close

Enter

Log in using OpenID

d.ü. tıp fakültesi 2013–2014 ders yılı dönem ııı kurul 7 nörolojik

embedDownload
D.Ü. TIP FAKÜLTESİ
2013–2014 DERS YILI DÖNEM III KURUL 7
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ
18.03.2014 – 21.04.2014
Dersler
Psikiyatri
Farmakoloji
Nöroloji
Patoloji
Çocuk Hastalıkları
Beyin Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Biyofizik
Radyoloji
Anestezi
KBB
Biyokimya
Nükleer tıp
Çocuk –Ergen ruh sağlığı
TOPLAM
Teorik
Pratik
Toplam
14
18
14
12
10
10
7
6
3
2
2
2
1
4
105
------4
-----------------
14
18
14
16
10
10
7
6
3
2
2
2
1
4
109
Yrd.Doç.Dr. M. Fatih TÜRKÇÜ
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.M.S.ÇELİK
Prof.Dr.S.DAŞDAĞ
Prof.Dr.A.CEVİZ
Prof.Dr.R.OTO
Prof.Dr.M.ÖZKAN
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
Prof.Dr.Z.AKDAĞ
Prof.Dr.N.TAŞDEMİR
Prof. Dr. L.ERDİNÇ
Prof.Dr.S.KEMALOĞLU
Prof.Dr.O.GÖKALP
Yrd .Doç.Dr.A.KELEŞ
Yrd.Doç.Dr.C.GÖÇMEZ
Yrd.Doç.Dr.Y.TURAN
Yrd.Doç.Dr.S.BAKIR
Yrd.Doç.Dr.Z.DOSTBİL
Yrd.Doç.Dr.T. YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.E.AKIL
4
(Biyofizik)
(Biyofizik)
(Nöroşirürji)
(Psikiatri)
(Psikiatri)
(Farmakoloji)
(Biyofizik)
(Nöroloji)
(Biyokimya)
(Nöroşirürji)
(Farmakoloji)
(Patoloji)
(Nöroşirürji)
(Nöroşirürji)
(KBB)
( Nükleer tıp)
(Nöroşirürji)
(Nöroloji)
Yrd.Doç.Dr.Ş.ŞİMŞEK (Çocuk-ergen ruh sağ.)
Yrd.Doç.Dr.A.ŞAHİN
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.F.M.TÜRKÇÜ
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.Y.ÇINAR
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.Ş.ARI
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.A.K.CİNGÜ
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.H.YÜKSEL
(Göz)
Yrd.Doç.Dr.S:HATTAPOĞLU
(Radyoloji)
Yrd.Doç.Dr.U.ULUCA
(Çocuk Hast.)
Yrd.Doç.Dr.İ.YOLBAŞ
(Çocuk Hast)
Yrd.Doç.Dr. D.KARABEL
(Çocuk Hast)
Yrd.Doç.Dr.İ.TAN
(Çocuk Hast.)
Yrd.Doç.Dr.M.C.KAYA
(Psikiatri)
Yrd.Doç.Dr.H.KAHRAMAN
(Anestezi)
Yrd.Doç.Dr.S.VAROL
(Nöroloji)
DÖNEM III KURUL 7- “NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE PSİKİYATRİ” AMAÇ
VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE PSİKİYATRİ
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
8
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. M. Fatih TÜRKÇÜ
Dersi veren öğrt.
elemanları
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
5 Hafta
Teorik ders saati
106
Uygulamalı ders saati
4
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıkların etyopatogenezi, bu hastalıkların
belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve bu
hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmaktır,
Öğrenim Çıktıları
1- Nörolojik hastalıkların etyopatogenezini, belirtilerini, temel klinik,
laboratuvar ve histopatolojik temel bulguları sayabilmeli,
2- Nörodejeneratif hastalıkların moleküler genetiğini tanımlayabilmeli,
3- Kas hastalıklarının etyyopatogenezi, klinik ve tedavi yaklaşımlarını
sayabilmeli,
4- Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırabilmeli, ayırıcı tanısının temel
yöntemlerini sayabilmeli,
5- Psikiyatrik hastalıkların temel klinik belirti ve bulgularını
tanımlayabilmeli,
6- Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkilerini, etki
mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan tesirlerini ve ilaç etkileşmelerini
sayabilmelidir.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
DÖNEM 3
NÖROLOJİK BİLİMLER VE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
18.03.2014 Salı
1
18.03.2014
2
Salı
Patoloji
18.03.2014
Çocuk Sağlığı
3
Salı
ve Hastalıkları
18.03.2014 Salı
4
Nöroşirürji
18.03.2014 Salı
5
Tıp Eğitimi
18.03.2014 Salı
6
Tıp Eğitimi
18.03.2014 Salı
7
Tıp Eğitimi
18.03.2014 Salı
8
Tıp Eğitimi
19.03.2014
1
Çarşamba
Biyofizik
19.03.2014
2
Çarşamba
Biyofizik
19.03.2014 Çarşamba
3
Patoloji
19.03.2014 Çarşamba
4
Patoloji
19.03.2014
5
Çarşamba
Patoloji
19.03.2014
6
Çarşamba
Biyofizik
19.03.2014 Çarşamba
7
Serbest Çalışma
19.03.2014 Çarşamba
8
Serbest Çalışma
20.03.2014 Perşembe
1
Nöroloji
20.03.2014 Perşembe
2
Nöroloji
20.03.2014 Perşembe
3
Nöroşirürji
20.03.2014 Perşembe
4
Farmakoloji
20.03.2014 Perşembe
5
Farmakoloji
20.03.2014 Perşembe
6
Serbest Çalışma
20.03.2014 Perşembe
7
Serbest Çalışma
20.03.2014 Perşembe
8
Serbest Çalışma
21.03.2014 Cuma
1
Nöroloji
21.03.2014
Çocuk Sağlığı
2
Cuma
ve Hastalıkları
21.03.2014 Cuma
3
Farmakoloji
21.03.2014 Cuma
4
Farmakoloji
21.03.2014 Cuma
5
Tıp Eğitimi
21.03.2014 Cuma
6
Tıp Eğitimi
21.03.2014 Cuma
7
Tıp Eğitimi
21.03.2014 Cuma
8
Tıp Eğitimi
24.03.2014
1
Pazartesi
Patoloji
24.03.2014
2
Pazartesi
Patoloji
24.03.2014 Pazartesi
3
Farmakoloji
24.03.2014 Pazartesi
4
Farmakoloji
24.03.2014 Pazartesi
5
Psikiyatri
24.03.2014 Pazartesi
6
Psikiyatri
24.03.2014 Pazartesi
7
Serbest Çalışma
24.03.2014 Pazartesi
8
Serbest Çalışma
25.03.2014 Salı
1
Farmakoloji
25.03.2014 Salı
2
Farmakoloji
25.03.2014 Salı
3
Psikiyatri
25.03.2014
4
Salı
Psikiyatri
25.03.2014 Salı
5
Tıp Eğitimi
25.03.2014 Salı
6
Tıp Eğitimi
25.03.2014 Salı
7
Tıp Eğitimi
KONU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
SSS'nin Temel Hücresel Reaksiyonları
SSS'nin Herediter Tümör Sendromları
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ders Kurulu Başkanı
SSS Tümörleri ve Genetik
MSS Tümörlerİ
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Bilgisayarlı Tomografinin Fiziksel
İlkeleri
Bilgisayarlı Tomografinin Fiziksel
İlkeleri
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
Periferik ve SSS Tümörleri Patolojisi
SSS'nin Dolaşım Bozuklukları ve
Vasküler Hast. Patolojisi
Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemlerinin
Temelleri
Yrd.Doç.Dr.Ü.ULUCA
Yrd.Doç. Dr.C. GÖÇMEZ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
4
Prof. Dr. Z. AKDAĞ
