close

Вход

Log in using OpenID

02/05/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/16
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
(Dekan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
(Üye)-(İzinli)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 02/05/2014 tarihinde
saat 14:15’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 14.04.2014 tarih ve 27736359-982 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Figen ATALAY’ın, 21-24/05/2014 tarihleri arasında İtalya/Sicilya’da yapılacak olan kongreye
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 22.04.2014 tarih ve 86982119-1023 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Fatma Ayça GÜLTEKİN’in 30/06/2014-03/07/2014 tarihleri arasında İngiltere/Birmingham’da
düzenlenecek olan kongreye sözlü sunum ve video sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın
39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları (Akromegalinin dermatolojik
bulguları ile ilgili çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna
müracaat eden Uzm. Dr. Beril Gülüş DEMİREL’e ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel
yayınlarına ait jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Beril Gülüş DEMİREL’in,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna 2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/16
4-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih, 84644672-1026 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ebubekir ER’in
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Ratlarda Vas Deferans Yaralanmalarının Tamirinde, Doku Yapıştırıcısı Siyanoakrilat
Kullanılmasının, Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi” konulu tezi 10/03/2014 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Ebubekir ER’in, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 15 Mayıs 2014 Perşembe
günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. İ. Onur ÖZEN
Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Yrd. Doç. Dr. Duygu TATLI
Yrd. Doç. Dr. Rahşan Dilek OKYAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Öge TAŞCILAR
5-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİMENCAN
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih, 96759302-5348 sayılı yazısı ve eki
Zonguldak Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 08.04.2014 tarih, 62843600-3331 sayılı yazısı ve
ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Esin SAYIN’ın,
05/05/2014 tarihinden itibaren Zonguldak Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde 2547 Sayılı Yasa’nın
39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) ay süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/16
6-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ebubekir
ER’in, 15 Mayıs 2014 Perşembe günü yapılacak Uzmanlık Sınavı Jürisine asil üye olarak seçilen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ. Onur
ÖZEN’in Fakültemize davet edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın
39.maddesi uyarınca 15 Mayıs 2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 24.04.2014 tarih, 99256544-150 sayılı yazısı ile ekinde yer
alan 3. Sınıf Koordinatörlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 2014/14 yazısı okundu.
Fakültemiz 3. Sınıf Koordinatörü tarafından yapılan incelemede; 21.03.201 tarihinde yapılan 3.
Sınıf Ürogenital Sistem Ders Kurulu sınavı’nda Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına ait M
Kitapçığı 60. ve 63. Sorularda maddi hata nedeniyle, öğrenci cevap kağıtları tekrar
değerlendirilmiş olup bu sorulara ait 1’er puan öğrencilerin sınav sonuçlarına eklenmesine ve
öğrencilere ilan yoluyla duyurulmasına,
8-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 02.05.2014 tarih, 99256544-152 sayılı yazısı ile ekinde yer
alan 02.05.2014 tarih ve 2014/07 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı okundu.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 6 yıllık eğitimini bitirerek stajlarını başarıyla
tamamlayan aşağıda ismi yazılı öğrencinin 02.05.2014 tarihi itibariyle mezun olmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
MEZUN OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra
No
1
9-
Öğrenci No
2006010701019
Adı Soyadı
Celal ALTAY
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.04.2014 tarih, 84644672-1045 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Perihan UDUL’un
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Tiroid Karsinomu Olgularında İnce İğne Aspirasyonu Bulguları” konulu tezi 21/04/2014 tarihli
“Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Perihan UDUL’un, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 23 Haziran 2014 Pazartesi
günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/16
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Figen BARUT
Doç. Dr. Burak BAHADIR
Doç. Dr. Nilüfer ONAK KANDEMİR
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Gamze YURDAKAN
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
10-
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 30.04.2014 tarih ve 17267245-1060 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
İbrahim İlker ÖZ’ün görev süresinin 10.05.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve
İnceleme Komisyonu Kararı ile Radyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna yeniden
atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZ’ün görev süresinin
2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 10.05.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile
uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
11-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 21664500-462-135 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Muhammet Raşit SAYIN’ın görev süresinin 16.05.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve
İnceleme Komisyonu Kararı ile Kardiyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna yeniden
atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Muhammet Raşit SAYIN’ın görev
süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 16.05.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/16
Toplamı 5 sayfa olan 02.05.2014 tarih ve 2014/16 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 11 (onbir) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan Vekili
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
5
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 100 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа