close

Enter

Log in using OpenID

CIP Nedir? Sistemin Amacı Nedir?

embedDownload
CIP Nedir?
Gözen Holding IT Departmanı tarafından
hazırlanmış olan Customer Informative Portal
(CIP), İnsan Kaynakları ve Operasyon yönetim
platformlarında kayıtlı tüm verileri, hizmet
verdiği kuruluşlar ve operasyonları yöneten
birimleri ile şeffaf olarak paylaşmak amacıyla
kurulmuştur. Customer Informative Portal (CIP)’a
www.gozensecurity.com/customerportal/
linki üzerinden giriş yapılabilmektedir.
Sistemin Amacı Nedir?
Sistemin amacı; kullanıcıların (yetkilendirilmiş kuruluşlar veya personel), Gözen Güvenlik
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından tanımlanan personelin aşağıda listelenmiş olan şirket içi
kayıtlı bilgilerinin raporlarına ulaşabilmesini sağlamaktır;
»» Özlük, performans, disiplin, ödül-ceza,
akademik eğitim bilgileri
»» SGK döküm-bordro bilgileri-puantaj bilgileri
»» Projede görevli Güncel Personel Listesi
»» Çalışılan Gündeki Personel Listesi
»» Proje Denetim ve Risk Analiz Raporları
»» Kalite Denetim Rapor bilgileri
»» İş Sağlığı ve Güvenliği (İlk Yardımcı, İSG
Ekipleri, Yangın Ekipleri Listesi ve Risk Analiz
Raporları)
»» Özellikli Personel Listesi
»» Nöbet – Tur bilgileri
SGK Döküm-Bordro BilgileriPuantaj Bilgileri
SGK Bildirim, Tahakkuk ve Ödendi Dekontları ile Puantaj
bilgileri görüntülenebilmektedir.
Güncel Personel Listesi
İlgili proje, istasyon veya uçuşta görev alan
güncel personel listelerini görüntülemeyi, özlük,
eğitim ve bordro gibi detaylı bilgilere ulaşmayı
mümkün kılmaktadır. İşe giriş ve çıkışlar nedeni
ile kadroda meydana gelen değişikler halinde
sistem, ilgili kullanıcıya otomatik güncelleme
uyarısı yapacaktır.
Günlük Görevli Personel Listesi
Sorgulama yapılan günde görevde bulunan personel isim listesine
ve vardiya bilgilerine ulaşım sağlanmaktadır. Geçici görevle
gönderilen personel isim bilgileri “kırmızı” ile belirtilmiştir.
Son bir ay içerisinde işe girişi yapılmış olan personel ise
“yeşil” ile belirtilmektedir.
Denetim Raporları
Gözen Güvenlik Hizmetleri Eğitim Ar-Ge Denetim
Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş personel tarafından,
ilgili proje, istasyon veya uçuşlara yönelik gerçekleştirilmiş
olan denetimlerin sonuçlarına ve Risk Analiz Raporlarına
ulaşma, iletme ve çıktı alma imkanı sağlanır.
Kalite Denetim Raporları
Şirketimizde uygulanmakta olan Kalite (ISO9001),
İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS18001) ve Bilgi
Güvenliği (ISO27001) Yönetim Sistemleri kapsamında,
gerçekleştirilmiş olan periyodik denetimlerle ilgili
raporlara doğrudan ulaşım sağlanmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Raporları
Projeye atanmış İSG Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve
Yardımcı Sağlık Personeli ile Yangın ve İlkyardımcı
Eğitimi almış sertifikalı & kimlikli personeller
listelenebilmektedir. Bununla birlikte; İSG Uzmanı
liderliğinde ISG Heyeti tarafından, sözleşmeli
müşteri firma operasyonunun icra edildiği
lokasyonlara yönelik hazırlanan İSG Risk Analiz
Raporları sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
Özellikli Personel Listesi
Görev yapılan lokasyonlarda bulunan özellikli personel (SRC Belgeli, ek lisan bilen, operatörler
(X-ray, ETD, MMTD, EDS, EDD , CCTV vb.) acil durum müdahele ekibi) listesine ulaşılabilmektedir.
Tur Kontrol Sistemi
Bina Tesis Güvenlik hizmeti verilmekte olan
lokasyonlarda, devriye görevinin kontrol
altına alınması amacıyla uygulamaya
sokulan «Tur Kontrol Sistemi» ile tüm
devriye süreci online izlenebilmektedir.
Eksik atılan turlar yaşanan olaylar hakkında
eş zamanlı bilgilenme imkanı sağlanır.
Admin
“Admin” olarak tanımlanmış kullanıcılar, Admin bölümünde, yeni kullanıcı tanımlayabilir,
tanımlanmış olan kullanıcılar için yetkilendirme yaparak hangi ekranları kullanabileceğini
belirleyebilir, var olan kullanıcıları listeleyebilir ve kullanıcı işlemlerini takip edebilir.
Müşteri Geri Bildirim
Müşteri Geri Bildirim bölümünde, olumlu & olumsuz
tüm görüşler yazılabilir ve doküman eklenerek, Gözen
Güvenlik Hizmetleri/Müşteri Hizmetleri Departmanı’na
bildirim yapılabilr. Bildirim sonuçları Müşteri Geri Bildirim
Listesi bölümünden takip edilebilir.
Sisteme Ulaşım Araçları
Program üzerinde yetkilendirilmiş kişiler,
web tabanlı sisteme aşağıdaki araçlarla
ulaşabilirler;
»» Desktop,
»» Tablet bilgisayar,
»» Smart Phone,
»» Palm,
»» IOS ve Android Uygulamaları
Sistemin Teknik Özellikleri
»» Internet Explorer 7 ve üzerini desteklemektedir. En iyi performansı Chrome tarayıcı
sağlamaktadır.
»» Minimum 720 * 1280 ya da daha fazla çözünürlükte ekran tavsiye edilir.
»» Değişik ekran çözünürlüklerine uyumludur.
Merkez Ofis
EGS Business Park Blokları
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No: 12/2 Kat: 16 D: 459-460 34149 Bakırköy, İstanbul, Türkiye
Tel:+90 212 465 53 53 - Fax:+90 212 465 53 30
Email: [email protected] - Web: www.gozensecurity.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content