Prof. Dr. Z. AKDAĞ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Prof. Dr. M. S. ÇELİK
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar Cerrahisi
SSS Farmakolojisine Giriş
SSS Farmakolojisine Giriş
Yrd.Doç.Dr.S. VAROL
Yrd.Doç.Dr.S. VAROL
Prof. Dr. M. S. KEMALOĞLU
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Epilepsi: Patofizyoloji ve semiyoloji
Yrd.Doç. Dr. S.VAROL
Çocukluk Çağının Epileptik Sendromları
Antiepileptik İlaçlar
Antiepileptik İlaçlar
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
SSS'nin Dejeneratif Hastalıkları
Patolojisi
SSS'nin Toksik ve Metabolik Hastalıkları
Patolojisi
Genel Anestezinin Farmakolojisi
Genel Anestezinin Farmakolojisi
Psikiyatrik Belirtiler ve Bulgular
Psikiyatrik Belirtiler ve Bulgular
Yrd.Doç.Dr.İ.TAN
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof. Dr. Saim DAYAN
Doç. Dr.Haluk SÖYLEMEZ
Yrd.Doç.Dr. U.ÇEVİK
Danışman Öğretim Üyele
İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
Deliryum ve Demans: Etyoloji ve Klinik
Belirtiler
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof. Dr. O. GÖKALP
Yrd. Doç. Dr. M. C.KAYA
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
5
25.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
26.03.2014
Çarşamba
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
28.03.2014
Cuma
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
28.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
02.04.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
02.04.2014 Çarşamba
02.04.2014
Çarşamba
02.04.2014
Çarşamba
02.04.2014 Çarşamba
02.04.2014
Çarşamba
02.04.2014 Çarşamba
02.04.2014 Çarşamba
03.04.2014
Perşembe
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Tıp Eğitimi
Farmakoloji
Farmakoloji
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Psikiyatri
Farmakoloji
Psikiyatri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Nöroloji
Anestezi
Anestezi
Biyofizik
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Nöroloji
Farmakoloji
Psikiyatri
Psikiyatri
Farmakoloj
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Nöroşirürji
Nöroşirürji
Nöroşirürji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Nöroloji
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları
Opoid Analjezikler
Opoid Analjezikler
Duygudurum Bozuklukları: Etyoloji
Duygudurum Bozuklukları: Klinik
özellikler
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar:
Klinik özellikler
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar:
Klinik özellikler
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof.. Dr. O. GÖKALP
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Prof. Dr. M. ÖZKAN
Prof. Dr. M. ÖZKAN
Antipisikotik İlaçlar
SSS Stimulanları ve Halusinojenler
Hipnosedatifler
Anksiyete Bozuklukları
Antidepresan İlaçlar
Somatoform Bozukluklar
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Prof. Dr. O. GÖKALP
Prof. Dr. M. ÖZKAN
Ağrı Fizyopatolojisi
Akut ve Kronik Ağrıda Tedavi
Yaklaşımları
Akut ve Kronik Ağrıda Tedavi
Yaklaşımları
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Yöntemlerinin Temelleri
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Başağrısı
Başağrısı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Alkol ve Madde Bağımlığı
Alkol ve Madde Bağımlığı
Hipnosedatifler ve alkol(2saat olsun
deniyor)
Hipnosedatifler ve Alkol
Yrd.Doç.Dr.E.AKIL
SSS'nin Travmatik Hastalıkları Patolojisi
Medulla Spinalis Basıları
Disk Hernileri
Disk Hernileri
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Prof. Dr. A. CEVİZ
Prof. Dr. A. CEVİZ
Prof. Dr. A. CEVİZ
Doç. Dr. H. KARAMAN
Doç. Dr. H. KARAMAN
Prof. Dr. S. DAŞDAĞ
Prof. Dr. Saim DAYAN
Doç. Dr.Haluk SÖYLEMEZ
Yrd.Doç.Dr. U.ÇEVİK
Danışman Öğretim Üyele
Prof. Dr. N. TAŞDEMİR
Prof. Dr. O. GÖKALP
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Yrd. Doç. Dr.M. C.KAYA
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
6
Poliomiyelit Eradikasyon Programı
Nöroradyolojiye Giriş
Kranyum ve Beyin Hastalıklarında
Görüntüleme
Spinal Kolon ve Spinal Kord
Hastalıklarında Görüntüleme
SSS ve İmmün Sistem
Yrd.Doç.Dr.D.KARABEL
Yrd.Doç.Dr.F.EKİCİ
Tüberküloz Menenjit Nöroloji
Yrd.Doç.Dr.İ.TAN
SSS'nin Malformasyon ve Gelişim
Anomalileri
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç.Dr.S.HATTAPOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
S.HATTAPOĞLU
Prof.Dr.N.TAŞDEMİR
03.04.2014
Perşembe
03.04.2014 Perşembe
03.04.2014 Perşembe
03.04.2014
Perşembe
03.04.2014
Perşembe
03.04.2014 Perşembe
03.04.2014 Perşembe
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
04.04.2014 Cuma
07.04.2014
Pazartesi
07.04.2014
Pazartesi
07.04.2014 Pazartesi
07.04.2014
Pazartesi
07.04.2014 Pazartesi
07.04.2014 Pazartesi
07.04.2014 Pazartesi
07.04.2014 Pazartesi
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
08.04.2014 Salı
09.04.2014 Çarşamba
09.04.2014
Çarşamba
09.04.2014
Çarşamba
09.04.2014
Çarşamba
09.04.2014
Çarşamba
09.04.2014
Çarşamba
09.04.2014 Çarşamba
09.04.2014 Çarşamba
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014 Perşembe
10.04.2014 Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014
Perşembe
10.04.2014 Perşembe
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Patoloji
Nöroloji
Patoloji
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyofizik
Biyofizik
Nöroloji
Nöroloji
Nöroşirürji
Nöroşirürji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Nöroloji
Nöroloji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Farmakoloji
Patoloji
Nöroloji
Nöroloji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Nöroşirürji
Biyokimya
Biyokimya
Nöroloji
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocuk-ergen
ruh sağlığı
Çocuk-ergen
ruh sağlığı
KBB
KBB
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
SSS'nin Malformasyon ve Gelişim
Anomalileri
SSS Demiyelinizan Hastalıkları
SSS'nin Miyelin Hastalıkları patolojisi
SSS'nin Gelişim Kusurları ve
Nörokütanöz Hastalıkları
SSS'nin Gelişim Kusurları ve
Nörokütanöz Hastalıkları
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Prof. Dr. N. TAŞDEMİR
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç.Dr.İ.YOLBAŞ
Yrd.Doç.Dr.İ.YOLBAŞ
Ultrasonografinin Fiziksel İlkeleri
Ultrasonografinin Fiziksel İlkeleri
Bilinç Bozuklukları
Bilişsel Fonksiyonlar
Kafa Travmaları
Kafa İçi Basınç Artması (KİBAS)
Prof.Dr.M.S. ÇELİK
Prof.Dr.M.S. ÇELİK
Yrd.Doç. Dr. S:VAROL
Yrd.Doç. Dr.S.VAROL
Yrd. Doç. Dr. Y.TURAN
Yrd. Doç. Dr. Y.TURAN
Mitokondriyal Hastalıklar
Yrd.Doç.Dr.Ü.ULUCA
Trinükleotid Tekrar Hastalıkları Nöroloji
Piramidal Sistem Hastalıkları
Ekstrapramidal Sistem Bozuklukları:
Patofizyoloji
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Antiparkinson İlaçlar
Kas Hastalıkları Patolojisi
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Pediatrik Nöroşirürji
Nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların
biyokimyası
Nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların
biyokimyası
Periferik Sinir ve Motor Nöron
Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Ü.ULUCA
Prof.Dr.N.TAŞDEMİR
SSS'nin Dejeneratif Hastalıkları
Çocukluk Çağının Nöromüsküler
Hastalıkları
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal
Hastalıklar
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal
Hastalıklar
Otitis Media
İşitme Kayıpları
SSS'nin Enfeksiyon Hastalıkları
Patolojisi
SSS'nin Enfeksiyon Hastalıkları
Patolojisi
SSS'nin Enfeksiyon Hastalıkları
Patolojisi
SSS'nin Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr.N.TAŞDEMİR
Prof. Dr. Saim DAYAN
Doç. Dr.Haluk SÖYLEMEZ
Danışman Öğretim Üyeler
Prof. Dr. M. ERDİNÇ
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd.Doç.Dr.E.AKIL
Yrd.Doç.Dr.E.AKIL
7
Yrd.Doç.Dr.Yahya TURA
Prof. Dr. L.ERDİNÇ
Prof. Dr. L.ERDİNÇ
Yrd. Doç. Dr. E.AKIL
Yrd.Doç.Dr.İ.TAN
Yrd.Doç.Dr.Ü.ULUCA
Yrd.Doç.Ş.ŞİMŞEK
Yrd.Doç.Ş.ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. S.BAKIR
Yrd. Doç. Dr. S.BAKIR
LAB Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
LAB Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
LAB Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
LAB Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
11.04.2014 Cuma
11.04.2014 Cuma
11.04.2014
Cuma
11.04.2014
Cuma
11.04.2014 Cuma
11.04.2014 Cuma
11.04.2014 Cuma
11.04.2014 Cuma
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
14.04.2014 Pazartesi
15.04.2014
Salı
15.04.2014 Salı
15.04.2014
Salı
15.04.2014 Salı
15.04.2014 Salı
15.04.2014 Salı
15.04.2014 Salı
15.04.2014 Salı
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
16.04.2014 Çarşamba
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
17.04.2014 Perşembe
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
18.04.2014 Cuma
1
2
21.04.2014
1
Pazartesi
21.04.2014
Pazartesi
21.04.2014
Pazartesi
21.04.2014
Pazartesi
21.04.2014 Pazartesi
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
Psikiyatri
Psikiyatri
Çocuk-Ergen
ruh sağlığı
Çocuk-Ergen
ruh sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patolojisi
Hastalık Karşısında aile, çocuk ve hekim
Hastalık Karşısında aile, çocuk ve hekim
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal
Hastalıklar
Çocuklukta Sık Görülen Ruhsal
Hastalıklar
Yrd.Doç.Ş.ŞİMŞEK
Göz Hastalıkları Patolojisi
Görme Fizyolojisi
Normal Fundus
Görme Yolları ve Lezyonları
Pupilla
Papil Ödemi ve Papillit
Nörolojik hastalıklarda nükleer tıp
Nükleer tıp
uygulamaları
Göz Hastalıkları Paralitik Şaşılıklar
Ekstraoküler Adele İnervasyon
Göz Hastalıkları Bozuklukları
Serbest Çalışma
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Beyin Cerrahisi fonksiyonel nöroşirürji
Beyin Cerrahisi Epilepsi ve cerrahi tedavi
Öğrenci Paneli
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Ders Kurulu
Sınavı
Ders Kurulu
Sınavı
Ders Kurulu
Sınavı
Ders Kurulu
Sınavı
Serbest çalışma
Prof.Dr.R. OTO
Prof.Dr.R. OTO
Yrd.Doç.Ş.ŞİMŞEK
Teorik sınav
Teorik sınav
Teorik sınav
Teorik sınav
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Yrd. Doç. Dr. A.K. CİNGÜ
Yrd.Doç. Dr.F.M.TÜRKÇÜ
Yrd. Doç. Dr.Y.ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Ş.ARI
Yrd. Doç. Dr. A. ŞAHİN
Yrd Doç .Dr .Z.DOSTBİL
Yrd.Doç. Dr. H.YÜKSEL
Yrd.Doç. Dr. H.YÜKSEL
8
Yrd. Doç.Dr. T.YILMAZ
Yrd. Doç.Dr. T.YILMAZ
Prof. Dr. Saim DAYAN
Doç. Dr.Haluk SÖYLEMEZ
Yrd.Doç.Dr. U.ÇEVİK
Danışman Öğretim Üyele
21.04.2014 Pazartesi
21.04.2014 Pazartesi
21.04.2014 Pazartesi
6
7
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content