close

Вход

Log in using OpenID

2. ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ

embedDownload
MİMARLAR ODASI
ANKARA ŞUBESİ
2. ULUSAL FOTOĞRAF
SERGİSİ
Başkan Turgut GÖKBERK'in
teklifi
üzerine, son elemeye kalan, 4 tanesi ödül
4 tanesinde mansiyon alacak bu
fotoğraflar bütün jüri üyeleri tarafından,
teker teker incelendi,
üzerlerinde
konuşuldu,
tartışıldı.
Verilen süre sonunda kapalı oy ile seçime
geçildi, bu seçim ile ödüle hak kazanacak
ilk 4 fotoğraf belli oldu. Sonuca göre
24/1, 29/1, 35/1, 37/2 sayılı resimler
ödül kesiminde yer aldılar.
31/3, 27, 31/2, 35/3, sayılı
de mansiyon almış oldular.
resimler
Ödüle seçilen 4 fotoğraf üzerinde yeniden
açılan konuşmalar sonucu yapılan gizli
oylamada :
24/1 sayılı
35/1 sayılı
37/2 sayılı
29/1 sayılı
görüldükleri
«ŞEHİRDE İNSAN» 2. ULUSAL
FOTOĞRAF SERGİSİ
JÜRİSİNİN
ÇALIŞMA
TUTANAĞI
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Fotoğrafçılık Kolu'nun
düzenlediği
«Şehirde İnsan» konulu 2. Ulusal yıllık
fotoğraf sergisine katılan ve Ön Jüri'nin
incelemelerinden
geçen
resimleri
değerlendirmek
için kurulan Büyük jüri,
5 Kasım Cuma günü saat 10.00'da
Ankara'da Konur Sokak
4/2'deki
Mimarlar Derneği salonunda
toplandı.
Sergi raportörlüğünün
açıklaması
dinlenerek, elde olmayan
nedenlerle
geciken sergi hazırlığının
tamamlanması
için çalışmalar 24 saat ertelendi.
6 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da
aynı salonda yeniden toplanan Büyük Jüri
başkanlığa Turgut GÖKBERK'i
seçerek
çalışmalarına
başladı.
Jüri dışından raportör olarak teklif edilen
Arif ŞENTEK'ın bu çalışmalara — oy
sahibi olmadan — katılması
kararlaştırıldı.
İlk konu olarak,
değerlendirmede
uygulanacak yöntem üzerinde
görüşüldü,
önerilen kriterler üzerinde
tartışılarak
şöyle bir karara varıldı; Jüri üyelerince
verilecck puan değerlerinin :
% 50 Anlatım gücü
% 25 Anlatım dili
% 25 teknik yetenek için olması
saptandı.
Ayrıca şehir-insan ilişkilerinin yarışma
şartnamesindeki
tanımlaması
özetlendi,
değerlendirmenin
bu özet ışığında ve
saptanan değer ölçüleri oranında
yapılmasına karar verilerek
elemelere
geçildi.
Birinci elemede yapılan inceleme sonunda
13/3, 14/3, 14/1, 37/3, 21/2,
51/1,
25/1, 18/1, 11, 20 sayılı fotoğraflar
saptanan değer ölçülerinin
gerektirdiği
puanı dolduramayarak
elendiler.
İkinci elemede Feyyaz ERPİ
tarafından
yapılan teklife uyularak, her jüri üyesi
tüm resimler arasından beğendiği 8 adet
fotoğrafı seçerek bu beğenisinin
nedenini,
saptanan kriterler çerçevesinde
açıkladı
ve savundu.
Bu şekilde bazı fotoğraflar
üzerinde
varılan ortak beğeniler, ortak değer
şeklinde belirince sona doğru yarışan eser
sayısı 17'ye indi : 37/1, 24/1,
31/2,
31/3, 29/1, 35/2, 11/1, 35/1, 27,
35/3, 7/1, 15/2, 36/2, 23/3,
28/3,
32/1
Üçüncü elemede jüri üyeleri bu 17 eser
arasından er, beğendikleri üçer adet
fotoğrafı seçti. Aynı yöntem ve aynı
koşullarla yapılan bu seçme sonucu
8 resim son elemeye kaldı :
24/1, 35/1, 7/1, 27, 37/2,
31/3,
29/1,
31/2
fotoğrafın
birinciliğe,
fotoğrafın
ikinciliğe,
fotoğrafın
üçüncülüğe,
fotoğrafın dördüncülüğe
anlaşıldı.
lâyık
Ayrıca 9/1, 7/1, 23/1 sayılı 3 adet
fotoğrafa Mimarlar Odası Yayın Kolu
tarafından Mimarlık Dergisi adına özel
ödül verildi.
Seçimlerin sonucu alındıktan
zarfları açıldı.
sonra
kimlik
Birinci ödülü kazanan
fotoğrafın
ERKAL
YAVİ'ye,
İkinci ödülü kazanan
fotoğrafın
BARBAROS
YÜKSEL'e,
Üçüncü ödülü kazanan
fotoğrafın
NURETTİN
UNUR'a,
Dördüncü ödülü kazanan
fotoğrafın
ALİ KARDAM'a ait olduğu anlaşıldı.
Ayrıca :
ERDOĞAN YAŞLICA, REHA GÜNAY
(2), BARBAROS GÜRSEL'in
eserlerinin
de mansiyona lâyık görüldüğü anlaşıldı.
Mimarlar Odası Yayın Komitesi
tarafından özel ödül verilen üç fotoğraf
sahibinin de FAHRİ
YETMAN,
GÜREL EĞECİOĞLU,
CEMAL
TURGAY olduğu görülerek
bütün
kazananların sergide adları açıklanarak
belirtilmesine karar verildi.
Başkan : TURGUT
GÖKBERK
Jüri Üyeleri : SELMİN
BAŞAK,
GÜLTEKİN
ÇİZGEN,
OKTAY
ERENTÜRK, FEYYAZ ERPİ, ORUÇ
MURADOĞLU, OZAN SAĞDIÇ,
HALİT
ULUÇ
7 Kasım
1971
1. ÖDÜL
Birey/Erkal
2. ÖDÜL
Yaşantı/Barbaros
Gürsel
Yavi
MANSİYON
Haydarpaşa G a r ı / R e h a Günay
MANSİYON
Vesait-i Nakliye/Re/?^ Giitıay
/sgglom&ımttMft
«MİMARLIK» DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Gecekondu/Gürel
Eğecioglu
«MİMARLIK» DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Dilenci/Cemal
Turgay
«MİMARLIK» DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Şehre Gelince/Fahri
Ye t man
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 038 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа