close

Enter

Log in using OpenID

11. Proje Sergisi Sonuçları - Hacettepe Üniversitesi Mühendislik

embedDownload
FAKÜLTE
DERECESİ
PROJE ADI
Mini İnsansız Hava Aracı
BİRİNCİ
Uçucu Küllerden Soğuk Bağlama (Peletleme) Yöntemiyle Hafif-İri Agrega Üretimi
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ Doğal Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Ambalaj
BÖLÜM
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ve ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM
DERECESİ
BİRİNCİ
Görme Engelliler için Doküman Okuma Asistanı
İKİNCİ
Etkileşimli Egzersizlerle Desteklenmiş Sağlıklı Bilgisayar
Kullanım Sistemi
ÜÇÜNCÜ
Ortak Hareket Örüntülerin Keşfedilmesi
BİRİNCİ
Mini İnsansız Hava Aracı
İKİNCİ
Düşük Güç Ev Güvenlik Sistemi
ÜÇÜNCÜ
LED Işık Gösterisi
BİRİNCİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
BİRİNCİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ
Antropometrik Veriler Kullanılarak Kalite Fonksiyon
Yayılımı İle Ergonomik Derslik Sandalyesi Tasarımı
Bir Çelik Fabrikasında Kesim Sonrası Kalan Kullanılabilir
Sac Metallerin Sınıflandırılması Ve Entegre Bir Takip
Sisteminin Geliştirilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde Yatak Yönetiminin
Araştırılması
Raspberry Pi ve hoparlör kullanarak düşük maliyetli taramalı
tünelleme mikroskobu yapımı
Germanyum Gece-Görüş penceresi yansıtmasız kaplama
çalışması
ÜÇÜNCÜ
Fotovoltaik Sistemlerden Alınan Verilerin Tcp/Ip Ağ
Bağlantısıyla İnternet Üzerinden Aktarılması
BİRİNCİ
Doğal Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Ambalaj
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
PROJE ADI
Sütte Antibiyotik Kalıntı Tespitine Yönelik Kit Üretimi
ÜÇÜNCÜ
Kırmızı Renk Maddesinin Üretimi Ve Süt Ürünlerinde
Kullanımı
BİRİNCİ
Uçucu Küllerden Soğuk Bağlama (Peletleme) Yöntemiyle
Hafif-İri Agrega Üretimi
İKİNCİ
Etimesgut-Bağlıca (Ankara) Yolunun Bağlıca Kesiminde
Yarma Şevlerinin Duraylılıklarının Değerlendirilmesi
ÜÇÜNCÜ
Ortaç-Asidik Volkanik Kayaçların İçerdiği Manyetit
Kristallerinin Oksidasyon Dokularının İncelenmesi
HİDROJEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAMI
NÜKLEER ENERJİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ
Kanal İstanbul Projesi'nin Su Kaynaklarına Etkisi
İKİNCİ
Alternatif Enerji İle Mühendislik Problemleri Çözümü
ÜÇÜNCÜ
Yeraltısuyu Kullanımının Göksu Deltası Ramsar Sulak
Alanına Etkilerinin Sayısal Akım Modellemesi İle Analizi
BİRİNCİ
Yaşayan Bitkilerden Elektrik Üretimi
İKİNCİ
Biyoyakıt Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Selülaz Enziminin
Rekombinant Bakterilerde Üretimi
ÜÇÜNCÜ
Hareketli Yatak Benzetimli Kromotografi Glikoz-Fruktoz
Ayrıma İşlemi
BİRİNCİ
Yağlı Tufalın Yüksek Hızda Karıştırma ve Sıcak Alkali
Ortamlarında Yağsızlandırılması
İKİNCİ
Deniz Suyunun Flotasyon Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
ÜÇÜNCÜ
Farklı Su Sıcaklıklarının Kollektör Soğurulum Mekanizması
Üzerindeki Etkileri
BİRİNCİ
Robot Güneşebakan
İKİNCİ
Engel Tanımayan Robot
ÜÇÜNCÜ
Otomatik Yazıcı
BİRİNCİ
KLT-40 Yüzen Nükleer Reaktörü için Nötronik, Kapalı Kanal
Termal Hidrolik Analizi
İKİNCİ
Okyanus veya Deniz Kenarında Bulunan Nükleer Santraller
için Tsunami Analizi
ÜÇÜNCÜ
Nükleer Santrallerden Salınan I131 ve Cs137 İzotoplarının
Üç Çeşit Bitkiye Geçişinin İncelenmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content