close

Enter

Log in using OpenID

çankırı karatekin üniversitesi kimya mühendisliği bölümü 2014

embedDownload
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
GÜN
DERS
SAATİ
I. SINIF
08:30 09:15
KMÜ101-Kimya Müh. Giriş
M31109
09:30 10:15
KMÜ101-Kimya Müh. Giriş
M31109
10:30 11:15
KİM161-Kimya (Şb: 2) M31110
11:30 12:15
KİM161-Kimya (Şb: 2) M31110
13:15 14:00
14:15 15:00
15:15 16:00
Öğle Arası
MAT161-Matematik-I (Şb:3)
M31108
MAT161-Matematik-I (Şb:3)
M31108
MAT161-Matematik-I (Şb:3)
M31108
II. SINIF
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 2) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 2) MAT205-Diferansiyel
İktisadi ve İdari Bilimler
Denklemler (Şb: 1) M31109
Fakültesi
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 2) MAT205-Diferansiyel
İktisadi ve İdari Bilimler
Denklemler (Şb: 1) M31109
Fakültesi
Öğle Arası
III. SINIF
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım M31111
KMÜ319-Bor Teknolojisi
M11101
KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
Teknolojisi M11102
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım M31111
KMÜ319-Bor Teknolojisi
M11101
KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
Teknolojisi M11102
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım M31111
KMÜ319-Bor Teknolojisi
M11101
KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
Teknolojisi M11102
Öğle Arası
KİM261-Organik Kimya (Şb: 2) M31109
KİM261-Organik Kimya (Şb: 2) M31109
KİM261-Organik Kimya (Şb: 2) M31109
16:15 17:00
17:15 18:00
KMÜ101-Kimya Müh. Giriş-İÖ
M31109
KMÜ203-Fizikokimya-İÖ M11103
18:15 19:00
KMÜ101-Kimya Müh. Giriş-İÖ
M31109
KMÜ203-Fizikokimya-İÖ M11103
KMÜ203-Fizikokimya-İÖ M11103
19:15 20:00
08:30 09:15
09:30 10:15
10:30 11:15
SALI
11:30 12:15
13:15 14:00
14:15 15:00
15:15 16:00
16:15 17:00
TDİ101-Türk Dili-I (Şb:39)
M31109
TDİ101-Türk Dili-I (Şb:39)
M31109
MAT161-Matematik-I (Şb:3)
M31110
MAT161-Matematik-I (Şb:3)
M31110
Öğle Arası
YDİ101-Yabancı Dil-I (Şb: 9)
M31108
YDİ101-Yabancı Dil-I (Şb: 9)
M31108
ATA101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I (Şb: 3) M31107
ATA101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I (Şb: 3) M31107
18:15 19:00
19:15 20:00
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I M31108
MAT205-Diferansiyel Denklemler (Şb: 1) M31109
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I M31108
MAT205-Diferansiyel Denklemler (Şb: 1) M31109
Öğle Arası
KMÜ211-Elektrokimya
KMÜ213-Yüzey Kimyası
M31109
M31110
KMÜ211-Elektrokimya
KMÜ213-Yüzey Kimyası
M31109
M31110
KMÜ211-Elektrokimya
KMÜ213-Yüzey Kimyası
M31109
M31110
KMÜ213-Yüzey Kimyası-İÖ
M31110
KMÜ213-Yüzey Kimyası-İÖ
M31110
KMÜ213-Yüzey Kimyası-İÖ
M31110
09:30 10:15
EEM113-Elektrik Elektroniğin Temelleri
10:30 11:15
FİZ161-Genel Fizik-I (Şb: 1)
M31109
EEM113-Elektrik Elektroniğin Temelleri
ÇARŞAMBA
13:15 14:00
KİM161-Kimya (Şb: 2) M31107
14:15 15:00
KİM161-Kimya (Şb: 2) M31107
15:15 16:00
KİM161-Kimya (Şb: 2) M31107
Öğle Arası
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I-İÖ M31108
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I-İÖ M31108
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I-İÖ M31108
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler
M11102
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler
M11102
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler
M11102
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi M11101
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi M11101
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi M11101
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu M11101
Öğle Arası
EEM113-Elektrik Elektroniğin Temelleri
Öğle Arası
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 1) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 1) KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği
İktisadi ve İdari Bilimler
M31110
Fakültesi
İŞL483-İş Hukuku (Şb: 1) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği
M31110
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu M11101
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu M11101
16:15 17:00
17:15 18:00
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği-İÖ M31110
18:15 19:00
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği-İÖ M31110
19:15 20:00
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler-İÖ
M11102
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler-İÖ
M11102
KMÜ311-Mühendisler İçin
Deneysel Yöntemler-İÖ
M11102
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi-İÖ M11101
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi-İÖ M11101
KMÜ317-Toplam Kalite
Yönetimi-İÖ M11101
20:15 21:00
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu-İÖ M11101
21:15 22:00
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu-İÖ M11101
22:15 23:00
KMÜ315-Süreç
Optimizasyonu-İÖ M11101
08:30 09:15
TBT191-Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı (Şb: 15) M31111
09:30 10:15
TBT191-Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı (Şb: 15) M31111
İŞL481-Ticaret Hukuku - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KMÜ305-Isı Transferi M31107
FİZ161-Genel Fizik-I (Şb: 1)
M31109
FİZ161-Genel Fizik-I (Şb: 1)
M31109
Öğle Arası
İŞL481-Ticaret Hukuku - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KMÜ305-Isı Transferi M31107
10:30 11:15
PERŞEMBE
KMÜ319-Bor Teknolojisi-İÖ KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
M11101
Teknolojisi-İÖ M11102
KMÜ303-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I M31108
FİZ161-Genel Fizik-I (Şb: 1)
M31109
11:30 12:15
KMÜ319-Bor Teknolojisi-İÖ KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
M11101
Teknolojisi-İÖ M11102
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği M31107
08:30 09:15
FİZ161-Genel Fizik-I (Şb: 1)
M31109
Öğle Arası
KMÜ319-Bor Teknolojisi-İÖ KMÜ323-Yakıtlar ve Yakıt
M11101
Teknolojisi-İÖ M11102
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği M31107
KMÜ211-Elektrokimya-İÖ
M31109
KMÜ211-Elektrokimya-İÖ
M31109
KMÜ211-Elektrokimya-İÖ
M31109
17:15 18:00
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım-İÖ
M31111
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım-İÖ
M31111
KMÜ312-Bilgisayar
Destekli Tasarım-İÖ
M31111
11:30 12:15
KMÜ305-Isı Transferi M31107
İŞL481-Ticaret Hukuku - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğle Arası
13:15 14:00 KMÜ103-Teknik Resim M12203
KMÜ203-Fizikokimya M31107
14:15 15:00 KMÜ103-Teknik Resim M12203
KMÜ203-Fizikokimya M31107
15:15 16:00 KMÜ103-Teknik Resim M12203
KMÜ203-Fizikokimya M31107
Öğle Arası
16:15 17:00
17:15 18:00
18:15 19:00
CUMA
19:15 20:00
KMÜ103-Teknik Resim-İÖ
M12203
KMÜ103-Teknik Resim-İÖ
M12203
KMÜ103-Teknik Resim-İÖ
M12203
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği-İÖ M31110
KMÜ305-Isı Transferi-İÖ M31107
KMÜ201-Akışkanlar Mekaniği-İÖ M31110
KMÜ305-Isı Transferi-İÖ M31107
KMÜ305-Isı Transferi-İÖ M31107
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği M31107
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği M31107
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği M31107
08:30
09:30
10:30
11:30
09:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği-İÖ M31107
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği-İÖ M31107
19:15 20:00
KMÜ301-Kimya Mühendisliği Termodinamiği-İÖ M31107
Öğle Arası
Öğle Arası
Öğle Arası
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
283 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content