close

Enter

Log in using OpenID

7 25.02.2014 KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile

embedDownload
7
25.02.2014
KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:2) Fakülte Yönetim Kurulunun 08.08.2012 tarih ve 31/26 sayılı kararı ile
görevlendirilen, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Gazi Huri’nin 0108.2012-01.08.2013 tarihleri arasında ABD Maryland The Johns Hopkins Üniversitesinde yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi edinildi.
KARAR NO:3) 28 Şubat 2014 tarihinde Fakültemiz Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri
(Cuma Toplantıları) çerçevesinde düzenlenen “Kanıta Dayalı Tıp” konulu konferans vermek üzere
Fakültemize gelecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof.Dr.Cem Terzi’nin Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden
karşılanarak yolluklu(uçak) ve gündelikli olarak 27 Şubat-01 Mart 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4) 27 Şubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında Ürgüp’te düzenlenen “4.Ulusal
Hücresel Tedavi ve Refeneratif Tıp Kongresi”ne bildirili olarak katılacak olan Farmakoloji Anabilim
Dalı öğretim elemanı Öğr.Gör.Dr.Olcay Kıroğlu’nun Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
(Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi)
bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 26 Şubat-03 Mart 2014 tarihleri
arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5) 12 Nisan 2014 tarihinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde
düzenlenen panel ve çalıştaya katılmak üzere Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Recep Tuncer’in
Dahili Tıp Bilimlerinden Arş.Gör.Dr.Onur Taktakoğlu, Cerrahi Tıp Bilimlerinden Arş.Gör.Dr.Fatih
Aktaş ve Temel Tıp Bilimlerinden Arş.Gör.Dr.Taylan Bozok’un Çukurova Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 11-13 Nisan 2014
tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6) 19-23 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Uluslar arası
katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi”ne konuşmacı olarak katılacak olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof.Dr.Davut Alptekin’in Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden
karşılanarak yolluksuz ve gündelikli olarak 18-24 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7) 06-09 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “21.Ulusal
Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi”ne Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanlarından
oturum başkanı olarak katılacak olan Prof.Dr.Mustafa Demirtaş ve Prof.Dr.Ayhan Usal, dinleyici
olarak katılacak olan Prof.Dr.Abdi Bozkurt’un yolluksuz-gündeliksiz, bildirili olarak katılacak olan
Uz.Dr.Çağlar Emre Çağlıyan, Arş.Gör.Dr.Gül İlayda Berk ve Arş.Gör.Dr.Aziz İnan Çelik’in
Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu (karayolu) ve
gündelikli olarak 05-10 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:8) 13-16 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “10.Kardiyoloji ve
Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”ne Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanlarından
konuşmacı olarak katılacak olan Prof.Dr.Mustafa Demirtaş, oturum başkanı olarak katılacak olan
Prof.Dr.Mehmet Kanadaşı’nın yolluksuz-gündeliksiz, oturum başkanı olarak katılacak olan
Prof.Dr.Mesut Demir, konuşmacı olarak katılacak olan Doç.Dr.Ali Deniz ve Uz.Dr.Onur Sinan
Deveci’nin Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak
yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 12-17 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:9) Doçentlik bilim sınavında başarılı olan adayların jürilerinde görev alan
aşağıda adı soyadı, görev yeri ve tarihi belirtilen Fakültemiz öğretim üyelerinin anılan tarihlerde Ç.Ü.
Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu (uçak) ve gündelikli olarak
görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Adı-Soyadı
Prof.Dr.M.Akif Çürük
Prof.Dr.M.Emin İnal
Prof.Dr.M.Macit İlkit
Prof.Dr.Mehmet Satar
Prof.Dr.M.Şah Topçuoğlu
Prof.Dr.Necdet Aytaç
Prof.Dr.Osman Demirhan
Prof.Dr.Osman Küçükosmanoğlu
Prof.Dr.Rengin Güzel
Prof.Dr.Saime Paydaş
Prof.Dr.Şakir Altınbaşak
Prof.Dr.Y.Kenan Bıçakçı
Prof.Dr.H.Refik Burgut
Prof.Dr.Kıymet Aksoy
Prof.Dr.Abdi Bozkurt
Prof.Dr.Ali Kocabaş
Prof.Dr.Behice Durgun
Prof.Dr.Cemal Özçelik
Prof.Dr.Derya Altıntaş
Prof.Dr.H.Refik Burgut
Prof.Dr.İbrahim Karayaylalı
Görevlendirildiği Fakülte
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
Ankara Ünv.Tıp Fak.
