close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GEN. MÜD.
Çevre Kor.ve Kont. Dairesi Başk.
Akreditasyon No: AB-0056-T
Revizyon No: 09 Tarih: 22 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0056-T
Adresi :
Gaziler Cad. No: 373
Halkapınar 35110
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0 232 293 66 66
Faks
: 0232 2936584
E-Posta : [email protected]
Website : www.izsu.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su / Atıksu
pH Tayini (Laboratuvar ve Saha Ölçümü)
Elektrometrik Yöntem
SM 4500 H⁺B
Su / Atıksu
Klorür Tayini
Arjentometrik Yöntem
SM 4500 Cl ⁻ B
Su / Atıksu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
Açık Reflaks Yöntemi
SM 5220-B
Su / Atıksu
Yağ-Gres Tayini
Kısmi Gravimetrik Yöntem
SM 5520-B
Su / Atıksu
Serbest Klor Tayini
İyodometrik Yöntem
SM 4500 Cl ⁻ C
Su / Atıksu
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Yöntem
SM 2540-D
Su / Atıksu
Sülfür Tayini
İyodometrik Yöntem
SM 4500 S²⁻ F
Su / Atıksu
Metal Tayini (Al,Ni,Hg,Se,Ba,Sb,Pb,Cd, Cr,
Co, Zn,Cu,Mn,Fe,Na,As,B,Sn,Ag)
ICP-MS Yöntemi
SM 3125 B
Su
İletkenlik Tayini
SM 2510-B
Su
Bulanıklık Tayini
(maksimum 200 NTU)
Nefelometrik Yöntem
SM 2130 B
Su
Kalsiyum Tayini
Titrimetrik Yöntem
SM 3500 Ca-B
Su
Magnezyum Tayini
Hesaplama Yöntemi
SM 3500 Mg-B
Su
Nitrit Tayini
Spektrofotometrik Yöntem
SM 4500 NO₂⁻ B
Su
Toplam Sertlik Tayini
Titrimetrik Yöntem
SM 2340 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GEN. MÜD.
Çevre Kor.ve Kont. Dairesi Başk.
Akreditasyon No: AB-0056-T
AB-0056-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 22 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su
Nitrat Tayini
Spektrofotometrik Yöntem
TS 6231
Su/Atık su
Anyon Tayini (F, Cl, NO₂, NO₃, SO₄, PO₄)
İyon Kromatografi Yöntemi
SM 4110 B
Su/Atık su
Katyon Tayini (Na, NH₄, K, Ca, Mg)
İyon Kromatografi Yöntemi
TS EN ISO 14911
Su/Atık su
Bromat Tayini
İyon Kromatografi Yöntemi
SM 4110 D
Su/Atık su
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
SM 5210-D
Su / Atıksu
Siyanür, Toplam Siyanür Tayini
Elektrot Yöntemi
SM 4500-CN C,F
Su / Atıksu
Siyanür, Toplam Siyanür Tayini
İyon Kromatografi Yöntemi
İZ-TD-74
(İşletme İçi Yöntem)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content