close

Вход

Log in using OpenID

Cyber Knife Radyocerrahi Cihazi

embedDownload
CyberKnife® Radyocerrahi Cihazı
Aydın ÇAKIR, Ph.D.
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
..dünümüz , bugünümüz…
Cyberknife Genel Özellikleri
CyberKnife® Robotic Radyocerrahi Sistemi
•
<1 mm. altında doğrulukla Radiocerrahi
•
Imaj guide radyoterapi:
• Tumor ve hasta hareketinin otomatik izleme ve
düzeltme
•
Uygulamalar:
• Intracranial – frameless
• Spinal – sınırsız erişim
• Tüm vücut – akciğer, pancreas, karaciğer, prostate, vb.
Intracranial & Extracranial Tedaviler
CyberKnife® Robotic Radyocerrahi Sistemi
 Bu sistemde robotik kola monte
edilmiş kompakt bir 6-MV X
band lineer hızlandırıcı,
 Altı hareket serbestliği olan
robotik kol, lineer hızlandırıcıya
hasta
etrafında
konum
değiştirme olanağı sağlar.
 Görüntüleme sistemi için,
tane kilovoltaj X-ışını tüpü,
 Altı hareket serbestliği
tedavi masası,
iki
olan
 Synchrony ile solunum izleme.
CyberKnife® Robotic Radyocerrahi Sistemi
 Vücut
üzerinde,
insan
anatomisine
uygun şekilde 200
adet nokta hayali bir
küre
üzerinde
belirlenmiştir.
 Her noktaya 6 farklı
açıdan (x,y,z,-x,-y,-z)
ışınlama
olanağı
vardır.
CyberKnife® Robotic Radyocerrahi Sistemi
Hedef radyolojik görüntüleme sistemi yardımıyla anlık olarak izlenir. Hedefte
herhangi bir konum değişikliği varsa, Linak bu konum değişikliklerini
kompanse edecek şekilde robot sayesinde konumlandırılır.
CyberKnife® Robotic Radyocerrahi Sistemi
Hassas doz algoritmaları
Targetin doğru görüntülenmesi
Fraksiyonlararası hareketin
tespiti/ düzeltilmesi
Kolimatörler
•
•
12 fixed kolimator – 5 mm to 60 mm çapında.
Iris variable collimator – tungsten 5 mm to 60 mm çapında.
Cyberknife izleme algoritmaları
6D SKULL
X SIGHT
SPINE
SYNCHRONY
(Respiratory
Motion Tracking)
X SIGHT
LUNG
FIDUCIAL
6D Skull Tracking
System
6D Skull İzleme Algoritması




Kafatası kemik yapısı kullanılır.
Invaziv bir uygulama yoktur.
Termoplatik maske kullanımı
Intrakranyum olguları + C2-C3 seviyesi
 Planlama-DRR referans
görüntüsü-Alignment
Center
 Tedavide-Anlık X-ışını
görüntüleri - Imaging
Center
 Anlık alınan iki radyolojik
görüntüyle DRR
görüntülerini karşılaş.
(33 çift 2B DRR ile )
Hassas şekilde set up
3 doğrusal (x,y,z)
3 Açısal (pitch, yaw, roll)
Xsight™ Spine Tracking
System
Xsight Spine Tracking Algoritması
Xsight Spine Tracking Algoritması
DRR (from CT)
Image A
Image B
Live kV image
Xsight Spine Tracking Algoritması
81 doğrulama noktası
Point of Interest
DRR Image
Corresponding Point
Live Image
Fiducial Tracking
System
Fiducial Tracking Algoritması
Prostat, pankreas, karaciğer gibi yumuşak doku
gerektiğinde tüm akciğer lezyonlarında uygulanır.
hedeflerde
ve
Fiducial Tracking Algoritması
Nereye Kaç Tane
İşaretleyici?
 Kemik yapı olmadığı yerlerdeki «tracking» için
 Toplam hata kullanılan fiducial sayısına bağlı
 Tavsiye edilen: 4-6 fiducial
 CT çekimi en az 1 hafta sonra
mean targeting error
 Çap 0,7 - 1,2 mm; Uzunluk 3 – 6 mm
 En az 3 fiducial – rotasyon
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
3
4
5
number of fiducials
6
Fiducial Tracking Algoritması
Xsight™ Lung Tracking
System
Xsight Lung Tracking Algoritması
Fiducel işaretçiler olmaksızın akciğer içindeki lokal tümörleri izlemek için
kullanılır. Tümör ile akciğer arasındaki kontrast farkından
yararlanılarak tümör takibi yapılır.
Xsight Lung izleme yöntemi sadece düzlemsel yer değiştirmeleri
hesaplayabilmektedir.
Xsight Lung Tracking Algoritması
Tümörün izlenebilmesi için;
•Tümör mediasten, omurga gibi yapıların arkasında ise kontrast farkı ayırt
edilemez.
•Tümörün boyutu tüm yönlerde en az 15 mm çapa sahip olmalıdır.
Synchrony® Respiratory Tracking
System
Synchrony® Respiratory Tracking Algoritması
 Tümörün solunuma bağlı
hareketi ciddi hedefleme
sorunu yaratır
 Konvansiyonel solunum
kompansasyon teknikleri
planlama marjları gerektirir.
 Respiratory Gating
 Breath Holding
Synchrony® Respiratory Tracking System
CyberKnife Sistemi
Solunum siklusu süresinde target
hareketlerini dinamik olarak izler
Hastanın serbest solunumu esnasında
tedavi devam eder
Hedefleme doğruluğu: 0.75 mm
GTV’ye küçük marj
Çevre dokuların maksimum korunması
sağlanır
Synchrony® Respiratory Tracking System
 Hareketli hedeflerin tedavisi için ;
Özellikle AC ve Karaciğer, Böbrek, Pankreas ve diğer batın
tedavileri
 Senkroni Yeleği ve 3 LED
3 adet LED ve Kamera ile solunum modelleme
 Solunum döngüsü boyunca tümör lokasyonu bilgisi
Robot solunuma dayalı ve/veya hasta hareketinden kaynaklı hedef
sapmalarını düzeltir.
 Kullanıldığı İzleme Algoritmaları;
Fiducial, X-Sight Lung, LOT 1 view
Synchrony® Respiratory Tracking System
Çalışma Prensibi:
 İç (Internal) Hareket
Fiducial
Direk Tümör (XLT, LOT-1 view)
 Dış (External) Hareket
LEDler
 Korelasyon Modeli
İç ve Dış hareketler arasındaki ilişki
Dış harekete bağlı olarak iç
hareketi belirler.
Synchrony® Respiratory Tracking System
Cyberknife ® Robotik Radyocerrahi
Sisteminde Kalite Kontrol
Alan küçük, problem BÜYÜK !!!!
Stereotaktik radyocerrahide, 3D
konformal RT’den farklı olarak
küçük alanlar kullanılmaktadır.
Radyasyon dozimetrisinde küçük
alan
tanımlaması
hala
subjektiftir.
3x3
cm2’den
küçük
alan
boyutlarında
yapılan
doz
ölçümleri ve hesaplamaları özel
dikkat gerektirmektedir.
QA Kaynakları
Doz verimi ölçümü
•Doz verimi ölçümü 60 mm çapındaki
sabit kolimatörle yapılır.
• Kolimatör
takıldıktan
sonra
CyberKnife cihazı için tasarlanmış olan
kafes (birdcage) yerleştirilir.
•Doz verimi ölçümü, IAEA TRS–398
protokolüne göre yapılır.
AQA Testi
CyberKnife