Eskişehir Osmangazi Ünv.T.F.
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
Hacettepe Ünv.Tıp Fak
Erciyes Ünv.Tıp Fak.
İstanbul Ünv.Tıp Fak.Cerrahpaşa
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
İstanbul Ünv.Tıp Fak.
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
Necmettin Erbakan Ünv.Tıp Fak.
Ankara Ünv.Tıp Fak.
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
Gazi Ünv.Tıp Fak.
Gazi Ünv.Tıp Fak.
Ankara Ünv.Tıp Fak.
Uludağ Ünv.Tıp Fak.
Ankara Ünv.Tıp Fak.
Hacettepe Ünv.Tıp Fak.
GATA
Kocaeli Ünv.Tıp Fak.
Görevlendirme Tarihi
25-27.03.2014
16-18.03.2014
23-25.03.2014
16-18.03.2014
16-18.03.2014
06-08.03.2014
26-28.03.2014
16-18.03.2014
16-18.03.2014
27-29.03.2014
16-18.03.2014
06-08.03.2014
26-28.03.2014
01-03.04.2014
06-08.03.2014
06-08.03.2014
23-25.03.2014
13-15.03.2014
16-18.03.2014
23-25.03.2014
06-08.03.2014
KARAR NO:10) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 27.01.2014
tarih ve 17 sayılı yazısı ekinde alınan akademik kurul kararı ve gerekçe yazısı görüşüldü.
İngiltere/Bristol’de Avon and Wilthshire Mental Health Partnership NHS Trust Calligton Road
Hospital’de bilgi, görgü ve deneyimin artırmak üzere Arş.Gör.Dr.İpek Süzer Gamlı’nın Çukurova
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak 3.000TL (üçbin) ödenek ile sınırlı
yolluklu ve gündelikli olarak 28 Nisan-06 Haziran 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11) Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığının 19.02.2014 tarih ve
662 sayılı yazısı ve ekinde alınan akademik kurul kararı görüşüldü. Prof.Dr.Hafize Yalınız’ın Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında “Kardiyak Transplantasyon ve
Ventrikül Asist Device” programında hasta olduğu zaman operasyonlara katılmak,her seferinde beyan
etmek şartıyla ödenek vermek üzere, operasyon öncesi ve sonrası takibinde bulunmak, çalışmalar
yapmak bilgi , görgü ve becerisini artırmak üzere 01 Mart 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle
Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak görevlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
2
KARAR NO:12) Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının
25.02.2014 tarih ve 38 sayılı yazısı ekinde alınan 24.02.2014 tarih ve 2/3 sayılı akademik kurul kararı
görüşüldü. Anabilim Dalının 2 (iki) adet yardımcı doçent kadrosu ihtiyacının Rektörlük Makamına
arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:13) Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 24.02.2014 tarih ve 96
sayılı yazısı ekinde alınan 24.02.2014 tarih ve 2/2 sayılı akademik kurul kararı görüşüldü. Anabilim
Dalının 1 (bir) adet doçent kadrosu ihtiyacının Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:14) Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 11.02.2014
tarih ve 132 sayılı yazısı ekinde alınan 11.02.2014 tarih ve 3/1 sayılı akademik kurul kararı görüşüldü.
