close

Вход

Log in using OpenID

bozcaada - Çanakkale Valiliği

embedDownload
Rehber
BOZCAADA
BOZCAADA REHBERİ
© Türkiye Cumhuriyeti,
Çanakkale Valiliği
www.canakkale.gov.tr
EDİTÖR
Ümit Yaşar Gözüm
METİN YAZARLARI
Dr. İlhan Akşit
Yrd. Doç. Dr. Veysel Tolun
Doç. Dr. Ferah Özkök
Ahmet Kaşıkçı
FOTOĞRAFLAR
Berica Nevin Berberoğlu
ASİSTAN
Şükrü Akcan
BASKI
Mas Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
Hamidiye Mah. Soğuksu Cad. No: 3
Kâğıthane 34408 İstanbul
+90 212 294 10 00
[email protected]
Sertifika No: 12055
TASARIM
Monroe Creative Studio
Doğukan Karapınar
www.monroeistanbul.com
BİRİNCİ BASKI
5000 adet
© Bütün hakları, Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale Valiliği’ne
aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla, tanıtım amaçlı kısa alıntı
dışında yayımcının yazılı izni olmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.
Yayımlanan yazıların ve fotoğrafların sorumluluğu yazarlarına ve
sanatçısına aittir.
ISBN-978-605-149-583-5
Türkiye’nin turizmde yükselen değeri
ve huzur adası:
BOZCAADA
İÇİNDEKİLER
6
14
16
26
34
Bozcaada
Tarihi
Kültürel Miras
Kıyılar ve Koylar
Ekoturizm
36
40
42
46
47
Bağcılık ve
Şarap Kültürü
Mutfak Kültürü
Kültür Sanat
Etkinlikleri
Ulaşım
İletişim
BOZCAADA
Çanakkale’nin iki ada ilçesinden birisi olan Bozcaada,
boğazın Ege ağzının 18 deniz mili güneyinde Geyikli
yük iskelesine 5 deniz mili uzaklıkta, köyü olmayan
tek ilçedir. Bozcaada, yaklaşık 42 kilometre karelik
yüz ölçümüne sahiptir. En yüksek yeri 192 metrelik
Göztepe’dir.
Akdeniz iklimini andırmakla beraber, boğazın tam
çıkışında bulunması nedeniyle kuzey rüzgârlarını
fazlaca almaktadır. Bozcaada’da yazlar serin ve kurak,
kışlar ılık ve az yağışlı olarak geçer. Adanın tamamına
yakını şaraplık üzüm bağları ile kaplıdır. Adanın 12
burnu, bu burunlar arasında da eşsiz güzellikte 11
koyu yer almaktadır.
6
BOZCAADA
Merkez
Son yıllarda yazar ve sanatçıların Bozcaada’yı
tercih etmeleriyle, turizm konusunda gözde bir ada
haline gelmiştir. Adaya Geyikli’deki Odunluk İskelesi’nden feribotla ulaşılmakta, ayrıca yaz aylarında Çanakkale’den deniz otobüsü seferleri yapılmaktadır. Feribotla yaklaşırken kalesi ve limanıyla çok
etkileyici bir görüntü sunan adada bir Türk, bir de
Rum mahallesi vardır. Osmanlı döneminde ada bir
sürgün yeri olarak da kullanılmıştır. Bozcaada’nın
ünü sınırlarını aşan değerlerinin başında Çavuş
Üzümü, bağları, bağ evleri ve şarapları gelmektedir. Antik dönem Tenedos sikkelerinde de görülen
üzüm salkımı bağcılığın adada çok eskilere dayandığının işaretidir. Üzüm bağları ada yüzölçümünün
1/3’ünü kaplamaktadır. Bu bağlardan elde edilen
şaraplık üzümler adadaki şarap fabrikalarında
değere dönüşmektedir.
