close

Enter

Log in using OpenID

çift anadal / yandal başvuru takvimi ve koşulları icin tıklayınız

embedDownload
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL / YANDAL BAŞVURU TAKVİMİ VE KOŞULLARI
Başvuru Tarihleri: 08 Eylül 2014 - 10 Eylül 2014
İlgili Fakülteler Tarafından Değerlendirmelerin Yapılması: 11 Eylül 2014-12 Eylül 2014
Sonuç İlanı: 15 Eylül 2014
Kesin Kayıtların Yapılması: 17 Eylül 2014 - 18 Eylül 2014
BAŞVURU KOŞULLARI
A.
Çift Ana Dal Programları
.
Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvuru formu ve transkript ile başvurur.
·
Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken
3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
·
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki alınan tüm kredili
derslerden geçer not alınmış olunmalıdır.
·
Genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmalıdır.
·
Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’ de
bulunulmalıdır.
·
Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine
getirmiş olması zorunludur.
.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarı şartı aranır.
·
Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurullarının onayı
ile kesinleşir
B.
Yan Dal Programları
·
Yandal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına başvuru formu ve transkript ile başvurur.
·
Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki alınan tüm kredili
derslerden geçer not alınmış olunmalıdır.
.
Öğrenci, kontenjan ilan edilmiş olan yan dal programına, anadal lisans programının en
erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
.
Genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 olması gerekir.
·
Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurullarının onayı
ile kesinleşir
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden dersleri İngilizce olarak
okutulduğu yandal programına başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksek Okulu tarafından yapılan veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldığını gösterir
sınav sonuç belgesi getirmesi gerekmektedir.
.
GEREKLİ BELGELER
1.Başvuru formu.
YBÜ Öğrenci İşleri internet adresinden temin edilebilir.
2.Transkript
·
YBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilebilir.
·
Başvurusu kabul edilen adaylara ilgili YBÜ internet adresinden bildirim yapılır.
·
Gerekli belgelerin çıktısı alınıp doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim
edilmesi gerekmektedir.
·
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim
yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda ilgili evrak iade
edilmez.
.
Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili
yönergeleri, başvurmak istedikleri programın özelliklerini (programda yer alan dersler,
önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri önerilir
İLETİŞİM ve BAŞVURU FORMUNUN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Adres: Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara
Tel : 0(312) 324 15 55 - 0 (312) 324 15 03
Dahili Tel: 1370,1371 ve 1134
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content