close

Enter

Log in using OpenID

ders bilgileri - Düzce Üniversitesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu

embedDownload
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖN-LİSANS PROGRAMI
2012-13 Bahar Yarıyılı
Dersin adı: CNC Elektro Erozyon
2. yıl - 4. yarıyıl
AKTS Kredisi: 3
Teorik: 2 s/hafta
3 s/hafta
Dersin Kodu: ENK-4109
Önlisans
Mesleki
Uygulamalı: 1 s/hafta
Türkçe
Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
Öğretim elemanları, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:
(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
Dersin Genel Amacı: Bu derste; Elektro Erozyon ve Tel Erozyon Tezgâhlarında üretim yapma yeterlikleri
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin
olmaları beklenmektedir: Elektro erozyon tezgâhını işe hazırlamak, Parça işleme parametrelerini bilmek, CNC
tel erozyon tezgâhını ve kontrol panelini kullanmak, Kesici tel seçmek, Basit mutlak ve artışlı program yapmak,
Simülasyon yapmak ve parça işlemek
Genel Yeterlilikler:
Üretken
Akılcı
Sorgulayan
Zamanı etkili kullanabilen
1.
2.
3.
4.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım ve uygulama
Dersin veriliş şekli:
Yüz-yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:
Okul Atölyesi
Önkoşul:
Temel İmalat İşlemleri, Bilgisayar Destekli Çizim, Teknik Resim
Eş dönemli koşul:
Yok
Önerilen ilave dersler
Yok
Dersin içeriği:




Elektro erozyon tezgâhını işe hazırlamak
Parça işleme parametrelerini bilmek
CNC tel erozyon tezgâhını ve kontrol panelini kullanmak
Kesici tel seçmek
 Basit mutlak ve artışlı program yapmak
 Simülasyon yapmak ve parça işlemek
Ders kategorisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Temel meslek dersleri
Uzmanlık/alan dersleri
Destek dersleri
Aktarılabilir beceri dersleri
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
x
Ders Kitabı:


T.C. MEB, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ders Notları
POYRAZOĞLU Oğuz, Elektroerozyon Tekniği, Teknik Eğitim VakfıYayınları, Ankara, 1994.
Yardımcı Okumalar:
İnternet kaynakları
Haftalık ders konuları:
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Tartışılacak/İşlenecek Konular
Elektro erozyon tezgâhının özellikleri, Elektro erozyon tezgâhının kısımları ,Elektro
erozyon tezgâhının çalışma prensipleri
Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları, Kontrol panel çeşitleri
Kontrol panel tuşları ve özellikleri, Elektro erozyon tezgâhı işleme yöntemleri,
Elektrot malzemeleri
Di elektrik sıvılar, Elektrot ve parça konumlandırma yöntemleri, Parça sıfırlama
yöntemleri
Elektro erozyon tezgâhı işletim modları, Elektro erozyon tezgâhı işleme
parametreleri
Örnek parça işleme uygulamaları
Tel erozyon tezgâhının özellikleri, Tel erozyon tezgâhının kısımları, Tel erozyon
tezgâhının çalışma prensipleri
Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları, Kontrol panel çeşitleri, Kontrol
panel tuşları ve özellikleri
Tezgâh programlama yöntemleri, Tel erozyon tezgâhı işleme yöntemleri Kesici tel
malzemeleri ve özellikleri
Tel bağlama yöntemleri, Tel pozisyonlama seçenekleri, İş parçası bağlama
yöntemleri
Kesme sıvısı çeşitleri ve özellikleri
CNC tel erozyon tezgâhlarında programlama esasları Konumlama sistemleri Mutlak
konumlama sitemi Artımlı konumlama sistemi
ISO İşlem ve hazırlık komutları Tel hareket yönü seçimi Çap telafileri ve ötelemeler
(offset)
Eğim açısı ayarlamak Simülasyon yapma seçenekleri, Köşe ve eğimlerde güç
dürme fonksiyonları, Jeneratör değerlerinin düzenleme işlemleri
Parça işleme örnekleri
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Sayısı
Katkı Payı
1
%20
1
1
%40
%40
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
14
Süresi
(Saat)
3
Toplam
İş Yükü
42
14
1
14
1
2
2
Sayısı
Etkinlikler
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
13
1
1
1
2
2
Toplam İş Yükü
13
2
2
75
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Çıktıları
1
1
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
4
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik
yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Endüstriyel kalıpçılık alanında kullanılan uygulamalar için gerekli olan modern
teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2
3
7
8
9
10
11
12
Teknik resim kurallarını, ilgili tanım ve kavramlar konularında temel bilgi ve
becerileri bilir ve uygular.
Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal
boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının
3
4
5
x
x
x
x
x
x
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer
bilgi kaynaklarını kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern
tasarım yöntemlerini uygular.
Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
2
x
x
x
x
x
x
13
14
farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir
Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri
yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine
sahiptir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği
konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında
farkındalığa sahiptir.
x
x
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content