close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0059-K
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Nisan-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0059-K
Adresi : Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos
Yerleşimi
Kayışdağı Cad. Fizik Bölümü
Prof.Dr.Ahmet İNCE 34755
İSTANBUL / TÜRKİYE
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Direnç
Termometresi
-40 °C ile 90 °C arası
90 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 550 °C
arası
100 °C ile 650 °C arası
Suyun Üçlü Noktası
0,01 °C
Göstergeli Sıcaklık
Ölçer
-40 °C ile 90 °C arası
90 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 550 °C
arası
100 °C ile 650 °C
arası
650 °C ile 900 °C
arası
900 °C ile 1200 °C
arası
100 °C ile 650 °C
arası
650 °C ile 900 °C
arası
900 °C ile 1200 °C
arası
50 ºC ile 500 ºC arası
Sıvılı Cam
Termometre
Isıl Çift
Ölçüm Şartları
Tel
: 0 216 578 06 71
Faks
: 0 216 578 06 72
E-Posta : [email protected]
Website : http://yukal.yeditepe.edu.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Sıvı Banyolarda
0.007 °C
0.014 °C
0.037 °C
Blok Kalibratörde
0.09 °C
Referans Suyun
Üçlü Noktası
Hücresi ile
0.0003 °C
Açıklamalar
Buz noktası belirsizliği
dahil. Tüm tipler için.
Kalibrasyon
laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
Suyun Üçlü Noktası
Karşılaştırması
laboratuvarda yapılır.
0.007 °C
Sıvı Banyolarda
0.014 °C
0.037 °C
Buz noktası belirsizliği
dahil.
0.09 °C
0.6 °C
1.6 °C
Tüm tipler için.
Kalibrasyon
laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
Üç Bölgeden
Isıtmalı Tüp
Fırında
1.8 °C
2.0 °C
2.3 °C
Tüm tipler için.
Kalibrasyon
laboratuvarda yapılır.
Yüzey Sıcaklık
Kalibratöründe
1.2
Yüzey sensörlü
termometre tipleri
Blok Kalibratörde
-40 °C ile 90 °C arası
90 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 550 °C
arası
Sıvı Banyolarda
-40 °C ile 550 °C arası
Sıvı Banyolarda
0.01 °C
0.02 °C
0.04 °C
0.42 °C
Buz noktası belirsizliği
dahil. Tüm tipler için.
0,01 ºC çözünürlüklü
termometre için.
Buz noktası belirsizliği
dahil. Tüm tipler için
(eksi sıcaklıklarda B
tipi hariç) Kalibrasyon
Laboratuarda yapılır.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0059-K
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0059-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
(Isıl Çift Devam)
Blok Kalibratörler
Radyasyon
Termometresi
Kumpas
Mikrometre
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Blok Kalibratörde
Kalibrasyon
±0.54 ºC
±1.6 ºC
±2.1 ºC
Tüm tipler için.
Kalibrasyon
laboratuvarda ve
yerinde yapılır.
100 °C ile 1200 °C
arası
Üç bölgeden
ısıtmalı tüp fırında
±2.6 ºC
Tüm tipler için.
Kalibrasyon
laboratuvarda yapılır.
100 °C ile 650 °C
arası
650 °C ile 900 °C
arası
900 °C ile 1200 °C
arası
Kararlılık ve
Sıcaklık Dağılım
Ölçümü
±0.9 °C
±1.8 °C
±2.4 °C
EURAMET/cg-13/v.01
Klavuzuna göre
-40 ºC ile 90 ºC arası
50 ºC ile 100 ºC arası
200 ºC ile 300 ºC
arası
400 ºC ile 500 ºC arası
600 ºC ile 700 ºC arası
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
(referans siyah
cisim
kullanılarak)
İç, dış, derinlik
ölçümü
400 mm' ye kadar
0,01 mm
Dış Çap
0,001 mm
0,01 mm
0,001 mm
1.2 ºC
1.2 ºC
1.8 ºC
1.8 ºC
2.7 ºC
20 µm Mekanik
10 µm Dijital
2 µm Mekanik
0,8 µm Dijital
Mastar bloklar ile
100 mm' ye kadar
( Komparatör )
ULM 600 Üniversal
Ölçüm Cihazı ile
6+L/33 µm - Mekanik
1,5+0,12L µm - Dijital
L=[m]
Paralel Blok Mastar
0 mm-100 mm arası
Paralel Blok Mastar
Kalibratörü ile
Çelik
Açıklamalar
100 °C ile 650 °C
arası
650 °C ile 900 °C
arası
900 °C ile 1200 °C
arası
0-100 mm
Ölçü Saati
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(0,12 +1,1 L) µm
L=[m]
ε=0,99 ve 1.0
(emissivite)
VDI/VDE/DGQ
2618-9.1 rehber
dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618-10.1 rehber
dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618-11.1 rehber
dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
VDI/VDE/DGQ
2618-3.1 ve DIN EN
ISO 3650
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0059-K
Revizyon No: 05 Tarih: 01-Nisan-2014
AB-0059-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Halka Mastar
3 mm-150 mm arası
ULM 600
Üniversal Ölçüm
Cihazı ile
Paralel Blok Mastar
Kalibratörü
100 mm' ye kadar
0,01 µm
Düz Ayar Tampon
Mastar
3-150 mm
Dış Çap Ölçümü
6 Adet Ölçüm
Vida Halka Mastar
3-150 mm
Temel Bölüm
Dairesi
Adım:0,455- 4 mm
Vida Tampon Mastar
1-150 mm
Temel Bölüm
Dairesi
Adım:0,17- 3,2 mm
(1,9+L/20) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-4.8
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
Uzun Paralel Mastar
Blok
100-550 mm
ULM 600 Üniversal
Ölçüm Cihazı ile
(0,3+1,5.L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-3.1 ve DIN EN
ISO 3650
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
ULM 600 Üniversal
Ölçüm Cihazı ile
(0,4+1,4.L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-3.1 ve DIN EN
ISO 3650
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
Mikrometre Ayar
Çubuğu
25-100 mm
125-500 mm
(1 + 1,6∙L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-4.1 ve DIN 2250
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
0,05 µm
EURAMET cg 2/v02
dokümanına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
(0,56 + L/25) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-4.1
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
(2 + 0,8∙L) µm
L=[m]
VDI/VDE/DGQ
2618-4.9
dokümanlarına uygun
olarak hazırlanmış
kalibrasyon prosedürü
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content