Anabilim Dalının 1 (bir) adet yardımcı doçent ve 1 (bir) adet öğretim görevlisi kadrosu
ihtiyacının Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:15) Fakültemiz Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 06.02.2014 tarih ve 10
sayılı yazısı görüşüldü. Anabilim Dalının 2 (iki) adet yardımcı doçent kadrosu ihtiyacının Rektörlük
Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:16) Fakültemiz Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının
19.02.2014 tarih ve 654 sayılı yazısı görüşüldü. Anabilim Dalının 1 (bir) adet doçent kadrosu
ihtiyacının Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:17) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/1
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Arş.Gör.Dr.İlkay Kolukırık’ın tez sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile
karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Yaşar Gül Denli
Prof.Dr.Mehmet Karakaş
Doç.Dr.Aydın Yücel
YEDEK
Prof.Dr.Alparslan Acar
KARAR NO:18) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/2
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz İç Hastalıklarına bağlı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında yan dal
uzmanlık eğitimi alan Arş.Gör.Uz.Dr. Çiğdem Usul Avşar’ın tez sınav jürisinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Melek Erkişi
Prof.Dr.Berksoy Şahin
Prof.Dr.İ.Oğuz Kara
YEDEK
Prof.Dr.Semra Paydaş
KARAR NO:19) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/3
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alan Araştırma
Görevlisi Dr.Gökalp Çıkman’ın uzmanlık tezi 14.02.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı bulunduğu
için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Erol Akgül
Prof.Dr.Süreyya Soyupak
Prof.Dr.M.Emin İnal
Prof.Dr.Figen Binokay
Doç.Dr.Şebnem Bıçakçı
YEDEK
Prof.Dr.Erol H.Aksungur
Doç.Dr.Kezban Aslan
3
KARAR NO:20) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/4
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık
eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr.Karahan Kara’nın uzmanlık tezi 13.02.2014 tarihinde jüri
tarafından başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav Jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği
ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Ülkü Tuncer
Prof.Dr.Mete Kıroğlu
Prof.Dr.Hakkı Ünlügenç
Doç.Dr.Özgür Tarkan
Doç.Dr.Süleyman Özdemir
YEDEK
Prof.Dr.Fikret Çetik
Prof.Dr.Yasemin Güneş
KARAR NO:21) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/5
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Araştırma Görevlisi Dr.Özlem Paltacı’nın uzmanlık tezi 20.02.2014 tarihinde jüri tarafından
başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar
verildi.
ASIL
Prof.Dr.Lut Tamam
Prof.Dr.Yunus Emre Evlice
Prof.Dr.A.Filiz Koç
Doç.Dr.Gonca Karakuş
Doç.Dr.Ayşegül Yolga Tahiroğlu
YEDEK
Prof.Dr.Ş.Fatin Reel
Doç.Dr.Gonca Gül Çelik
KARAR NO:22) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/6
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık
eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr.İlke Dolğun Küpeli’nin uzmanlık tezi 18.02.2014 tarihinde jüri
tarafından başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği
ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Geylan Işık
Prof.Dr.Yasemin Güneş
Prof.Dr.Hayri Özbek
Yrd.Doç.Dr.Mediha Türktan
Yrd.Doç.Dr.Emre Karakoç
YEDEK
Prof.Dr.Mehmet Özalevli
Doç.Dr.Ali Deniz
KARAR NO:23) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/7
ve 8 sayılı kararları görüşüldü. Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık
eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr.Semih Kıvanç Olguner ve Araştırma Görevlisi Dr.Murat
Çitilcioğlu’nun uzmanlık tezleri 21.02.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı bulunduğu için uzmanlık
sınav jürilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Hüseyin Bağdatoğlu
Prof.Dr.Bülent Boyer
Prof.Dr.Metin Tuna
Prof.Dr.Tahsin Erman
Doç.Dr.Derviş Mansuri Yılmaz
YEDEK
Prof.Dr.Alp İskender Göçer
Prof.Dr.Hacer Bozdemir
4
KARAR NO:24) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 25.02.2014 tarih ve 7/9
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Eyüp Kaplan’ın tez
değerlendirme sınavında başarısız olması nedeni ile; görev süresinin 03.03.2014 tarihinden itibaren 6
ay uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:25) 22 Mart 2014 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde
düzenlenen “Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcileri Çalıştayı”na Fakültemizi temsilen katılmak üzere
Dönem V öğrencisi Kemal Şener’in Fakültemiz Özel Bütçesinden karşılanarak 21-23 Mart 2014
tarihleri arasında yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Dekan
Üye
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
Prof.Dr.Ayhan USAL
Üye
Üye
Prof.Dr.İ.Atilla ARIDOĞAN
Doç.Dr. A.Barış GÜZEL
Üye
Prof.Dr.Tunay SARPEL
Üye
Doç.Dr.Özlem G.ÖZTÜRK
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ö.Sunkar BİÇER
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content