close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ATAK
Atak Madeni Yağ Ve Akaryakıt Analizleri Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0314-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0314-T
Adresi :
Büyük Çiğli Mah. 10032 Sok. No:13 Çiğli
Tel
: 0 232 328 31 28
Faks
: 0 232 328 30 25
E-Posta : [email protected]
İZMİR / TÜRKİYE
Website : www.atakoil.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Madeni Yağ
ASTM Rengi Tayini
ASTM D 1500
ASTM D 6045
TS 1713 ISO 2049
Madeni Yağ
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik
Viskozitenin Hesaplanması
ASTM D 445
TS 1451 EN ISO 3104
Madeni Yağ
Cam Kılcal Kinematik Viskozimetrelerin
Kullanımı
ASTM D 446
TS ISO 3105
Madeni Yağ
Viskozite İndisi Hesaplanması
ASTM D 2270
TS ISO 2909
Madeni Yağ
Akma Noktası Tayini
ASTM D-97
TS 1233 ISO 3016
Madeni Yağ
Parlama Noktası Tayini
Cleveland Açık Kap Yöntemi
ASTM D-92
TS EN ISO 2592
Madeni Yağ
Toplam Baz Numarası Tayini
TBN-Potensiyometrik Yöntem
ASTM D 2896
TS 5655 ISO 3771
Madeni Yağ
Toplam Asit Numarası Tayini
TAN-Potensiyometrik Yöntem
ASTM D 664
TS 2432 EN 12634
Madeni Yağ
Bakır Şerit Korozyonu Tayini
ASTM D 130
TS 2741 EN ISO 2160
Madeni Yağ
Yağların Sudan Ayrılma Özelliği
ASTM D 1401
TS 6122 ISO 6614
Madeni Yağ
Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve
Kirletici Miktarlarının Tayini ICP Emisyon
Spektrometri Yöntemi
ASTM D 5185
TS 13351
Madeni Yağ
Görünür Viskozite Tayini
ASTM D 5293
TS 1896
Antifriz
pH Tayini
ASTM D 1287
TS 4614
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ATAK
Atak Madeni Yağ Ve Akaryakıt Analizleri Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0314-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17 Aralık 2014
AB-0314-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Antifriz
Köpürme Miktarı
TS 3582
Madeni Yağ, Benzin
Türleri, Motorin
Türleri
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini
Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi
ASTM D 4052
TS EN ISO 12185
Madeni Yağ,
Motorin Türleri
Parlama Noktası Tayini
Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi
ASTM D 93
TS EN ISO 2719
Madeni Yağ,
Motorin Türleri
Karl Fischer Titrasyon Metodu ile Su Tayini
ASTM D 6304
TS 6147 EN ISO 12937
Benzin Türleri,
Motorin Türleri
Damıtma Özelliklerinin Tayini
Atmosfer Basıncında
ASTM D 86
TS EN ISO 3405
Benzin Türleri,
Motorin Türleri
Kükürt (S) Miktarı Tayini
Morötesi Floresans Yöntemi
ASTM D 5453
TS EN ISO 20846
Benzin Türleri
Buhar Basıncı Tayini ASVP-Hava ile
doymuş numunenin buhar basıncı ve
DVPE-Eşdeğer kuru buhar basıncı
ASTM D 5191
TS EN 13016-1
Benzin Türleri
Oksidasyon Kararlılığı Tayini
İndüksiyon Periyodu Yöntemi
ASTM D 525
TS 2646 EN ISO 7536
Benzin Türleri
Görünüşün Belirlenmesi
ASTM D 4176
TS 8186
Benzin Türleri
Buhar Kilitlenme İndisinin Hesaplanması
TS EN 228
Motorin Türleri
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)
Tayini
ASTM D 6371
TS EN 116
Motorin Türleri
Oksidasyon Kararlılığı Tayini
ASTM D 2274
TS EN ISO 12205
Motorin Türleri
Toplam Kirlilik Miktarı Tayini
TS EN 12662
Motorin Türleri
Setan İndisinin Hesaplanması
Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi
ASTM D 4737
TS EN ISO 4264
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content