cihazının
hedefleme
doğruluğunu ölçen bir testtir.
Radyoopak metal bir küre içeren
AQA fantomuna yatay ve dikey
olarak iki adet film yerleştirilir.
Bir AP ve bir lateral ışın içeren QA
planı yapılır.
Fantom bu plan doğrultusunda
ışınlanır.
Filmler özel bir yazılım programıyla
değerlendirilir.
Günlük olarak yapılır.
AQA Testi
Otomatik kalite kontrol
Robotun pozisyonlama
hatasını ölçmeye yarar
Merkez kayması<1mm olmalıdır.
AQA Testi
AQA Testi Bulguları
MERKEZDEN SAPMA
DEĞERLERİ
X yönünde;
0,10±0.18 mm
Y yönünde;
-0,31±0,21 mm
Z yönünde;
0,33±0,16 mm
olarak bulunmuştur.
E2E (End to End) testi
Tedavinin verilişindeki
toplam hatayı verir.
Tüm izleme yöntemleri için
yapılır.
E2E testi sonucu sapma
<0.95mm
hareket takip sistemi için
<1,5mm den az olmalıdır.
E2E (End to End) testi
Senkroni’nin test edilmesi
Xsight Lung testi
DQA (Hasta planlarının kalite kontrolü)
Gafchromic®
Ölçümleri
EBT2/EBT3
Film
ile
2D
Doz
Gama Analiz yöntemi
Gamma index metodu; ölçülen
dozu referans olarak kullanıp doz
farkı (dose difference) ve doz
mesafe
uyumuna
(DTA,
distance-to-agreement)
dayanarak hesaplama yapan bir
değerlendirme yöntemidir.
•Doz
farkı,
hesaplanan
ve
ölçülen
dağılımların
karşılaştırılmasında aynı noktada farklı doz okunan bölgeleri
gösterir.
•DTA, herhangi bir noktada ölçülen doz ile hesaplanan
dağılımda bu doz değeriyle aynı değere sahip olan doz
noktası arasındaki mesafedir.
Gama Analiz yöntemi
Gama Analiz yöntemi
%50’lik hattın aşağısı baskılanacak!!!
DTA 2mm %2; %90 passDTA 3mm %3 ; %90 pass-(Synchrony)
Görüntüleme Sistemleri
Parametre
Metod
Tolerans
Sıklık
kVp doğruluğu
kVp meter
+/- (%5)
Yıllık
mA doğruluğu
Diagnostik i.odası
+/- (%20)
Yıllık
Exposure tekrar.
Diagnostik i.odası
Var.<0.10
Yıllık
TG74
Imager pos. tekrar.
Isopost
+/- 2 pixel
3 aylık
Bozuk pixel ist.
Accuray
(AAPM -
Günlük Kalite Kontrol Programı
Parametre
Tolerans
Güvenlik interlok.(oda,konsol EMO), anahtar
Fonksiyonel
Audio monitor, CCTV
Fonksiyonel
Warm up 6000 MU açık iyon chamber,
3000 MU kapalı iyon chamber
Cihaz out-put
<%2, şayet >%2 ise
kalibrasyon gerekir
Laserler
<1 mm.
AQA test
<1 mm.
Aylık Kalite Kontrol Programı
Parametre
Tolerans
Güvenlik interlok.
Fonksiyonel
Enerji stabilitesi
%2
Beam simetri
>%3
Cihaz out-put
<%2
Imager alignment
1 mm. veya merkezi pixel ±2 pixel
Kontrast, uzaysal doğruluk,kötü pixel
analizi
CT QA (uzaysal doğruluk,elektron
yoğun.)
Task Group 66
Beam lazer doğruluğu (CAX)
0,5 mm.
Intracranial ve extracranial E2E (her
izleme yöntemi için)
<0,95 mm.
<1,5 mm. Motion track.
Nonisocentric patient DQA
DTA 2mm/%2;
DTA 3mm/%3 Senkroni
Yıllık Kalite Kontrol Programı
Parametre
Tolerans
EPO/EMO(Emergency Power/Motion
Off) buton
Fonksiyonel
TG51 veya IAEA TRS-398
Beam data kont. (TPR,OCR,out-put
faktör)
>1% kalibrasyon gerek.
Dose out-put linearity, düşük MU/beam
>1% kalibrasyon
Imager kVp doğruluğu
TG53 parametreleri
TG53 referansları
CT QA
TG 66
Data güvenliği verikasyonu
Path kalibrasyonu
Aylık QA
Günlük QA
Her nod <0,5mm
Ugrade sonrası Kontrol Programı
Durum
İşlem
Tolerans
Software güncellenmesi
Hasta exclusion zone
Fonk.
Beam data güvenliği
Fonks.
Imager değişimi
Imager doğruluğu, kötü
pixel, uzaysal
doğruluk,kontrast,
E2E test
•
Stereotaktik radyocerrahide, 6 cm’den küçük tümörler, çok küçük marjlar
(<2mm) ile tek veya az sayıda fraksiyonda çok yüksek radyasyon dozları
ile ışınlanmaktadır.
•
Çok küçük marjlar ile tedavinin verilmesi, tedavide kesin doğruluğu
gerektirir.
•
Buradaki doğruluk, hedefe istenen dozu planlandığı şekilde vermektir ve
bu, izleme yöntemi ile yakından ilişkilidir.
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 702 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа