
O girer seve seve. (DOKTOR)
Yer altında turuncu minare. (HAVUÇ)
Her şeyi görür,
Yeni yıl, yeni yıl,
Hoş geldin dünyamıza,
Yeni yıl, yeni yıl.
Kendisini göremez. (GÖZ)
Mikropları öldürür,
Hastaları güldürür. (İLAÇ)
ÖZEL MUTLU DÜNYA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
Adres: 75.Yıl mah. 5349 sok. No: 9 - Manisa
Tel: 0.236.236 10 10
Web: www.mutludunya.net
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 221 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа