close

Enter

Log in using OpenID

hacettepe üniversitesi edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI
1.
Sınıf
Zorunlu Dersler Listesi
Dersin Sorumlusu
TDE 111-01 ve 02 Türkiye Türkçesi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
TDE 113-01 Türkçe Kompozisyon I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
TDE 113-02 Türkçe Kompozisyon I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
TDE 115 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Doç. Dr. Özge Öztekin
TDE 117 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
Gün
05.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
08.01.2015
13.01.2015
Saat
13.00-14.45
Derslik
204
B02
13.00-14.45
202
09.00-10.45
203
09.00-10.45
13.00-14.45
B02
203
B02
204
B02
TDE 119 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
05.01.2015
09.00-10.45
202
204
TDE 135 Türk Dili Tarihine Giriş I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
06.01.2015
15.00-15.45
204
202
202
TDE 155-01 ve 02 Osmanlı Türkçesi Giriş Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
15.01.2015
15.00-16.45
B02
2. Sınıf
ZORUNLU DERSLER
Dersin Sorumlusu
Gün
TDE 203 Orhon Türkçesi
Prof. Dr. Emine Yılmaz
09.01.2015
09.00-10.45
TDE 205-01ve 02 Eski Anadolu Türkçesi
I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
12.01.2015
09.00-10.45
TDE 211 Türkiye Türkçesi I
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
06.01.2015
11.00-12.45
TDE 271 Eski Türk Edebiyatı: XIII-XIV.
Yüzyıllar
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
14.01.2015
09.00-10.45
TDE 281 Dinî- Tasavvufî Halk Kültürü
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
13.01.2015
15.00-16.45
TDE 261 Tanzimat Dönemi Türk
Edebiyatı
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
07.01.2015
15.00-16.45
TDE 291-01 ve 02 Osmanlı Türkçesi III
Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
05.01.2015
11.00-12.45
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
06.01.2015
13.00-14.45
Doç. Dr. Özge Öztekin
15.01.2015
15.00-16.45
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
08.01.2015
13.00-14.45
203
Öğr. Gör. Funda Salman
16.01.2015
15.00-16.45
203
TDE 277 Türk Dilinin Yazılı Kaynakları ve
Türk Kültürü I
TDE 243 Divan Şiirinin Sosyal Cephesi I
TDE 227 Editörlük Ve Redaksiyon
TDE 221 Farsça
Saat
Derslik
203
B02
202
204
B02
202
203
B02
202
B02
204
B02
202
202
203
3.
ZORUNLU DERSLER
Sınıf
Dersin Sorumlusu
Gün
Saat
Derslik
B02
TDE 305 Karahanlı T.
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
15.00-16.45
12.01.2015
202
204
TDE 371 Eski Türk Edebiyatı: Xvı. Yüzyıl I
Doç. Dr. Özge Öztekin
13.00-14.45
07.01.2015
203
204
TDE 381 Âşık Tarzı Kültür Geleneği
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu
06.01.2015
09.00-10.45
B02
B02
TDE 361 II. Meşrutiyet Dönemi Türk Ed.
Prof. Dr. Abide Doğan
13.00-14.45
08.01.2015
204
204
TDE 323 Yeni Türk Yazı Dilleri I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
11.00-12.45
12.01.2015
B02
TDE 331 Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Abide Doğan
15.01.2015
09.00-10.45
204
TDE 329 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I
Doç. Dr. Özge Öztekin
14.01.2015
09.00-10.45
TDE 333 Türk Dili ve Edebiyatı
Araştırmalarında Bilgisayar I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
05.01.2015
13.00-14.45
TDE 341 Modern Eleştiri Kuramları
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
09.01.2015
09.00-10.45
TDE 321 Farsça
Öğr. Gör. Funda Salman
16.01.2015
13.00-14.45
203
TDE 385 Türk İşaret Dili Tarihi I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
13.01.2015
13.00-14.45
202
TDE 355 Eski Türk Edebiyatında
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
14.01.2015
11.00-12.45
203
Bilgisayar
Laboratuvarı
Mitolojik Uns.
TDE 353 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk
Edebiy.
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
06.01.2015
15.00-16.45
TDE 309 Etkili Ve Doğru Türkçe
Konuşma Tekn.
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
13.01.2015
10.00-11.45
4.
203
Sınıf
ZORUNLU DERSLER
Dersin Sorumlusu
Gün
Saat
Sınıf
TDE 471 Eski Türk Edebiyatı: XVII. Yüzyıl
Prof. Dr. Osman Horata
13.01.2015
09.00-10.45
TDE 461 Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı Tarihi I
Prof. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
06.01.2015
13.00-14.45
B02
203
204
B02
TDE 443 Çağatay Türkçesi I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
07.01.2015
10.00-11.45
TDE 437 Yaratıcı Yazarlık I
TDE 439 Dil Ve Edb. Öğrt. I
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
09.01.2015
09.01.2015
09.00-11.45
13.00-15.45
TDE 447 Seçme Metinler I
TDE 449 Çağdaş T. Leh. I
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
14.01.2015
08.01.2015
15.00-16.45
13.00-15.45
203
TDE 453 Ağız Bilimi
Prof. Dr. Emine Yılmaz
05.01.2015
15.00-16.45
204
TDE 463 Cumh. Dön.Türk Romanı
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
08.01.2015
09.00-11.45
TDE 465 Cumh. Dön. Türk Tiyatrosu
Prof. Dr. Abide Doğan
05.01.2015
09.00-11.45
203
TDE 485-01 Türk İşaret Dili I
Bölüm Öğretim Elemanı
12.01.2015
09.00-11.45
203
TDE 473 Divan Şiir Üslup Çalışmaları I I
Doç. Dr. Özge Öztekin
15.01.2015
12.00-14.45
TDE 481 Türk Halk Edb. Anlatım Türleri
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı
08.01.2015
14:00-16:45
204
203
202
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content