close

Enter

Log in using OpenID

Akçomak, I.S. (2014), “Teknoloji, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

embedDownload
Akçomak, I.S. (2014), “Teknoloji, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme”, Kalkınma Literatüründe Yeni
Yaklaşımlar içinde A.F. Aysan, D. Dumludağ (editör), İmge Yayınevi, pp. 473-493.
Akçomak, I. S. and Gürcihan, B. (2013) Türkiye işgücü piyasasında mesleklerin önemi: İşgücü ve ücret
kutuplaşması” İktisat, İşletme ve Finans, 28 (333), 9-42. (SSCI)
Akçomak, I.S. (2013), İşgücü piyasasındaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselleşme ve ithal girdi
kullanımı, Ekonomik Yaklaşım, 24(88), 67-101.
Erdil, E., Pamukçu, T. Akçomak, I.S. and Erden, Y. (2013), Değişen üniversite-sanayi işbirliğinde
üniversite örgütlenmesi, A.Ü. SBF Dergisi, 68 (2), 95-127.
Erdil, E., Pamukçu, T. and C. Durukan (2012), “Savunma Sanayinde Bir Kümelenme Örneği: Ankara
Kazan Savunma ve Havacılık Kümelenme Girişimi”, Savunma Sanayi Gündemi, No: 19, December,
pp. 11-14.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
80 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content