BOZCAADA
7
Bozcaada Sokakları
Geniş üzüm bağlarının ortasındaki kendisine
has mimarisiyle taştan yapılmış bağ evleri, ada
ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle restore edilip,
yeniden yaşam alanı olarak hizmete konulmaktadır.
Tenedos Adının Öyküsü
Bozcaada’nın Tenedos olan eski adı, mitolojik bir
öyküyle açıklanmaktadır. “Bozcaada’nın karşısında Kolonai şehrinin kralı olan Kyknos’un
oğlu Tenes, üvey annesi tarafından kendisine
göz dikmekle suçlanır. Kyknos da buna inanır ve
Tenes’le kız kardeşini bir sandığa kapatıp denize
atar. Deniz Tanrısı Poseidon çocukları korur ve
onları o zaman Leukophrys adıyla anılan
Tenedos’a çıkarır. Sonraları Kyknos yanlışlığı
anlar ve Tenes’le barışmak üzere Tenedos’a gelir,
ama Tenes babasının gemisini karaya bağlayan
halatı keser, böylece her türlü ilişkiyi koparmış
olur”. Adanın ismi, Tenes’in gelmesinden sonra
Tenedos olarak anılır. Tenedos adı, ozan Homeros’un destanında da geçmektedir.
8
BOZCAADA
Tuzburnu Feneri
BOZCAADA 9
10
BOZCAADA
Ayazma Koyu
Adanın en çok bilinen ve
dolayısıyla en kalabalık
plajı Ayazma’dır.
BOZCAADA
11
12
BOZCAADA
Merkez Sahil
Yine bir başka destan yazarı Vergilius Troia destanı
ile ilgili bölümde Troia kapısı önüne tahta atı bıraktıktan sonra Akhaların gemilerinin Tenedos’un
arkasına çekildiğinden bahseder. Tüm bu öyküler
Bozcaada tarihini mitolojik zamanlara taşımaktadır. Adada gerçekleştirilen kazılarda ele geçen
buluntular, burada yerleşimin tunç çağına kadar
indiğini M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda oldukça zengin
bir yaşantı olduğunu göstermiştir. Ancak mezarlar
dışında o zamanlara ait mimari kalıntılar günümüze ulaşamamıştır.
BOZCAADA
13
TARİHİ
Tarihin her döneminde cazibe merkezi
olan Bozcaada 1328’de Bizans
hâkimiyetinde iken Aydınoğulları
döneminde İzmir Beyi Umur Bey’in
baskınıyla Türklerle tanışmıştır. Önceleri
Venedik ve Cenevizlilerden kalma kale
kalıntılarının bulunduğu ada Fatih Sultan
Mehmet zamanında 1455-56’da Osmanlı
topraklarına katılmıştır.
14
BOZCAADA
Manastır
Tarihi Çeşme
Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinde ve Evliya Çelebi’nin
“Seyahatname”sinde uzun
uzun adadan bahsedilmektedir.
Rus işgali sırasında yakılan
ve tamamen yıkılan kalesi II.
Mahmut döneminde 1816 yılında, adeta yeniden yaptırılmıştır.
1912 Balkan Harbi yenilgisinin ardından Yunanistan’ın
kontrolüne geçen Bozcaada,
Çanakkale savaşları sırasında
İngiliz ve Fransızlar tarafından
üs olarak kullanılmıştır. Lozan
Antlaşması’na kadar zor günler geçiren Bozcaada 20 Eylül
1923 tarihinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti topraklarına
katılmıştır.
TARİHİ
15
KÜLTÜREL
MİRAS
Bozcaada Mimarisi
Bozcaada, Rum ve Türk kültürlerini birlikte barındıran bir yerleşimdir. Adada bir Türk, bir de Rum
mahallesi bulunmaktadır. Günümüzün Alaybey
Mahallesi eski Türk mahallesidir. Düzensiz bir
plana sahip mahalle tek katlı taş veya iki katlı
cumbalı, alt katları biraz daha yüksek ve dar
pencereli evlerden oluşmaktaydı. Bunun sebebi alt
katın erzak deposu ya da taşlık olarak kullanılmasıdır. Evlerin avlularında genelde üstü toprak
damla örtülü mutfak ve çamaşırlıklar, evlerin
içindeyse gömme dolaplar, gusülhaneler ve ahşap
tavanlar bulunmaktaydı. Tuvaleti avluda yer alırken, çatılar alaturka kiremitli ve kirpi saçaklıdır.
Türk mahallesinde eski dokuyu taşıyan az sayıda
ev kalmıştır.
16
BOZCAADA
Rum Evleri
Günümüzün Cumhuriyet Mahallesi ise eski Rum
mahallesidir. Burada sokaklar birbirini dik kesen
ızgara planlıdır. Evlerin bodrumlarında mutfak,
banyo ve çamaşırlık bulunur. Pencereler yüksek,
geniş ve genelde kepenklidir. Bazı evler balkonludur.
Birçok evin yanında mağaza denilen, binaya bitişik
yüksek duvarlı yapılar vardır. Bunlar şarap imalatı
ve saklanması yanı sıra kışlık erzakların depolandığı yerlerdir. Rum mahallesi, günümüzde biraz
işlev değiştirse de özgün cepheli bitişik yapılarıyla
oldukça iyi korunmuştur. Adaya gelenlerin en çok
ziyaret ettikleri yerlerden olan Rum mahallesi,
dümdüz ve tertemiz sokakları evlerin pencerelerinden balkonlarından mis gibi kokan rengarenk
çiçekleriyle ziyaretçilere hoş duygular yaşatır.
KÜLTÜREL MİRAS
17
Bozcaada Kalesi
Bozcaada’ya feribotla ulaşırken
tüm görkemiyle sizi karşılayan
kalenin ilk olarak ne zaman ve
kimler tarafından yapıldığı tam
olarak bilinmese de Venedik,
Ceneviz ve Bizanslılar döneminden beri kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde
ilk esaslı onarım Fatih Sultan
Mehmet döneminde yapılmış,
yine 1657 yılında ada Venediklilerden geri alındığında önemli
bir onarım görmüştür. Kalenin
ana kapısındaki tamir kitabesinden II. Mahmut döneminde
1816 yılında kalenin adeta
yeniden yaptırıldığını anlamaktayız. Kale, en son Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından
1996 yılında restore edilmiştir.
Kale, dış ve iç kale olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Dış
sur ile iç kale arasındaki şimdi
boş görünen alanda iki cephanelik, bir kuyu, iki tabya yeri
ve bazı bina temelleri, tören ve
eğitim alanları evlerinin bulunduğu alan vardır. İç kale de
iki bölümden oluşur. Bozcaada,
Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk defa Türklerin eline
geçtiğinde, kale içine bir cami
yaptırılmıştır. Bu cami Kanuni
Sultan Süleyman zamanında yenilenmiştir. En büyük
değişikliği ise 1657 yılında ada
Venediklilerden geri alındığında görmüştür. Kale içindeki
18
BOZCAADA
bir diğer caminin varlığını
ise 1800’lü yıllardan kalma
gravürlerden anlamaktayız.
Kalenin iç bölümünde Bozcaada ile ilgili tarihi ve etnografik eserlerin sergilendiği bir
sergi mekanı bulunmaktadır.
Burada mezar taşları, kitabeler,
sütun kaideleri gibi eserler yer
almaktadır.
Kimisis Teodoku
Ortodoks Rum Kilisesi
Bozcaada’nın neredeyse her yerinden görülebilen çan kulesine
sahip Meryemana Kilisesi Rum
mahallesinin tam ortasında
yer almaktadır. Bozcaada’daki
Rum Ortodoks cemaatine ait,
ibadete açık olan tek kilisedir.
Kilisenin giriş kapısındaki 1869
yazısı inşa tarihini vermekle
birlikte, Venedik döneminden
kaldığı da rivayet edilmektedir. Kilise, Korint düzeninde
başlıklar taşıyan beşer sütunun
ayırdığı üç nefli bir mekâna
sahiptir. Avlusundaki 1895
yapımı dört katlı çan kulesinin
orijinal yüksekliği 23 metredir.
Taşların aşınmasıyla zamanla
tahrip olan çan kulesi 2007
yılında Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti tarafından restore
edilmiştir. Kilisenin içi, ancak
pazar sabahları yapılan ayin
için açıldığında görülebilmektedir.
Kimisis Teodoku Ortodoks Rum Kilisesi
KÜLTÜREL MİRAS 19
20
BOZCAADA
Alaybey Camii
Alaybey Camii
Bozcada meydan ve kahvesinin yanındaki
Alaybey Camii’nin kemerli giriş kapısının ön
ve arka yüzündeki tamir kitabeleri kazınmış
oldukları için tam okunamamakta, ancak arşiv
çalışmaları caminin 1700’lü yılların başında
Miralay Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığını
göstermektedir. Cami duvarları kırmızı taştan
inşa edilmiştir. Kare planlı, kırma çatılı ve tek
minarelidir. Cami girişi kuzeydedir. Minare kuzeybatı köşede beyaz kesme taştan yapılmıştır.
Caminin içinde mihrap ve pencere üstleri barok
tarzda bitkisel motiflerle süslenmiştir.
Bahçesindeki hazirede (küçük mezarlık) Sultan
I. Abdülhamit dönemi Osmanlı sadrazamlarından Halil Hamit Paşa’nın hazin sonuna tanıklık
eden 1785 tarihli mezarı yer almaktadır. Bu
hazirede isimleri belli olan toplam 14 mezar taşı
bulunmaktadır.
KÜLTÜREL MİRAS
21
Yalı (Köprülü Mehmet Paşa) Camii
Arşiv belgelerinden anlaşıldığı üzere, Sadrazam
Köprülü Mehmet Paşa vakfı tarafından Bozcaada
da yaptırılan eserler arasında, Paşanın deniz kıyısındaki yalısının yanında kullanılamayacak kadar
tahrip edilmiş olan bir cami yeni baştan yaptırılarak vakıf eserlerine dahil edilmiştir. Cami bundan
sonra Köprülü Camii diye anılmaya başlanmıştır.
Günümüzde Yalı Camii diye anılan, kare planlı,
kırma çatılı tek minareli camiinin inşa kitabesi
bulunmamakla birlikte üzerinde yapılış tarihi
1655 olarak yer almaktadır.
Köprülü Mehmet Paşa Camii
22
BOZCAADA
Bozcada Bağ Evleri
Şehir merkezinin dışında geniş
bağların içinde yer alan bu taş
yapılar, Bozcaadalıların yazın
bağda çalışırken konakladıkları küçük ve basit yapılardır.
Tek katlı veya iki katlı olan
bağ evlerinden çatısız tek
katlı olanlara dam, iki katlı
olanlara ise kule denilmektedir. Günümüzde restore
edilerek daha çok yazlık olarak
kullanılan bağ evleri, turizme
kazandırılmaktadır.
Bozcaada Müzesi
Bozcaada Müzesi, iskeleden
meydana doğru yürürken,
karşınıza gelen sokaklardan
birindedir. Bireysel girişimlerle
Rum mahallesinde, Bozcaada
Kaymakamlığı’nın 2006 yılında tahsis ettiği tarihi binada
özel bir çabayla kurulmuştur.
Bozcaada’nın belleği olmak
amacındaki müzede, adanın
geçmişine tanıklık eden çok
sayıda belge ve obje sergilenmektedir. Bozcaada Müzesi’nde
sergilenen koleksiyonlardan
bazıları şunlardır : Eski Bozcaada fotoğrafları, Osmanlı döneminden kalma obje ve evraklar,
Çanakkale Savaşı’nda üs
olarak kullanılan Bozcaada’da
Bozcaada Müzesi
yabancı ülkelerin bıraktığı
her türlü malzeme ve belgeler,
Bozcaadalı Rum ve Türklerin
evlerinde ve işyerlerinde kullandıkları eşyalar ve hikâyeleri,
1925-1965 yılları arası Bozcaadalı esnaflara ait canlandırma
köşeleri, doktor, marangoz,
duvarcı, terzi, ayak- kabıcı,
demirci, fıçıcı, küfeci, meyhane,
kahveci, denizciler, kaptanlar,
süngercilere yönelik objeler,
hikâyeler, fotoğraflar, bağcılık
ve şarapçılıkta kullanılmış
çeşitli aletler, belgeler, etiketler,
eski ada şaraplarından oluşan
şarap mahzeni. Küçük bir
mağazaya da sahip olan müzede, kataloglar, kartpostallar
ve adayla ilgili hatıra eşyalar
satılmaktadır. Bozcaada Müzesi’ne giriş ücretlidir. Müzenin
açık olduğu saatler yaz ve kış
aylarına göre değişmektedir.
KÜLTÜREL MİRAS
23
24
BOZCAADA
Bozcaada Müzesi
Bozcaada’nın belleği olmak
amacındaki müzede, adanın
geçmişine tanıklık eden
çok sayıda belge ve obje
sergilenmektedir.
KÜLTÜREL MİRAS
25
KIYILAR
VE KOYLAR
Bozcaada her ne kadar deniz ve kıyı turizmi ile
ünlenmiş bir ada olmasa da sahip olduğu kıyılar,
koylar ve plajlar oldukça önemlidir. Temiz, geniş,
uzun plajı ve oldukça serin suyu Bozcaada’nın
kıyılarını çekici hale getirmektedir. Adanın en çok
bilinen ve dolayısıyla en kalabalık plajı Ayazma’dır.
Uzun kumsalı ve masmavi denizi oldukça etkileyicidir. Ayazma’nın yanı sıra Habbele Koyu, Mermer
Burnu ve Akvaryum Koyu da oldukça ünlüdür.
Bozcaada’da Liman Koyu, Değirmenler Koyu, Poyraz Limanı, Çanak Limanı, Çapraz Limanı, Kocatarla Limanı, Lagor Limanı, Ayana Limanı, Ayazma
Koyu, Sulubahçe Koyu, Beylik Koyu, Çayır Koyu,
Habbele Koyu ve Akvaryum Koyu gibi birçok koy
bulunmaktadır. Bu koylara adadaki dalış merkezi
tarafından dalış turları düzenlenmektedir. Pek çok
turistik aktivitenin yer aldığı Bozcaada’da dalış
26
BOZCAADA
Ayazma Plajı
okulu da bulunmaktadır. Bozcaada kıyıları keşfedilmeye hazır pek çok dalış noktasına sahip olmanın yanı sıra sahilleri sportif olta balıkçılığı için de
elverişli bir ortama sahiptir.
Ayazma
Uzun kumsalı ve turkuaz deniziyle, adayı ziyaret
eden konaklamalı veya günü birlik ziyaretçilerin
ilk tercih ettikleri plajdır. Suyu diğer koylara göre
daha soğuk olmasına rağmen, ulaşım kolaylığı ve
günü birlik tesis, şezlong ve şemsiye kiralanabildiği
için yaz aylarında adanın en kalabalık plajı konumundadır. Plaj güzergâhındaki restoranlar, öğle ve
akşam yemeklerinde buluşma mekânları olarak
kullanılmaktadır. KIYILAR VE KOYLAR
27
Tuzburnu
Tuzburnu Feneri’nin de
bulunduğu bu küçük
koya, araçla ve yürüyerek
ulaşılabilmektedir.
Lodoslu havalarda gidilen
koylardandır.
28
BOZCAADA
KIYILAR VE KOYLAR
29
Habbale Koyu
Sulubahçe Koyu’nun yanı
başındaki koy, adadaki tesisli
ikinci koydur. Sakin ortam arayan ziyaretçilerin öncelikle tercih ettiği, toplu ulaşım olanağı
bulunan koylardan birisidir.
Günübirlik yiyecek ve içecek
olanağının yanı sıra, şemsiye
ve şezlong kiralanabilmektedir.
Mermer Burnu ve
Akvaryum Koyu
Balıklarla birlikte iç içe yüzülmesinden dolayı halk tarafından Akvaryum Koyu olarak
adlandırılan, adanın plaj tesisi
olmayan küçük ve bakir koylarından birisidir.
Mermer Burnu
30
BOZCAADA
Su altı zenginliği burasını
şnorkelle yüzmeyi sevenlerin
ve adadaki profesyonel dalış
noktalarından birisi konumuna
getirmiştir. Değişik tür ve sayıda deniz canlısını ve amfora
kalıntılarını görebileceğiniz, su
altı dalış sporları için önemli
yerlerden birisidir.
Sulubahçe Koyu
Doğal güzelliği, yukarısında
bulunan çadır kamp alanı
ve Ayazma’ya olan yakınlığı
ile ilgi gören sakin ve bakir
koylardan birisidir. Ayazma
ile Habbale arasında yer alan
koyda, günübirlik tesisler bulunmamaktadır.
Beylik Koyu
Ayazma Plajı’nın solunda, adanın çok bilinmeyen ve kıyıdan
ulaşılamayan koylarındandır.
Sakinliği ile doğa tutkunlarını
kendisine çekmektedir.
Çayır Koyu
Adanın kuzeyinde, sahile kadar
arabayla ulaşılabilen koy, daha
çok sakin ortamları sevenler
tarafından tercih edilmektedir.
Lodos estiğinde adalılar doğanın mesajını almış gibi, Çayır’a
gitme zamanının geldiğini bilir
ve koya akarlar.
KIYILAR VE KOYLAR
31
Bozcaada Koyları
Bozcaada her ne kadar
deniz ve kıyı turizmi ile
ünlenmiş bir ada olmasa da
sahip olduğu kıyılar, koylar
ve plajlar oldukça önemlidir.
32
BOZCAADA
KIYILAR VE KOYLAR
33
EKOTURİZM
Doğayı tahrip etmeden yerel halkın
kültürüne saygılı ve yerel halka katkı
sağlamayı hedefleyen ekoturizm anlayışı
Bozcaada’da turizmin gelişiminde en
iyi seçenektir. Bozcaada sahip olduğu
üzüm bağları ve kekik tarlaları ile
konaklama olanağı sağlayan, ada
halkının evleri ve bağ evleri ile ekoturizmin geliştirilebilmesine imkân
sağlayacak zengin bir ekosisteme sahiptir.
Bozcaada’da eko turizm aktivitelerini
gerçekleştirmek için, uygun atmosfer
bulunmaktadır.
34
BOZCAADA
Denizden Bozcaada
Bağlar arasında uzun yürüyüşlere
çıkabilir, bisikletle adada gezebilir,
güneşin batışı Fener veya Göztepe’den
seyredilebilir. Ayrıca konaklamalı
ziyaretlerde, ada halkı tarafından
evlerde yapılan domates reçelini,
salçasını, zeytin ve zeytinyağlarını
tadarak doğal besinleri tüketmenin
zevkine varabilirsiniz.
EKOTURİZM
35
BAĞCILIK VE
ŞARAP KÜLTÜRÜ
Bağcılık, adanın tarihi kadar eskidir. Ada’nın toplam yüzölçümünün 18.500 dönümü bağlarla kaplıdır. Mitolojide adaya ismini veren Tenes, bugünkü
Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş ve
onu ehlileştirmiştir. Gerek sofralık üretilen Çavuş
Üzümü, gerekse Karasakız ve Vasilaki gibi şaraplık
üzüm çeşitleriyle ada, bağcılık sektöründe önemli
yer tutmaktadır. Özellikle Ada Çavuşu denen üzüm
türü sofralık olarak en çok tercih edilendir. Bozcaada’yı ziyaret edenlerin önemli duraklarından birisi
de şarap fabrikalarıdır.
36
BOZCAADA
Üzüm Bağı
Şarap Fıçıları
BAĞCILIK VE ŞARAP KÜLTÜRÜ
37
Bağ Evi
38
BOZCAADA
BAĞCILIK VE ŞARAP KÜLTÜRÜ
39
MUTFAK
KÜLTÜRÜ
Tarih boyunca farklı kültürlere ev
sahipliği yapmış olmasının etkisi
mutfağına da yansımıştır. Bozcaada
mutfağında deniz ürünleri, zeytinyağlılar
ve üzümün tartışılmaz yeri vardır. Rum
ve Türk mutfakları, harmanlanmış
haliyle hâlâ etkisini sürdürmektedir. Ada
mutfağından birkaç örnek olarak asma
yaprağında sardalye, domates reçeli,
ısırgan çullaması sayılabilir.
40
BOZCAADA
Isırgan Çullaması
2 demet ısırgan, 3 yumurta, 5 kaşık un, 1 çay kaşığı
karbonat, yarım limon suyu
Isırganın kalın sapları ayıklanır, yapraklı kısmı iyice yıkanarak doğranır. Yumurta iyice çırpılır, un ilave edilir. Yarım limonun suyu ile karbonat karıştırılır. Karışım kek hamuru kıvamına ulaşana kadar
su ilave edilir. Hamur ısırganların üzerini örtecek
şekilde dökülür. Orta ısıda fırında kıtır hale gelene
kadar pişirilir. Sade ya da yoğurtla servis yapılır.
Çullama adada diğer otlarla da yapılmaktadır.
MUTFAK KÜLTÜRÜ
41
KÜLTÜR SANAT
ETKİNLİKLERİ
Bozcaada Kültür, Sanat ve
Bağbozumu Festivali
Bozcaada özellikle ağustos ayı sonlarında ve
eylül ayında bir başka güzeldir. Üzüm hasadının
başladığı bu aylarda adalılar bir yılın emeğinin
karşılığını almanın çoşkusunu festivalle
kutlamaktadırlar. Festival Bozcaada Belediyesi’nin
organizasyonu ile ağustos ayının üçüncü haftası
gerçekleştirilir. Bağlardan kesilen üzümler ada
merkezine getirilerek davul zurnayla festivali başlatırlar. Festival süresince Bozcaada Kalesi sergi,
söyleşi ve konserlere ev sahipliği yapmaktadır.
42
BOZCAADA
Ayazma Panayırı
Yelken Yarışları
Her yıl 26 Temmuz tarihinde
Bozcaada’da Ayazma Panayırı
kutlanmaktadır. Azize Paraskevi’ye adanmış ve Aya Paraskevi
Manastırı’nda adalı Rumlar
tarafından düzenlenen panayıra adalılar ve dünyanın bir çok
ülkesinden Rumlar katılmaktadır. Panayır, ada halkınca
coşkuyla kutlanmakta, birlikte
yemekler yenilip canlı müzikle
dans edilmektedir.
Bozcaada her yıl temmuz
ayının ikinci hafta sonunda.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Açık Deniz Yat Yarışlarının 2.
etabına ev sahipliği yapmaktadır.
İstanbul’dan başlayan yarışın
ilk etabı Bozcaada’da sona
ermekte, tüm yarışçılar, organizasyon komitesi, basın ve
izleyiciler bir gece adada konaklayıp sabah yarışın ikinci
etabına başlamaktadırlar.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
43
Ozanın Günü Etkinliği
Bozcaada Derneği tarafından
düzenlenen Ozanın Günü
etkinliğine Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi,
turizm işletmeleri ve ada halkı
destek vermektedir. Etkinlikte,
Bozcaada Kalesi’nde şiirler
okunmakta ve temmuz ayında
bir sabah, gün doğumunda,
Troia’nın karşısındaki kıyıda,
çeşitli dillerde Homeros’un İliada ve Odissea’sından bölümler
okunmaktadır.
Bozcaada
Lezzet Rüzgârları
Yerel Tatlar Festivali
Bozcaada Turizm İşletmecileri
Derneği (BOZTİD) tarafından
haziranın ilk haftasında düzenlenen festival 2 gün sürmektedir. Festivalde adalılar geçmişten günümüze ada yemeklerini
sunmakta, konserlerle renklendirilmektedir.
44
BOZCAADA
Kabakçı
45
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
ULAŞIM
Bozcaada Çanakkale kent merkezine 25,
Gökçeada’ya 17, Geyikli feribot iskelesine ise 4
deniz mili uzaklıktadır. Havayolunu tercih edecek
ziyaretçiler için, Çanakkale’ye direkt ve aktarmalı
uçak seferleri yapılmaktadır. Otobüs firmaları yaz
dönemi boyunca Geyikli feribot iskelesine kadar
karşılıklı seferler düzenlemektedirler.
Adaya, feribot seferleri ve bazı günler düzenlenen
hızlı feribot seferleri ile ulaşmak mümkündür. Ayrıca sadece yayalar için, bazı günler deniz otobüsü
seferleri de bulunmaktadır.
Ziyaretçilere, adanın düzgün yollarında keyifle
yürümeleri, bisiklet, motosiklet veya toplu taşım
araçlarını tercih etmeleri önerilmektedir. Arabayla
bir saatten az zamanda adayı dolaşabilir, ulaşımda
kullanılmak üzere çok sayıda kiralık bisiklet ve
motosiklet bulunmaktadır.
Ayrıca yatlar için her türlü hizmetin verildiği 45
yat kapasiteli bir yat limanı bulunan adada, liman
aynı zamanda poyraz estiğinde güvenli bir sığınak
konumundadır.
46
BOZCAADA
İLETİŞİM
REHBERİ
Kurum
İletişim
İlkyardım
112
Polis İmdat
155
Jandarma
156
Sahil Güvenlik
158
Bozcaada Kaymakamlığı
(286) 697 80 18
Bozcaada Belediye Başkanlığı
(286) 697 80 81
BOZTID Turizm Danışma Bürosu
(531) 784 31 73
Gestaş
444 07 52
Bozcaada İskelesi
(286) 697 01 02
Geyikli İskelesi
(286) 632 02 63
Sağlık Ocağı
(286) 697 80 51
Meteoroloji
(286) 697 80 84
47
BOZCAADA
Çanakkale’nin iki ada ilçesinden biri olan
Bozcaada, Köyü olmayan tek ilçedir.
Feribotla Adaya yaklaşırken kalesi ve
limanıyla çok etkileyicidir. Antik Dönem
Tenedos sikkelerinde görülen üzüm salkımı
bağcılığın adada çok eskilere dayandığının
işareti. Bağ bozumunu Bozcaada yaşayarak,
bağ evlerinde konaklamayı denemelisiniz.
Bozcaadanın kıyıları, koyları ve plajları
oldukça önemlidir: Adanın on iki burnu, bu
burunlar arasında “Liman Koyu,
Değirmenler Koyu, Poyraz Limanı, Çanak
Limanı, Çapraz Limanı, Kocatarla Limanı,
Lagor Limanı, Ayana Limanı, Ayazma Koyu,
Sulubahçe Koyu, Habbeli Koyu” olmak üzere
on bir koyu vardır. Bu koylara dalış turları
düzenlenmektedir.Ayazma Plajı, uzun
kumsalı ve masmavi denizi ile öncelikle
görülmeye değerdir.
ISBN-13: 978-605-149-5835
ISBN: 978-605-149-5835
9 786051 495835
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 381 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа