close

Вход

Log in using OpenID

2 km

embedDownload
2013 YILI ÖZEL İDARE
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ
2013’te YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN YAPTIĞI ĠġLER
I. KAT ASFALT KAPLAMA
II. KAT ASFALT KAPLAMA
YOL GENİŞLETME VE YÜKSELTME
4 Km
86 Km
258 km
SANAT YAPILARI (MENFEZ)
8 Adet
KÖPRÜLER
2 Adet
PARKE TAŞI
ÇELİK KONSTRÜKSİYON HANGAR
GREYDERLİ YOL BAKIM ÇALIŞMASI
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
DOZERLİ YOL BAKIM ÇALIŞMASI
MENFEZ DOLGUSU
YENİ YOL
ASFALT ONARIMI
15950 m2
1 Adet
6971 km
15950 km
160 km
2500 m3
25 km
128 Km
2013 YILI ÖZEL İDARE
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ
ĠHALE AġAMSINDA
SÖZLEġME AġAMASINDA
DEVAM EDEN
BĠTEN
KALAN
AÇIKLAMA
TOPLAM
YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜD.
PROJE AġAMASINDA
2013 YILI ĠÇERĠSĠNDE YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN YAPTIĞI
PROJELĠ ĠġLER
-
1
1
12
93
-
-
107
TOPLU MAKĠNALI ÇALIġMA
AKYAKA BOYUNTAġ KÖYÜ SON HALĠ
Yeni Hali
AKYAKA BÜYÜKDURDURAN KÖYÜ SON HALĠ
Yeni Hali
AKYAKA HACIPĠRĠ KÖYÜ SON HALĠ
Yeni Hali
ARPAÇAY KARDEġTEPE-DAĞKÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
ARPAÇAY GÜVERCĠN YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
DĠGOR HASANCAN KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
DĠGOR ALEM-ÜÇBÖLÜKLER KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
DĠGOR SAKLICA KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
KAĞIZMAN BULANIK KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
KAĞIZMAN BÖCÜKLÜ-ġABAN KÖY YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
KAĞIZMAN AYDINKAVAK-KEġĠġKIRAN-YAĞLICA GRUP
KÖY YOLLARI SON HALĠ
Yeni Hali
MERKEZ BAġGEDĠKLER GRUP KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
MERKEZ ALÇILI – DAVULKÖY KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
MERKEZ ÇAMURLU KÖY YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
MERKEZ BOĞATEPE YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
MERKEZ TÜRKMEġEN – ARSLANĠZĠ KÖY YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
MERKEZ KÜÇÜKYUSUF KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SARIKAMIġ BOYALI GRUP YOLU SON HALĠ
SARIKAMIġ BOYALI GRUP YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
SARIKAMIġ OTELLER BÖLGESĠ YOLU
Eski Hali
Yeni Hali
SARIKAMIġ BELENCĠK GRUP YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SELĠM GÜRBÜZLER GRUP KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
KOġAPINAR KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SELĠM KATRANLI KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SELĠM ORTAKALE-ESKĠGAZĠ KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SELĠM MOLLAMUSTAFA KÖY YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SUSUZ KALECĠK KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SUSUZ DOYUMLU KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SUSUZ ERDAĞI KÖYÜ YOLU
Yeni Hali
Eski Hali
SUSUZ ÇIYRIKLI KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
SUSUZ YAYLACIK KÖYÜ YOLU SON HALĠ
Yeni Hali
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Merkez Ve İlçe Şantiyelerimizin Toplu Makinalı Çalışmaları
KARS MERKEZ BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR:
ALÇILI-DAVULKÖY: 6 KM
BAŞGEDİKLER-HAMZAGEREK: 5 KM
ASLANİZİ-TÜRKMEŞEN: 5 KM
K. YUSUF: 5 KM
ÇAMURLU: 3 KM
B. VE K. BOĞATEPE: 3 KM
Toplam: 27 km
KAĞIZMAN BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR:
DUT-TOMRUKTAŞ: 6 KM
BULANIK: 6 KM
BÖCÜKLÜ-ŞABAN: 8 KM
KAĞIZMAN YAĞLICA-DİGOR YAĞLICA: 4 KM
KEŞİŞKIRAN GRUP KÖY YOLU: 24 KM’LİK YOLUN 14 KM’Sİ TAMAMLANMIŞTIR Çalışmalar
devam etmektedir.
Toplam: 38 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Merkez Ve İlçe Şantiyelerimizin Toplu
Makinalı Çalışmaları
SUSUZ BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR
DOYUMLU: 1 KM
ERDAĞI: 5 KM
KALECİK: 5 KM
B. ÇATAK: 2 KM
YAYLACIK KÖY YOLU: 6 KM
ÇIYRIKLI KÖY YOLU: 6 KM
Toplam: 25 km
AKYAKA BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR
HACIPİRİ: 4 KM
B. VE K. DURDURAN: 4 KM
BOYUNTAŞ-SÜNGÜDERESİ: 5 KM
Toplam: 13 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Merkez Ve İlçe Şantiyelerimizin Toplu
Makinalı Çalışmaları
ARPAÇAY BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR:
GÜVERCİN: 7 KM
KARDEŞTEPE-DAĞKÖY YOLU: 9 KM’LİK YOLUN 5 KM’Sİ
MELİKKÖY : 5 KM
Toplam: 17 km
DİGOR BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR
ALEM-ÜÇBÖLÜKLER: 9 KM
YEMENÇAYIR: 2 KM
HASANCAN KÖY YOLU: 6 KM
SAKLICA KÖY YOLU: 3 KM
Toplam: 20 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
SARIKAMIŞ BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR
BELENCİK KÖY YOLU : 12 KM
OTELLER BÖLGESİ: 3 KM
ORBAY KIŞLASI : 8 KM
ŞEHİT HALİT KÖY YOLU: 2 KM
ŞEHİTEMİN-GECİKMEZ: 3 KM
AKKOZ-AKKOZ YAYLA : 2 KM
BOYALI GRUBU : 8 KM
KOZAN KÖY YOLU: 6 KM
Toplam: 44 km
SELİM BİTEN TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR
KOŞAPINAR KÖY YOLU : 5 KM
GÜRBÜZLER GRUBU: 17 KM
LALOĞLU KÖY YOLU: 4 KM
SARIGÜN KÖY İÇİ: 3 KM
KARAHAMZA KÖY YOLU : 1 KM
Toplam: 30 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Hedeflenen
Biten
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Selim
Sarıkamış
Kağızman
Susuz
35 km
15 km
15 km
20 km
30 km
35 km
35 km
15 km
27 km
13 km
17 km
20 km
30 km
44 km
38 km
25 km
Toplam
200 km
214 km
500
0
214
Biten
Devam Eden
-8 km
-2 km
2 km
--9 km
3 km
10 km
0
Devam Eden
24
Yapılacak
Yapılacak
Toplam
4
20
-
27 km
13 km
21 km
20 km
30 km
44 km
62 km
25 km
24 km
238 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
SELİM YAYLACIK KÖYÜ MENFEZ YAPIM İŞİ
TAMAMLANMIŞTIR.
Kağızman Bulanık Köyü içi 2 Adet Köprü Yapım İşi’nin Tamamlanmıştır.
Kars Merkez Çığırgan Köyü Menfez Yapım ĠĢi
Ġnkaya Köyü Menfez Yapım ĠĢi
Güllüce Köyü Menfez Yapım ĠĢi
Merkez K. Yusuf Köyü Menfez Yapım İşi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Bozyiğit Menfez
Gülyüzü Menfez
Selim Cavlak Köyü 2.250 m² Kilitli Parke Yapım ĠĢi
Selim Sarıgün Köyü 9100 m² Kilitli Parke Yapım ĠĢi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
İŞİN ADI
Selim Yol ve Ulaşım Şantiyesi Çelik Konstrüksiyon
Hangar Yapım İşi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Selim Yaylacık 4 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Sarıkamış Başköy grubu 27 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
Merkez Gelirli 8 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
2013 YILI ÖZEL İDARE
2013 Yılı Yol ve UlaĢım Hizmetleri
2. KAT SATHĠ KAPLAMALAR
YALINKAYA KÖY YOLU
DERECĠK KÖY YOLU
2.Kat Asfalt Yapım ĠĢi
İlçe
Merkez
Sarıkamış
Selim
TOPLAM
Toplam Km
42
33
12
87 km
2.Kat Asfalt Yapım ĠĢi Grafiği
Selim 12
Merkez 42
SarıkamıĢ 33
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI
2013 YILINDA TARAFIMIZCA YAPILAN YENĠ YOLLAR
KÖRPINAR: 10 km
ÇAYARASI:
8 km
POLATKÖY: 3 km
KANLIYAYLA:
3 km
OTELLER BÖLGESİ: 1 km
TOPLAM 25 KM YENİ YOL
YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR.
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE YAPILAN ASFALT ONARIM ĠġĠ
İlçe
Toplam KM
AKYAKA
14
ARPAÇAY
10
KAĞIZMAN
6
MERKEZ
76
SARIKAMIŞ
10
SELİM
12
Toplam
128 KM
SARIKAMI
ġ5
SELĠM 12
MERKEZ
76
AKYAKA
14
ARPAÇAY
24
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI
2013 YILINDA ASFALT YAMA ÇALIġMALARIMIZ
CUMHURİYET: 5 km
DİKME: 4 km
GELİRLİ: 16 km
HAMAMLI: 5 km
AKBABA G.: 14 km
BOĞAZKÖY : 14 km
CEBECİ :
14 km
S.ALİSOFU: 5 km
MERKEZ SAHA: 2 km
DERECİK: 2 km
YALINKAYA: 3 km
HACIVELİ: 2 km
KOÇKÖY: 10 km
S.BAŞKÖY: 7 km
ÇAYARASI: 3 km
AKDAM: 3 km
AZAT : 14 km
SARIKAMIŞ TOKİ: 5 km
TOPLAM 128 KM YAMA
ÇALIŞMAMIZ
TAMAMLANMIŞTIR.
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI PROGRAM TASLAĞI
2014’te YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN HEDEFLEDĠĞĠ ĠġLER
Toplu Makinalı Çalışma
(MERKEZ)
Toplu Makinalı Çalışma
(DİGOR)
Toplu Makinalı Çalışma
(SUSUZ)
Esenkent-Üçbölük
14
Mahirbey Grubu
6
Kırçiçek Grubu
6
Maksutçuk Grubu
5
Varlı-Celal Grubu
6
Kiziroğlu Grubu
7
Çağlayan Grubu
4
Y.BaĢköy Grubu
6
B.Çatak Konutları
5
B.Aküzüm Grubu
4
Düzgeçit Grubu
7
Kırkpınar Konutları
3
Bostankale Grubu
6
Aksu Grubu
7
K.Yusuf Grubu
14
Toplam: 41 KM
Toplam: 31 KM
Toplam: 28 KM
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
Güdeli Menfez
Azat Menfez
Köseler Köprü
Mahirbey Menfez
-
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2. KAT SATHİ KAPLAMA
2. KAT SATHİ KAPLAMA
Yücelen grubu
Kırdamı grubu
12 km
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
Azat, Ataköy,Esenyazı,Çakmak, Ölçülü,
Halefoğlu,Boğazköy,Yücelen
57 km
2. KAT SATHİ KAPLAMA
6 km
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
Kırdamı Grubu
-
6 km
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI PROGRAM TASLAĞI
2014’te YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN HEDEFLEDĠĞĠ ĠġLER
Toplu Makinalı Çalışma
(KAĞIZMAN)
Toplu Makinalı Çalışma
(SELİM)
Toplu Makinalı Çalışma
(AKYAKA)
Çengilli Grubu
35
Akpınar Grubu
10
Yerlikavak Grubu
7
Çallı Konutları
5
Hasbey Grubu
5
Aslanhane Grubu
10
Y.Karagüney Grubu
4
Yenice-Darboğaz
7
ĠbiĢ Grubu
16
Karabağ Grubu
5
Damlapınar Grubu
10
Toplam: 49 KM
Toplam: 32 KM
Toplam: 33 KM
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
Çallı Köprü
1 Adet
Yamaçlı Menfez
-
Karabağ Menfez
1 Adet
2. KAT SATHİ KAPLAMA
2. KAT SATHİ KAPLAMA
Yaylacık Köyü
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
Çayarası, Akdam
5 km
1 Adet
2. KAT SATHİ KAPLAMA
4 km
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
ASFALT YAMA
ÇALIŞMASI
Cebeci Grubu
14 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI PROGRAM TASLAĞI
2014’te YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN HEDEFLEDĠĞĠ ĠġLER
Toplu Makinalı Çalışma
(SARIKAMIŞ)
Toplu Makinalı Çalışma (ARPAÇAY)
Odalar Grubu
15
Gülyüzü grubu
Karaurgan Grubu
15
Kararkale Grubu
BaĢköy Grubu
10
Bacıoğlu Grubu
3
3
Karaurgan
3
Carcıoğlu
2
GediksatılmıĢ
2
Akçakale
2
Atçılar
4
Akmazdam
3
Kümbet
2
Toplam: 40 KM
10
Toplam: 34 KM
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
KÖPRÜ-MENFEZ YAPIMI
AĢ.Sallıpınar Menfez
-
1 Adet
2. KAT SATHİ KAPLAMA
2. KAT SATHİ KAPLAMA
Koçköy yolu
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
10 km
ASFALT YAMA ÇALIŞMASI
Koçköy yolu
10 km
2013 YILI ÖZEL İDARE
KÖY YOLLARI PROGRAM TASLAĞI
2014’te YOL VE ULAġIM BĠRĠMĠNĠN HEDEFLEDĠĞĠ ĠġLER
II. KAT ASFALT KAPLAMA
YOL GENİŞLETME VE YÜKSELTME
SANAT YAPILARI (MENFEZ)
BİTÜMLÜ SICAK ASFALT (BSK)
KÖPRÜLER
YENİ YOL(AKYAYLA- GÜNĠNDĠ)
ASFALT ONARIMI
32 Km
288 km
6 Adet
150 Km
2 Adet
4 km
92 Km
YOL VE ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 KIŞ SEZONU KARLA MÜCADELE
YOL VE ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 KIŞ SEZONU KARLA MÜCADELE
İlçe Adı
Merkez
Akyaka
Kağızman
Arpaçay
Digor
Sarıkamış
Susuz
Selim
Toplam
Açılan Köy
Yolları
(Km)
465 Km
282 Km
1.229 Km
394 Km
328 Km
1.318 Km
243 Km
980 Km
5.239 Km
1400
1.318
1.229
1200
980
1000
800
600
400
200
0
465
394
282
328
243
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
17 190 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа