close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

embedDownload
2014 -2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
1-İŞLETME
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
10.00
16.00
09.00
09.00
09.00
17.00
10.00
18.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Türk Dili I
Matematik I(Z)
Toplumbilim (Z)
Ġktisada GiriĢ I(Z)
Bilgisayara GiriĢ
Hukukun Temel Kavramları(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Okut.Ġ.DĠZMAN
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Prof.Dr.Z.ETÖZ-Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Y.Doç.Dr.S.KAYA
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
ĠĢletme Biliminin Temel Kavramları(Z)
Doç.Dr.Y.ÇINAR
Information Technology in Busines and Socery Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
I
2-İŞLETME
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
17.00
18.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Ġstatistik(Z)
Mikro Ġktisat(Z)
Business Information Systems I
Kamu Maliyesi(Z)
Genel Muhasebe I(Z)
Yönetim ve Organizasyon(Z)
Borçlar Hukuku(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.F.GÖKGÖZ
Y.Doç.Dr.S.KAYA
Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
Y.Doç.Dr.Y.KARAHANOĞULLARI
Prof.Dr.K.GÜRDAL
Y.Doç.Dr.H.E.ERDOST ÇOLAK
Prof.Dr.A.KOCAMAN
3-İŞLETME
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
01.02.2015 Pazar
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
DERSLER
ġirketler Muhasebesi(Z)
Bireysel ĠĢ Hukuku(Z)
ġirketler Huk ve Kıy. Ev.Huk(Z)
Üretim Planlaması(Z)
Pazarlama Ġlkeleri(Z)
Finansal Yönetim(Z)
Contemporary Management I
Ġleri Yabancı Dil 5
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Y.Doç.Dr.G.B.YILDIZ
Prof.Dr.C.GÖLE-Y.Doç.Dr.H.ÇOġTAN
Doç.Dr.A.ÖZER
Y.Doç.Dr.ġ.SABAH
Prof.Dr.G.SAYILGAN
Dr.Ö.ATEġ
Okut.S.BAKANAY
4-İŞLETME
S.NO SINAVIN GÜN VE SAATİ
1
2
3
4
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
14.00
10.00
20.00
16.00
DERSLER
Uluslararası Ġktisat (S)
Kooperatifler Hukuku (S)
Türkiye Ekonomisi(S)
Sermaye Piyasası Hukuku (Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Dr.F.K.KIZILCA
Prof..Dr.K.ÖZKORKUT
Doç.Dr.O.S.ERDOĞDU
Prof.Dr.K.ÖZKORKUT
2014 -2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
5
6
7
8
9
10
11
12
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
01.02.2015 Pazar
01.02.2015 Pazar
16.00
16.00
18.00
16.00
18.00
12.00
18.00
20.00
Mali Analiz Teknikleri(Z)
Uluslararası ĠĢletme Politikası(S)
Vergi Hukuku I(Z)
Para Politikası(S)
Y.Doç.Dr.M.DOĞAN
Doç.Dr.D.ULAġ
Prof.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Doç.Dr.A.GÖKKUġ AKÇAĞLAYAN
Contemporary Business Issues I
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Prof.Dr.O.ÇELĠK
Dr.Ö.ATEġ
Okut.S.BAKANAY
Yönetim BiliĢim Sistemleri ve Uygulamaları(S)
Doç.Dr.F.GÖKGÖZ-Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
Ġleri Düzeyde Finansal Muhasebe(S)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content