close

Enter

Log in using OpenID

ankara avrupa çalışmaları dergisi - Ankara Üniversitesi Dergiler

embedDownload
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA TOPLULUKLARI
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI
DERGİSİ
.
Yıl: 2014
Cilt: 13, Sayı:1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
İncitaşı Sokak No:10
06510 Beşevler / ANKARA
Tel: 0 (312) 213 66 55
Basım Tarihi: 19/09/2014
ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ
Yıl: 2014
Cilt: 13, Sayı: 1
İÇİNDEKİLER
M. Sait AKMAN
AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı:
Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
1
Murat AKTAŞ
Avrupa’da Yükselen İslamofobi
ve Medeniyetler Çatışması Tezi
31
Servet ALYANAK
AB Savunma ve Güvenlik Alımlarında İhale Usulleri
ve İhale Uygulamaları
55
Ersin EMBEL
Avrupa İçin Ortak Dış Politika Oluşturma Sürecindeki İlk Adımlar:
1973 Arap-İsrail Savaşı ve Avrupa Birliği
75
Bayram Ali EŞİYOK
Türkiye-AB Arasında Dış Ticaretin Teknolojik Yapısı, Rekabet Gücü
ve Endüstri-İçi Ticaret: Ampirik Bir Değerlendirme
91
Bilge FİLİZ
Cost-Benefit Analysis of EU Social Inclusion Policy Implementations
in Turkey
125
Burak KÜNTAY
Does the US Approach Differ Towards the EU
and Turkey’s Membership to the EU?
147
Selcen ÖNER
Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler
ve Türkiye’nin AB Üyeliği
163
ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ (2014)
ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES
Year: 2014
Volume: 13, Number: 1
CONTENTS
M. Sait AKMAN
The EU and the US Transatlantic Trade and Investment Partnership:
An Evaluation From Turkey’s Perspective
1
Murat AKTAŞ
Rising Islamophobia in Europe
and the Clash of Civilizations Theory
31
Servet ALYANAK
Awarding Procedures and Bidding Implementations in EU Defence
and Security Procurement
55
Ersin EMBEL
First Steps Towards A Common Foreign Policy for Europe:
1973 Arab-Israeli War and the European Union
75
Bayram Ali EŞİYOK
Technological Structure of the Foreign Trade Between Turkey and EU, Competitive Power and
Intra-Industry Trade: An Empirical Evaluation
91
Bilge FİLİZ
Cost-Benefit Analysis of EU Social Inclusion Policy Implementations
in Turkey
125
Burak KÜNTAY
Does the US Approach Differ Towards the EU
and Turkey’s Membership to the EU?
147
Selcen ÖNER
The Rise of Far Right in Europe, New ‘Othering’
of Immigrants and Turkey’s EU Membership
163
ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES (2014)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content